دانشگاه شاهد

مرجان حشمتی

استاد یار - PhD


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (22)   Download XML   Download TXT

●  عوارض مزمن و تاخیری انالوگ سولفور موستارد در مدل موشی
   ◂  Mohammad Mehdi Naghizadeh، Reza Gharebagh، Zahra Kianmehr، Fatemeh Heidari، طوبی غضنفری، سوسن اردستانی، محسن ورمزیار، مرجان حشمتی، رضا صداقت، محمدرضا واعظ مهدوی، حسن قاسمی خوری نیا، Soghrat Faghihzadeh، Marzieh Eghtedar Doos، Sussan KaboudanianArdestan
   ✔ 1397/07/09  2018/10/01
    Immunoregulation


●  تاثیر استیل اِل‌کارنیتین بر واکنش گلیوز پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ محمدرضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی ، ، صدرا جمشیدی گوهری،
   ✔ 1397/06/15  2018/09/06
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی ارتباط بیان CD10با برخی فاکتورهای موثر در پیش اگهی سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ دکتر مرجان حشمتی، دکتر محمدرضا جلالی ندوشن ، دکتر فرهاد جعفری، دکتر فرزانه مرادی
   ✔ 1396/03/30  2017/06/20
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  اثر الویه ورا بر استیل کولین استراز و فراساختاری موتونرون بدنبال ضایعه طناب نخاعی موش صحرایی
   ◂ Marjan Heshmati, Mohammad Reza Jalali Nadoushan , Maryam Sharayeli
   ✔ 1395/03/26  2016/06/15
    Biosciences Biotechnology Research Asia


●  اثر محافظت عصبی اسید اوریک در پیشگیری از اپوپتوز نورون های گانگلیون ریشه پشتی اعصاب نخاعی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، زهرا حاجی زاده اورنج، مرجان حشمتی، زهرا حاجی زاده
   ✔ 1394/09/01  2015/11/22
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  اثر نوروپروتکتیوی استیل ال کارنیتین پس از ضایعه فشار مکانیکی طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ شیرین گیاهی، مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن-
   ✔ 1394/02/01  2015/04/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر عصاره ابی گیاه الویه‌‌ورا (Aloe vera L.) در بیان گیرنده P75NTR و نوروتروفین BDNF پس از ضایعه فشاری طناب نخاعی در موش‌های بزرگ
   ◂ شهرزاد فخریه، محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی
   ✔ 1393/11/30  2015/02/19
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  مقایسه بیان سیتوکراتین 7 در اپیتلیوم پولیپ بینی و مخاط رینوسینوزیت مزمن
   ◂ سارا غلامی کلیشمی، مرجان حشمتی، محمد رضا جلالی ندوشن - سارا غلامی
   ✔ 1393/06/15  2014/09/06
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology
PDF   

●  دیدگاه دانشجویان پزشکی در مورد میزان یادگیری در روش نوین ادغام درس اناتومی اندام
   ◂ مرجان حشمتی، سکینه مویدمحسنی، سکینه موید محسنی
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    مطالعات و توسعه اموزش علوم پزشکی یزد
PDF   

●  بررسی اثر دپرنیل در محل سیناپسها بعد از ضایعه طناب نخاعی
   ◂ مرجان حشمتی، تقی طریحی
   ✔ 1393/01/12  2014/04/01
    Indian journal of fundemental and applied life sciences
PDF   مقالات کنفرانسی (25)   Download XML   Download TXT

●  نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Marjan Heshmati, Monir Samimi
   ✔ 1395/07/04  2016/09/25
     International Congress of the International Academy of Pathology
PDF   

●  اثرعصاره ابی الویه ورا در بیان استیل کولین ترنسفراز بدنبال ضایعه طناب نخاعی در رت بالغ
   ◂ ایدین حیدری بازارجمعه، محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، ایدین حیدری-ایمان انصاری
   ✔ 1392/08/20  2013/11/11
    چهاردهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی کشور وپنجمین کنگره بین المللی دانشجویان علوم پزشکی
PDF   

●  اثر استیل ال کارنیتین بر تغییرات بیان گیرنده نوروتروفین بدنبال ضایعه طناب نخاعی
   ◂ مرجان حشمتی
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●  مقایسه داروی سلژیلین و استیل ال کارنیتین در ضایعه طناب نخاعی
   ◂ مرجان حشمتی
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●  اثرعصاره ابی الویه ورا در بیان استیل کولین استراز بدنبال ضایعه طناب نخاعی در رت بالغ
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، مرجان حشمتی، زهره خداشناس
   ✔ 1392/08/15  2013/11/06
    پانزدهمین همایش سالانه انجمن علمی اسیب شناسی
PDF   

●   The effect of deprenyl on expression of Trk-C receptor in new born rats after sciatic nerve axotomy
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The effect of aquae extract of Aloe-vera on expression BcL2 after spinal cord compression in adult rats
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The study of neuroprotective effect of Aloe vera in spinal cord injury
   ◂ مرجان حشمتی، علیرضا عزیززاده دلشاد
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●  The effect of immunomodulator fraction of garlic (R10) on producing pre?eclampsia in pregnant mice
   ◂ انسیه سادات میرشریف ، مرجان حشمتی، طوبی غضنفری، سکینه مویدمحسنی، ایوبی ، اقتداردوست، اقاجانی
   ✔ 1391/02/10  2012/04/29
    یازدهمین کنگره بین المللی ایمونولوژی و الرژی ایران
PDF   

●  The study of effect of Aloe-Vera after spinal cord compressive injury
   ◂ حسام امینی، مرجان حشمتی
   ✔ 1390/07/27  2011/10/19
    سیزدهمین همایشسالانه اسیب شناسی و هفتمین همایش سالانه انجمن سرطان ایران
کتاب ها

●  اناتومی سیستم اعصاب مرکزی
   ◂ حسام امینی

پایان نامه ها

●  Evaluation of CD10 expression in transitional cell carcinoma of bladder and its relationship with tumor histological grade
   ◂ محمدعلی شاکراردکانی

●  بیان بکس در کارسینوم سلولهای نرنزیشنال مثانه و ارتباط ان با درجه بد خیمی بافتی
   ◂ الناز رحیمی

●  مقایسه بیان پروتیین بکس در رینوسینوزیت مزمن همراه با پولیپ بینی و بدون پولیپ بینی
   ◂ انسیه دلفانی

●  بررسی ارتباط بیان CD10با برخی فاکتورهای موثر در پیش اگهی سرطان پاپیلری تیرویید
   ◂ فرزانه مرادی شمامی

●  اثر استیل ال کارنیتین بر فراساختمان سیناپس نورون حرکتی در ضایعه فشاری طناب نخاعی درموش صحرایی بالغ
   ◂ مهران جمالی

●  اثر استیل اِل کارنیتین بر واکنش گلیوز به ضایعه فشاری طناب نخاعی موش صحرایی بالغ
   ◂ صدرا جمشیدی گوهری

●  The neuroprotective effect of Acetyl L carnitine after compressive spinal cord injury
   ◂ شیرین گیاهی

●  The neuroprotective effect of uric acid on dorsal root ganglion neurons in neonate rats
   ◂ زهرا حاجی زاده اورنج

●  نقش جنسیت در بیان گیرنده های استروژن و پروژسترون در پولیپ بینی
   ◂ منیره صمیمی

●  Comparison of expression of cytokeratin 7 on epithelium of nasal polyps and Mocusa of chronic rhinosinusitis .
   ◂ سارا غلامی کلیشمینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید