جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر نانو کود اهن بر خصوصیات جوانه زنی و الگوی پروتیینی دو گونه از تیره نعناعیان. مجله تغذیه گیاهان باغی
Impact of Nano-Fe fertilizer on germination traits and protein pattern of three Mellisa offisinalis species
 داریوش طالعی، نسرین سرتیپ نیا، فاطمه فراهانی
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43760    1395/12/20   2017/03/10    
اثر فسفات و فسفیت در pHهای مختلف بر عملکرد، رشد و وضعیت فسفر در کلم بروکلی
Effect of phosphite and phosphate in different pH on yield, growth and P status in Broccoli
 جهانیان، طباطبایی، نصرتی
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 64128    1395/12/29   2017/03/19    
اثر نسبت نیتروژن نیتراتی به امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندامهای هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو
Effect of nitrate to ammonium ratio on dry matter content and photosynthetic pigmentation and biochemical composition of sugar and proline of air and root organs of bango plant
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105871    1397/06/12   2018/09/03    
مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روش های مختلف مصرف کودهای فسفره
Effect of sources and application method of phosphorus fertilizers on efficiency of Phosphorus uptake and some growth and Physiological characteristics of peach
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 105883    1397/09/20   2018/12/11    
اثر نسبت نیتروژن نیتراتی و امونیومی بر میزان ماده خشک و محتوی رنگیزه های فتوسنتزی و ترکیبات بیوشیمیایی قند و پرولین اندام های هوایی و ریشه گیاه دارویی بالنگو شوری تحت) lallemantia royleana L.)
Effect of nitrate and ammonium nitrogen ratio on dry matter content and content of photosynthetic pigments and biochemical compounds of sugar and proline of air and root organs and root of Balenge and saline (Lallemantia royleana L.)
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85502    1397/07/02   2018/09/24    
مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردالوی محلول-پاشی شده با روی(Zn)
Microscopic study of fertilization and fruit set in apricot cultivars sprayed by zinc
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137540    1398/12/04   2020/02/23    
تاثیر برخی محرکهای زیستی بر پایه اسید های امینه روی گیاه نعناع سبز دارویی تحت تنش شوری
Effect of some amino acids based biostimulants on Medicinal Mint (Mentha spicat L.) under salinity stress
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137597    1398/12/15   2020/03/05    
تاثیر محلولپاشی برگی گلوکز و مونوپتاسیم فسفات بر برخی صفات توتفرنگی در سیستم هایدروپونیک
The effect of foliar application of glucose and mono potassium phosphate (KH2PO4) on some characteristics of strawberry in Hydroponic condition
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137475    1397/12/17   2019/03/08    
کاربرد محلولپاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردالو
Microscopic study of the effect of Boron foliar application on pollen tube penetration and fruit set in apricot cultivars
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137648    1399/03/10   2020/05/30    
واکنشهای مورفوفیزیولوژیکی گیاه خرفه به به اسید هیومیک تحت تنش نیکل
Morpho-physiological responses of purslane (Portulaca oleracea L) to humic acid under Nickle stress
 
تغذیه گیاهان باغی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 127051    1398/06/02   2019/08/24    
اولین صفحه...12411242124312441245124612471248124912501251125212531254125512561257125812591260...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1259 از 1444    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 14436

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی