دانشگاه شاهد

رسول محمدجعفری

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم قران و حدیث
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (37)   Download XML   Download TXT

●   نقد و بررسی روایات انقطاع نبوت از دودمان یوسف (ع)
   ◂ رسول محمدجعفری، مریم صفدری
   ✔ 1398/05/14  2019/08/05
    رهیافت‌هایی در علوم قران و حدیث
PDF   

●  بررسی مصادر روایی تفسیر المیزان و انعکاس با واسطه روایات از مصادر اولیه
   ◂ رسول محمدجعفری، حسین محققی
   ✔ 1398/04/24  2019/07/15
    تحقیقات علوم قران و حدیث
PDF   

●  شیوه¬ی تعامل جامعه با کم‌توانان جسمی و ذهنی در اموزه‌های دینی
   ◂ ابوالفضل تیموری، رسول محمدجعفری
   ✔ 1398/03/20  2019/06/10
    پژوهش در دین و سلامت=Journal of Research on Religion & Health


●  تاریخ گذاری سوره اخلاص (توحید)
   ◂ علی حسن نیا، رسول محمدجعفری، حسین محمدی
   ✔ 1398/01/12  2019/04/01
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  کاوشی در جایگاه رجالی حاتم بن اسماعیل و تامّلی در روایات مُسنَد وی از امام صادق(ع)
   ◂ رسول محمدجعفری، حمیدرضا بصیری، حسین محققی
   ✔ 1397/12/22  2019/03/13
    کتاب قیم
PDF   

●  تاریخ گذاری سوره لیل
   ◂ رسول محمدجعفری، علی حسن نیا، حسین محمدی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding
PDF   

●  بررسی رویکردهای ایجابی امام رضا(ع) در مواجهه با روایات عرضه شده به امام(ع)
   ◂ رسول محمدجعفری
   ✔ 1397/09/17  2018/12/08
    فرهنگ رضوی


●  بهزیستی کم توانان جسمی از منظر ایات قران
   ◂ رسول محمدجعفری، ابوالفضل تیموری
   ✔ 1397/09/01  2018/11/22
    قران و طب=Quran and Medicine
PDF   

●  نقد و بررسی دیدگاه عَزیزه هِبری در تفسیر ضَرْب زن در ایه 34 سوره نسا
   ◂ محمود صیدی، رسول محمدجعفری
   ✔ 1397/06/04  2018/08/26
    تحقیقات علوم قران و حدیث
PDF   

●  تحلیل چگونگی استدلال امام علی(ع) به ایه 35 سوره نسا در مواجهه با خوارج در جریان حکمیت
   ◂ رسول محمدجعفری
   ✔ 1397/06/01  2018/08/23
    پژوهشنامه امامیه
PDF   کتاب ها

●  دین و برابری انسانی

پایان نامه ها

●  تحلیل روابط بینامتنی « دنیا » در نهج البلاغه و قران
   ◂ اشرف طحانی

●  بررسی و تحلیل ارکان موعظه در نهج البلاغه
   ◂ زهرا هاشمی

●  نقش قراین در تشخیص ایات و سور مکی و مدنی از منظر علامه طباطبایی
   ◂ سعیده صادقی راوندی

●  تبیین و تحلیل روش تفسیری سدی کبیر
   ◂ مریم صفدری

●  سبک زندگی کم توانان جسمی و ذهنی و چگونگی تعامل با انان از منظر ایات و روایات
   ◂ ابوالفضل تیموری

●  بررسی تطبیقی ویژگی های مومنان ومنافقان در قران و روایات
   ◂ فرح تقوا

●  Comparative Explaination of Quran’s Parables in the Meccan and Medinite Chapters
   ◂ سعیده عیانی

●  شناسایی مبانی و تحلیل روش های اصلاح نگرش باور و رفتار از منظر امام علی (ع) با تکیه بر مسند الامام علی (ع) جلد 1 تا 14
   ◂ سمیه حسینی

●  شناسایی مبانی و تحلیل روش‌های اصلاح نگرش و رفتار از منظر امام علی(علیه‌السلام) با تکیه بر مسند الامام امیرالمومنین جلد 15 تا 25
   ◂ معصومه سلطانی نژاد

●   Alquran And Altfsyr Alhadith Comparative study of context In Almizan Fi Tafsir
   ◂ مرتضی اوحدینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید