جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اولین گزارش از جنس و گونه ی Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae) برای فون ایران
Nemeritis divida (Dbar, 1985) (Hym.: Ichneumonidae, Campopleginae), a new genus and species for the fauna of Iran
 حبیب عباسی پورشوشتری، غلامحسین حسن شاهی؛ حبیب عباسی‌پور؛ امین مقبلی قرایی؛ ریجیو جاسیلا؛ عباس محمدی خرم‎ابادی
افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30851    1394/06/01   2015/08/23    
مطالعه الگوی بیان ژن در گیاه الوده به باکتری عامل بیماری میوه سبز مرکبات
 پیمان طاهری، جابر کریمی، امیر محمد ناجی
افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30797    1394/06/12   2015/09/03    
اولین گزارش زنبور پارازیتویید Dolichogenidea turkemena (Hym., Braconidae: Microgasterinae) از ایران
First report of the parasitoid wasp Dolichogenideaturkmena (Hym.: Braconidae, Microgastrinae) from Iran,
 فاطمه جهان، حبیب عباسی پورشوشتری، فاطمه جها ن، امین مقبلی قرایی، غلامحسین حسن شاهی، عباس محمدی خرم ابادی، حبیب عباسی پور و جنو پاپ
افات و بیماری های گیاهی=Journal of Applied Entomology & Phytpathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31872    1394/12/01   2016/02/20    
Numerical solution of the parabolic integro-differential equations with an integral boundary condition
 لیلا سعیدی داشبلاغی، ابوالفضل تاری مرزاباد، الهام خرم
چهارمین همایش انالیز عددی و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7748    1392/02/18   2013/05/08    
Numerical solution of the integral equations of the first kind
 لیلا سعیدی داشبلاغی، ابوالفضل تاری مرزاباد
چهارمین همایش انالیز عددی و کاربردهای ان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7749    1392/02/18   2013/05/08    
Base-growth mechanism of double-walled carbon nanotube in chemical vapor deposition
 محمدرضا سعیدی، حسین شاهرخ ابادی-مجید واعظ زاده-حمید شاهیوندی-مهرداد صالحیان
Journal of Crystal Growth
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7747    1392/02/25   2013/05/15    
Influence of AC magnetic field on phonon vibrations of superparamagnetic cluster sitting at tip end of ultra-long carbon nanotube
 محمدرضا سعیدی، مجید واعظ زاده-مژگان منصوری
Journal of Crystal Growth
Endnote  XML  Paper ID : 8484    1390/11/29   2012/02/18    
Influence of partial pressure on base-growth of single carbon nanotube
 محمدرضا سعیدی
Journal of Crystal Growth
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9398    1393/06/31   2014/09/22    
تاثیر یک دوره تحت مزمن درمان با یک بنزودیازپین بر ازمون حافظه در ماز وای در موش نژاد ویستار
Effects of a subchronic course of treatment with a benzodiazepin drug on memory status in Y-maze task in Wistar rats
 تاجماه ممبینی، محمد کمالی نژاد
پنجمین همایش بین المللی علم شناختی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7764    1392/02/09   2013/04/29    
گیاه قاصدک در پزشکی
Dandelion Herb in Medicine
 تاجماه ممبینی، فاطمه مرادی
The 2nd Symposium of Medicinal Plants
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7765    1383/11/08   2005/01/27    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 902 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی