دانشگاه شاهد

عبدالامیر بستانی

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (42)   Download XML   Download TXT

●  Boron and pigment content in alfalfa affected by nano fertilization under calcareous conditions
   ◂ عبدالامیر بستانی، حشمت امیدی، مریم طاهریان،
   ✔ 1397/12/19  2019/03/10
    Journal of Trace Elements in Medicine and Biology
PDF   

●  Effects of Chemical Treatments (Iron, Zinc and Salicylic Acid) and Soil Water Potential on Steviol Glycosides of Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni.)
   ◂ حشمت امیدی، امیر بستانی، علی گرزی
   ✔ 1397/10/18  2019/01/08
    Iranian Journal of Chemistry and Chemical Engineering
PDF   

●  اثر نسبت نیتروژن نیتراتی و امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو شوری تحت) lallemantia royleana L.)
   ◂ محسن رودپیما، عبدالامیر بستانی، ح امیدی، ارزو کیایی
   ✔ 1397/07/02  2018/09/24
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  اثر نسبت نیتروژن نیتراتی به امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندامهای هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو
   ◂ محسن رودپیما، امیر بستانی، حشمت امیدی، ارزو کیایی
   ✔ 1397/06/12  2018/09/03
    تغذیه گیاهان باغی


●  MORPHO-PHYSIOLOGICAL RESPONSES OF STEVIA (STEVIA REBAUDIANA BERTONI) TO VARIOUS PRIMING TREATMENTS UNDER DROUGHT STRESS
   ◂  عبدالامیر بستانی، حشمت امیدی، علیرضا گرزی
   ✔ 1397/04/23  2018/07/14
    Applied Ecology and Environmental Research


●  اثر سطوح مختلف پرایمینگ هورمونی بر مولفه¬های جوانه¬زنی، زمان تا درصدهای مختلف جوانه¬زنی، میانگین مدت زمان جوانه¬زنی، نرخ جوانه¬زنی و ویگور بذر استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)
   ◂ حشمت امیدی، امیر بستانی، راضیه صارمی
   ✔ 1397/03/21  2018/06/11
    اکوفیزیولوژی بذر


●  EFFECT OF ZINC AND IRON FOLIAR APPLICATION WITH TWO LEVELS OF IRRIGATION WATER ACIDITY ON THE QUANTITATIVE AND QUALITATIVE PARAMETERS OF WHEAT (TRITICUM AESTIVUM L.)
   ◂ امیر بستانی، عجم نوروزی، ، مریم زندی پور،
   ✔ 1397/01/27  2018/04/16
    Applied Ecology and Environmental Research


●  How amending calcareous soils with municipal solid waste compost affects Fe fractionation and availability to plant
   ◂  امیر بستانی
   ✔ 1396/11/17  2018/02/06
    Applied and Environmental Soil Science


●  اثر اکسین و سیتوکینین بر پارامترهای بیوشیمیایی و فعالیت انزیم پراکسیداز (H2O2 (استویا (Bertoni rebaudiana Stevia (تحت تنش شوری
   ◂ راضیه صارمی، حشمت امیدی، امیر بستانی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    علوم و فنون کشت های گلخانه ای


●  Spatial Mapping of Soil Properties Using Geostatistical Methods in the Ghazvin Plains of Iran
   ◂ امیربستانی ، مریم صلاح الدین، محمودور رحمان، داوود نامدار خجسته
   ✔ 1396/06/29  2017/09/20
    Modern Applied Science
مقالات کنفرانسی (82)   Download XML   Download TXT

●  استفاده از همدمای جذب در تعیین شاخص های ظرفیت بافری در خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی، ، امیر بستانی
   ✔ 1397/08/22  2018/11/13
    نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  استفاده از همدمای جذب در تعیین نیاز استاندارد فسفر در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی، ، امیر بستانی
   ✔ 1397/07/25  2018/10/17
    نهمین همایش کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  اثر تنش شوری، فسفر و محلول پاشی روی بر خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
   ◂ سمانه خلیلی، امیر بستانی، حشمت امیدی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    اولین همایش شورورزی
PDF   

●  اثر تنش شوری، نیتروژن بر برخی از خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا
   ◂ زهرا همتی، امیر بستانی
   ✔ 1396/09/01  2017/11/22
    اولین همایش شورورزی
PDF   

●  ارزیابی کود اهن کندوهای پلی اکریلات
   ◂ محمود سمر، منصوره محمودی ، امیر بستانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی امکان بهبود هدایت هیدرولیکی و نسبت جذب سدیم خاک با استفاده از مواد الی سنتزی و طبیعی )مطالعه موردی: دشت عتابیه، خوزستان(
   ◂ هناحویزاوی ،علیرضا جعفرنژادی ، محسن رودپیما ، ناصر دواتگر و عبداالامیربستانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  تولید نانو کود و مقایسه اثر منابع مختلف کودهای بور بر غلظت بور در گیاه دارویی زیتون
   ◂ مریم طاهریان ، امیر بستانی
   ✔ 1396/02/07  2017/04/27
    اولین همایش ملی نقش گیاهان دارویی در اقتصاد مقاومتی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات مکانی هدایت الکتریکی، اسیدیته و تغییرات جذب سدیم خاک شریف¬اباد قزوین
   ◂ سیده مریم صلاح الدین، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    دومین کنفرانس پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و صنایع غذایی
PDF   

●  صرفه جویی مصرف اب در کشاورزی با فناوری واترباکس
   ◂  حسین عباسعلیان ، محسن رودپیما ،عبداالامیر بستانی ،مسعود رحیمی
   ✔ 1395/07/01  2016/09/22
    چهارمین کنفرانس پژوهشهای کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  ارزیابی تغییرات هکانی عناصر اهن، منگنز و کربنات کلسین معادل خاک در اراضی شرکت کشت و صنعت شریف اباد قزوین
   ◂ فاطمه مرسلی، عبدالامیر بستانی
   ✔ 1395/02/31  2016/05/20
    اولین همایش سراسری پژوهشهای نوین در کشاورزی و علوم دامی
PDF   پایان نامه ها

●  تغییرات مرففوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه استویا در پاسخ به محلول پاشی اهن و روی و سالیسیلیک اسید در رژیمهای مختلف ابیاری
   ◂ علیرضا گرزی

●  ایزوترمهای جذب فسفر و ارتباط ان با شاخصهای ذرت در برخی خاکهای اهکی ایران
   ◂ خاطره سرمستی

●  اثر سطوح مختلف شوری، نوع کود نیتروژنی و pH بر میزان تصعید و تغییرات نیتروژن در خاک
   ◂ مصطفی بهبوییه جوزم

●  مقایسه روشهای مختلف استخراج عناصر کم مصرف از خاک و همبستگی ان با پاسخهای گیاهی
   ◂ سیده اسما حسینی

●  اثر تنش شوری، نیتروژن و گوگرد بر رشد گیاه کینوا
   ◂ زهرا همتی

●  اثر تنش شوری، فسفر و روی بر رشد گیاه کینوا
   ◂ سمانه خلیلی

●  مطالعه سینتیک جذب و واجذ اهن، منگنز ، مس و روی در برخی از خاکهای اهکی ایران
   ◂ ساغر ضیغمی

●  بررسی الودگی فلزات سنگین در خاکهای تحت شرب تصویه خانه شهر الوند( قزوین)
   ◂ سید مجید توسلیان

●  اثر تنش شوری، فسفر و روی بر رشد گیاه سالیکورنیا
   ◂ احسان ادیبی مقدم

●  بررسی اثر کاربرد گوگرد در کاهش pH محیط ریزوسفر گیاه ذرت
   ◂ ریحانه معتضدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید