جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

اثر مخمر پروبیوتیکی ساکارومایسس سرویزیه بر فعالیت همولیتیک و ابراز الفاهمولیزین در استافیلوکوکوس اوریوس
Effect of probiotic yeast Saccharomyces cerevisiae on hemolytic activity and expression of alpha-hemolysin in Staphylococcus aureus
 نوید سعیدی، حوریه صادری، پرویز اولیا، سید امین مرعشی
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84969    1396/11/11   2018/01/31    
مطالعه تاثیر ضد میکروبی عصاره های متانولی و ابی روبیا بر اسینتوباکتر مومانی
Study on Antimicrobial effects of methanolic and aquatiextracts of Rubia tinctroum leaves on Acinetobacter baumanniic
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85154    1396/11/12   2018/02/01    
تعیین میزان ابدوستی اسید های امینه در ناحیه ثابت زنجیره های سبک IgG انسان
Determination of amino acids hydrophilicity in constant region of human IgG light chains
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85503    1396/11/11   2018/01/31    
پیش بینی میزان در دسترس بودن اسید های امینه در زنجیره های سبک ایمونوگلوبولین G انسان
Prediction of accessibility of amino acids in human immunoglobulin G light chains
 
دهمین کنگره بین المللی ازمایشگاه و بالین
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85504    1396/11/11   2018/01/31    
The role of TonB-dependent copper receptor in virulence of Acinetobacter baumannii
 
Infection,Genetics and Evolution
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84977    1397/01/01   2018/03/21    
اثر اکسینهای مصنوعی و کینتین بر محتوای پروتیین و رنگیزه های فتوسنتزی جلبک Chlorella sorokiniana
 امنه جمشیدی، محمدعلی ابراهیمی، طیبه رجبیان، غلامرضا بخشی خانیکی، شهلا مظفری
زیست شناسی دریا
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84978    1396/12/10   2018/03/01    
تبیین و تحلیل ماهیت میان رشته ای اموزش شهروندی در نظام دانشگاهی ایران
Explain and Analyze the Interdisciplinary nature of Citizenship Education In Academic System of Iran
 سولماز نورابادی- محبوبه فناخسرو
پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84980    1396/12/16   2018/03/07    
تبیین مولفه‌های حقوق بشر و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش و پرورش ایران
Explaining the human rights components and analyzing its position in the upstream documents of education in Iran
 
پانزدهمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی ایران- تربیت شهروندی، چیستی، چرایی و چگونگی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84981    1396/12/16   2018/03/07    
TPCKچارچوبی برای تلفیق فناوری در برنامه درسی علوم
Technological Pedagogical Content Knowledge, A framework for Integrating Technology into the Curriculum of Science
  محبوبه فناخسرو - سولماز نورابادی
اولین همایش اموزش علوم پایه و فناوری
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84982    1396/12/16   2018/03/07    
واکاوی جایگاه و ضرورت برنامه درسی میان رشته ای در کاهش چالش های نظام دانشگاهی در تمدن نوین اسلامی
Analyzing the Position and Necessity of Interdisciplinary Curriculum in Reducing the Challenges of the Academic System in Modern Islamic Civilization
 سولماز نورابادی
سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84984    1396/12/10   2018/03/01    
اولین صفحه...12811282128312841285128612871288128912901291129212931294129512961297129812991300...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1292 از 1370    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13696

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی