جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Monitoring Multivariate-Attribute Processes Using Artificial Neural Network
 امیر حسین امیری
42th conference on Computers and Industrial Engineering,
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6451    1391/04/26   2012/07/16    
A Particle Swarm Optimization Algorithm for Multi-depot Capacitated Location-routing Problem with Inventory Decisions in Supply Chain Network Design
 احسان فلاح زاده ابرقویی ، مهدی بشیری
42th conference on Computers and Industrial Engineering,
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7620    1391/04/01   2012/06/21    
Multi-objective Facility Location-Allocation Problem with Continuous and Discrete Fuzzy Random Demands
 حامد موگویی، مهدی بشیری، رضایی
42th conference on Computers and Industrial Engineering,
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7621    1391/04/01   2012/06/21    
اثر اسانس صمغ باریجه، Ferula gummosa Boiss. روی شب پره ارد، Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) و پارازیتوئید ان، Habrobracon hebetor (Say) (Hymn.: Braconidae)
Effect of Ferula gummosa Boiss. resin essential oil on Ephestia kuehniella Zeller (Lep.: Pyralidae) and its parasitoid Habrobracon hebetor (Say) (Hymn.: Braconidae)
 سیدعلی رضا سیدی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا سیدی1، حبیب عباسی پور1و سعید محرمی پور2
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6456    1391/06/04   2012/08/25    
پارازیتیسم طبیعی شب پره پشت الماسی، Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) روی ارقام مختلف کلم گل
Natural parasitism of the diamondback moth, Plutella xylostella (L.) (Lep.: Plutellidae) on different cultivars of cauliflower
 غلامحسین حسن شاهی، حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، جابر کریمی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6457    1391/06/04   2012/08/25    
اثر حشره کشی اسانس ترخون، Artemisia dracunculus L. و مرزه، Satureja isophylla Rech. روی شته مومی کلم، L. Brevicoryne brassicae
Insecticidial effect of essential oils of Artemisia dracunculus L. and Satureja isophylla Rech. on the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae L.
 حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه جهان، غلامحسین حسن شاهی و حبیب عباسی پور
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6459    1391/06/04   2012/08/25    
تاثیر ارقام مختلف کلم گل روی اماره های جدول باروری شته مومی کلم،Brevicoryne brassicae (L.) (Hom.: Aphididae)
Effect of various cauliflower cultivars on parameters of fertility life table of the cabbage aphid, Brevicoryne brassicae (L.) (Hom.: Aphididae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، علیرضا عسکریان زاده، ایت اله سعیدی زاده، فاطمه جهان، غلامحسین حسن شاهی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6460    1391/06/04   2012/08/25    
گزارش زنبورهای پارازیتوئید سپردار زرد شرقی مرکبات، Aonidiella orientalis از جنوب کرمان
A new record of Aonidiella orientalis parasitoids in southern Kerman
 حبیب عباسی پورشوشتری، مسلم بسیج، حبیب عباسی پور، حسینعلی لطفعلی زاده و سمیه رنجبر
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6462    1391/06/04   2012/08/25    
کاربرد ایزوله های ایرانی قارچ Beauveria bassiana برای کنترل سن گندم، Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae)
Application of Iranian isolates of Beauveria bassiana for control of the sunn pest, Eurygaster integriceps Puton (Heteroptera: Scutelleridae)
 حبیب عباسی پورشوشتری، زینب قمری زارع، حبیب عباسی پور، حسن عسکری، عزیز شیخی گرجان و ندا صدیقی
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6464    1391/06/04   2012/08/25    
فون کنه های شکارگر درختان الو در استان همدان
Fauna of predatory mites on plum trees in Hamadan province
 حبیب عباسی پورشوشتری، الهه رستمی، حبیب عباسی پور، محمد خانجانی و علیرضا عسکریان زاده
بیستمین کنگره گیاهپزشکی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6465    1391/06/04   2012/08/25    
اولین صفحه...781782783784785786787788789790791792793794795796797798799800...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 791 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی