دانشگاه شاهد

سیدحمید حاجی سیدجوادی

استاد - دکتری تخصصی جبر محاسباتی


نام دانشکده : دانشکده علوم پایه
گروه آموزشی : ریاضی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212250
پیوندها :
 

تحصیلات:دکتری تخصصی جبر، دانشگاه امیرکبیر، 1383
                                                       عنوان  رساله: حلقه های شبه بئر تعمیم یافته                        
اساتیدراهنما: دکتر سیداحمد موسوی،  دکترغلامحسین اسلام‌زاده                         
کارشناسی ارشد، دانشگاه امیرکبیر، 1376
 عنوان پایان نامه: تعمیم برخی از قضایای حلقه های ناجابجایی بوسیله الگوریتم استرب                      
   استاد راهنما: امیرهوشنگ یمینی                      
کارشناسی ریاضی و کامپیوتر، دانشگاه امیرکبیر، 1373

مقالات ژورنالی (82)   Download XML   Download TXT

●  A cooperative approach for combining particle swarm optimization and differential evolution algorithms to solve single-objective optimization problems
   ◂ Hamid Navidi Ghaziani, Mitra Mirzarezaee, Hamid Haj Seyyed Javadi, Marziayh Dadvar
   ✔ 1400/04/26  2021/07/17
    Applied Intelligence


●  Fair multi-owner search over encrypted data with forward and backward privacy in cloud-assisted Internet of Things
   ◂ Majid Bayat, Hamid Haj Seyyed Javadi, Aniseh Najafi
   ✔ 1400/03/19  2021/06/09
    Future Generation Computer Systems


●  Privacy Preserving Attribute-Based Encryption with Conjunctive Keyword Search for E-health Records in Cloud
   ◂ Aniseh Najafi, Hamid Haj Seyyed Javadi, Majid Bayat
   ✔ 1400/02/18  2021/05/08
    The ISC International Journal of Information Security


●  Efficient and dynamic verifiable multi-keyword searchable symmetric encryption with full security
   ◂ Majid Bayat, Aniseh Najafi, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1400/02/07  2021/04/27
    Multimedia Tools and Applications


●  حلقه های بئر
   ◂ سیدحمید حاجی سیدجوادی، علی شهیدی کیا، احمد موسوی
   ✔ 1399/10/10  2020/12/30
    International Electronic Journal of Algebra


●  حلقه های ژی بئر تعمیم یافته
   ◂ احمد موسوی، سیدحمید حاجی سیدجوادی، علی شهیدی کیا
   ✔ 1399/09/15  2020/12/05
    Turkish Journal of Mathematics


●  A New Incentive Mechanism to Detect and Restrict Sybil Nodes in P2P File-Sharing Networks with a Heterogeneous Bandwidth
   ◂ M. Babazadeh Shareh, Hamid Haj Seyyed Javadi, M. HosseinZadeh, Hamid Navidi Ghaziani
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    Journal of Artificial Intelligence & Data Mining=Journal of AI and Data Mining
PDF   

●  حلقه
   ◂ سیدحمید حاجی سیدجوادی، تینا سمیع زاده، علی بلادور، امیرمسعود رحمانی
   ✔ 1399/07/23  2020/10/14
    International Electronic Journal of Algebra


●  اندازه گیری کارا سرویس های ابری مالی در صنعت بانکداری با استفاده از DEA پویا با ساختار شبکه
   ◂ سیدحمید حاجی سیدجوادی، علیرضا پورداوودی، محمدرضا معظمی گودرزی، مسعود رحمانی
   ✔ 1399/04/28  2020/07/18
    Advances in Mathematical Finance and Applications


●  یک روش اماده سازی سرویس مه پویا برای کاربردهای اینترنت اشیا
   ◂ سام جابهداری، محمد فرجی مهماندار، سیدحمید حاجی سیدجوادی
   ✔ 1399/04/09  2020/06/29
    International Journal of Communication Systems
مقالات کنفرانسی (22)   Download XML   Download TXT

●  روشی برای جلوگیری از حمله 51 در سکه بیتی و مدل کردن ان با زنجیره ی مارکوف
   ◂ محدثه شفیعی، سیدجوادی
   ✔ 1398/06/04  2019/08/26
    پنجاهمین کنفرانس سالانه ریاضی ایران
PDF   

●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    FOURTH European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  زمانبندی ایستا وظایف در سیستم های چند پردازنده ای بر پایه الگوریتم ژنتیک
   ◂ حمید حاج سیدجوادی
   ✔ 1389/05/02  2010/07/24
    Proceedings of the International Conference on ICSTE 2009


●  Solving the scheduling problem in multi-processor systems with communication cost and precedence using bee colony system
   ◂ Ali Hanani, Hamid Haj Seyyed Javadi, Sadegh Nourossana, Amir Masoud Rahmani
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCED COMPUTER THEORY AND ENGINEERING


●  image security sistem using recursive cellular automata substitution and permutation
   ◂ Hamid Haj Seyyed Javadi, Ebrahim Zarei Zefreh, Azam Sadeghiam
   ✔ 1389/04/22  2010/07/13
    دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران


●  بهبود کارایی الگوریتم کلنی مورچگان به وسیله جستجوی موضعی تقاطع (crossover) و جهش (mutation)
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1389/02/15  2010/05/05
    سومین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات


●  الگوریتم پیوندی کلنی مورچگان و ژنتیک (HACO-GA) برای مسائل زمانبندی جایگشت خرید جریان (PFSP) با کمینه کردن زمان کل جریان
   ◂ حمید حاج سیدجوادی، حمیدرضا نویدی قاضیانی، حمید دامن باغ
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  طراحی مولد اعداد شبه تصادفی با استفاده از یک الگوریتم ژنتیک جدید
   ◂ سیما سجادی، حمید حاج سیدجوادی، فاطمه نادعلی
   ✔ 1388/12/19  2010/03/10
    چهارمین کنفرانس ریاضی کاربردی ایران


●  SIMD Bpriori Algorithms
   ◂ F.S. Halataei, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/12/05  2010/02/24
    Third UKSim European Symposium on Computer Modeling and Simulation


●  An energy aware cellular learning automata based routing algorithm for sensor networks
   ◂ Amir Hosein Fathy Navid, Hamid Haj Seyyed Javadi
   ✔ 1388/09/07  2009/11/28
    9th International Symposium on Communications and Information Technologies
پایان نامه ها

●  حلقه های بئر تعمیم یافته و حلقه های مرتبط با انها
   ◂ علی شهیدی کیا

●  ادغام بلاکچین با اینترنت اشیا
   ◂ محمد گوهری

●  ارائه ی یک طرح رمز نگاری امن برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات در فاهای ذخیره سازی پویا
   ◂ کبری علی محمدی

●  یک مدل بهبود یافته جستجو در داده های رمزگذاری شده با خاصیت وارسی پذیری
   ◂ انیسه نجفی

●  یک پروتکل کنترل توپولوژی شبکه های شناختی lot بر پایه اتوماتای یادگیر
   ◂ علی بسمی

●  جلوگیری از حمله 51: تجزیه و تحلیل تصادفی از دو فاز اثبات کار در سکه بیتی
   ◂ محدثه شفیعی سروستانی

●  کدگذاری منبع مبتنی بر انتروپی با مرتبه زمانی خطی
   ◂ پرویز قره باقری ترکی

●  طراحی یک سازوکار تشویقی مبتنی برشهرت برای حل مسایل شبکه های اشتراک فایل نظیر به نظیر
   ◂ مرتضی بابازاده شاره

●  ارایه یک طرح پیش توزیع کلید قطعی برای بهبود پارامترهای ارزیابی شبکه های حسگر بی سیم
   ◂ ابراهیم قاسم زاده کلاگر

●  ارایه الگوریتم توزیع شده کنترل توپولوژی در شبکه اقتضایی سیار شناختی
   ◂ پریسا رحمانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید