دانشگاه شاهد

احمد سرداری

دانشیار - دکتری مدیریت بازرگانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق : 2438
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (28)   Download XML   Download TXT

●  بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی و نقش پیاده سازی مدیریت دانش در صنعت دفاعی
   ◂ احمد سرداری، مالک زارع
   ✔ 1397/07/15  2018/10/07
    Revista Publicando
PDF   

●  The Explanation of Model of Consumers Responses to Brand Equity Based on Marketing Mix Efforts, Corporate Image and Brand Equity Relation (Case Study: Butane Industrial Company)
   ◂ Farzaneh Ahmadvand, Ahmad Sardari
   ✔ 1396/08/25  2017/11/16
    International Journal of Applied Business and Economic Research
PDF   

●  بررسی رابطه ی بین ابعاد مسیولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجا
   ◂ مهدیه بیاتی صداقت، احمد سرداری، ناصر یزدانی
   ✔ 1396/05/30  2017/08/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●   شناسایی عوامل تسهیل کننده موثر بر صادرات کالاهای فناور
   ◂ Fadzilah Adibah Abdulmajid، مریم اقا موسی تهرانی، احمد سرداری، عبدالحسین کرم پور
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    پژوهش های مدیریت در ایران


●  پیش بینی عملکرد و تعهد سازمانی براساس ابعادو مولفه های هوش سازمانی
   ◂ میر محمود موسوی، حسین بهرانی
   ✔ 1395/06/03  2016/08/24
    مدیریت بهداشت و درمان


●  الگوی خلق ارزش برند در چارچوب امیخته بازاریابی برند
   ◂ ناصر یزدانی، فریده رضایی فرد، احمد سرداری
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل
   ◂ رضا امیدوار، ناصر یزدانی، رضا امید وار، احمد سرداری
   ✔ 1394/05/30  2015/08/21
    تحقیقات بازاریابی نوین


●  شناسایی عوامل محدودکننده موثر بر ور محور ? صادرات کالاهای
   ◂ مریم اقا موسی تهرانی، عبدالحسین کریم پور
   ✔ 1394/05/21  2015/08/12
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  تجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش مدل¬سازی ساختاری- تفسیری (ISM)
   ◂ رضا امیدوار، احمد سرداری، ناصر یزدانی
   ✔ 1394/03/27  2015/06/17
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق


●  بررسی تاثیر عوامل پذیرش بانکداری الکترونیکی بر تبلیغات دهان به دهان
   ◂ نجمه توکل، مصطفی قاضی زاده، احمد سرداری، نجمه توکل
   ✔ 1393/03/31  2014/06/21
    راهبردهای بازرگانی - مدیربت و پیشرفت سابق- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   



مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  بررسی میزان تاثیرگذاری سیستم های اطلاعاتی بر کارافرینی سازمانی
   ◂ احمد سرداری، مریم عمرانی، شهاب شمعی زاده
   ✔ 1395/06/28  2016/09/18
    managment and humanities
PDF   

●  تحلیلی نظری بر مو فقیت کارافرینانه در سازمان های دانش بنیان
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  استراتزی های تجاری موفق شرکت های بیمه جهت ورود و رشد در بازارهای نو ظهور
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتزیک


●  بکا ر گیری استراتزی های دانش بر EVA, WACC
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  تاثیر عوامل کلیدی مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  بررسی و مطالعه تاثیر مدیریت دانش استراتزیک بر نواوری در شرکت های کوچک و متوسط
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  بررسی مفهومی سازمان های دانش بنیان در محیط های اقتصادی موجود با تا کید بر استراتزی های تسهیم و خلق دانش
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمانهای دانش بنیان


●  ارایه مدلی برای کسبمزیت رقابتی از طریق مدیریت دانش در سازمانهای یاد گیرنده بر اساس مدل EFQM
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/19  2012/01/09
    دومین کنفرانس تخصصی سازمان های دانش بنیان


●  ارزیابی مجد د مفاهیم مهندسی سیستم با استفاده از تفکر سیستمی و انسانی
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/10/08  2011/12/29
    نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران


●  تا ثیر نواوری سازمانی ساختار گرا بر نواوری فناورانه
   ◂ احمد سرداری
   ✔ 1390/04/02  2011/06/23
    دومین کنفرانس مدیریت اجرایی




کتاب ها

●  نظریه های نوین رفتار سازمانی
   ◂ احمد سرداری

●  تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و روش ها در سازمان ها
   ◂ احمد سرداری

●  سیستم های اطلاعاتی مدیریت
   ◂ احمد سرداری

●  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
   ◂ احمد سرداری

●  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت (بهبود عملکرد عملیاتی و راهبردی)
   ◂ احمد سرداری، وحید نقشینه ارجمند

●  اصول و مبانی فناوری اطلاعات
   ◂ احمد سرداری - حا مد عظیم زادهگان

پایان نامه ها

●  شناسایی وتجزیه و تحلیل موانع مدیریت زنجیره تامین
   ◂ رضا امیدوار

●  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر خلق ارزش برند در چهار چوب امیخته بازار یابی برند بر اساس مدل MCDM
   ◂ فریده رضایی فرد

●  بررسی ارتباط شرایط ارگونومیک و فرسودگی شغلی بر کتابداران کتابخانه های دانشگاههای دولتی صنعتی شهر تهران، از دیدگاه کتابداران انها
   ◂ سمانه جوادپوربهمبری

●  شناسایی عوامل راهبردی بازاریابی موثر بر عملکرد پروژه های صادراتی شرکتها
   ◂ حمید دین پرور

●  تحلیل واندازه گیری فضای کسب وکار در شرکتهای دانش بنیان
   ◂ محمدحسن اکبری کلرتانی

●  بررسی رابطه عوامل انسانی با موفقیت سیستم های اطلاعات مدیریت
   ◂ حمید علی قورچی

●  تبیین مدل پاسخ های مصرف کنندگان به ارزش ویژه نام ونشان تجاری برمبنای رابطه تلاشهای امیخته بازار یابی
   ◂ فرزانه احمدوند

●  تعین مزیت های استراتزیک ایان در صادرات خرما بر اساس مدل رقابت ملی پورتر
   ◂ رضا عوض پور

●  The Impact of Product-Country Image and advertisement on Retailer-Perceived Brand Equity
   ◂ مهدیه حاجی غلام سریزدی

●  مطالع تطبیقی راهبردهای جذب سرمایه گذاری خارجی ( کشورهای ایران -ترکیه -و مالزی )
   ◂ علی رضا تاج بر



نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید