جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

phospholipase d triggers a high antibody response against acinetobcterbaumanii infection in murine model
 الهه زاده حسینقلی، ایرج رسولی، سیدلطیف موسوی گرگری
Biotechnology an Indian Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10576    1394/01/20   2015/04/09    
مطالعه تطبیقی کاربرد نقش درخت در تزیینات قرانی و اثار ایران قبل از اسلام
The Comparative Study on Role of Tree Pattern in Quranic Illuminations and Pre-Islamic Artifacts of Iran
 مریم خدام محمدی، محسن مراثی
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10580    1393/12/01   2015/02/20    
تحلیل جامعه شناختی تجانس اثار عکاسی انتوان سوریوگین در دوره قاجار بانظریه مارکسیم با تاکید بر مجموعه عسهای « ایران از نگاه سوریوگین»
The sociological analysis in congruity between Antoine Sevruguins photographs of Iran, Qajar era and the theory of Marxism With emphasis on the published works in” Iran in Sevruguins View” book1
 شایان جابری، محسن مراثی
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10664    1394/03/01   2015/05/22    
legal foundation of uncertain ownership in iranian law
 محمدرضا فلاح
Anais da Academia Brasileira de Ciências=Annals of the Brazilian Academy of Sciences
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42700    1394/02/11   2015/05/01    
Identification of Genes Expressed Differentially in Grapefruit
 حسین غلامپور، جابر کریمی
Journal of Phytophathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10582    1393/01/11   2014/03/31    
بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت های سیاه دانه با استفاده از نشانگرهای SCOT
genetic structure nigella sativa
 علیرضا رضازاده، امیرمحمد ناجی، فرشته بدخشان
اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10587    1393/11/23   2015/02/12    
روشی برای ایجاد چینش مدارهای کوانتومی در تکنولوژی تله یونی
Automated Layout Generation of Quantum Circuits in ion trap technology
 ناصر محمدزاده، الهه تقوی
کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10588    1393/12/12   2015/03/03    
طراحی و انتخاب الگوی بهینه کارافرینی سازمانی پایدار با تاکید بر استراتژی های رقابتی پور تربا استفاده از روش ترکیبی مدل های چند شاخصه
 سیداحمد حسینی
اولین کنفرانس بینالمللی حسابداری و مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10591    1393/11/15   2015/02/04    
بررسی و اولویت بندی شاخص های فرهنگی در دانشگاه با استفاده از مدل dematel
 سیداحمد حسینی
اولین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31080    1393/05/12   2014/08/03    
یک ساختار جدید از مدل مارکوف سوییچ با وزن لجستیکی
A New Markov Switching Model With Logistic Weights
 سیده نفیسه ال محمد، سعید رضاخواه و ساسان حسینعلیزاده
پانزدهمین کارگاه فرایندهای تصادفی کاربردی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 10593    1394/02/09   2015/04/29    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1059 از 1447    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14468

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی