جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

A temporal video-processing method to improve heart rate estimation
 علی مطیع نصرابادی، M DaneshiKohan and AM NasrAbadi
Perfusion
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31046    1393/10/03   2014/12/24    
Combining two visual cortex models for robust face recognition
 علی مطیع نصرابادی، Somayeh Saraf Esmailia، Keivan Maghoolia، Ali Motie Nasrabadiba
International Journal for Light and Electron Optics
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31051    1394/04/22   2015/07/13    
تاثیر تنش رطوبتی بر پایه مادری در زمان تشکیل بذر بر بنیه بذر بالنگو شهری (Lallemantia iberica) و بالنگو شیرازی (Lallemantia royleana) و مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه¬زنی
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31052    1396/07/01   2017/09/23    
بررسی تاثیر زمان و دمای پرایمینگ بر جوانه¬زنی سرخارگل(Echinacea angustifolia)تحت تنش شوری
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 31053    1396/01/01   2017/03/21    
اثر محیط رشد پایه مادری بر بنیه بذر جو (Hordeum vulgare L.) پس از انبارداری
 نسرین سادات عیسی نژاد، علیرضا رضازاده، سعیده ملکی درمنکی فراهانی، عیس نژاد
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32078    1395/03/30   2016/06/19    
ارزیابی تنش دمای پایین و محل تولید بر خصوصیات جوانه‌زنی، پارامترهای رشد و رنگیزه های فتوسنتزی ذرت هیبرید تری وی کراس
 مصطفی نجفی، خدیجه احمدی، حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32037    1396/02/11   2017/05/01    
Determine optimum concentration and time of Stevia (Stevia rebuadiana Bertoni) seed priming with Selenium
 مهدی عقیقی شاهوردی کندی، حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 32039    1395/01/18   2016/04/06    
تاثیر هورمونپرایمینگ و هیدروپرایمینگ بر جوانهزنی بذر استویا (Bertoni rebaudiana Stevia (تحت تنش شوری
 مهدی عقیقی و حشمت امیدی
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64417    1396/09/01   2017/11/22    
اثر پیری تسریع شده بر جوانه¬زنی، رشد گیاهچه و محتوای برخی ترکیبات انتی اکسیــدان ژنوتیـپ¬های جـو
 
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43517    1397/04/01   2018/06/22    
ارزیابی اثر ویژگی های اللوپاتیک گیاه دارویی بالنگو و سرخارگل ...
 پراور- ملکی فراهانی- رضازاده
علوم و تحقیقات بذر ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42674    1395/06/01   2016/08/22    
اولین صفحه...10411042104310441045104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1058 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی