دانشگاه شاهد

داود نامدار خجسته

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : خاک شناسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (16)   Download XML   Download TXT

●  متاامیکس و کارکردهایش در شناخت محیط‌زیست پیرامون ما
   ◂ داود نامدار خجسته
   ✔ 1400/07/24  2021/10/16
    زیست فناوری - علوم و فناوری های زیستی سابق


●  منشایابی نقاط مولد فرسایش بادی و گرد و غبار با مدل USEPA در شهرستان سمنان
   ◂ داود نامدار خجسته، اسماعیل مرادی
   ✔ 1400/02/08  2021/04/28
    پژوهش های ابخیزداری- پژوهش و سازندگی


●  Design, manufacture, and testing of an innovative ridging device for controlling of wind erosion
   ◂ Akwasi Bonsu Asumadu-Sakyi, Davood Khojasteh
   ✔ 1400/01/28  2021/04/17
    Arid Land Research and Management


●  ارزیابی کارایی دستگاه بادشکن زیستی- خاکی برای کنترل فرسایش بادی (مطالعه موردی: استان چهار محال و بختیاری- بخش جونقان)
   ◂ سلمان زارع، داود نامدار خجسته
   ✔ 1400/01/05  2021/03/25
    مهندسی اکوسیستم بیابان


●  مقایسه روش های درون یابی به منظور پهنه بندی میزان فرسایش بادی با مدل USEPA
   ◂ داود نامدار خجسته، اسماعیل مرادی
   ✔ 1399/11/15  2021/02/03
     علوم اب و خاک - علوم و فنون کشاورزی و منابع طبیعی سابق


●  Long-term effects of outdoor air pollution on mortality and morbidity–prediction using nonlinear autoregressive and artificial neural networks models
   ◂ Davood Khojasteh, Akwasi Bonsu Asumadu-Sakyi, Masoud Fehresti-Sani, G. Goudarzi , R. Taghizadeh-Mehrjerdi
   ✔ 1399/07/20  2020/10/11
    Atmospheric Pollution Research


●  Arbuscular mycorrhizal fungi inoculation improve essential oil and physiological parameters and nutritional values of Thymus daenensis Celak and Thymus vulgaris L. under normal and drought stress conditions
   ◂ Davood Khojasteh, ََAli abdollahi, Mohammad Feizian, Ghazaleh Mehdipourian
   ✔ 1399/06/10  2020/08/31
    European Journal of Soil Biology


●  Dataset characteristics influence the performance of different interpolation methods for soil salinity spatial mapping
   ◂ Mahmoud Fazeli, Davood Khojasteh, Gary Owens
   ✔ 1398/07/02  2019/09/24
    Environmental Monitoring and Assessment


●  شناسایی مناطق و کانون‌های مولد گردوغبار در استان ایلام
   ◂ داود نامدار خجسته، مسعود بازگیر، محمود رستمی نیا، هاجر رنجبر
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    تحقیقات مرتع و بیابان ایران


●  Land use planning based on soil and water assessment tool model in a mountainous watershed to reduce runoff and sediment load
   ◂ Ali Asghar Besalatpour, Davood Khojasteh, Mohamad Hossein Hemat Jue
   ✔ 1398/05/23  2019/08/14
    Canadian Journal of Soil Science
مقالات کنفرانسی (10)   Download XML   Download TXT

●   استفاده از مدل USEPA برای تعیین منشا گردو غبار در استان سمنان
   ◂ داود نامدار خجسته، اسماعیل مرادی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  بررسی اثر الودگی هوا و گرد و غبار بر میزان مرگ و میر با استفاده از مدل‌های خطی در استان خوزستان
   ◂ داود نامدار خجسته، روح الله تقی زاده، غلامرضا گودرزی، مسعود فراستی ثانی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی میزان مرگ و میر ناشی از گرد و غبار و الودگی هوا (مطالعه موردی: استان خوزستان)
   ◂ روح الله تقی زاده، داود نامدار خجسته، غلامرضا گودرزی
   ✔ 1398/06/06  2019/08/28
    شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  روش‌ها و مدل‌های اندازهگیری گرد و غبار و فرسایش بادی
   ◂ داود نامدار خجسته، مسعود بازگیر
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
PDF   

●  روش‌های تثبیت و کنترل کانون‌های مولد گرد و غبار و فرسایش بادی
   ◂ داود نامدار خجسته، اسماعیل مرادی
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
PDF   

●  Introducing of new windbreak machine for controlling of dust storms
   ◂ Davood Khojasteh, Hossin Ali Bahrami
   ✔ 1397/02/05  2018/04/25
    دومین کنفرانس بین المللی گرد و غبار
PDF   

●  A comparative study of PM 2.5 and PM 10 concentrations between Iran and Australia and identification of their sources in Iran
   ◂ Md Mahmudur Rahman
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    15 کنگره علوم خاک
PDF   

●  فناوری نانو و زمینه کاربرد ان در علوم خاک
   ◂ محمود فاضلی سنگانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    15 کنگره علوم خاک
PDF   

●  تثبیت منشا گردو غبار با استفاده از پلیمر زیستی در استان سمنان
   ◂ حسینعلی بهرامی، مهران کیانی راد، مسعود بازگیر، محمود فاظلی سنگانی
   ✔ 1396/06/06  2017/08/28
    15 کنگره علوم خاک
PDF   

●  فناوری گراوسیس راه حلی هیدرولوژیکی برای کنترل پدیده بیابان زایی و گردو غبار
   ◂ حبیب عابدی باباحیدری، روح ا.. فتاحی، داود نامدار خجسته، زهرا صمیمی شلمزاری
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
PDF   کتاب ها

●  راهبردهای زیست فناورانه برای اصلاح موثر خاک‌های الوده
   ◂ داود نامدار خجسته، علی عبدالهی ارپناهی

پایان نامه ها

●  ارزیابی و مقایسه کارایی یک نوع باکتری و پلیمر زیست سازگار در تثبیت خاک در شرایط ازمایشگاهی
   ◂ علی منوچهر طیبی

●  ارزیابی شاخص های فیزیکی شیمیایی و زیست محیطی نوعی خاکپوش زیست سازگار سنتزی و مقایسه ان با خاکپوش های نفتی و معدنی
   ◂ خدابخشی کولایی

●  شناسایی کانونهای بحرانی فرسایش بادی و گرد و غبار در استان سمنان با استفاده از روش های USEPA و IRIFR
   ◂ اسماعیل مرادی

●  مقایسه روشهای ابیاری سطحی، قطرهای و واترباکس در استقرار نهال زالزالک برای کنترل پدیده بیابان زایی
   ◂ حبیب عابدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید