دانشگاه شاهد

جلال الدین شمس

استاد یار - فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  تغییر در سطح سرمی ایمونوگلوبولین ها در طولانی مدت به شدت اسیب دیده چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض گوگرد و خردل
   ◂ طوبی غضنفری، علی مصطفایی، فریده طالبی، محمدرضا واعظ مهدوی، محمدابراهیم یارمحمدی، نیره عسکری، سکینه مویدمحسنی، علیمحمد محسنی مجد، انسیه سادات میرشریف، زینب غضنفری، زهیر محمد حسن، داود جمالی، سقراط فقیه زاده، جلال الدین شمس
   ✔ 1398/11/12  2020/02/01
    International Immunopharmacology


●  تغییر در سطح سرمی ICAM-1 و P- ، E- و L- سلکتین ها در طولانی مدت مجروحان جدی چشم به دنبال قرار گرفتن در معرض گوگرد خردل.
   ◂ رویا یارایی شهمیرزادی، جلال الدین شمس، فرامرز فلاحی ارزودار، شمسا شریعت پناهی، محمد علی جوادی، محمود محمودی، محمدرضا صدیقی مقدم، راحله شاکری، محمد مهدی نقی زاده، طوبی غضنفری، حسن قاسمی خوری نیا، فاطمه حیدری، کبودانیان اردستانی
   ✔ 1398/07/21  2019/10/13
    International Immunopharmacology


●  زنده ماندن سلولی تک هسته ای خون محیطی و ارتباط ان با عوارض ریوی طولانی مدت پس از مواجهه با خردل گوگرد.
   ◂ فرامرز فلاحی ارزودار، علی محمد محسنی مجد، انسیه سادات میرشریف، محمدرضا صدیقی مقدم، راضیه دیلمقنیان، طوبی غضنفری، جلال الدین شمس
   ✔ 1398/07/21  2019/10/13
    International Immunopharmacology


●  Relationship Between Serum Bilirubin Concentration and Inflammatory Cytokines in Vivtims Exposed to Sulfur Mustard.
   ◂ Mohammadreza Jalali Nadoushan, Mohammadreza Vaezmahdavi, Mohammad Reza Soroush, Zuhair Mohammad Hassan, Jalaleddin Shams, Soghrat Faghihzadeh, Roya Yaraee, Nayere Askari, Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Trauma Monthly


●  In Vitro Effect of Pomalidomide on Bone Marrow Mononuclear Cells From Multiple Myeloma Patients
   ◂ Shaghayegh Tajik, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Jalaledin Shams, Roya Yaraee
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  Correlation between MMP-9 and MMP-9/ TIMPs Complex with Pulmonary Function in Sulfur Mustard Exposed Civilians: Sardasht-Iran Cohort Study.
   ◂ Ghaffarpour S, Tooba Ghazanfari, Kabudanian Ardestani S, Pourfarzam S, Fallahi F, Shams J, Mirsharif Es, Mohseni Majd Am, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  Association between Acne and Serum Pro-inflammatory Cytokines (IL-1?, IL-1?, IL-1Ra, IL-6, IL-8, IL-12 and RANTES) in Mustard Gas-Exposed Patients: Sardasht-Iran Cohort Study.
   ◂ Askari N, Tooba Ghazanfari, Yaraee R, Mohammadreza Vaezmahdavi, Soroush Mr, Mohammad Hassan Z, Khodashenas Z, Shams J, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  تاثیر فراورده گیاهی SIM5 بر سلول‌های مونونوکلیر جداشده از مغز استخوان بیماران مالتیپل‌میلوما
   ◂ یارایی، جلالی، شمس، تاجیک
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  عوارض جانبی حاملگی همراه با هموگلوبین H (HBH) بیماری
   ◂ Maryam rabiee، Shams Jalaaldin، Nafiseh Zafarghandi
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی اثر داروی ضد سرطانی پومالیدومید بر فعالیت حیاتی و القای اپوپتوز سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان
   ◂ شقایق تاجیک، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1393/04/09  2014/06/30
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences
PDF   پایان نامه ها

●  ارائه برنامه پیگیری بیماران مبتلا به سرطان پستان مرکز بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
   ◂ مریم دماوندی

●  بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره و اجزای استخراج شده از سیر روی رده سلول کارسینوم مثانه انسانی
   ◂ سارا بهرام زاده

●  مقایسه اثر سایتوتوکسیک فراورده گیاهی SIM5بر رده سلول...
   ◂ مهدیه اسمعیلی نیا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید