دانشگاه شاهد

ایت اله رضایی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : گیاه پزشکی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (18)   Download XML   Download TXT

●  پاسخ های بیوشیمیایی به عصاره مخمر و ساکارز در کشت سلولی سیاهدانه
   ◂ صادق عنبرستانی، علیرضا رضازاده، ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1397/12/01  2019/02/20
    تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
PDF   

●  اثرات انتگونیستی ...
   ◂ یاور شرفی، ایت ا... رضایی ، سید جلال طباطبایی. ، مصطفی اسدی.
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  افزایش تولید اسید رزمارینیک و اسانس توسط نیتریک اکسید در کشت بافت بادرنجبویه
   ◂ صدیقه اسماعیلزاده
   ✔ 1396/12/24  2018/03/15
    گیاهان دارویی=Journal of Medicinal Plants
PDF   

●  بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهالهای خرمندی(Diospyros lotus L.) با پوتریسین و کیتوزان
   ◂ فریبا رضایی ادریانی، ایت اله رضایی، اورنگ خادمی و یاور شرفی
   ✔ 1396/11/15  2018/02/04
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  اثر متقابل امواج فراصوت و شوری بر رشد و تولید متابولیت در سلول¬های Dunaliella salina
   ◂ رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1395/07/30  2016/10/21
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  اثرات امواج فراصوت، تریپتوفان و پرولین بر جنین زایی وباززایی انگور (¬Vitis vinifera L.)
   ◂ یوسف فرخزاد، ایت اله رضایی نودهی، سجاد پورمند، یاور شرفی
   ✔ 1395/07/25  2016/10/16
    Azarian Journal of Agriculture


●  القای پاسخهای دفاعی و تولید متابولیت های ثانوی در کشت سلولی کتان سفید (Linum album) توسط امواج فراصوت
   ◂ ایت اله رضایی نودهی، ارمغان عابدزاده نیشابوری
   ✔ 1394/12/08  2016/02/27
     زیست شناسی گیاهی ایران


●  اثر محلول پاشی کلات اهن روی برخی خصوصیات کیفی و فیزیولوژیکی میوه هلو
   ◂ سیدمحمد حسینی ملا، ایت اله رضایی نودهی، محمدعلی عسکری سرچشمه و اورنگ خادمی
   ✔ 1394/10/01  2015/12/22
    فرایند و کارکرد گیاهی=Journal of Plant Process and Function


●  افزایش تولید بتا-کاروتن و گلیسرول در کشت سلولی Dunaliella salina توسط امواج فراصوت
   ◂ رقیه مخبری، ایت اله رضایی نودهی، علاالدین کردنائیج، رقیه مخبری، علاالدین کردناییج
   ✔ 1394/08/01  2015/10/23
    سلول و بافت


●  اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی شاخصهای فیزیولوژیک گیاهچههای بادرنجبویه کشت شده در شرایط In vitro
   ◂ ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    سلول و بافت
مقالات کنفرانسی (63)   Download XML   Download TXT

●  اثر میزبان بر رشد و برخی ترکیبات فیتوشیمیایی ...
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  تاثیر تابش گاما بر تولید داروی ضد سرطان تاکسول و پتانسیل انتی اکسیدانی در کشت بافت فندق (Corylus avellana L.)
   ◂ راضیه ادبی، ایت اله رضایی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر عصاره قارچی بر رشد، پتانسیل انتی اکسیدانی و تولید برخی از متابولیت های ثانویه در کشت سلولی فندق
   ◂ ایت اله رضایی، ریحانه باقری، داریوش طالعی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  تشدید اثر پیرویک اسید توسط متیل جاسمونات بر تولید متابولیتهای ثانویه در کشت سلولی گیاه سلطان تلخی ها
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی، مطهره غلامی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  افزایش برخی از متابولیت های ثانویه، پتانسیل انتی اکسیدانی و پراوری در گیاه دارویی علف مار
   ◂ ایت اله رضایی، فاطمه صفی الحسینی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  اثر اسید پیرویک به عنوان یک پیش ماده در تولید اندروگرافیولید در کشت سلولی گیاه سلطان تلخی ها
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی، مطهره غلامی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  اثر اولتراسوند بر جوانه زنی، رشد و تولید تریگونیلین در Trigonella foenum graecum L.
   ◂ ایت اله رضایی، راحله نجفی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  افزایش تولید داروی ضد سرطان تاکسول و تغییر الگوی باند پروتئین در سلول های فندق (Corylus avellana) در اثر عصاره مخمر
   ◂ ایت اله رضایی، داریوش طالعی، ریحانه باقری
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  ارزیابی پراوری گیاه ونوس حشره خوار از طریق کشت بافت
   ◂ ایمان روح اللهی، ایت اله رضایی نودهی، منا نورمحمدی
   ✔ 1397/08/03  2018/10/25
    دومین کنگره بین المللی و سومین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
PDF   

●  ریزازدیادی و انطباق گیاهچههای ریزازدیادی شده گلابی نطنزی (Pyrus communic cv. Natanziبا محیط برون شیشه ای به کمک قارچ میکوریزا
   ◂ عظیمه حاجی صادقیان، ایمان روح اللهی، زهرا کهریزی، عبدالله هاشمی، ایت الله رضایی
   ✔ 1396/06/16  2017/09/07
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   پایان نامه ها

●  تاثیر اشعه گاما بر رشد سلولی و تولید تاکسول در کشت‌بافت فندق (Corylus avellana)
   ◂ راضیه ادبی فیروزجایی

●  تاثیر الیسیتور قارچی بر رشد و تولید تاکسول و الگوی باند پروتئینی در کشت سلولی فندق
   ◂ ریحانه باقری افوسی

●  اثر نیتریک اکساید بر ریزازدیادی علف مار (L. Capparis spinosa)
   ◂ فاطمه صفی الحسینی

●  اثرنیتروژن و نیتریک اکسید بر تولید اندروگرافولید در کشت سوسپانسیون سلولی Andrographis paniculata
   ◂ محمد دهقانی

●  اثر نیتریک اکسید بر رشد و تولید ربودیوزید در کشت بافت گیاه استویا
   ◂ محسن تحویلداری

●  اثر متیل¬جاسمونات و اسید ¬پیرویک بر رشد سلول و تولید اندروگرافولاید در کشت بافت سلولی گیاه سلطان تلخی¬ها (Andrographis paniculata)
   ◂ مطهره غلامی زاهدی

●  اثر نیتروژن و اسید سالسیلیک بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در کشت بافت گیاه استویا (Stevia rebaudiana)
   ◂ فاطمه نمکی

●  تاثیرامواج فراصوت و اسید نیکوتینیک بر جوانه زنی، رشد و تولید تریگونلین در گیاه دارویی شنبلیله (.L Trigonella foenum graecum)
   ◂ راحله نجفی

●  اثر امواج فرا صوت و کلرید کلسیم بر رشد و تولید متابولیت های ثانویه در کشت سلولی گیاه سیاه دانه
   ◂ زهره پناهنده

●  ارزیابی پراوری گیاه ونوس حشره خوار (Dionaea muscipula) از طریق کشت بافت
   ◂ منا نورمحمدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید