دانشگاه شاهد

مرتضی افشاری

استاد یار - دکترای پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه ارای جلال ال احمد و داریوش شایگان پیرامون هنر معاصر ایران با تاکید بر مسئله هویت
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1400/08/25  2021/11/16
    نگره
PDF   

●  تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال 1393.05.00055)
   ◂ مرتضی افشاری، علی شهبازی
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    جستارهای تاریخی- فرهنگ ویژه تاریخ سابق
PDF   

●  بررسی نقش نشان های شمایل مقدسین در تصویرسازیهای قرانی برای کودکان و نوجوانان
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1399/05/11  2020/08/01
    نگارینه هنر اسلامی


●  مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قران کریم
   ◂ احمدعلی سجادی صدر، مرتضی افشاری، مهدی پوررضاییان
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    رسانه های دیداری و شنیداری


●  کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر اثار هنرمندان تهران
   ◂ مهدی امرایی، مرتضی افشاری، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1398/07/30  2019/10/22
    مطالعات هنر اسلامی


●  Coffeehouse painting, founder of iconography in todays concept
   ◂ Morteza Afshari
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  نقدی بر نظریه سینمای دینی، بررسی ارای مکتوب نظریه پردازان مسلمان و مسیحی
   ◂ محمدحسن فردوسی زاده، مهدی پوررضاییان، مرتضی افشاری، شهاب اسفندیاری
   ✔ 1398/05/07  2019/07/29
    پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


●  تفسیر اثار هنری در مینیاتورهای ایرانی و حماسی معاصر
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  مطالعه تطبیقی مضامین نگار ههای شاهنامه بایسنقری و اثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران
   ◂ مرتضی افشاری، صدیقه پور مختار
   ✔ 1398/01/15  2019/04/04
    نگارینه هنر اسلامی


●  بررسی تحلیلی بافت در اثار نقاشان معاصر ایران(سی سال اخیر)
   ◂ ابراهیم ترک زاده، مرتضی افشاری
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI
کتاب ها

●  به کارگیری نمایش به شکل امروزین ان در قران به عنوان یکی از روش های تربیتی

پایان نامه ها

●  تحلیل گفتمان غرب باوری در مطالعات هنر معاصر ایران
   ◂ سیداحسان روح الامین

●  بررسی سیر تحول و تطور انگاره سیمرغ از دوران باستان تا معاصر با تاکید بر نمود ان در هنر اسلامی ایران
   ◂ زهرا عزیزی

●  مطالعه تحلیلی نقوش پوشاک در نگاره های شاهنامه های قاجار موجود در کتابخانه استان قدس رضوی
   ◂ امنه نمازی

●  ساختارشناسی کاربردی قصه های قران کریم و قابلیت های سینمایی و تلویزیونی ان
   ◂ احمد علی سجادی صدر

●  مطالعه تطبیقی عناصر تصویری سنتی در اثار نقاشان مکتب سقاخانه و نقاشان انقلاب اسلامی از منظر ریخت شناسی
   ◂ شاهین بهزادی رفیع

●  تبیین نقش تحولی بستر در اوج گیری و افول منبت تهران معاصر
   ◂ مهدی امرایی

●  تحلیل ویژگی های تصویر انسان در اثار لاکی موزه ملک
   ◂ علی شهبازی

●  مطالعه تطبیقی ارایه های قران ابراهیم سلطان و انجیل لیندیس فارن
   ◂ سمانه عزیزی گودرزی

●  بررسی بافت در اثار استاد حبیب الله صادقی
   ◂ اسیه فرزانه زیده سرایی

●  بررسی بازتاب هویت ملی در تصویر سازی بازی های رایانه ای علمی اموزش کودکان دبستانی
   ◂ سپیده سادات صالحی

●  بررسی قابلیت های بیانی فضا در تصویرسازی کتب سه بعدی
   ◂ فاطمه حیدریان

●  مطالعه تطبیقی بازتاب متون ادبی حماسی در اثار نگارگری قدیم و معاصر ایران
   ◂ صدیقه پورمختار

●  تاثیر عملکرد تصاویر شخصی تبلیغی درون سازمانی در افزایش بهره وری پرسنل شرکت سایپا
   ◂ محمد نصیری کلیان

●  تدوین الگوی فیلمنامه نویسی شخصیت محور بر اساس اندیشه اسلامی
   ◂ محمدحسن فردوسی زاده

●  بررسی تحلیلی بافت در اثار نقاشان معاصر ایران(سی سال اخیر)
   ◂ ابراهیم ترک زاده

●  بررسی ارتباط نقوش به کار رفته در دیوارنگاره های مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی با مضامین قرانی
   ◂ بهرام جعفرزاده

●  بررسی تحول نقش بیانی در اثار نقاشان معاصر ایران
   ◂ عبداله حیدری

●  مطالعه نقوش سفالینه های کشف شده در منطقه زلف اباد فراهان
   ◂ اسمعیل جیریائی

●  اسیب شناسی ساختار بصری وب سایت وزارت خانه های ایران
   ◂ مرادعلی محمودی

●  تحلیل رویکرد به کارگیری نقوش حیوانی و گیاهی کهن ایران در طراحی نشانه فرهنگی اقتصادی در دوره انقلاب اسلامی
   ◂ مریم معافی

●  بررسی تاثیر خصوصیات بصری چاپ دستی در طراحی پوستر معاصر ایران(از سال 1350 تا 1395)
   ◂ محمدتقی معیری

●  بررسی نقوش گیاهی نگاره های کتاب قصص الانبیا
   ◂ فاطمه عباسی

●  ببررسی چگونگی و علل ب کارگیری نقوش حیوانی در دیواره های متروی تهران
   ◂ بهزاد احمدی

●  مطالعه تحلیلی نگاره های معراج از دوره تیموری تا دوران معاصر
   ◂ وحید افضلی گروه

●  بررسی ساختار بصری و محتوایی دیوارنگاره های متروی تهران
   ◂ خدیجه همرنگ

●  اسیب شناسی اثار نقاشی دیواری دوره صفویه در شهر اصفهان
   ◂ شهریار اله یاری چرمهینی

●  بررسی ویژگی های انتزاعی نقاشیخط صداقت جباری
   ◂ مینا محمدی

●   بررسی تطبیقی متن شاهنامه با تصاویر صحنه های نبرد رستم در شاهنامه شاه طهماسب
   ◂ فایزه شریفی

●  مطالععه میزان اثر پذیری نگارگری های معین مصور از رضا عباسی
   ◂ مریم فرمانبردارقادیکلایی

●  مطالعه ای بر سیر تحول اثار نقاشان انتزاع گران در ایران از سال 1330 تا 1390
   ◂ معصومه صفاری نیا

●  اسیب شناسی سرفصل واحدهای درسی نقاشی رشته اموزش هنرهای تجسمی مقطع کارشناسی مراکز تربیت معلم
   ◂ میترا امیدی نرگسی

●  بررسی تاثیر استفاده از نقوش سنتی در هویت بخشی به اثار نقاشی معاصر ایران
   ◂ نصراله رازقی

●  بررسی ویژگی های بصری چهره و بدن در بیان حالت درونی افراد در نگارگری مکتب تبریز
   ◂ عباس بابایی

●  بررسی کاربرد متنوع تصاویر معماری در نقاشی معاصر ایران
   ◂ حمیدرضا جهانتیغ

●  بررسی چگونگی کارکرد نقش مایه های قومی در اثار پرویز تناولی
   ◂ لطف الله کارگراریان

●  بررسی علل بکارگیری ویژگی های نقاشی خیالی نگاری دراثار شمایل نگاری نقاشان معاصر
   ◂ حسین پرهیزکار

●  مطالعه تاثیر مکتب بیانگری (اکسپرسیونیسم) در چهره نگاری نقاشی معاصر ایران
   ◂ زهره قجاوند

●  بررسی تاثیر فنون نقاشی بر پویا نمایی دو بعدی در ایران
   ◂ معصومه عرب خانی

●  بررسی موضوعات قرانی(فقر و مبارزه با ظلم) در نقاشی ایران و نقاشی غرب از دوره رنسانس تا دوره معاصر
   ◂ سلیمه منصوری جعفر اباد

●  مقایسه ویژگی های همزمانی در نگارگری ایرانی و نقاشی های پیکاسو
   ◂ بهداد پنجه زاده

●  تبیین ارتباط رنگ و محتوا در نقاشی عاشورایی
   ◂ محمدرضا عباس پور

●  بررسی ویژگی های تصویری نگاره های خمسه نظامی سده دهم هجری (متعلق به موزه رضا عباسی)
   ◂ مریم زارعی شمس ابادی

●  بررسی هم زمانی و هم مکانی در نقاشی معاصر ایران
   ◂ ملیحه ایمانیان نجف ابادی

●  شناسایی نقاشی نوری در هنر معاصر ایران و غرب
   ◂ جمشید جعفری

●  مقایسه پیکرنگاری در هفت اورنگ جامی و شاهنامه تهماسبی
   ◂ امیر دست مردی

●  بررسی عامل حرکت در اثار نگارگری سلطان محمد
   ◂ علیرضا جباری

●  تحلیل نقش دوگانه معماری در اثار کمال الدین بهزاد
   ◂ محمد جواد مدرسی هوس

●  بررسی ویژگی های طرح و رنگ در کاشی کاری مزار خواجه عبدالله انصاری
   ◂ سید نویدالحق فضلی

●  بررسی اثار نقاشی دوره قاجار در منطقه چهارمحال و بختیاری
   ◂ عبدالله نصیریان

●  بررسی انسان های درون قاب در نگارگری
   ◂ سپیده نجفی پور

●  تحول کاربرد رنگ در پیکره سازی از اغاز مسیحیت تاکنون
   ◂ غلامرضا اقابابایی اقابابایی

●  ریشه یابی مدرنیسم در نقاشی معاصر ایران
   ◂ رابعه ملا حسینی

●  تصویرگری افسانه هاو داستانها در اثار هنری ایل قشقایی
   ◂ زهرا گوهری مطلق

●  زیشه یابی نقوش تزیینی هنرهای بومی مردم عرب خوزستان
   ◂ سهام سجیراتی پور

●  بررسی نقوش در دست ساخته ها و دست بافت های مذهبی و تاثیر ان در نقاشی
   ◂ گلنوش غیب پرور

●  تاثیر تصاویر چاپ سنگی بر نقاشی معاصر
   ◂ مهدی مرادی شورجه

●  بررسی تاثیرات هنر نگارگری ایران بر هنر نقاشی هند
   ◂ زهرا حسین نژاد

●  بررسی ویژگی های سیمای حضرت مسیح(ع) در اثار نقاشان جهان
   ◂ امیر اسماعیل رضایی

●  بررسی تضادهای چند گانه در نسخه ظفرنامه تیموری شرف الدین علی یزدی
   ◂ مسعود ندافی پور ندافی پور

●  ارزش بیانی هنر نقاشی دیواری در طراحی محیطی(فضاسازی شهری)
   ◂ حمید رحیمی بافرانی

●  بررسی مفاهیم نقش و رنگ در سفال و سرامیک سنتی میبد
   ◂ حسین شیخ علیشاهی

●  بررسی نقاشی های تک چهره ایرانی از دوره صفویه تا اوایل قاجار
   ◂ زهرا نصیرنیا

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید