دانشگاه شاهد

مرتضی افشاری

استاد یار - دکترای پژوهش هنر


نام دانشکده : دانشکده هنر
گروه آموزشی : هنر اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (27)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه ارای جلال ال احمد و داریوش شایگان پیرامون هنر معاصر ایران با تاکید بر مسئله هویت
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1400/08/25  2021/11/16
    نگره
PDF   

●  تحلیل بازنمایی جنگ چالدران در تزئین قلمدان لاکی دوره افشاریه اثر محمدباقر (موجود در موزه ملک تهران با شماره اموال 1393.05.00055)
   ◂ مرتضی افشاری، علی شهبازی
   ✔ 1399/09/12  2020/12/02
    جستارهای تاریخی- فرهنگ ویژه تاریخ سابق
PDF   

●  بررسی نقش نشان های شمایل مقدسین در تصویرسازیهای قرانی برای کودکان و نوجوانان
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1399/05/11  2020/08/01
    نگارینه هنر اسلامی


●  مطالعه تطبیقی پیرنگ انشعابی در سینما و قصه های قران کریم
   ◂ احمدعلی سجادی صدر، مرتضی افشاری، مهدی پوررضاییان
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    رسانه های دیداری و شنیداری


●  کاربرد ابزار مدرن در منبت نقوش سنتی ایران با تکیه بر اثار هنرمندان تهران
   ◂ مهدی امرایی، مرتضی افشاری، خشایار قاضی زاده
   ✔ 1398/07/30  2019/10/22
    مطالعات هنر اسلامی


●  Coffeehouse painting, founder of iconography in todays concept
   ◂ Morteza Afshari
   ✔ 1398/07/08  2019/09/30
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  نقدی بر نظریه سینمای دینی، بررسی ارای مکتوب نظریه پردازان مسلمان و مسیحی
   ◂ محمدحسن فردوسی زاده، مهدی پوررضاییان، مرتضی افشاری، شهاب اسفندیاری
   ✔ 1398/05/07  2019/07/29
    پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی


●  تفسیر اثار هنری در مینیاتورهای ایرانی و حماسی معاصر
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  مطالعه تطبیقی مضامین نگار ههای شاهنامه بایسنقری و اثاری از نگارگری حماسی معاصر ایران
   ◂ مرتضی افشاری، صدیقه پور مختار
   ✔ 1398/01/15  2019/04/04
    نگارینه هنر اسلامی


●  بررسی تحلیلی بافت در اثار نقاشان معاصر ایران(سی سال اخیر)
   ◂ ابراهیم ترک زاده، مرتضی افشاری
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  مطالعه تطبیقی بازتاب متون ادبی حماسی در اثار نگارگری قدیم و معاصر ایران
   ◂ صدیقه پور مختار، مرتضی افشاری
   ✔ 1397/09/10  2018/12/01
    Journal of History Culture and Art Research-TARIH KULTUR VE SANAT ARASTIRMALARI DERGISI


●  بررسی تاثیرات طراحی و نقوش هنر هخامنشی و ساسانی بر اثار استاد مجید مهرگان
   ◂ زینب رجبی، مرتضی افشاری
   ✔ 1397/01/20  2018/04/09
    نگره


●   بررسی ویژگی های انتزاعی نقاشیخط صداقت جباری
   ◂ مرتضی افشاری، حبیب اله صادقی، مینا محمدی
   ✔ 1396/09/26  2017/12/17
    ادبیات نمایشی و هنرهای تجسمی


●  Comparison of Iconography in Shahnameh Tahmasp and Haft Orang of Jami
   ◂ Morteza Afshari, Amir Dastmardi
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  STUDY OF MENTAL IMAJERY IN THE PARABLE OF THE QURAN WITH EMPHASIS ON THE FUNCTION
   ◂ Morteza Afshari
   ✔ 1395/09/04  2016/11/24
    The Turkish Online Journal of Design Art and Communication


●  جایگاه نمایش به عنوان روش تربیتی در قران کریم
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  برسی تضادهای هفت گانه رنگی در دو نگاره از نسخه(935 هجری) ظفرنامه تیموری شرف الدین علی یزدی محفوظ در کاخ موزه گلستان
   ◂ مسعود ندافی پور ندافی پور، مرتضی افشاری، مجید رضا مغنی پور
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    مطالعات تطبیقی هنر


●  بررسی روند شمایل ها در نگارگری اسلامی از منظر نشانه شناسی
   ◂ حبیب اله ایت اللهی، محمد علی رجبی، مرتضی افشاری
   ✔ 1389/12/15  2011/03/06
    مطالعات هنر اسلامی


●  نمایش به عنوان یکی از روش های تربیتی در قران
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    تربیت و اجتماع- دانشور رفتار سابق- دانشور سابق- تخصصی شده
PDF   

●  بررسی کاربرد رنگ در مجسمه سازی دوران معاصر ایران و غرب
   ◂ غلامرضا اقابابایی اقابابایی، مرتضی افشاری
   ✔ 1388/03/01  2009/05/22
    نگره
PDF   

●  رونگاری موضوع های قرانی در نگارگری
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1387/07/01  2008/09/22
    نگره
PDF   

●  تاثیر چاپ سنگی بر نقاشی معاصر ایران
   ◂ مهدی مرادی شورجه، مرتضی افشاری
   ✔ 1387/04/01  2008/06/21
    نگره
PDF   

●  بازتاب عاشورا در هنرهای محیطی
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1387/01/01  2008/03/20
    نگره
PDF   

●  ویژگی های شمایل نگاری در نقاشی پشت شیشه(خیالی نگاری)
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1386/07/01  2007/09/23
    نگره
PDF   

●  خیالی نگاری پایه گذار شمایل نگاری به مفهوم امروزین
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1386/05/01  2007/07/23
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  سنت و هنر سنتی
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1385/03/01  2006/05/22
    کتاب ماه هنر
PDF   

●  موضوع و مواضع در هنر
   ◂ مرتضی افشاری
   ✔ 1379/04/01  2000/06/21
    دانشور- تخصصی شده
PDF   

کتاب ها

●  به کارگیری نمایش به شکل امروزین ان در قران به عنوان یکی از روش های تربیتی

پایان نامه ها

●  تحلیل گفتمان غرب باوری در مطالعات هنر معاصر ایران
   ◂ سیداحسان روح الامین

●  بررسی سیر تحول و تطور انگاره سیمرغ از دوران باستان تا معاصر با تاکید بر نمود ان در هنر اسلامی ایران
   ◂ زهرا عزیزی

●  مطالعه تحلیلی نقوش پوشاک در نگاره های شاهنامه های قاجار موجود در کتابخانه استان قدس رضوی
   ◂ امنه نمازی

●  ساختارشناسی کاربردی قصه های قران کریم و قابلیت های سینمایی و تلویزیونی ان
   ◂ احمد علی سجادی صدر

●  مطالعه تطبیقی عناصر تصویری سنتی در اثار نقاشان مکتب سقاخانه و نقاشان انقلاب اسلامی از منظر ریخت شناسی
   ◂ شاهین بهزادی رفیع

●  تبیین نقش تحولی بستر در اوج گیری و افول منبت تهران معاصر
   ◂ مهدی امرایی

●  تحلیل ویژگی های تصویر انسان در اثار لاکی موزه ملک
   ◂ علی شهبازی

●  مطالعه تطبیقی ارایه های قران ابراهیم سلطان و انجیل لیندیس فارن
   ◂ سمانه عزیزی گودرزی

●  بررسی بافت در اثار استاد حبیب الله صادقی
   ◂ اسیه فرزانه زیده سرایی

●  بررسی بازتاب هویت ملی در تصویر سازی بازی های رایانه ای علمی اموزش کودکان دبستانی
   ◂ سپیده سادات صالحینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید