جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

ارتباط فشار بار مراقبتی با ویژگی های جمعیت شناختی مراقبان سالمندان مبتلا به الزایمر
Relationship between Caregiver Burden and Demographic Characteristics in Caregivers of Alzheimers Elderly
 
اموزش پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137539    1399/01/31   2020/04/19    
تاثیر طب فشاری بر اضطراب و پارامترهای همودینامیک بیماران مبتلا به سندرم حاد کرونری بستری در بخش مراقبتهای ویژه قلبی
Effect of acupressure on anxiety and hemodynamic parameters in female patients with acute coronary syndrome hospitalized in cardiac care unit: A randomized placebo controlled clinical trial.
 
اموزش پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106157    1397/10/10   2018/12/31    
بررسی نگرش سالمندان نسبت به دغدغه های پایان عمر
Elderlys Attitude toward End-Of-Life Concerns
 
اموزش پرستاری
Endnote  XML  Paper ID : 85333    1397/03/01   2018/05/22    
دیدگاه دانشجویان پرستاری در خصوص عناصر موثر بر اموزش بالین
Nursing Students Views Regarding Elements Effective on Clinical Education
 بهمن اقایی- رضا نوروززاده- محمد عباسی- مرتضی داوودی شجاعی
اموزش پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54079    1396/04/01   2017/06/22    
مقایسه اثر بخشی اموزش با مولاژ و رسانه تصویری بر سطح دانش، نگرش و عملکرد بهداشت دهان و دندان نوجوانان
Comparison of the Efficacy of Electronic and Moulage Dental Training Models on Adolescents
 هادی یوسفوند 1، مژگان فایضی 2، فریال طالقانی 3، *، طاهره بهرامی 4، ناهید رژه 5
اموزش پرستاری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84898    1396/12/14   2018/03/05    
CSAM: A clock skew-aware aging mitigation technique
 بهزاد اقبالخواه، محمدباقر غزنوی قوشچی
Microelectronics Reliability
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10150    1393/07/08   2014/09/30    
Workload and temperature dependent evaluation of BTI-induced lifetime degradation in digital circuits
 بهزاد اقبالخواه، محمدباقر غزنوی قوشچی
Microelectronics Reliability
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30931    1394/04/10   2015/07/01    
Electronic properties of a dual-gated GNR-FET under uniaxial tensile strain
 محمدرضا مسلمی، کامیار ثقفی، محمدحسین شیخی، محمدکاظم مروج فرشی
Microelectronics Reliability
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7732    1391/03/26   2012/06/15    
انسان شناسی از منظر یاسپرس و فاضل نراقی
 نجمه احمدابادی ارانی، محسن فرمهینی فراهانی
نامه انسان شناسی- پژوهشنامه انسان شناسی سابق- انسان شناسی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7736    1391/09/30   2012/12/20    
Multi-objective economic-statistical design of MEWMA control chart
 حامد موگویی، امیر حسین امیری
International Journal of Productivity and Quality Management
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6239    1391/11/02   2013/01/21    
اولین صفحه...881882883884885886887888889890891892893894895896897898899900...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 900 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی