دانشگاه شاهد

احمد سرداری

دانشیار - دکتری مدیریت بازرگانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق : 2438
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (28)   Download XML   Download TXT

●  بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و نقش پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت دفاعی
   ◂ احمد سرداری، مالک زارع
   ✔ 1397/07/15  2018/10/07
    Revista Publicando
PDF   

●  The Explanation of Model of Consumers Responses to Brand Equity Based on Marketing Mix Efforts, Corporate Image and Brand Equity Relation (Case Study: Butane Industrial Company)
   ◂ Farzaneh Ahmadvand, Ahmad Sardari
   ✔ 1396/08/25  2017/11/16
    International Journal of Applied Business and Economic Research
PDF   

●  بررسی رابطه ی بین ابعاد مسیولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجا
   ◂ مهدیه بیاتی صداقت، احمد سرداری، ناصر یزدانی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●   شناسایی عوامل تسهیل کننده موثر بر صادرات کالاهای فناور
   ◂ Fadzilah Adibah Abdulmajid، مریم اقا موسی تهرانی، احمد سرداری، عبدالحسین کرم پور
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    پژوهش های مدیریت در ایران


●  پیش بینی عملکرد و تعهد سازمانی براساس ابعادو مولفه های هوش سازمانی
   ◂ میر محمود موسوی، حسین بهرانی
   ✔ 1395/06/03  2016/08/24
    مدیریت بهداشت و درمان


●  الگوی خلق ارزش برند در چارچوب امیخته بازاریابی برند
   ◂ ناصر یزدانی، فریده رضایی فرد، احمد سرداری
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل
   ◂ رضا امیدوار، ناصر یزدانی، رضا امید وار، احمد سرداری
   ✔ 1394/05/30  2015/08/21
    تحقیقات بازاریابی نوین


●  شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر ور محور ? صادرات کالاهای
   ◂ مریم اقا موسی تهرانی، عبدالحسین کریم پور
   ✔ 1394/05/21  2015/08/12
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری- تفسیری (ISM)
   ◂ رضا امیدوار، احمد سرداری، ناصر یزدانی
   ✔ 1394/03/27  2015/06/17
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  بررسی تاثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان
   ◂ نجمه توکل، مصطفی قاضی زاده، احمد سرداری، نجمه توکل
   ✔ 1393/03/31  2014/06/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه برند بر مبنای رابطه تلاش های امیخته بازاریابی، تصویر شرکت و ارزش ویژه برند ( مورد مطالعه: شرکت بوتان)
   ◂ احمد سرداری، حامد دانش خواهی، حسین رییسی
   ✔ 1393/01/30  2014/04/19
    تحقیقات بازاریابی نوین
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساختهای دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1392/12/12  2014/03/03
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  شناسایی رابطه مسیولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان
   ◂ احمد سرداری، مصطفی قاضی زاده
   ✔ 1392/09/30  2013/12/21
    تحقیقات بازاریابی نوین
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر فناوری اطلاعات در پارکهای علم وفناوری در ایران
   ◂ احمد سرداری، حاجی زاده
   ✔ 1392/09/10  2013/12/01
    مدیریت فناوری اطلاعات
PDF   

●  رابطه ارزش های فردی و سازمانی با تعهد کارکنان: شرکت الومینیم المهدی هرمزگان
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری، علیرضا عاشوری زاده
   ✔ 1392/05/10  2013/08/01
    پژوهش های مدیریت در ایران
PDF   

●  بررسی رابطه فناوری اطلاعات با توانمند سازی نیروی انسانی
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری، عبدالقدوس ابراهیمی
   ✔ 1391/07/30  2012/10/21
    حذف شود - پارس مدیر
PDF   

●  بررسی اهداف و وظایف پارک های علم و فناوری ایران و میزان تمرکز انها بر مراحل مختلف یادگیری
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    مدیریت فناوری اطلاعات
PDF   

●  تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی
   ◂ احمد سرداری، مصطفی قاضی زاده، زهره زندیه، رقیه روشن قیاسی
   ✔ 1391/06/31  2012/09/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با سرمایه فکری
   ◂ زهره قاسمی پور، عبدالرضا بیگی نیا، احمد سرداری
   ✔ 1391/06/20  2012/09/10
     پژوهش های مدیریت سرمایه انسانی
PDF   

●  desighning mathmatical model for allocating budget to university research
   ◂ Saeed Safari, Ahmad Sardari, Hussein Sabzian
   ✔ 1391/04/15  2012/07/05
    Iranian Journal of Management Studies
PDF   

●  تمایل به انتشار پیام در بازاریابی ویروسی اینترنتی
   ◂ احمد سرداری، مصطفی قاضی زاده، سید رضا شجاعی مهدی سمیع زاده
   ✔ 1390/12/29  2012/03/19
    تحقیقات بازاریابی نوین
PDF   

●  تمایل به انتشار پیام در بازار یابی ویروسی اینترنتی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/12/14  2012/03/04
    تحقیقات بازاریابی نوین
PDF   

●  تاثیر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل تقویت کننده بهره وری نیروی انسانی
   ◂ حسن نجّاری نژاد، احمد سرداری، عبدالرضا بیگی نیا
   ✔ 1389/08/15  2010/11/06
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  بررسی اثر اعتماد مشتریان شهر تهران بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل TAM (مطالعه موردی بانک ملت)
   ◂ مهدی جنیدی، احمد سرداری، مهدی بشیری
   ✔ 1389/04/01  2010/06/22
    مدیریت و پیشرفت- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی اثر اعتماد مشتریان بر پذ یرش بانکداری اینتر نتی بر پایه مدل پذیرش فناوری اطلاعات (TAM)
   ◂ احمد سرداری، مهدی بشیری
   ✔ 1388/10/26  2010/01/16
    پژوهش های اموزش و یادگیری- تربیت و اجتماع سابق- دانشور رفتار سابق-دانشور سابق


●  فرایند شکل گیری دولت الکترونیکی و راهبردهای اینده نگاری در ایران
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1388/01/15  2009/04/04
    چشم انداز مدیریت- تخصصی شده


●  دو لت الکتر و نیکی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1386/01/25  2007/04/14
    سیاست علم و فناوری


●  بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی پژوهشی وابسته به وزارت علوم
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1382/06/02  2003/08/24
    کمال مدیریت
PDF   

مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  بررسی میزان تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی بر کارافرینی سازمانی
   ◂ احمد سرداری، مریم عمرانی، شهاب شمعی زاده
   ✔ 1395/06/28  2016/09/18
    managment and humanities
PDF   

●  تحلیلی نظری بر مو فقیت کارافرینانه در سازمان های دانش بنیان
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  استراتزی های تجاری موفق شرکت های بیمه جهت ورود و رشد در بازارهای نو ظهور
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک


●  بکا ر گیری استراتزی های دانش بر EVA, WACC
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  بررسی و مطالعه تاثیر مدیریت دانش استراتزیک بر نواوری در شرکت های کوچک و متوسط
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  بررسی مفهومی سازمان های دانش بنیان در محیط های اقتصادی موجود با تا کید بر استراتزی های تسهیم و خلق دانش
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  ارایه مدلی برای کسبمزیت رقابتی از طریق مدیریت دانش در سازمانهای یاد گیرنده بر اساس مدل EFQM
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  ارزیابی مجد د مفاهیم مهندسی سیستم با استفاده از تفکر سیستمی و انسانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/08  2011/12/29
    نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران


●  تا ثیر نواوری سازمانی ساختار گرا بر نواوری فناورانه
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/04/02  2011/06/23
    دومین کنفرانس مدیریت اجرایی


●  شاخص های اندازه گیری مدیریت دانش و ارایه روش شناختی جامع جهت اسنتخراج دانش دانشگران
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/04/02  2011/06/23
    دومین کنفرانس مدیریت اجرایی


●  اخلاق حرفهای در سازمان های دانش محور با رویکری به اخلاق اسلامی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/04/02  2011/06/23
    دومین کنفرانس مدیریت اجرایی M B A


●  نقش مدیران در راهبر دهای اینده پزوهی سازمانی با رویکرد بر مدل ذهنی مبتنی بر تکنیک سناریو
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/04/01  2011/06/22
    دومین کنفرانس مدیریت اجرایی


●  بیان استراتزیهای مدیریت دانایی در فرایند توسعه منابع انسانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1389/07/06  2010/09/28
    هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت


●  نقش مدیریت فناوری اطلاعاتی و ارتبا طی در ارتقای عملکرد مدیریت و تسهیم دانش سازمانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتبا طات در نهران


●  مدیریت دانش رمز موفقیت سازمان های یادکیرنده – تحلیلی بر سازمان های نوین هزاره سوم
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1388/02/22  2009/05/12
    همایش فناوری اموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات - دانشگاه شهید چمران اهواز


●  تعامل تجارت الکترونیکی و اقتصاد دانش محور در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1387/11/24  2009/02/12
    پنجمین همایش بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


●  ارایه الگو ی جهت مدیریت بحران در کسب و کار های الترونیکی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1387/09/25  2008/12/15
    چهارمین همایش بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات


●  اینده نگری و راهبرد های فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته و ارایه اللوی مناسب برای توسعه دانایی محور فناوری کشور
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1387/08/19  2008/11/09
    سومین همایش بین الملل مدیریت استراتز یک


●  بررسی پارک های علمی و فرایند انتقال فناوری با استفا ده از الگوی ارزیابی توانمندی های پورتر
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1387/07/11  2008/10/02
    پنجمین همایش بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات
PDF   

●  توازن استراتزی های عملیا تی بازاریابی به منظور افزایش عملکرد سازمانی
   ◂ مهدی جنیدی، احمد سرداری
   ✔ 1387/03/22  2008/06/11
    دومین کنفرانس مدیریت استراتزیک - تهران


●  بررسی اثر توانمندسازی شناختی کارکنان بر عوامل اثر گذار بر بهره وری نیروی انسانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1387/02/29  2008/05/18
    پنجمین همایش توسعه منابع انسانی


کتاب ها

●  نظریه های نوین رفتار سازمانی
   ◂ احمد سرداری

●  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها در سازمان ها
   ◂ احمد سرداری

●  سیستم های اطلاعاتی مدیریت
   ◂ احمد سرداری

●  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
   ◂ احمد سرداری

●  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت (بهبود عملکرد عملیاتی و راهبردی)
   ◂ احمد سرداری، وحید نقشینه ارجمند

●  اصول و مبانی فناوری اطلاعات
   ◂ احمد سرداری - حا مد عظیم زادهگان

پایان نامه ها

●  شناسایی وتجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تامین
   ◂ رضا امیدوار

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خلق ارزش برند در چهار چوب امیخته بازار یابی برند بر اساس مدل MCDM
   ◂ فریده رضایی فرد

●  بررسی ارتباط شرایط ارگونومیک و فرسودگی شغلی بر کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی صنعتی شهر تهران، از دیدگاه کتابداران انها
   ◂ سمانه جوادپوربهمبری

●  شناسایی عوامل راهبردی بازاریابی موثر بر عملکرد پروژه های صادراتی شرکتها
   ◂ حمید دین پرور

●  تحلیل واندازه گیری فضای کسب وکار در شرکتهای دانش بنیان
   ◂ محمدحسن اکبری کلرتانی

●  بررسی رابطه عوامل انسانی با موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت
   ◂ حمید علی قورچی

●  تبیین مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه نام ونشان تجاری برمبنای رابطه تلاشهای امیخته بازار یابی
   ◂ فرزانه احمدوند

●  تعین مزیت های استراتزیک ایان در صادرات خرما بر اساس مدل رقابت ملی پورتر
   ◂ رضا عوض پور

●  The Impact of Product-Country Image and advertisement on Retailer-Perceived Brand Equity
   ◂ مهدیه حاجی غلام سریزدی

●  مطالع تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی ( کشورهای ایران -ترکیه -و مالزی )
   ◂ علی رضا تاج برنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید