دانشگاه شاهد

سعید سیدطبایی

دانشیار - دکتری کنترل پیشرفته


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212080
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (28)   Download XML   Download TXT

●  -
   ◂ محسن نعمتی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1398/03/26  2019/06/16
    Asian Journal of Control


●  ---
   ◂ سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/12/06  2019/02/25
    International Journal of Control, Automation and Systems


●  طراحی پایدار ساز قدرت
   ◂ سعید سیدطبایی، میثم رحمتیان
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  کنترل سطحی وسیله پرنده
   ◂ سامان ذاکر، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/18  2018/10/10
    Transactions of the Institute of Measurement and Control


●  Evaluation of Effectiveness of Second Order Modal Interaction in Design procedure of Synchronous Machines Controllers
   ◂ میثم رحمتیان سعید سیدطبایی پوریا معقولی
   ✔ 1397/02/27  2018/05/17
    International Transactions on Electrical Energy Systems


●  Test System for Detailed Model of Transformers for Transient Analysis Using the Electromagnetic Transient Program (EMTP)
   ◂ کیورگ قره پتیان، سعید سیدطبایی، جعفر نصرتیان اهور
   ✔ 1397/02/15  2018/05/05
    Electric Power Components and Systems


●  انتخاب سطح لغزش برای کنترل مقاوم
   ◂ ْS. Seyedtabaii, M. Delavari
   ✔ 1397/01/12  2018/04/01
    International journal of Micro Air Vehicles
PDF   

●  On the accuracy of detailed model inductance matrix estimation for air core winding
   ◂ نصرتیان سیدطبایی قره پتیان
   ✔ 1396/09/18  2017/12/09
    Archives of Electrical Engineering


●  Determination and localisation of turn-to-turn fault in transformer winding using frequency response analysis
   ◂ نصرتیان اهور سعید سیدطبایی گیورگ قره پتیان
   ✔ 1396/09/09  2017/11/30
    IET Science Measurement & Technology


●  روش طراحی جدید برای FOPID: استفاده در کنترل UAV
   ◂ سیدطبایی
   ✔ 1396/07/09  2017/10/01
    Robotics and Autonomous Systems
مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  بهبود رفتار غیر خطی سیستم توربین گازی V94.2 با کنترلر هوشمند
   ◂ مسعود مرادی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  بهینه سازی نیروگاه توربین گازی یزد بر اساس تحلیل اگزرژی توسط الگوریتم ازدحام ذرات
   ◂ اذین خادمی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  Application of TLBO Algorithm for Multi-Objective Optimization of DVR Controller
   ◂ فصیحی پور معقولی سیدطبایی
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روش کنترلی نوین DVR مبتنی بر شبکه عصبی برای بهبود پارامترهای کیفیت توان
   ◂ سعید سیدطبایی، پوریا معقولی، حامد فصیحی پور پاریزی
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
     2017 International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering
PDF   

●  ارزیابی عیب یاب مبتنی بر رویتگر در سیستمهای فازی
   ◂ زهرا شمس و سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/12/17  2017/03/07
     5Th iranian joint conference on fuzzy and intelligent systems
PDF   

●  تنظیم هوشمند کنترلر mu-PID حرکت جانبی هواپیما
   ◂ حسن پناهی و سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Fourth National Conference and the Second International Conference on Applied Research in Electrical,Mechanical and Mechatronics Engineering
PDF   

●  تعادل ربات تک چرخ روی سطح شیب دار
   ◂ عرفان کوهی و سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Fourth National Conference and the Second International Conference on Applied Research in Electrical,Mechanical and Mechatronics Engineering
PDF   

●  روشی برای بهبود کارایی پایدار ساز سیستم قدرت و تنظیم ان به کمک یک روش گروه بندی جدید با در نظر گرفتن عدم قطعیت سیستم تحریک ژنراتور
   ◂ میثم رحمتیان، سعید سید طبایی، پوریا معقولی، هادی لومیی، کاشم متقی
   ✔ 1395/07/07  2016/09/28
    IEEE Power Conference (POWERCON) 2016
PDF   

●  حساسیت پرواز به عدم قطعیت ÷ارامترهای ایرودینامیک
   ◂ مینا دلاوری و سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    5th International Conference on Electrical, Computer, Mechanical and Mechatronics Engineering (ICE-2016)
PDF   

●  بهیود در حرکت ROV با استفاده از روش تطبیقی
   ◂ مصطفی حسینی و سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    2016 24th Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE) ICEE2016
PDF   کتاب ها

●  بررسی نقش شیلد و اتصال زمین در کاهش تداخل

پایان نامه ها

●  بهبود کنترل گردش هواپیما در حضور اثرات غیرخطی و اغتشاش با استفاده از سنتز میو
   ◂ حسن پناهی

●  ارزیابی عملکرد قوانین مدرن هدایت ترکیبی در مواجهه با مانور هدف
   ◂ محسن رضایی

●  ناتمام
   ◂ محمد ژیان نسب

●  ناتمام
   ◂ عباس رمضانی قائمی

●  ناتمام .....
   ◂ محمد استادیان بیدگلی

●  ناتمام ....
   ◂ حسن قلی پور

●  بهینه سازی رفتار غیر خطی سیستم توربین گازی با کنترلر هوشمند
   ◂ مسعود مرادی

●  تشخیص و مکان یابی خطا در ریزشبکه های توزیع DC با استفاده از شبکه عصبی
   ◂ حسن علیزاده

●  بهینهسازی نیروگاه توربین گازی یزد بر اساس انالیز اگزرژی و اگزرژی اقتصادی توسط الگوریتم بهینهسازی ازدحام ذرات
   ◂ اذین خادمی

●  شناسایی محل اتصال حلقه به حلقه در ترانسفورماتور قدرت با انالیز FRA و تفکیک از خطای مکانیکی و هسته
   ◂ حعفر نصرتیان اهورنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید