دانشگاه شاهد

سعید سیدطبایی

دانشیار - دکتری کنترل پیشرفته


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212080
پیوندها :
 

دروس مجازی

سیستم های کنترل خطی(1) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
سیستم های کنترل خطی(1) - سه شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
سیستم های کنترل خطی (1) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
سیستم های کنترل خطی (1) - سه شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
سیستمهای کنترل خطی(1) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
سیستمهای کنترل خطی(1) - سه شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
محاسبات طبیعی(مباحث ویژه)(1) - سه شنبه (15:00-16:30) ورود به کلاس
محاسبات طبیعی(مباحث ویژه)(1) - سه شنبه (18:00-19:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (33)   Download XML   Download TXT

●  طراح سریع کنترلر توزیع شده برای ریزشبکه با اتصال DC
   ◂ بهروز نبی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1399/03/04  2020/05/24
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  تشخیص خطا در خطوط جبران شده با TCSC قدرت
   ◂ حامد فصیحی پور، سعید سیدطبایی
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  تخمین خطای اتصال بازوی ربات
   ◂ سعید سیدطبایی، زهرا شمس
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    International Journal of Robotics and Automation


●  کنترل مد لغزشی درجه دوم بهبود یافته
   ◂ سعید سیدطبایی
   ✔ 1398/10/11  2020/01/01
    Computers & Electrical Engineering


●  Adaptive optimal slip ratio estimator for effective braking on a non-uniform condition road
   ◂ Saeed Seyedtabaii, Ali Velayati
   ✔ 1398/05/06  2019/07/28
    Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications
PDF   

●  Fault severity estimation in a vehicle cooling system
   ◂ Mohsen Nemati, Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1398/03/26  2019/06/16
    Asian Journal of Control


●  ---
   ◂ Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1397/12/06  2019/02/25
    International Journal of Control, Automation and Systems


●  Multi-machine optimal power system stabilizers design based on system stability and nonlinearity indices using Hyper-Spherical Search method
   ◂ Meysam Rahmatian, S. Seyedtabaii
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  Lateral control of an Aerosonde facing tolerance in parameters and operation speed: performance robustness study
   ◂ S Seyedtabaii, S Zaker
   ✔ 1397/07/18  2018/10/10
    Transactions of the Institute of Measurement and Control


●  Evaluation of effectiveness of second-order modal interaction in design procedure of synchronous machines controllers
   ◂ Meysam Rahmatian, Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    International Transactions on Electrical Energy Systems
مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  بهبود رفتار غیر خطی سیستم توربین گازی V94.2 با کنترلر هوشمند
   ◂ مسعود مرادی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  بهینه سازی نیروگاه توربین گازی یزد بر اساس تحلیل اگزرژی توسط الگوریتم ازدحام ذرات
   ◂ اذین خادمی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  Application of TLBO Algorithm for Multi-Objective Optimization of DVR Controller
   ◂ Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli, Hamed Fasihi Pour
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روش کنترلی نوین DVR مبتنی بر شبکه عصبی برای بهبود پارامترهای کیفیت توان
   ◂ سعید سیدطبایی، پوریا معقولی، حامد فصیحی پور پاریزی
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
     2017 International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering
PDF   

●  ارزیابی عیب یاب مبتنی بر رویتگر در سیستمهای فازی
   ◂ زهرا شمس، سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/12/17  2017/03/07
     5Th iranian joint conference on fuzzy and intelligent systems
PDF   

●  تنظیم هوشمند کنترلر mu-PID حرکت جانبی هواپیما
   ◂ حسن پناهی، Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Fourth National Conference and the Second International Conference on Applied Research in Electrical,Mechanical and Mechatronics Engineering
PDF   

●  تعادل ربات تک چرخ روی سطح شیب دار
   ◂ عرفان کوهی، Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Fourth National Conference and the Second International Conference on Applied Research in Electrical,Mechanical and Mechatronics Engineering
PDF   

●  An approach to improve the pss performance and tuning process considering uncertainty in excitation system model using a novel grouping scheme
   ◂ Meysam Rahmatian, Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli, Hadi Lomei, Kashem M. Muttaqi
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    IEEE Power Conference (POWERCON) 2016
PDF   

●  حساسیت پرواز به عدم قطعیت ÷ارامترهای ایرودینامیک
   ◂ مینا دلاوری، سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    5th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE-2016)
PDF   

●  بهیود در حرکت ROV با استفاده از روش تطبیقی
   ◂ مصطفی حسینی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   کتاب ها

●  بررسی نقش شیلد و اتصال زمین در کاهش تداخل

پایان نامه ها

●  بهبود کنترل گردش هواپیما در حضور اثرات غیرخطی و اغتشاش با استفاده از سنتز میو
   ◂ حسن پناهی

●  ارزیابی عملکرد قوانین مدرن هدایت ترکیبی در مواجهه با مانور هدف
   ◂ محسن رضایی

●  ناتمام
   ◂ بهروز نبی

●  تنظیم PSSها در جهت افزایش پایداری و کاهش تداخل مدال مرتبه دوم
   ◂ حسین تهامی فرد

●  تتنظیم هماهنگ کنترلرهای ماشین¬های سنکرون در جهت افزایش پایداری و کاهش تداخل مدال در حضور سیستم ذخیره کننده انرژی
   ◂ میثم رحمتیان

●  ناتمام
   ◂ محمد ژیان نسب

●  ناتمام
   ◂ عباس رمضانی قائمی

●  ناتمام .....
   ◂ محمد استادیان بیدگلی

●  ناتمام....
   ◂ سعید اصغری

●  ناتمام ....
   ◂ حسن قلی پورنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید