دانشگاه شاهد

سیدحمید حاجی سیدجوادی

استاد - دکتری تخصصی جبر محاسباتی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212250
پیوندها :
 

دروس مجازی

اصول سیستم های عامل(1) - یکشنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
اصول سیستم های عامل(1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
رمزنگاری (1)(1) - یکشنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
رمزنگاری (1)(1) - سه شنبه (08:00-09:30) ورود به کلاس
مبانی نظری رمز نگاری (1) - چهارشنبه (13:30:00 11:00:00-15:00:00 12:30:00) ورود به کلاس
نظریه محاسبه پیشرفته (1) - شنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس
نظریه محاسبه پیشرفته (1) - دوشنبه (16:30-18:00) ورود به کلاس

تحصیلات:دکتری تخصصی جبر، دانشگاه امیرکبیر، 1383
                                                       عنوان  رساله: حلقه های شبه بئر تعمیم یافته                        
اساتیدراهنما: دکتر سیداحمد موسوی،  دکترغلامحسین اسلام‌زاده                         
کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، 1376
 عنوان پایان نامه: تعمیم برخی از قضایای حلقه های ناجابجایی بوسیله الگوریتم استرب                      
   استاد راهنما: امیرهوشنگ یمینی                      
کارشناسی ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، 1373

مقالات ژورنالی (67)   Download XML   Download TXT

●  A secure key-aggregate authentication cryptosystem for data sharing in dynamic cloud storage
   ◂ Kobra Alimohammadi, Majid Bayat, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1398/09/12  2019/12/03
    Multimedia Tools and Applications


●  Verifiable ranked search over encrypted data with forward and backward privacy
   ◂ Aniseh Najafi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Majid Bayat
   ✔ 1398/03/31  2019/06/21
    Future Generation Computer Systems


●  A medical monitoring scheme and health?medical service composition model in cloud?based IoT platform
   ◂ Parvaneh Asghari, Amir Masoud Rahmani, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1398/03/07  2019/05/28
    Transactions on Emerging Telecommunications Technologies


●  Hybrid Key Pre-distribution Scheme Based on Symmetric Design
   ◂ Hamid Haj Seyyed Javadi, Samira Akhbarifar, Amir Masoud Rahmani, Mehdi Hosseinzadeh
   ✔ 1398/02/02  2019/04/22
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  جستجو روی داده‌های رمزگذاری‌شده: قابلیت‌ها و چالش‌ها
   ◂ انسیه نجفی، مجید بیات، حمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات


●  Residual design of sink localization algorithms for wireless sensor networks
   ◂ Hamid Reza Sharifi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Mehdi Hosseinzadeh, Ali Moeini
   ✔ 1397/11/30  2019/02/19
    Journal Of High Speed Networks


●  Topology Control in MANETs Using the Bayesian Pursuit Algorithm
   ◂ Parisa Rahmani, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1397/11/29  2019/02/18
    Wireless Personal Communications


●  Preventing Sybil attacks in P2P file sharing networks based on the evolutionary game model
   ◂ Morteza Babazadeh Shareh, Hamidreza Navidi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Mehdi Hosseinzadeh
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Information Sciences
PDF   

●  Internet of Things applications: A systematic review
   ◂ Parvaneh Asghari, Amir Masoud Rahmani A, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1397/10/25  2019/01/15
    Computer Networks


●  Efficient clustering in collaborative filtering recommender system: Hybrid method based on genetic algorithm and gravitational emulation local search algorithm
   ◂ Touraj Mohammadpour, Amir Massoud Bidgoli, Rasul Enayatifar, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1397/10/12  2019/01/02
    Genomics
مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  روشی برای جلوگیری از حمله 51 در سکه بیتی و مدل کردن ان با زنجیره ی مارکوف
   ◂ محدثه شفیعی، سیدجوادی
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران
PDF   

●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    FOURTH European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  زمانبندی ایستا وظایف در سیستم های چند پردازنده ای بر پایه الگوریتم ژنتیک
   ◂ حمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    Proceedings of the International Conference on ICSTE 2009


●  Solving the scheduling problem in multi-processor systems with communication cost and precedence using bee colony system
   ◂ Ali Hanani, Hamid Haj Seyyed Javadi, Sadegh Nourossana, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER THEORY AND ENGINEERING


●  image security sistem using recursive cellular automata substitution and permutation
   ◂ Hamid Haj Seyyed Javadi, Ebrahim Zarei Zefreh, Azam Sadeghiam
   ✔ 1389/04/22  2010/07/13
    دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران


●  بهبود کارایی الگوریتم کلنی مورچگان به وسیله جستجوی موضعی تقاطع (crossover) و جهش (mutation)
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1389/02/15  2010/05/05
    سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


●  الگوریتم پیوندی کلنی مورچگان و ژنتیک (HACO-GA) برای مسائل زمانبندی جایگشت خرید جریان (PFSP) با کمینه کردن زمان کل جریان
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  طراحی مولد اعداد شبه تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک جدید
   ◂ سیما سجادی، حمید حاج سیدجوادی، فاطمه نادعلی
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  An energy aware cellular learning automata based routing algorithm for sensor networks
   ◂ Amir Hosein Fathy Navid, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/09/07  2009/11/28
    9th International Symposium on Communications and Information Technologies
پایان نامه ها

●  جلوگیری از حمله 51: تجزیه و تحلیل تصادفی از دو فاز اثبات کار در سکه بیتی
   ◂ محدثه شفیعی سروستانی

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  ارایه یک طرح پیش توزیع کلید قطعی برای بهبود پارامترهای ارزیابی شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ ابراهیم قاسم زاده کلاگر

●  ارایه الگوریتم توزیع شده کنترل توپولوژی در شبکه اقتضایی سیار شناختی
   ◂ پریسا رحمانی

●  استفاده از طرح باقیمانده برای مدیریت کلید در شبکه های حس گر بی سیم
   ◂ وحید مدیری

●  ارایه یک طرح امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر ساختارهای جبری ترکیباتی
   ◂ محدثه انزانی

●  توسیع های اساسی با ویژگی L توسیعی
   ◂ سهیلا بابایی

●  بررسی طیف برخی گراف های دوبخشی و ضرب کرونا تعمیم یافته گراف ها
   ◂ طاهره سهیلیان

●  بررسی تعمیم کرونای گرافها، اتصالات زیرتقسیمی و گرافهای صحیح
   ◂ علیرضا فیوج لعلی

●  ارزیابی و بهبود پروتکلهای مسیریابی در شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ محسن عربنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید