جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

نگرش ملاصدرا بر احادیث «الامر بین الامرین» با نظر به شرح اصول کافی
Mulla Sadra view about the free will or determinism
 محمود صیدی حسن اصغر پور
حدیث و اندیشه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42282    1394/06/01   2015/08/23    
گونه های مواجهه اهل بیت علیهم السلام با روایات سایر فرق اسلامی
Types of the Ahl ai-Bats way of delaing with the traditions of other Islamic sects
 
حدیث و اندیشه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42365    1393/10/01   2014/12/22    
اخلاق پزشک در مواجهه با بیمار از منظر اموزه های دینی
 
حدیث و اندیشه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42925    1394/10/01   2015/12/22    
نقد و بررسی روایات اسباب نزول سوره ضحی
 
حدیث و اندیشه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 54055    1396/06/20   2017/09/11    
Pilarized neural stem cells derived from adult bone marrow stromal cells develop a resette-like structure
  Shahram Darabi، Taki Tiraihi ، Atefeh Ruintan، Hojatt Allah Abbaszadeh ، AliReza Delshad, Taher Taheri
In Vitro Cellular & Developmental Biology - Animal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7897    1392/03/25   2013/06/15    
بررسی کیفی چگونگی انطباق اهداف اموزش عالی با مقتضیات بعد اقتصادی جهانی شدن از دید اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران
 مهدی سبحانی نژاد
مدیریت در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7583    1390/03/01   2011/05/22    
رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه اموزه های اسلامی
 علی حسین کشاورزی، محمدرضا یکتایی
مدیریت در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 8452    1391/05/20   2012/08/10    
عوامل موثر بر کارافرینی سازمانی در سازمان های بهداشتی- درمانی دولتی ایران
Factors Affecting Organizational Entrepreneurship in Governmental Health Organizations of Iran l
 محمدرضا واعظ مهدوی، دکتر فرهاد صدر دکتر حسین سالاریان زاده دکتر علی ماهر
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7187    1390/09/01   2011/11/22    
ارزیابی طرح بیمه درمان روستاییان براساس وضعیت عمومی عدالت
The Evaluation of Rural Health Insurance based on General Equity Status
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 6723    1390/07/01   2011/09/23    
نرمال سازی، ارزش گذاری و اعتبارسنجی شاخص های ارزیابی عملکرد پژوهشی در علوم پزشکی نسبت به سایر حوزه های علمی
Validation, Normalization and Valuation of Research Evaluation Indicators in Medical Sciences than Other Scientific Fields
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 30854    1394/07/01   2015/09/23    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 912 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی