دانشگاه شاهد

علی اصغر شیرازی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : نقاشی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (36)   Download XML   Download TXT

●  بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزای صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
   ◂ محسن مراثی، Aliasghar شیرازی، حنیف رحیمی بردنجانی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  بررسی دیباچه دوست محمد هروی بر مرقع بهرام میرزا صفوی از منظر جامعه شناسی تاریخی تحلیلی
   ◂ حنیف رحیمی، Aliasghar شیرازی، محسن مراثی
   ✔ 1395/04/20  2016/07/10
    نامه هنرهای تجسمی و کاربردی


●  تبیین کارکرد معراج در روایات اساطیری
   ◂ زهرا عبداله، مهدی پوررضاییان، Aliasghar شیرازی، محمدعلی رجبی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    هنرهای تجسمی - هنرهای زیبا سابق


●  بررسی انسان نگاری در نقاشی مکتب اصفهان سده یازدهم و دوازدهم هجری قمری
   ◂ علیرضا خواجه احمد عطاری، Aliasghar شیرازی، خشایار قاضی زاده، محسن مراثی، حبیب اله ایت اللهی
   ✔ 1392/05/01  2013/07/23
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  بازیابی هویت - درامدی بر بررسی نسخه های خطی
   ◂ Aliasghar شیرازی، مریم خدام محمدی
   ✔ 1392/01/01  2013/03/21
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  تاثیر سنت های تصویری ساسانی بر نگارگری مکتب شیراز در عهد ال اینجو
   ◂ Aliasghar شیرازی، غلامرضا هاشمی
   ✔ 1392/01/01  2013/03/21
    مطالعات تطبیقی هنر
PDF   

●  توصیه های هنر پژوهشی با نگاه تجربه گرایی
   ◂ Aliasghar شیرازی
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  دستاویزی برای روش تحقیق در هنر
   ◂ Aliasghar شیرازی، سجاد باغبان ماهر
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  بررسی تاثیر تزیینات نگاره های بازمانده از مانویان در تزیین قران های اولیه اسلامی موجود در موزه قران امام رضا (ع)
   ◂ ابوالفضل صادقپورفیروزاباد، Aliasghar شیرازی
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    هنرهای زیبا- تخصصی شده
PDF   

●  سطربندی و صفحه ارایی قران های خطی(با تاکید بر اثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز)
   ◂ Aliasghar شیرازی، مهدی صحراگرد
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    مطالعات ملی
PDF   مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اصول مقاله نویسی و روش تحقیق در مقالات فصلنامه علمی پژوهشی
   ◂ Aliasghar شیرازی، حسین عابدوست
   ✔ 1391/09/21  2012/12/11
    همایش ملی پژوهش در هنرهای ایرانی - اسلامی
PDF   

●  چگونگی انتخاب ایات قرانی کتیبه های معماری مذهبی در ادوار مختلف در ایران
   ◂ Aliasghar شیرازی
   ✔ 1391/05/24  2012/08/14
    همایش قران کریم و هنر
PDF   

●  مطالعه تاثیر تزیینات هنر مانوی در تزیین قران های موجود در موزه قران امام رضا (ع)
   ◂ Aliasghar شیرازی، ابوالفضل صادقپور فیروزاباد
   ✔ 1391/05/24  2012/08/14
    همایش قران کریم و هنر
PDF   

●  2 استاد همنام در نگارگری ایران
   ◂ Aliasghar شیرازی
   ✔ 1387/12/01  2009/02/19
    هفتمین دوسالانه ملی نگارگری ایران


●  شاهنامه محمد جوکی وامدار مکتب شیراز
   ◂ Aliasghar شیرازی
   ✔ 1387/06/01  2008/08/22
    گردهمایی مکتب شیراز، هنر، ادب،‌اندیشه(سده های هفتم ، هشتم و نهم هجری)


●  سنت تصویرگری در مکتب شیرازی بر پایه سنت های تصویری پیش از اسلام
   ◂ Aliasghar شیرازی، غلامرضا هاشمی
   ✔ 1387/06/01  2008/08/22
    گردهمایی مکتب شیراز، هنر، ادب،‌اندیشه(سده های هفتم ، هشتم و نهم هجری)


●  نسخه متعالی شاهنامه بایستغری الگویی برای هنرمندان
   ◂ Aliasghar شیرازی
   ✔ 1387/02/25  2008/05/14
    همایش شاهنامه نگاری


کتاب ها

●  سومین دوسالانه بینالمللی گرافیک جهان اسلام

●  روزنهای به باغ بهشت-

پایان نامه ها

●  تحلیل تاریخ نگاری هنر نقاشی ایران بر مبنای جامعه شناسی تاریخی
   ◂ حنیف رحیمی پردنجانی

●  Root finding of Ilkhanid customs and ceremonies in miniatures and manuscripts
   ◂ صفورا قاسمی دستگردی

●  بررسی تاثیر تزیینات نگاره های باز مانده از مانویان در تزیین قرانهای قرون اولیه اسلامی ...
   ◂ ابوالفضل صادقپورفیروزاباد

●  تبیین ویژگیهای هنری ظروف سفالی و سرامیکی دوره قاجار
   ◂ زهرا قاسمی

●  تطبیق تفسیر ابن عربی از واقعه معراج حضرت رسول (ص) بر نگاره های معراجنامه شاهرخی
   ◂ مهدی بدوی میانگله

●  جنبه های سینما نگارانه در نگاره های شاهنامه بایسنغری
   ◂ احسان راطبی

●  تبیین ویزگیهای بصری سنگ نگاره های ایلامی در ایذه
   ◂ بختیار سامه

●  جستجوی علل توفیق یا شکست اثار نقاشی امروز ایران در بر قراری ارتباط با مخاطب ایرانی
   ◂ محمدحسین علیزاده خیر جوی

●  تبیین ویزگیهای اعلانها با موضوع میراث فرهنگی
   ◂ حسن حمزه

●  معرفی شیوه های گوهر تراشی از قاجار تا امروز
   ◂ مهدی ارجمند اینالونمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید