جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

Antiepileptic Effect of Vitamin E on Kainic Acid-induced Temporal Lobe Epilepsy in Rats
 سمانه شفیعی، محسن خلیلی، مهرداد روغنی، زهرا کیاسالاری رینه
THRITA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6892    1390/11/20   2012/02/09    
The Effects of Origanum Majorana on Oxidative Stress and Histopathology of Renal Tissue among Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
 
THRITA JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8271    1392/06/04   2013/08/26    
کاربرد نشانگر ریزماهواره برای ایجاد جمعیت های نقشه یابی مکان های ژنی صفات کمی در گندم
SSR marker application
 ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، یاور شرفی
همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6904    1391/07/15   2012/10/06    
اثر کودهای زیستی و شیمایی بر خصوصیات مرفولوژی و عملکرد گیاه دارویی رازیانه در کشت مخلوط یونجه و رازیانه
Effect of biological and chemical fertilizers on morphological characteristics and yield in intercropping alfalfa and fennel
 زینب بساق زاده ، مجید امینی دهقی، بساق زاده،مدرس و فتوکیان
همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9779    1391/07/15   2012/10/06    
اثر کودهای زیستی و شیمیایی بر خصوصیات مرفولوژی یونجه و نسبت برابری زمین در کشت مخلوط یونجه و رازیانه
Bio-fertilizers and chemical effects on the morphological characteristics of alfalfa hay and LER in intercropping and Fennel
 زینب بساق زاده ، مجید امینی دهقی، بساق زاده، مدرس و فتوکیان
همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9775    1391/07/15   2012/10/06    
ارزیابی عملکرد کمی و کیفی زیره سبز تحت تاثیر کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژن
Quantitative and qualitative performance evaluation of biological and chemical fertilizers influenced nitrogen cumin
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، طلایی، عزیزی و رضایی
همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9776    1391/07/15   2012/10/06    
مقایسه اثرات کودهای فسفره معدنی و زیستی بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی زیزه سبز
Comparative effect of inorganic and organic phosphate fertilizers on the yield and quality of green
 قاسم طلایی، مجید امینی دهقی، طلایی،عزیزی،فتوکیان و رضایی
همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9777    1391/07/15   2012/10/06    
نقاط تکین و رویه‌های مانع در مسئله ?+? جسم دایره‌ای مسطح
Equilibrium points and zerovelocity surfaces in plannar 7+1 body problem
 زهرا کریمی کوپایی، بهروز رییسی وانانی
نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6908    1391/04/23   2012/07/13    
بررسی پایداری وناپایداری حلقه ی رزت
Stability and Unstability of the Rosette Ring
 فاطمه علی بابایی، بهروز رییسی وانانی
نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7042    1391/04/21   2012/07/11    
تعمیم روش ناو-لژاندر برای معادلات دیفرانسیل کسری با ضرایب متغیر
Development of the Tau-Legendre method for the fractional differential equations with variable coefficients
 نرگس عزیزی، محمد اکبری توتکابنی، ابوالفضل تاری مرزاباد
نهمین سمینار معادلات دیفرانسیل و سیستم‌های دینامیکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7405    1391/04/21   2012/07/11    
اولین صفحه...841842843844845846847848849850851852853854855856857858859860...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 841 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی