دانشگاه شاهد

محسن ناظم بکایی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت ( بازرگانی و دولتی )
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (12)   Download XML   Download TXT

●  عنوان مقاله : ارزیابی عملکرد واحد های IT در صنعت با رویکرد ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) و کارت امتیازی متوازن (BSC)
   ◂ محمد حسن یزدانی موحد، احسان شریفی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1397/06/31  2018/09/22
    مدیریت فردا
PDF   

●  بررسی عوامل موثر بر تقاضای اموزش عالی در ایران (رویکرد مدل‌سازی اقتصادی)
   ◂ محسن ناظم بکایی، ابراهیم صیامی عراقی، فاطمه فهیمی فر
   ✔ 1396/11/11  2018/01/31
    مطالعات اندازه‌گیری و ارزشیابی اموزشی


●  رابطه سبک تصمیم گیری مدیران با عملکرد سرمایه گذاری انان
   ◂ Amir Reza Abbasi، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1396/09/30  2017/12/21
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  Portfolio selection with fuzzy synthetic evaluatio and genetic algoritm based on performance prespective
   ◂ Mohsen Nazembokaei, Hamid Naibpoor
   ✔ 1396/09/20  2017/12/11
    Industrial Engineering & Management Systems


●  پیش بینی شاخص بازار سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان و روش خوشه بندی کا میانگین
   ◂ سعید عسگری، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1396/06/30  2017/09/21
    دانش مالی تحلیل اوراق بهادار


●   Portfolio selection with fuzzy synthetic evaluation and genetic algoritm
   ◂ Mohsen Nazembokaei, Hamid Naibpoor
   ✔ 1396/01/19  2017/04/08
    International Journal of Quality & Reliability Management


●  the effect of monetary policy on the profitability of the companies listed in tehran stock exchange
   ◂ Mohsen Nazembokaei, Samira Ali Asghar
   ✔ 1395/10/12  2017/01/01
    International Review


●  بررسی تاثیر هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی
   ◂ اعظم نقابی، ناصر یزدانی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1395/05/01  2016/07/22
    تحقیقات بازاریابی نوین


●  studing and prioritizing e-leaening critria by using group
   ◂ Mohsen Nazembokaei, Mayan, Hesari, derafshan rey
   ✔ 1393/10/08  2014/12/29
    Indian journal of science and technology
PDF   

●  Identification of Factors Affecting the Optimal Decision-Making for Financing the Export Projects in Selecting Foreign Automotive Target Market Using DEMATEL Technique (Study of: Iranian Foreign Investment Company (IFIC) and
   ◂ Mohammad Reza Noor Ali, Mostafa Ghazizadeh, Mohsen Nazembokaei
   ✔ 1392/12/13  2014/03/04
    Pensee
PDF   مقالات کنفرانسی (18)   Download XML   Download TXT

●  رفتار مصرف کننده انلاین در بازار دیجیتال
   ◂ فاطمه احمدی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
PDF   

●  تاثیر قابلیتهای نواوری محصول و قیمتگذاری بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی مزیت رقابتی
   ◂ محسن ناظم بکایی، محمد رضا فنائی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
PDF   

●  تاثیر قابلیتهای هوش بازار و ارتباطات بازاریابی بر عملکرد صادراتی از طریق نقش میانجی مزیت رقابتی
   ◂ محسن ناظم بکایی، محمد رضا فنائی
   ✔ 1399/12/02  2021/02/20
    سومین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت
PDF   

●  کارکرد رقابت در اقتصاد دیجیتال بر تصمیم گیری خرید انلاین
   ◂ محسن ناظم بکایی، فاطمه احمدی
   ✔ 1399/04/31  2020/07/21
    دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع و سیستمها
PDF   

●  تاثیر جهت گیری بازار بر بین المللی شدن و عملکرد بازاریابی شرکت های صادراتی محصولات فولادی
   ◂ محسن ناظم بکایی
   ✔ 1399/04/30  2020/07/20
    چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مدیریت و حسابداری در ایران
PDF   

●  نقش رهبری کوانتومی سازمان ها در تراز تمدن نوین اسلامی
   ◂ حمید نایب پور، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  نقش و جایگاه اقتصاد مقاومتی در تحقق تمدن نوین اسلامی
   ◂ فاطمه احمدزاده، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1397/12/12  2019/03/03
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  ویژگی های مدیران ارشد شرکت ها و انتخاب استراتژی ورود به بازار کشور مقصد
   ◂ حمید رضا مقدسی، قاسم رحیمی، محسن ناظم بکایی
   ✔ 1397/11/15  2019/02/04
    مدیریت کسب و کار و اقتصاد
PDF   

●  تاثیر سود پولی بر سود اوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار
   ◂ محسن ناظم بکایی
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    اولین کنفرانس بین المللی مدیریت نواوری و کار افرینی
PDF   

●  خوشه بندی بانک های کشور با استفاده از ژنتیک فازی
   ◂ محسن ناظم بکایی
   ✔ 1393/07/05  2014/09/27
    کنفرانس بین المللی حسابداری ، اقتصاد و مدیریت
PDF   کتاب ها

●  اقتصاد مدبربت و تحلبل مالی
   ◂ محسن ناظم بکایی، ابراهیم زارع پور

●  اقتصاد علم و فناوری
   ◂ محسن ناظم بکایی، ابراهیم صیامی عراقی

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر تعاملات کسب وکار و سیاسی بر رابطه استراتژی های رقابتی بین المللی و عملکرد شرکت ها(مورد مطالعه: شرکت های صنایع غذایی)
   ◂ امیرحسین ابوالقاسمی

●  بررسی تاثیر عوامل داخلی بر سوداوری بانک های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
   ◂ محمد رسول زاده

●  مقایسه قابلیت پیش بینی قیمت سهام به وسیله مدل مارکوف پنهان دربازار های بورس اوراق بهادار تهران، توکیو و بروکسل
   ◂ سعید عسگری

●  بررسی تاثیر شخصیت نام تجاری بر وفاداری به نام تجاری با نقش تعدیل گر قیمت-کیفیت ادراک شده
   ◂ ایمان سیاوشی زنگیانی

●  تبیین تصمیم ای دهندگان مبتنی بر مدل پویای رفتار رای دهنده در چارچوب رفتار مصرف کننده
   ◂ مائده حسین زاده مغانلو

●  بررسی تاثیر پیشینه هویت ملی مصرف کنندگان بر خرید کالاهای خارجی
   ◂ اعظم نقابی

●  تبیین فقهی حقوقی بیمه کاهش ارزش پول
   ◂ حسن مختاری

●  بررسی رابطه سبک تصمیم گیری مدیران با عملکرد سرمایه گذاری انلن بر اسا مدل اسپرولزو کندال
   ◂ امیررضا عباسی

●  بررسی تاثیر سیاست های پولی بر سود اوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار تهران در بازه زمانی 80-91
   ◂ سمیرا علی عسگری

●  بررسی رابطه بین چرخه حیات با عملکرد مالی و اقتصادی در شرکتهای صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بها دار
   ◂ فهیمه پورملکیاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید