جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

سنجش روزمارینیک اسید در برخی گونه های مریم گلی ایران به روش کروماتوگرافی مایع پرتوان
 رقیه سادات اجتهد، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، سیدعلی حسینی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6932    1391/06/14   2012/09/04    
تعیین مقدار ارتمیزینین در نوشاخه های باززایی شده درمنه خراسانی
 ثریا حیدرزاده، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، کامکار جایمند
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6933    1391/06/14   2012/09/04    
شناسایی و تعیین مقدار اسید های چرب در روغن اندام های مختلف دو گونه پونه سای ایران
 زینب صدری مجد، طیبه رجبیان، زهرا اسرار، میترا مهربانی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6934    1391/06/14   2012/09/04    
شناسایی و سنجش اسیدهای چرب روغن اندام های مختلف چهار گونه بومادران ایران
 ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا، فریده شاهمنصوری
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6935    1391/06/14   2012/09/04    
شناسایی و سنجش ترکیبات فنلی و فلاوونوییدی در گل اذین برخی جمعیت های سه گونه بومادران ایران
 ریحانه دانایی پور، مسعود تقی زاده، طیبه رجبیان، اصغر کامرانی، عذرا صبورا
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6936    1391/06/14   2012/09/04    
Discriminaive Effect of SIM5 and its fractions on normal And cancerous lymphocytes
 طوبی غضنفری، رویا یارایی شهمیرزادی، کمالی نژاد، اقتداردوست
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7919    1391/06/14   2012/09/04    
ارتباط بین سطوح پرولاکتین سرمی وبرخی اختلالات پوستی در جانبازان شیمیایی
Relationship between serum prolactin levels and skin disease in sm exposed patients.
 طوبی غضنفری، عسکری، نقی زاده
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7891    1391/06/14   2012/09/04    
اثرات استرسهای اجتماعی بر پاسخ درد مزمن در موشهای نر و ماده
The effect of social stress on chronic pain perception in female and male mice
 مرجان اقاجانی، محسن خلیلی، طوبی غضنفری، محمدرضا واعظ مهدوی
هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7892    1391/06/14   2012/09/04    
Monitoring Variability of Multivariate-attribute Processes Using EWMA Control Charts Based on NORTA Inverse Technique
 امیر حسین امیری
12th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-12)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6450    1391/09/29   2012/12/19    
mixed model of gap times between recurrent event data: an application to failure to thrive (FTT) in iranian children from 0 to 2 years
 ناهید خلدی، Amal Saki Malehi، Ebrahim Hajizadeh، Kambiz Ahmadi
12th Islamic Countries Conference on Statistical Sciences (ICCS-12)
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32011    1391/09/30   2012/12/20    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 790 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی