دانشگاه شاهد

سعید سیدطبایی

دانشیار - دکتری کنترل پیشرفته


نام دانشکده : دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی : مهندسی برق قدرت - کنترل
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212080
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (34)   Download XML   Download TXT

●  کنترل اسپارس شبکه غیر قطعی مطالعه شبکه با مبدل منبع ولتاژ
   ◂ سعید سیدطبایی، بهروز نبی
   ✔ 1400/05/31  2021/08/22
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  طراح سریع کنترلر توزیع شده برای ریزشبکه با اتصال DC
   ◂ بهروز نبی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1399/03/04  2020/05/24
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  تشخیص خطا در خطوط جبران شده با TCSC قدرت
   ◂ حامد فصیحی پور، سعید سیدطبایی
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    IET Generation, Transmission & Distribution


●  تخمین خطای اتصال بازوی ربات
   ◂ سعید سیدطبایی، زهرا شمس
   ✔ 1398/11/27  2020/02/16
    International Journal of Robotics and Automation


●  کنترل مد لغزشی درجه دوم بهبود یافته
   ◂ سعید سیدطبایی
   ✔ 1398/10/11  2020/01/01
    Computers & Electrical Engineering


●  Adaptive optimal slip ratio estimator for effective braking on a non-uniform condition road
   ◂ Saeed Seyedtabaii, Ali Velayati
   ✔ 1398/05/06  2019/07/28
    Journal for Control, Measurement, Electronics, Computing and Communications
PDF   

●  Fault severity estimation in a vehicle cooling system
   ◂ Mohsen Nemati, Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1398/03/26  2019/06/16
    Asian Journal of Control


●  ---
   ◂ Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1397/12/06  2019/02/25
    International Journal of Control, Automation and Systems


●  Multi-machine optimal power system stabilizers design based on system stability and nonlinearity indices using Hyper-Spherical Search method
   ◂ Meysam Rahmatian, S. Seyedtabaii
   ✔ 1397/11/12  2019/02/01
    International Journal of Electrical Power and Energy Systems


●  Lateral control of an Aerosonde facing tolerance in parameters and operation speed: performance robustness study
   ◂ S Seyedtabaii, S Zaker
   ✔ 1397/07/18  2018/10/10
    Transactions of the Institute of Measurement and Control
مقالات کنفرانسی (33)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه روش شبه طیفی و هوشمند کنترل بهینه: هدایت موشک در خارججو
   ◂ سعید سیدطبایی، حسن قلی پور
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
PDF   

●  تشخیص خطای موتور با تلفیق ویژگی های سیگنال صدای تولیدی
   ◂ عباس رمضانی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1400/06/20  2021/09/11
    ششمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا
PDF   

●  طبقه بندی سیگنال مغزی
   ◂ سعید سیدطبایی، محمد ژیان نسب
   ✔ 1400/03/20  2021/06/10
    بیستمین کنفرانس ملی دانشجویی مهندسی برق ایران
PDF   

●  پیش بینی روزانه بار الکتریکی
   ◂ سعید اصغری، سعید سیدطبایی
   ✔ 1399/09/20  2020/12/10
    2nd Scientific Conference Mechnics, Electrical, Computer and Engineering Sciences
PDF   

●  بهبود رفتار غیر خطی سیستم توربین گازی V94.2 با کنترلر هوشمند
   ◂ مسعود مرادی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  بهینه سازی نیروگاه توربین گازی یزد بر اساس تحلیل اگزرژی توسط الگوریتم ازدحام ذرات
   ◂ اذین خادمی، سعید سیدطبایی
   ✔ 1397/07/20  2018/10/12
    کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی مکانیک
PDF   

●  Application of TLBO Algorithm for Multi-Objective Optimization of DVR Controller
   ◂ Saeed Seyedtabaii, Pouria Maghouli, Hamed Fasihi Pour
   ✔ 1396/05/08  2017/07/30
    International Conference on Basic Research in Electrical Engineering
PDF   

●  روش کنترلی نوین DVR مبتنی بر شبکه عصبی برای بهبود پارامترهای کیفیت توان
   ◂ سعید سیدطبایی، پوریا معقولی، حامد فصیحی پور پاریزی
   ✔ 1396/04/10  2017/07/01
     2017 International Conference on Fundamental Research in Electrical Engineering
PDF   

●  ارزیابی عیب یاب مبتنی بر رویتگر در سیستمهای فازی
   ◂ زهرا شمس، سعید سیدطبایی
   ✔ 1395/12/17  2017/03/07
     5Th iranian joint conference on fuzzy and intelligent systems
PDF   

●  تنظیم هوشمند کنترلر mu-PID حرکت جانبی هواپیما
   ◂ حسن پناهی، Saeed Seyedtabaii
   ✔ 1395/11/29  2017/02/17
    Fourth National Conference and the Second International Conference on Applied Research in Electrical,Mechanical and Mechatronics Engineering
PDF   کتاب ها

●  بررسی نقش شیلد و اتصال زمین در کاهش تداخل

پایان نامه ها

●  بهبود کنترل گردش هواپیما در حضور اثرات غیرخطی و اغتشاش با استفاده از سنتز میو
   ◂ حسن پناهی

●  ارزیابی عملکرد قوانین مدرن هدایت ترکیبی در مواجهه با مانور هدف
   ◂ محسن رضایی

●  تز ناتمام است
   ◂ بهروز نبی

●  کار ناتمام است
   ◂ حسین تهامی فرد

●  تتنظیم هماهنگ کنترلرهای ماشین¬های سنکرون در جهت افزایش پایداری و کاهش تداخل مدال در حضور سیستم ذخیره کننده انرژی
   ◂ میثم رحمتیان

●  ناتمام
   ◂ محمد ژیان نسب

●  تشخیص عیوب مکانیکی موتورتک‌فاز با استفاده از سیگنال صوتی
   ◂ عباس رمضانی قائمی

●  ناتمام .....
   ◂ محمد استادیان بیدگلی

●  پیش بینی کوتاه مدت‎ ‎بار با استفاده از روش تجزیه EMD و هوش محاسباتی
   ◂ سعید اصغری

●  بهبود عملکرد کنترل و هدایت بهینه افق محدود سیستم غیرخطی: کاربرد موشک
   ◂ حسن قلی پورنمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید