جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی پرایمینگ بذور زوال یافته طبیعی با ملاتونین بر خصوصیات سبز شدن و رشد گیاهچه گلرنگتحت تنش ترکیبی شوری و خشکی
The study of seed priming of naturally aged seed of safflower (Carthamus tinctorius L.) by melatonin on emergence and seedling characteristics undersalinity and drought combination
 
پانزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85512    1397/06/13   2018/09/04    
A Comparison between different techniques for optimum design of
 
Latin American Journal of Solids and Structures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85513    1397/04/19   2018/07/10    
تاثیر کودهای زیستی و ارگانیک بر عملکرد و اجزای عملکرد زیره سبز تحت تنش خشکی
Effec of bio-fertilizer and organic fertilizer on yield and yield components of Cumin under drought stress
 
Food 2030 International Congress
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85514    1397/06/14   2018/09/05    
توسعه رویکردی مبتنی بر برنامه ریزی ریاضی با هدف تحلیل رفتار تصمیم گیران تحت شرایط عدم قطعیت
 
چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستمها
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85524    1397/06/22   2018/09/13    
Developing a grey decision support system for new product development risk assessment
 
سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85525    1396/10/08   2017/12/29    
MINIMUM WEIGHT AND DRIFT DESIGN OF STEEL MOMENTFRAMES SUBJECTED TO BLAST
 
International Journal of Optimization in Civil Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85527    1397/02/20   2018/05/10    
تحلیل پیشرفت پروژه جهت موازنه زمان و هزینه با استفاده از مدل سازی اماری با اعداد خاکستری
 
دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85528    1396/09/02   2017/11/23    
بهبود جریان نقدینگی با سناریوهای مختلف ریسک تصمیم گیرندگان و محاسبات خاکستری برای چندین پروژه
 
دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85526    1396/09/01   2017/11/22    
The ?–synthesis and analysis of water level control in steam generators
 
Nuclear Engineering and Technology
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85532    1397/11/23   2019/02/12    
Evaluating the accuracy of a new nonlinear reinforced concretebeam-column element comprising joint flexibility
 
Earthquake and Structures
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85530    1397/01/15   2018/04/04    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1303 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی