دانشگاه شاهد

ایمان زمانی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (8)   Download XML   Download TXT

●  طراحی کنترل کننده بهینه ضربه ای برای مدل بیماری واگیردار با کاربرد در بیماری کرونا
   ◂ Zohreh Abbasi، Iman Zamani، Amir Hossein Amiri Mehra، Mohsen Shafieirad، Asier Ibeas
   ✔ 1399/10/10  2020/12/30
    Chaos, Solitons & Fractals
PDF   

●  طراحی کنترل کننده تطبیقی مبتنی بر روش زاسز-میراکیان بری همزمانسازی اشوبناک
   ◂ علیرضا ایزدبخش، ایمان زمانی، سعید خراشادی زاده
   ✔ 1399/10/09  2020/12/29
    International Journal of Robust and Nonlinear Control


●  تخمین پارامتر و پیش بینی رفتار بیماری کووید 19 با اسنفده از مدل SIR/SQAIR
   ◂ ایمان زمانی، امیرحسین امیری مهرا، محسن شفیعی راد، زهره عباسی
   ✔ 1399/10/09  2020/12/29
    Computational and Mathematical Methods in Medicine


●  پایداری و پایدارسازی سیستم های سویچینگ تاخیر دار: رهیافت تابع لیاپانوف چندگانه ناپیوسته
   ◂ ایمان زمانی، محمد مهدی صابری
   ✔ 1399/04/28  2020/07/18
    International Journal of Systems Science
PDF   

●  طراحی کنترل کننده خطی مربعی انتگرالی بهینه یرای سیستم هی فتوولتاییک
   ◂ ایمان زمانی، مصطفی رهیده، عباس کتابی، ابوالفضل حلوایی نیاسر
   ✔ 1399/01/22  2020/04/10
    AUT Journal of Electrical Engineering


●  کنترل مدلغزشی PI تطبیقی میبتنی بر رویتگر برای مدل بیماری واگیردار انفلوانزای SEIAR با توجه به جمعیت پویا
   ◂ ایمان زمانی، امیر حسین امیری مهرا، زهره عباسی، اسیر ایبیاس
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    Journal of Theoretical Biology


●  Optimal control of large-scale singular linear systems via hierarchical strategy
   ◂ Iman Zamani, Masoud Shafiee, Mohsen Shafieirad, Mahdi Zeinali
   ✔ 1397/07/25  2018/10/17
    Transactions of the Institute of Measurement and Control


●  On singular hybrid switched and impulsive systems
   ◂ Iman Zamani, Masoud Shafiee, Asier Ibeas
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    International Journal of Robust and Nonlinear Control


پایان نامه ها

●  طراحی کنترل کننده سویچینگ در درمان تومورهای سرطانی
   ◂ احسان صادقی قاسم اباد

●  طراحی کنترل کننده مد لغزشی در سیستمهای هایبرید سوئیچینگ تاخیردار با رژیم معین
   ◂ محمدمهدی صابری

●  طراحی کنترل کننده غیرخطی مبتنی بر واکسیناسیون جهت کنترل بیماری واگیردار انفلونزا
   ◂ امیرحسین امیری مهرا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید