دانشگاه شاهد

سیدحمید حاج سیدجوادی

دانشیار - دکتری تخصصی جبر


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212250
پیوندها :
 

تحصیلات:دکتری تخصصی جبر، دانشگاه امیرکبیر، 1383
                                                       عنوان  رساله: حلقه های شبه بئر تعمیم یافته                        
اساتیدراهنما: دکتر سیداحمد موسوی،  دکترغلامحسین اسلام‌زاده                         
کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، 1376
 عنوان پایان نامه: تعمیم برخی از قضایای حلقه های ناجابجایی بوسیله الگوریتم استرب                      
   استاد راهنما: امیرهوشنگ یمینی                      
کارشناسی ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، 1373

مقالات ژورنالی (66)   Download XML   Download TXT

●  Verifiable ranked search over encrypted data with forward and backward privacy
   ◂ انسیه نجفی، سید حمید حاج سید جوادی، مجید بیات
   ✔ 1398/03/31  2019/06/21
    Future Generation Computer Systems


●  A medical monitoring scheme and health?medical service composition model in cloud?based IoT platform
   ◂ پروانه اصغری، امیر مسعود رحمانی، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1398/03/07  2019/05/28
    Transactions on Emerging Telecommunications Technologies


●  Hybrid Key Pre-distribution Scheme Based on Symmetric Design
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی، سمیرا اخبارفر، امیرمسعود رحمانی، مهدی حسین زاده
   ✔ 1398/02/02  2019/04/22
    Iranian Journal of Science and Technology, Transactions A: Science


●  جستجو روی داده‌های رمزگذاری‌شده: قابلیت‌ها و چالش‌ها
   ◂ انسیه نجفی، مجید بیات، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    منادی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات


●  Residual design of sink localization algorithms for wireless sensor networks
   ◂ حمید رضا شریفی، ، مهدی حسین زاده، علی معینی، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/11/30  2019/02/19
    Journal Of High Speed Networks


●  Topology Control in MANETs Using the Bayesian Pursuit Algorithm
   ◂ پریسا رحمانی، ، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/11/29  2019/02/18
    Wireless Personal Communications


●  Preventing Sybil Attacks in P2P File Sharing Networks Based on the Evolutionary Game Model
   ◂  M. HosseinZadeh، H. Haj Seyyed Javadi، Hamidreza Navidi ، Morteza Babazadeh
   ✔ 1397/11/05  2019/01/25
    Information Sciences
PDF   

●  Internet of Things applications: A systematic review
   ◂ پروانه اصغری، امیرمسعود رحمانی، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/10/25  2019/01/15
    Computer Networks


●  Efficient clustering in collaborative filtering recommender system: Hybrid method based on genetic algorithm and gravitational emulation local search algorithm
   ◂ Touraj Mohammadpour، Amir Massoud Bidgoli، Rasul Enayatifar، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1397/10/12  2019/01/02
    Genomics


●  Service composition approaches in IoT: A systematic review
   ◂ Hamid Haj SeyyedJavadi، Amir MasoudRahmani، Parvaneh Asghari
   ✔ 1397/07/24  2018/10/16
    Journal of Network and Computer Applications
مقالات کنفرانسی (21)   Download XML   Download TXT

●  الگوریتم های SIMD BPRIORI
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    FOURTH European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  زمانبندی ایستا وظایف در سیستم های چند پردازنده ای بر پایه الگوریتم ژنتیک
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    Proceedings of the International Conference on ICSTE 2009


●  حل مساله زمان بندی در سیستم های چند پردازنده ای با هزینه ارتباط و اولویت با استفاده از سیستم کلونی زنبور
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER THEORY AND ENGINEERING


●  image security sistem using recursive cellular automata substitution and permutation
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی، ebrahim zarei zefreh -azam sadeghiam
   ✔ 1389/04/22  2010/07/13
    دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران


●  بهبود کارایی الگوریتم کلنی مورچگان به وسیله جستجوی موضعی تقاطع (crossover) و جهش (mutation)
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1389/02/15  2010/05/05
    سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


●  الگوریتم پیوندی کلنی مورچگان و ژنتیک (HACO-GA) برای مسائل زمانبندی جایگشت خرید جریان (PFSP) با کمینه کردن زمان کل جریان
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  طراحی مولد اعداد شبه تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک جدید
   ◂ سیما سجادی، سیدحمید حاج سیدجوادی، فاطمه نادعلی
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ فاطمه سادات هل اتایی، سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  An Energy Aware Cellular Learning Automata Based Routing Algorithm for Sensor Networks
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی، امیرحسین فتحی نوید
   ✔ 1388/09/07  2009/11/28
    9th International Symposium on Communications and Information Technologies


●  Using Particle Swarm Optimization for Robot Path Planning in Dynamic Environment with Moving Obstacles and Targets
   ◂ سیدحمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1388/09/04  2009/11/25
    Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation
پایان نامه ها

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  ارایه یک طرح پیش توزیع کلید قطعی برای بهبود پارامترهای ارزیابی شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ ابراهیم قاسم زاده کلاگر

●  ارایه الگوریتم توزیع شده کنترل توپولوژی در شبکه اقتضایی سیار شناختی
   ◂ پریسا رحمانی

●  استفاده از طرح باقیمانده برای مدیریت کلید در شبکه های حس گر بی سیم
   ◂ وحید مدیری

●  ارایه یک طرح امنیتی در شبکه های حسگر بی سیم مبتنی بر ساختارهای جبری ترکیباتی
   ◂ محدثه انزانی

●  توسیع های اساسی با ویژگی L توسیعی
   ◂ سهیلا بابایی

●  بررسی طیف برخی گراف های دوبخشی و ضرب کرونا تعمیم یافته گراف ها
   ◂ طاهره سهیلیان

●  بررسی تعمیم کرونای گرافها، اتصالات زیرتقسیمی و گرافهای صحیح
   ◂ علیرضا فیوج لعلی

●  حلقه های AIP و تعمیم انها
   ◂ غلامرضا انصاری

●  حلقه های پوچ تمیز و حلقه های پوچ تمیز قوی
   ◂ ندا شکری وله زاقردنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید