جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارزیابی اثر ریزوبیوم بر فعالیت نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica در ریزوسفر برخی گیاهان لگومینوز
Evaluation of effect of rhizobium on activity of nematode Meloidogyne javanica in rhizospher of some Leguminous plants
 فاطمه سادات طباطبایی، ایت اله سعیدی زاده
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7280    1391/07/15   2012/10/06    
مقایسه جمعیت نماتدهای ریزوسفر سرخدار (Taxus baccate) در مناطق سوخته و سالم جنگل ابر شهرستان شاهرود
A comparision of nematodes population in rhizosphere of yew (Taxus baccate) on burnt and non-burnt areas of Abr forest
 حمیدرضا عبدوس، ایت اله سعیدی زاده، علی اسکندری
همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7161    1391/07/15   2012/10/06    
سنتز و بررسی اثر ضد التهابی ترکیب پیپرازینی و اتانول امینی بعنوان انتاگونیست گیرنده H1 هیستامین
synthesis and anti-inflammatory effects of new piperazine and ethanolamine derivates of H1-antihistamiinic drugs
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Medicinal Chemistry
Endnote  XML  Paper ID : 6801    1391/09/20   2012/12/10    
سنتز و بررسی اثر بی دردی داروی جدید مشتق از کتامین در موشهای صحرایی ماده از جنس ویستار
synthesis and study the analgesis effects of new analgesic of ketamine on female wistar rats
 محسن خلیلی، عباس احمدی
Medicinal Chemistry
Endnote  XML  Paper ID : 6608    1391/06/30   2012/09/20    
کنترل حداقل زمان مبدل با تنطیم کنترلر در مد میرا
Minimum Time Regulation of dc-dc Converters in Damping Mode with Optimal Adjusted Sliding Mode Controller
 سیدمحمدجواد جعفریان امیری، جلال نظرزاده دینار
Journal of Power Electronics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6611    1391/06/11   2012/09/01    
قرائت وحدت وجودی از اینه در غزلیات بیدل
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6612    1390/08/10   2011/11/01    
تحلیل ده نامه های ادب فارسی بر مبنای نظریه انواع ادبی
 فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی ( نفر اول )
متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6754    1390/11/30   2012/02/19    
جستجو عنصر ثابت بن مایه اصلی داستان دقوقی در مثنوی معنوی
 شهلا خلیل الهی، غفار برج ساز
متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8165    1391/12/15   2013/03/05    
تتبع در اشعار ملاصدرا از منظر توصیف برخی گروه های اجتماعی عصر وی
The Meditation in poems of Mulla Sadra from the view point of the different groups in his society
 فریده داودی مقدم، جنان ایزدی
متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10060    1393/03/01   2014/05/22    
یک روش پنهان نگاری در تصویر جدید با استفاده از الگوریتم ژنتیک و تشخیص گوشه
A new image steganography method using genetic algorithm and corner detection
 امیررضا فلاحی، مریم حسن زاده
9th International ISC Conference on Information Security and Cryptology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6618    1391/06/21   2012/09/11    
اولین صفحه...801802803804805806807808809810811812813814815816817818819820...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 809 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی