جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی تغییرات فیتوشیمیایی عصاره گیاه دارویی Cannabis sativa L. در مرحله رشد رویشی تحت تاثیر تنش شوری
Study on phytochemical changes of Cannabis sativa L. extract at vegetative growth stage under salinity stress
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169840    1400/09/01   2021/11/22    
بررسی تنوع فیتوشیمیایی جمعیتهای گیاه دارویی .L album Viscum رشدیافته روی میزبانهای مختلف در استانهای البرز، گیالن، مازندران و گلستان
Investigation of phytochemical diversity of Viscum album L. populations grown on different hosts in Alborz, Gilan, Mazandaran and Golestan provinces
 
اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی
Endnote  XML  Paper ID : 169819    1401/05/10   2022/08/01    
تبیین مبانی فلسفه اخلاقی ملا احمد نراقی ودلالت های ان در تعلیم وتربیت
Molla Ahmad Naraghi study of moral philosophy and its implications for education
 محسن فرمهینی فراهانی، نجمه احمد ابادی
پنجمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم وتربیت ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9774    1393/03/31   2014/06/21    
الگوی تولید VEGF در رده های سلولی بدخیم خونی
Patterns of VEGF production in hematopoietic malignant cell lines
 فاطمه حاجی قاسمی
15th Annual Congress Of Iranian Society Of Pathology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9684    1392/08/15   2013/11/06    
دموکراسی دیجیتال
 ابوالفضل ذوالفقاری
ماهنامه رایانه
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9689    1393/07/10   2014/10/02    
پژوهشی در تعریف و تحدید انواع هنرهای مشارکتی-تعاملی
 محسن مراثی، عرفان قادری
مجله جهانی رسانه= Global Media Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 9699    1393/03/01   2014/05/22    
مطالعه ترفندهای اجرایی تبلیغات تجاری با تاکید بر هنر تعاملی در سالهای 2000 – 2017
 
مجله جهانی رسانه= Global Media Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116918    1398/06/21   2019/09/12    
فضا و زمان دیجیتال در هنر چند رسانه ای با تاکید بر اثار دنیل استیگمن مانگرین و الساندرو راواگنان
Space and digital time in multimedia art With Emphasis on ArtWorks by Daniel Steeigman Mangerane and Alessandro Ravagnan
 
مجله جهانی رسانه= Global Media Journal
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116530    1397/12/22   2019/03/13    
تیمار ملاتونین باعث افزایش تجمع ملاتونین داخلی و تحریک مسیر تولید Gaba در شرایط انبار سرد گوجه فرنگی میشود
Melatonin treatment promotes endogenous melatonin accumulation and triggers GABA shunt pathway activity in tomato fruits during cold storage
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116517    1398/02/14   2019/05/04    
Pre-harvest CaCl2 and GA3 treatments improve postharvest quality of green bell peppers (Capsicum annum L.) during storage period
 
Scientia Horticulturae
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85224    1397/03/29   2018/06/19    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1059 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی