دانشگاه شاهد

حسین لباف

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : اندودنتیکس
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (26)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر و مقایسه دو نوع پالیش مایع بر خشونت سطحی و دوام پرداخت دو نوع نانو کامپوزیت
   ◂ مهشید محمدی بصیر، فاطمه کاظمی بیدهندی، محمد امین فهیمی، علی خدابخش، محمدباقر رضوانی، حسین لباف
   ✔ 1401/01/20  2022/04/09
    مجله دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران=Journal of Dental Medicine


●  درمان اندودونتیک دنس اینواجینویپس تایپ2 باضایعه وسیع رادیکولار
   ◂ علی جمالی قمی، محمد علی همتی، حسین لباف، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/11/23  2021/02/11
    International Journal of Medical and Dental Case Reports
PDF   

●  درمان اندودونتیک دندان باریشه اورفیلینگ وتحلیل خارجی ریشه
   ◂ علی جمالی قمی، حسین لباف، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Clinical Case Reports
PDF   

●  درمان تحلیل خارجی ریشه دندان بدنبال درمان ارتودونسی توسط بیودنتین
   ◂ حمیرا انصاری، حسین لباف، علی جمالی قمی، رضا صیادصوفدوست
   ✔ 1399/06/04  2020/08/25
    Acta Scientific Dental Sciences
PDF   

●  مقایسه جابجایی و حفظ مرکزیت بعد ازاستفاده ازPathfileوR-pilot در کانالMB2 دندانهای مولر ماگزیلا بااستفاده ازCBCT
   ◂ دکتر سمیه تیموری، کیو مرث نظری مقرم، دکتر علی کاظمی، دکتر علی کاووسی، فاطمه مهدوی، دکتر حسین لباف
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  مقایسه فایل های روتاری مختلف در Negotiation وcentering ability کانالهای مزیو باکال دوم در مولر های ماگزیلا با استفاده ازCBCT
   ◂ کیومرث نظری مقدم، نفیسه فرجیان زاده، حسین لباف، علی کاووسی، حمیده فرجیان زاده، کیومرث نظری مقدم
   ✔ 1397/11/03  2019/01/23
    Iranian Endodontic Journal
PDF   

●  An In vitro Comparison of Apically Extruded Debris Using Reciproc, ProTaper Universal, Neolix and Hyflex in Curved Canals
   ◂ Hosain Labbaf, Kiumars Nazarimoghaddam, Shahriyar Shahab, Mahshid Basir, Mohammad Amin Fahimi
   ✔ 1396/04/01  2017/06/22
    Iranian Endodontic Journal


●  سازگاری نسجی سمان پورتلند تغییر یافته با اکسید تیتانیوم و کلسیم کلراید د رموش
   ◂ نرجس هوشیاری، نوشین جلایر نادری، hosain labbaf، دکتر علی کاظمی، فرشید بسطامی-مریم کوپایی
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    Iranian Endodontic Journal


●  Microtensile Bond Strength of Three Restorative Core Materials with IPS e.max Press Ceramic by Two Resin Cements
   ◂ Mahshid Basir, S. Shaghayegh Razavi, M. B. Rezvani, Hosain Labbaf
   ✔ 1394/11/12  2016/02/01
    Journal of Dental School=مجله دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی


●  Apical Extrusion of Debris after canal preparation with Hand files Used Manually or installed on
   ◂ Hosain Labbaf, Leila Shakeri, Reza Ardouee, Farshid Bastami
   ✔ 1394/01/25  2015/04/14
    Iranian Endodontic Journal
پایان نامه ها

●  مقایسه ازمایشگاهی Centering Ability و Transportation متعاقب اماده سازی کانالهای انحنادار با استفاده از سه سیستم تک فایل Reciprocating با استفاده از میکروسیتی
   ◂ نرگس رنجپور اردهایی

●  مقایسه فایل های روتاری مختلف در Negotiation وcentering ability کانالهای مزیو باکال دوم در مولر های ماگزیلا با استفاده ازCBCT
   ◂ نفیسه فرجیان زاده

●  مقایسه ازمایشگاهی میزان خروج دبری در چهار سیستم در کانال مزیوباکال مولرهای اول و دوم ماگزیلا
   ◂ محمد امین فهیمی

●  مقایسه واکنش پالپ و پری اپکس دندانهای دایمی بالغ ملتهب گربه نسبت به MTA و بیودنتین بعد از سرویکال پالپوتومی
   ◂ محدثه هاشم زهی

●  ارزیابی گذشته نگر خطاها و حوادث حین درمان ریشه انجام شده تیسط دانشجویان دوره عمومی و تخصصی با استفاده از دو نوع سیستم رادیو گرافی
   ◂ فاطمه میرزازاده منفرد

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید