جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

تاثیر عدم قطعیت مشخصه اماری کانال محوشدگی بلوکی بر روی متوسط اعوجاج قابل حصول
The Impact of Distribution Uncertainty on The Average Distortion in a Block Fading Channel
 
Iran Workshop on Communication and Information Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137478    1398/02/04   2019/04/24    
State-dependent multiple access relay channel with cooperating transmitters
 
Iran Workshop on Communication and Information Theory
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85170    1397/02/05   2018/04/25    
ارای یک معماری جامع سیستم سلامت الکتریویک برای دسترسی امه ب پریوذ اَی سلامت شخصی ) PHR ( با استفاد از فیایری م بًایل
A comprehensive system of E_health for secure access to personal health records(PHR) using Mobile technology
 سلیم یساری زارع 1*، دکتر محمذعلی دیستاری 2، سمیرا طارمی
کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی برق و علوم کامپیوتر
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43197    1394/06/19   2015/09/10    
یک ساختار جدید سلامت الکترونیک بر اساس محاسبات قابل اعتماد مبایل
A New Secure e-Health Structure Based On Mobile Trusted Computing
 محمدعلی دوستاری، سلیمه یساری زارع،
1st international conference new perspective in Electrical and computer Engineering
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43199    1395/04/22   2016/07/12    
چگونه نگرش را اموزش دهیم
How to teach attitude
 مهساشکور-فریباحقانی-لیلابذرافکن-زهراجوهری-اطهرامید
دومین سمینار سراسری توسعه اموزش علوم پزشکی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43200    1391/08/10   2012/10/31    
نقشه مفهومی : کاربرد برای یاددهی، یادگیری و ارزشیابی در اموزش پزشکی
Concept map: Aplication for teaching , learning and assessment in medical education
 زهراجوهری، حقانی، ادیبی، شکور، امید، بذرافکن
Educational Development for Better Health Services
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43201    1392/01/16   2013/04/05    
عوامل موثر در رضایت مندی بیماران از نظر دانشجویان پزشکی وپزشکان شاغل
influential factors on patients satisfacation from employedphysicians and medical students point of view
 زهرا جوهری،یوسفی، امید، شکور، بذرافکن
Educational Development for Better Health Services
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43202    1392/01/16   2013/04/05    
اولویت های پژوهشی در طب سنتی ایران
Research Priorities in Traditional Persian Medicine
 مجاهدی ، مظفرپور ، اصفهانی ، ناصری ، کمالی نژاد ، خدادوست ، کشاورز ، امین ، عباسیان ، نجاری ، زرگران ، اصغری ، چوپانی ، رضایی زاده
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43204    1395/02/01   2016/04/20    
معرفی اثار طبی موجود در مجموعه دیجیتالی مرکز تحقیقات علوم قران، حدیث و طب
Introducing Medical Works of Digital Collection of Research Center of Quran, Hadith and Medical Sciences
 وجیهه نامی، حسن نامدار
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 43918    1396/06/08   2017/08/30    
معرفی منظومه طبی «جامع الفواید»
Introducing the Medical System Comprehensive Alfaved
  الهام عمارتکار، زهرا کریمی
Journal of Research on History of Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 84575    1394/07/05   2015/09/27    
اولین صفحه...13011302130313041305130613071308130913101311131213131314131513161317131813191320...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1303 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی