جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

توسعه‌ی علم، فن‌اوری و نواوری؛ رهیافت شاخص‌های علم‌سنجی
Science, Technology and Innovation Growth; A Scient ometrics Approach
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 3689    1389/11/01   2011/01/21    
همگرایی موضوعی تولیدات علمی ایران در حوزه سلامت
Thematic Convergence of Irans Scientific Productions in the Field of Health
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  Paper ID : 116748    1398/04/01   2019/06/22    
ارزیابی دسترسی به مراقبت ها در برنامه پزشک خانواده با رویکرد جامعیت مراقبت ها
Assessment of Access to Health Care in Family Physician Program with a Comprehensive Health Care Approach
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137270    1395/07/01   2016/09/22    
ارزیابی طرح بیمه ی درمانی روستاییان بر اساس وضعیت عدالت توزیعی
Evaluation of Rural Health Insurance Plan Based on Distributive Equity Situation*
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137261    1392/11/01   2014/01/21    
بررسی تولیدات مرور سیستماتیک پژوهشگران ایرانی در حوزه زیستپزشکی بر اساس روشهای علمسنجی
The Assessment of Iranian Systematic Review Articles in Biomedical Sciences Based on the Scientometrics Methods
 
مدیریت اطلاعات سلامت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137351    1398/09/15   2019/12/06    
تاثیر کمپوست زباله شهری بر جذب سرب و نیکل در ریشه و اندام هوایی گیاه ذرت
 ندا صفاری انارکی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7898    1392/02/29   2013/05/19    
تاثیر کمپوست زباله شهری بر تجمع نیکل و کادمیوم در خاک
 ندا صفاری انارکی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7899    1392/02/29   2013/05/19    
تاثیر افزودن کمپوست زباله شهری بر تجمع سرب و برخی خصوصیات خاک
 ندا صفاری انارکی ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7900    1392/02/29   2013/05/19    
تاثیر مقادیر مختلف کمپوست زباله شهری بر غلظت برخی عناصر ریز مغذی (اهن و منگنز) قابل دسترس، در خاک
 مریم فلاحی مطلق ، حشمت امیدی، عبدالامیر بستانی
هفتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7901    1392/02/29   2013/05/19    
Improvement of contusive spinal cord injury in rats by co-transplantation of gamma-immunobutyric acid-ergic and bone marrow stromal cells
 
Cytotherapy
Endnote  XML  PDF Paper ID : 7902    1392/06/10   2013/09/01    
اولین صفحه...901902903904905906907908909910911912913914915916917918919920...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 913 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی