دانشگاه شاهد

علیرضا عزیززاده دلشاد

دانشیار - دکتری تخصصی اناتومی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : علوم تشریح و پاتولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212608
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (54)   Download XML   Download TXT

●  Melatonin reverses cognitive deficits in streptozotocin-induced type 1 diabetes in the rat through attenuation of oxidative stress and inflammation
   ◂ Ala Albazal, Alireza Azizzadeh Delshad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1399/12/11  2021/03/01
    Journal of Chemical Neuroanatomy


●  بیان CD117 در گواتر مولتی‌نودولر و کارسینوم پاپیلری تیروئید و ارتباط ان با فاکتورهای موثر در پیش‌اگهی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، محمد رضا جلالی ندوشن، زهرا بادکوبه هزاوه
   ✔ 1399/10/10  2020/12/30
    مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران=Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
PDF   

●  Dietary restriction prevents dendritic changes of pyramidal neurons in hippocampal and prefrontal cortex in diabetic rat
   ◂ Taher Torabi, Alireza Azizzadeh Delshad, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/04/01  2019/06/22
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  Decrease in Cavity Size and Oligodendrocyte Cell Death Using Neurosphere-Derived Oligodendrocyte-Like Cells in Spinal Cord Contusion Model
   ◂ Hojjat Allah Abbaszadeh, Taki Tiraihi, Yousef Sadeghi, Ali Reza Delshad, Majid Sadeghizadeh, Taher Taheri, Ali Noori-Zadeh
   ✔ 1397/04/10  2018/07/01
    Iranian Biomedical Journal
PDF   

●  Motor Neuron Transdifferentiation of Neural Stem Cell from Adipose-Derived Stem Cell Characterized by Differential Gene Expression
   ◂ Marzieh Darvishi, Taki Tiraihi, Seyed A. Mesbah-Namin, Alireza Delshad, Taher Taheri
   ✔ 1395/12/11  2017/03/01
    Cellular and Molecular Neurobiology


●  In vitro non-viral murine pro-neurotrophin 3 gene transfer into rat bone marrow stromal cells
   ◂ Shahram Darabi, Taki Tiraihi, Alireza Delshad, Majid Sadeghizadeh, Wisam Khalil, Taher Taheri
   ✔ 1395/11/02  2017/01/21
    Journal of The Neurological Sciences


●  بهبود ضایعه نخاعی موش صحرایی با استفاده از پیوند سلول‌های بنیادی عصبی مشتق از مغز استخوان
   ◂ حجت‌اله عباس‌زاده، تقی طریحی، مجید صادقی‌زاده، علیرضا عزیززاده دلشاد، طاهر طاهری، علی‌اصغر پیوندی
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان=Journal of Kerman University of Medical Sciences


●  Evaluation of Apoptosis in the Lung Tissue of Sulfur Mustard-exposed Individuals
   ◂ Marjan Mosayebzadeh, Tooba Ghazanfari, Alireza Azizzadeh Delshad, Hassan Akbari
   ✔ 1395/05/11  2016/08/01
    Iranian Journal of Allergy Asthma and Immunology


●  اثر حفاظت عصبی اریترو پویتین بر نورون های حرکتی نخاعی به دنبال اکسوتومی در نوزاد موش صحرایی
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، محمدحسین قینی، ریحانه میرطهماسب محمدی
   ✔ 1395/03/01  2016/05/21
    مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان=The Scientisic Journal of Zanjan University of Medical Sciences


●  Expression of Vascular Endothelial Growth Factor in Nasal Polyp and Chronic Rhinosinusitis
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Mohammadreza Jalali Nadoushan, Ali Davati, Aida Rostami
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    Iranian Journal of Pathology
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  Improvement of the spinal contusion model by co-transplanting bone marrow stromal cells and induction into oligodendrocytes-like cells.
   ◂ Kaka G, Tiraihi T, Delshad A
   ✔ 1393/11/12  2015/02/01
    the first national congress of trauma
PDF   

●  بررسی عملکرد سلول های شبه عصبی حرکتی مشتق از بافت چربی موش صحرایی با استفاده از تحریک سلول در محیط کشت با استفاده از تکنیک Voltage-sensitive dyes (RH795)
   ◂ علیرضا عزیززاده دلشاد، مرضیه درویشی، تقی طریحی، علیرضا مصباح نمین، طاهر طاهری
   ✔ 1392/12/02  2014/02/21
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●  Efficient generation of GABAergic cells from adult neural stem cells derived from bone marrow stromal cells: Application in spinal cord injury
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Darabi Sh, Tiraihi T, Sadeghizadeh M, Taheri T, Kazemi H
   ✔ 1392/12/01  2014/02/20
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●  Transfection of BMSCs with pSecTag2/HygroB/NT3 vector; the feasibility of its used in the injured spinal cord
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Shahram Darabi, Taki Tiraihi, Majid Sadeghizadeh, Taher Taheri, Hadi Kazemi
   ✔ 1392/12/01  2014/02/20
    یازدهمین کنگره سراسری علوم تشریحی ایران
PDF   

●   The effect of deprenyl on expression of Trk-C receptor in new born rats after sciatic nerve axotomy
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The effect of aquae extract of Aloe-vera on expression BcL2 after spinal cord compression in adult rats
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The study of neuroprotective effect of Aloe vera in spinal cord injury
   ◂ Marjan Heshmati, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The neuroprotective effect of nepeta menthoides on spinal cord
   ◂ The parable of Parvizi, Alireza Azizzadeh Delshad
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   The importance of GABAergic neurons in the spinal cord injury, in vitro generation of GABAergic neuron like cells
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Shahram Darabi, Taki Tiraihi, Majid Sadeghizadeh, Taher Taheri, Hadi Kazemi
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   

●   Production of GABAergic neurons differentiated from BMSCs-derived-neurosphere cells
   ◂ Alireza Azizzadeh Delshad, Shahram Darabi, Taki Tiraihi, Majid Sadeghizadeh, Taher Taheri, Hadi Kazemi
   ✔ 1391/11/26  2013/02/14
    4th national congress on spinal cord injuries
PDF   پایان نامه ها

●  بررسی بیان CD117 در گواتر مولتی نودولر و کارسینوم پاپیلاری تیروئید(PTC) و ارتباط ان با فاکتور های موثر در پیش اگهی
   ◂ زهرا بادکوبه هزاوه

●  تاثیر متفورمین بر هیپوکامپ در مدل موشی بیماری الزایمر
   ◂ محمود خالقی مهر

●  اثر بربرین بر اختلال یادگیری و حافظه و اسیب هیپوکمپ ناشی از دگزامتازون در موش صحرایی
   ◂ فاطمه بهرامی

●  اثر اسید فرولیک بر یادگیری، حافظه و حفاظت هیپوکامپ در موش های تیمارشده با دگزامتازون
   ◂ فاطمه خواجات

●  بررسی اثر کورکومین در جلوگیری از تغییرات دندریتی نورون‌های هرمی هیپوکامپ و قشر پره‌فرونتال در مغز موش‌های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ فاطمه وثوق شریفی

●  اثر ملاتونین بر مورفولوژی دندریتی نورون های هرمی هیپوکمپ و پره فرونتال در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ الا البزال

●  Effect of food restriction on dendritic changes of pyramidal neurons in hippocampal and prefrontal cortex in diabetic rat
   ◂ طاهر ترابی

●  In Per
   ◂ مرجان مسیب زاده

●  Neuroprotective Effect of Erythropoietin on Spinal Motoneurons in Neonate Rat
   ◂ ریحانه میرطهماسب محمدی

●  The neuroprotective effect of uric acid on dorsal root ganglion neurons in neonate rats
   ◂ زهرا حاجی زاده اورنجنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید