دانشگاه شاهد

سیدحمید حاجی سیدجوادی

استاد - دکتری تخصصی جبر محاسباتی


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی کامپیوتر
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212250
پیوندها :
 

تحصیلات:دکتری تخصصی جبر، دانشگاه امیرکبیر، 1383
                                                       عنوان  رساله: حلقه های شبه بئر تعمیم یافته                        
اساتیدراهنما: دکتر سیداحمد موسوی،  دکترغلامحسین اسلام‌زاده                         
کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، 1376
 عنوان پایان نامه: تعمیم برخی از قضایای حلقه های ناجابجایی بوسیله الگوریتم استرب                      
   استاد راهنما: امیرهوشنگ یمینی                      
کارشناسی ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، 1373
8321u03pfd|00105E4B|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent
8321u03pfdidval|44
8321u03pf8|00105E4BE15D|Research_DB|TeacherPanel_T|PanelContent|CC48E995-02A9-46D4-916E-273A598E8613

مقالات ژورنالی (96)   Download XML   Download TXT

●  بهبود تخصیص منابع اینترنت اشیا در محاسبات مه با استفاده از نظریه بازی غیر همکارانه
   ◂ حمیدرضا نویدی قاضیانی، هوشیار محمدی، سیدحمید حاجی سیدجوادی، افشین رضاخانی
   ✔ 1401/03/11  2022/06/01
    پدافند الکترونیکی و سایبری
PDF   

●  Providing a Hybrid Cryptography Algorithm for Lightweight Authentication Protocol in RFID with Urban Traffic Usage Case
   ◂ Vahid Chegeni, Hamid Haj Seyyed Javadi, Mohammad Reza Moazami Goudarzi, Afshin RezaKhani
   ✔ 1400/10/15  2022/01/05
    The ISC International Journal of Information Security


●  A new resource allocation method in fog computing via non-cooperative game theory
   ◂ Houshyar Mohammady Talvar, Hamid Navidi Ghaziani, Afshin Rezakhani, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1400/07/13  2021/10/05
    Journal of Intelligent & Fuzzy Systems


●  A cooperative approach for combining particle swarm optimization and differential evolution algorithms to solve single-objective optimization problems
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Mitra Mirzarezaee, Hamid Haj Seyyed Javadi, Marziayh Dadvar
   ✔ 1400/04/26  2021/07/17
    Applied Intelligence


●  Fair multi-owner search over encrypted data with forward and backward privacy in cloud-assisted Internet of Things
   ◂ Majid Bayat, Hamid Haj Seyyed Javadi, Aniseh Najafi
   ✔ 1400/03/19  2021/06/09
    Future Generation Computer Systems


●  Privacy Preserving Attribute-Based Encryption with Conjunctive Keyword Search for E-health Records in Cloud
   ◂ Aniseh Najafi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Majid Bayat
   ✔ 1400/02/18  2021/05/08
    The ISC International Journal of Information Security


●  Dynamic secure multi-keyword ranked search over encrypted cloud data
   ◂ Parvaneh Asghari, Hamid Haj Seyyed Javadi, Maryam Hozhabr
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    Journal of Information Security and Applications


●  Security in fog computing: A systematic review on issues, challenges and solutions
   ◂ Ronita Rezapour, Parvaneh Asghari, Hamid Haj Seyyed Javadi, Shamsollah Ghanbari
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    Computer Science Review


●  A note on essential Ikeda–Nakayama rings
   ◂ Mahya Derakhshan, Shervin Sahebi, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    Rendiconti del Circolo Matematico di Palermo Series 2


●  A Scalable Key Pre-distribution Scheme based on the Unital Design for the Internet of Things Security
   ◂ V. Chegeni, Hamid Haj Seyyed Javadi, M.R. Moazami Goudarzi, A. Rezakhani
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    IETE Journal of Research
مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  روشی برای جلوگیری از حمله 51 در سکه بیتی و مدل کردن ان با زنجیره ی مارکوف
   ◂ محدثه شفیعی، سیدجوادی
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران
PDF   

●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    FOURTH European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  زمانبندی ایستا وظایف در سیستم های چند پردازنده ای بر پایه الگوریتم ژنتیک
   ◂ حمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    Proceedings of the International Conference on ICSTE 2009


●  Solving the scheduling problem in multi-processor systems with communication cost and precedence using bee colony system
   ◂ Ali Hanani, Hamid Haj Seyyed Javadi, Sadegh Nourossana, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER THEORY AND ENGINEERING


●  image security sistem using recursive cellular automata substitution and permutation
   ◂ Hamid Haj Seyyed Javadi, Ebrahim Zarei Zefreh, Azam Sadeghiam
   ✔ 1389/04/22  2010/07/13
    دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران


●  بهبود کارایی الگوریتم کلنی مورچگان به وسیله جستجوی موضعی تقاطع (crossover) و جهش (mutation)
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1389/02/15  2010/05/05
    سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


●  طراحی مولد اعداد شبه تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک جدید
   ◂ سیما سجادی، حمید حاج سیدجوادی، فاطمه نادعلی
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  الگوریتم پیوندی کلنی مورچگان و ژنتیک (HACO-GA) برای مسائل زمانبندی جایگشت خرید جریان (PFSP) با کمینه کردن زمان کل جریان
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  An energy aware cellular learning automata based routing algorithm for sensor networks
   ◂ Amir Hosein Fathy Navid, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/09/07  2009/11/28
    9th International Symposium on Communications and Information Technologies
پایان نامه ها

●  حلقه های بئر تعمیم یافته و حلقه های مرتبط با انها
   ◂ علی شهیدی کیا

●  ادغام بلاکچین با اینترنت اشیا
   ◂ محمد گوهری

●  ارائه ی یک طرح رمز نگاری امن برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فاهای ذخیره سازی پویا
   ◂ کبری علی محمدی

●  یک مدل بهبود یافته جستجو در داده های رمزگذاری شده با خاصیت وارسی پذیری
   ◂ انیسه نجفی

●  یک پروتکل کنترل توپولوژی شبکه های شناختی lot بر پایه اتوماتای یادگیر
   ◂ علی بسمی

●  جلوگیری از حمله 51: تجزیه و تحلیل تصادفی از دو فاز اثبات کار در سکه بیتی
   ◂ محدثه شفیعی سروستانی

●  کدگذاری منبع مبتنی بر انتروپی با مرتبه زمانی خطی
   ◂ پرویز قره باقری ترکی

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  ارایه یک طرح پیش توزیع کلید قطعی برای بهبود پارامترهای ارزیابی شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ ابراهیم قاسم زاده کلاگر

●  ارایه الگوریتم توزیع شده کنترل توپولوژی در شبکه اقتضایی سیار شناختی
   ◂ پریسا رحمانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید