دانشگاه شاهد

رسول روشن چسلی

استاد - دکتری روان شناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (138)   Download XML   Download TXT

●  Psychometric properties of the Persian Non-Suicidal Self-Injury Expectancies Questionnaire in high school students
   ◂ Rasoul Roshan, Nemat Mohammadipour Rik, Abbas Abolghasemi, Hojjatollah Farahani
   ✔ 1401/02/10  2022/04/30
    رویش روانشناسی


●  بررسی مقدماتی کارامدی پروتوکل ترکیبی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان مواجهه و بازداری از پاسخ بر کاهش علائم وسواسی در مبتلایان به اختلال وسواسی اجباری: مطالعه تک موردی )ACT+ ERP(
   ◂ سید محمدحسین قاسمی، رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، حجت ا.. فراهانی
   ✔ 1401/02/10  2022/04/30
    رویش روانشناسی


●  رضایت جنسی و صمیمیت زناشویی در کاربران مرد ایرانی پورنوگرافی
   ◂ رسول روشن چسلی، Mohaddeseh Askari، Zohreh Ghorashi، Reza Vazirinejad
   ✔ 1401/01/28  2022/04/17
     Sexual and Relationship Therapy
PDF   

●  رابطه سبکهای دلبستگی با انسجام خود و پدیداورندگی درسالمندان: نقش میانجی نیازهای اساسی روانشناختی
   ◂ محمد غلامی فشارکی، مهتاب ربیعی، رسول روشن چسلی
   ✔ 1400/10/11  2022/01/01
    روان شناسی پیری
PDF   

●  ابعاد روانشناختی و معنوی کووید-19 بیماران: یک مطالعه کیفی
   ◂ زینب موسوی، رسول روشن چسلی، سهیلا قمیان، مینا باقرنژاد
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    مطالعات روانشناسی بالینی


●  الگوی ساختاری استفاده اسیب زای مادران از اینترنت و مشکلات رفتاری کودکان با میانجیگری تعامل مادر- کودک
   ◂ رسول روشن چسلی، حجت الله فراهانی، زهرا نوروزی
   ✔ 1400/03/20  2021/06/10
    روان شناسی کاربردی
PDF   

●  ارتباط کمالگرایی و نشانههای اضطراب اجتماعی با میانجیگری شفقتبهخود در دانشجویان دانشگاه شاهد
   ◂ رسول روشن چسلی، علیرضا محمدی
   ✔ 1399/11/27  2021/02/15
    راهبردهای شناختی در یادگیری


●  پیشبینی مشکلات رفتاری کودکان 3-5 ساله بر اساس تداخل فناوری و اسیب زای مادران از اینترنت
   ◂ رسول روشن چسلی، زهرا نوروزی، حجت الله فراهانی
   ✔ 1399/11/25  2021/02/13
    رویش روانشناسی
PDF   

●  بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس تفکر وجودی شرر
   ◂ مطهره فسنقری، زهرا علامه، بهناز ارتضائی، رسول روشن چسلی
   ✔ 1399/11/20  2021/02/08
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  ارتباط کمالگرایی و نشانه های اضطراب اجتماعی با میانجیگری شفقت به خود در دانشجویان دانشگاه شاهد
   ◂ علیرضا محمدی، رسول روشن چسلی
   ✔ 1399/09/17  2020/12/07
    راهبردهای شناختی در یادگیری
PDF   مقالات کنفرانسی (51)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
   ◂ محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، سید محسن کلانتر، محمد غلامی، مرضیه زعفرانیه
   ✔ 1397/06/20  2018/09/11
    اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
PDF   

●  رابطه استرس ادراک شده با ترس از ارزیابی منفی با سبک های مقابله ای
   ◂ رسول روشن چسلی، شاداب خوارزمی
   ✔ 1393/02/22  2014/05/12
    هفتمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  سبک های دلبستگی در افرد دچار شکست در روابط عاطفی
   ◂ رسول روشن چسلی، سمیه منتشلو
   ✔ 1393/02/22  2014/05/12
    هفتمین سمینار سراسری بهدشت روانی دانشجویان
PDF   

●  شیوه های مقابله با استرس و اسیب بذیری در برابر مصرف مواد در دانشجویان
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، رسول روشن چسلی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  اضطراب اجتماعی و اینترنت
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، رسول روشن چسلی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  خوش بینی و پنج عامل بزرگ شخصیت در دانشحویان
   ◂ مصطفی طوبایی، رسول روشن چسلی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  هویت ملی ،دینی و بهزیستی روان شناختی دانشجویان ممتاز و مشروطی
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، رسول روشن چسلی
   ✔ 1391/02/28  2012/05/17
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  تاثیر زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر افزایش سازگاری زناشویی زوجین نابارور با توجه به علت ناباروری
   ◂ مرضیه سلطانی، رسول روشن چسلی، محمدرضا شعیری، چنگیز رحیمی
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    دومین همایش سراسری اخلاق و شیوه های نوین درمان ناباروری


●  بررسی رابطه بین سبک های فرزند پروری نامطلوب والدین و رضایت جنسی دختران متاهل شهرستان نجف اباد در سال 90
   ◂ رسول روشن چسلی، اکرم کاظمی
   ✔ 1390/08/06  2011/10/28
    پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی


●  بررسی رابطه بین سبک های عشق با رضایت جنسی
   ◂ رسول روشن چسلی، محمد را قطبی، جابر علیزاده، حسنا حجتی پور
   ✔ 1390/08/06  2011/10/28
    پنجمین کنگره سراسری خانواده و سلامت جنسی
کتاب ها

●   فرزندتان مضطرب است؟
   ◂ نازنین فیاضی، رسول روشن چلسی، علیرضا بهرامی

●  اسیب شناسی روانی بر مبنای DSM-5

●  تشخیص و درمان اختلالات جنسی
   ◂ محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا نایینیان، محمدرضا شعیری

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

●  مشاوره با معتادان: رویکردی انفرادی
   ◂ مترجمین: ابوالفضل خادمی - دکتر رسول روشن

●  مشاوره با معتادین : رویکردی انفرادی
   ◂ ابوالفضل خادمی

●  روان درمانی شناختی بیمارن روان پریش و اختلالات شخصیت
   ◂ قاسم قنبریریال ازیتا شمشادی

●  روش ها و فنون ارامسازی و بیوفیدبک
   ◂ دکتر حمید یعقوبی

●  روان شناسی بالینی کودک
   ◂ محمد رضا نایینیان، و همکاران

●  روان شناسی رشد با تاکید بر بهداشت روانی
   ◂ دکتر کاظم رسول زاده طباطبایی، دکتر اقامحمدیانپایان نامه ها

●  بررسی نقش میانجی نیازهای اساسی روانشناختی در رابطهی سبکهای دلبستگی با انسجام خود و پدیداورندگی در سالمندان
   ◂ مهتاب ربیعی

●  ارتباط کمالگرایی و نشانههای اضطراب اجتماعی با میانجیگری شفقتبه- خود در نمونهی دانشجویی
   ◂ علیرضا محمدی جوزانی

●  رابطه دخالت فناوری با تعامل مادر-کودک و مشکلات رفتاری کودک؛ نقش متغیرهای میانجی رضایت از زندگی و خودتنظیمگری
   ◂ زهرا نوروزی

●  طراحی و اعتباریابی مدل ساختاری رابطة اسیب¬پذیری زیستی و روان‌شناختی با شدت خشم بر اساس مدل اجتناب از خشم و نقش میانجیِ بدتنظیمی هیجان و انعطاف‌ناپذیری روان¬شناختی در رابطة بین شدت خشم و ابراز ان در ورزشکاران رقابتی
   ◂ سعید پور عبدل

●  مفهومپردازی تروما در نمونه ایرانی و بررسی اثربخشی درمان هیجانمدار ترومابر اساس مفهومپردازی تروما در نمونه ایرانی
   ◂ مینا باقری نژاد

●  بررسی متغیرهای میانجی تاثیر برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر افزایش رضایت زناشویی زنان
   ◂ فاطمه فروزش یکتا

●  طراحی مقدماتی پروتکل شناختی - رفتاری همراه با اصلاح باورهای مربوط به خداپنداره م مقایسه کارامدی ان با درمان شناختی رفتاری سنتی در کاهش میزان افسردگی مراجعان مذهبی
   ◂ محبوبه داستانی

●   بررسی تغییرات بهزیستی فضیلت گرا (روان‌شناختی) در خلال مداخله حضور ذهن مبتنی بر شناخت(MBCT)در یک نمونه غیر بالینی: یک مطالعه فرایندی
   ◂ الهام اقایی

●  پیش بینی سلامت روان بر اساس متغیر های خردورزی ، قدردانی ، بخشش و همدلی در دانشجویان
   ◂ امینه سادات تسلطی

●  اثربخشی برنامه فرزندپروری حمایتی برای هیجانات کودکان مضطرب ) SPACE ( وEEG بیوفیدبک بر شدت علایم بالینی و همبسته های الکتروانسفالوگرافیک کودکانمبتلا به اختلال اضطرابی
   ◂ محسن جلالینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید