دانشگاه شاهد

جلال الدین شمس

استاد یار - فوق تخصص هماتولوژی - انکولوژی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : داخلی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (29)   Download XML   Download TXT

●   مقاله انگلیسی
   ◂ Mohammadreza Jalali-Nadoushan ; Mohammad Reza Vaez Mahdavi ; Mohammad Reza Soroush ; Zuhair Mohammad Hassan; Jalaleddin Shams; Soghrat Faghihzadeh ; Roya Yaraee; Nayere Askari; Tooba Ghazanfari
   ✔ 1396/08/10  2017/11/01
    Trauma Monthly


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Shaghayegh Tajik, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Jalaledin Shams, Roya Yaraee
   ✔ 1396/03/11  2017/06/01
    Immunoregulation


●  مقاله به انگلیسی است
   ◂ Ghaffarpour S, Ghazanfari T, Kabudanian Ardestani S, Pourfarzam S, Fallahi F, Shams J, Mirsharif ES, Mohseni Majd AM, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●   مقاله انگلیسی
   ◂ Askari N, Ghazanfari T, Yaraee R, Vaez Mahdavi MR, Soroush MR, Mohammad Hassan Z, Khodashenas Z, Shams J, Faghihzadeh S.
   ✔ 1395/11/13  2017/02/01
    Archives of Iranian Medicine


●  تاثیر فراورده گیاهی SIM5 بر سلول‌های مونونوکلیر جداشده از مغز استخوان بیماران مالتیپل‌میلوما
   ◂ یارایی ، جلالی ، شمس ، تاجیک
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  عوارض جانبی حاملگی همراه با هموگلوبین H (HBH) بیماری
   ◂ مریم ربیعی، جلال الدین شمس، نفیسه ظفرقندی
   ✔ 1394/02/20  2015/05/10
    Iranian Journal of Pathology


●  بررسی اثر داروی ضد سرطانی پومالیدومید بر فعالیت حیاتی و القای اپوپتوز سلول‌های تک هسته‌ای مغز استخوان
   ◂ شقایق تاجیک، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، رویا یارایی شهمیرزادی
   ✔ 1393/04/09  2014/06/30
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences
PDF   

●  اثر کشندگی عصاره کاسکوتا
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، محسن ناصری
   ✔ 1392/01/09  2013/03/29
    Food and Agricultural Immunology
PDF   

●  اثرات دراز مدت مواجهه با گاز خردل در سلولهای تک هسته ای خون محیطی در مجروحین شیمیایی سردشت
   ◂ محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، طوبی غضنفری، هادی کاظمی، سکینه مویدمحسنی، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، کریمی نیا، فقیه زاده، اردستانی،...........
   ✔ 1391/12/02  2013/02/20
    International Immunopharmacology
PDF   

●  A clinicopathological approach to sulfur mustard-induced organcomplications: a major review
   ◂ پرویز اولیا، شهریار پورفرزام، محمد رضا جلالی ندوشن، جلال الدین شمس، قاسم عظیمی، طوبی غضنفری، فرامرز فلاحی ارزودار، حسن قاسمی خوری نیا، اطهر معین، سکینه مویدمحسنی، محمدرضا واعظ مهدوی، رویا یارایی شهمیرزادی، محمدابراهیم یارمحمدی، Hassan Ghasemi1،2، Parviz Owlia3، Mohammad Reza Jalali-Nadoushan4، Shahryar Pourfarzam1،5، Ghasem Azimi6،
   ✔ 1391/11/20  2013/02/08
    Cutaneous and Ocular Toxicology
PDF   پایان نامه ها

●  اثر ضد سرطانی و ایمونومدولاتوری داروی پومالیدومید بر سرطانهای تک هسته ای مغز استخوان بیماران ...
   ◂ شقایق تاجیک

●  بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره و اجزای استخراج شده از سیر روی رده سلول کارسینوم مثانه انسانی
   ◂ سارا بهرام زاده

●  مقایسه اثر سایتوتوکسیک فراورده گیاهی SIM5بر رده سلول...
   ◂ مهدیه اسمعیلی نیا

●  ارائه برنامه پیگیری بیماران مبتلا به سرطان پستان مرکز بیماری‌های پستان جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران
   ◂ مریم دماوندی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید