دانشگاه شاهد

محمدرحیم عیوضی

استاد - دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (34)   Download XML   Download TXT

●  طراحی سناریوهای خروج از چالش هویت در ایران (1410 -1400)
   ◂ علی نوازنی، حسین هرسیج، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1401/01/20  2022/04/09
    مطالعات ملی


●  محور مقاومت به‌مثابه هویّت منطقه‌ای
   ◂ محمدرحیم عیوضی، علی نوازنی
   ✔ 1400/07/25  2021/10/17
    مطالعات سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی دموکراسی امریکایی در کشورهای اسلامی منطقة خاورمیانه
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سوسن صفاوردی، علی اکبر امینی، مسعود تیموری
   ✔ 1400/07/07  2021/09/29
    مطالعات سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  تحلیل مضمون سخنان فوکویاما علیه جمهوری اسالمی ایران
   ◂ محمدرحیم عیوضی، صفیه رضایی
   ✔ 1400/06/30  2021/09/21
    جستارهای انقلاب اسلامی


●  پیشران های تغییر در سبک زندگی خانواده ایرانی
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سهراب هاشی نژاد
   ✔ 1400/06/12  2021/09/03
    راهبرد فرهنگ
PDF   

●  اینده پژوهی، حوزه نوپای علمی است که به دلیل عمر کوتاه، خاصیت بین رشتگی، وجه کاربردی و ویژگی های مطالعه اینده، دچار تکثر روش شده و همین تکثر به سردرگمی اینده پژوهان در انتخاب روش مناسب منجر می شود. پژوهشگران تلاش های زیادی برای نظم دهی به روش ها و روش
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سهراب هاشی نژاد
   ✔ 1400/06/12  2021/09/03
    راهبرد فرهنگ


●  اندیشه نومحافظه کاری در امریکا و تاثیر ان بر دولت جورج دبلیو بوش پس از یازده سپتامبر 2001 میلادی
   ◂ محمدرحیم عیوضی، مسعود تیموری، سوسن صفاوردی، علی اکبر امینی
   ✔ 1400/04/28  2021/07/19
    مطالعات سیاسی
PDF   

●  چشم انداز خروج امریکا از غرب اسیا در پرتو سیاست راهبردی منطقه ای
   ◂ محمدرحیم عیوضی، شهره پیرانی، محمد جواد فتحی
   ✔ 1400/04/16  2021/07/07
    فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک=Geopolitics Quarterly
PDF   

●  شناسایی و تحلیل پیشران های تاثیرگذار بر اینده مشارکت سیاسی در ایران و سناریوهای پیش رو
   ◂ ایوب نیکو نهاد، محمدرحیم عیوضی، ملیحه رمضانی
   ✔ 1400/04/12  2021/07/03
    جستارهای سیاسی معاصر
PDF   

●  مطالعه تطبیقی گونه شناسی های روش در اینده پژوهی
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1400/03/11  2021/06/01
    اینده پژوهی ایران
PDF   مقالات کنفرانسی (12)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر بازاریابی اجتماعی بر گردشگری سلامت با نقش میانجی هوشمندی کسب و کار الکترونیک (مورد مطالعه: صنعت گردشگری)
   ◂ سعید سوهانی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1399/08/22  2020/11/12
     اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، گردشگری و تکنولوژی
PDF   

●  اسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی و پیامدهای اینده ان
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1398/02/10  2019/04/30
    انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
PDF   

●  تعیین پیشرانهای تمدن سازی نوین اسلامی با رویکرد تحلیل تاثیر متقاطع
   ◂ محمدرحیم عیوضی، محمد ایوبی
   ✔ 1397/12/09  2019/02/28
    چهارمین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  اینده انقلاب اسلامی در اندیشه و بیانات امام خمینی و مقام معظم رهبری
   ◂ محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    کنفرانس ملی انقلاب اسلامی : کار امدی ، فرصت ها و چالش ها
PDF   

●  مولفه های مدل مطلوب اینده نگاری راهبردی در حوزه ژئو پلیتیک دفاعی ایران مبتنی بر اندیشه های مقام معظم رهبری
   ◂ محمد رحیم عیوضی، شهره قورخانه چی
   ✔ 1397/10/11  2019/01/01
    چهارمین همایش تبیین اندیشه دفاعی امام خامنه ای مد ظلله العالی
PDF   

●  معیاری بر شناسایی اسیب ها با تاکید بر اسیب شناسی اینده مسایل اجتماعی
   ◂ محمد رحیم عیوضی، محمدرحیم عیوضی
   ✔ 1397/04/26  2018/07/17
    همایش ملی مواجهه با اسیب های اجتماعی از دیدگاه اسلام
PDF   

●  روش شناسی مطالعه وفهم اندیشه امام خمینی (ره)
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/03/01  2018/05/22
    همایش انقلال اسلامی در منظومه فکری امام خمینی (ره)
PDF   

●  اینده نگاری و حرکت از الگوی پایه به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  توسعه سیاسی در الگوی اسلامی ایران پیشرفت
   ◂ محمدرحیم عیوضی، سارا نظری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    هفتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفلت
PDF   

●  تاثیر اشتراکات و قرابت دینی ، ارزشیو تاریخی در همگرایی میان ایران و دولت _ ملت های اسیای مرکزی
   ◂ محمد رحیم عیوضی
   ✔ 1396/10/23  2018/01/13
    گفتگوهای فرهنگی و اسیایی کمیسون گفتگوهای فرهنگی ایران و اسیای میانه قفقاز
PDF   کتاب ها

●  تحولات فرهنگی و سناریوهای اینده امنیت ملی ج.ا.ا
   ◂ محمدرحیم عیوضی

●  سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران
   ◂ محمد رحیم عیوضی ، علی نوازنی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید