دانشگاه شاهد

محمد حسین احمدی

استاد یار - دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : میکروبیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212623
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (21)   Download XML   Download TXT

●  Detection and Evaluation of Macrolide Resistance (Erythromycin) in Mycoplasma hominis Isolated from Endocervical Specimens of Patients Referring to Ibn Sina Infertility Treatment Centre, Tehran, Iran
   ◂ Soheila Ansaripour, Iman Pouladi, Mohammad Hossein Ahmadi, Faezeh Nazarzadeh, Mohammad Niakan
   ✔ 1401/02/18  2022/05/08
    International Journal of Fertility and Sterility
PDF   

●  مروری بر بیوتروریسم و ارتباط ان با ویروس کرونای نوظهور
   ◂ محمد حسین احمدی، علی احمدی
   ✔ 1401/01/22  2022/04/11
    تازه های بیو تکنولوژی سلولی مولکولی
PDF   

●  Novel Perspective for Treatment of Mycoplasma Infections: A Promising Future
   ◂ Mansoor Khaledi, Hamed Afkhami, Fateme Rafiei Atani, Saeid Sepehrnia, Mohammad Hossein Ahmadi, Zahra Rafiei Atani
   ✔ 1400/09/05  2021/11/26
    International Journal of Peptide Research and Therapeutics


●   Molecular Characterization of Antibiotic Resistance Associated with TEM and CTX-M ESBL in Uropathogenic E. coli Strains Isolated from Outpatients
   ◂ Sorour Farzi, Mohammad Hossein Ahmadi, Mohammad Niakan, Reza Ranjbar
   ✔ 1400/06/15  2021/09/06
    Iranian Journal of Pathology


●  Global status of tetracycline resistance among clinical isolates of Vibrio cholerae: a systematic review and meta-analysis
   ◂ Mohammad Hossein Ahmadi
   ✔ 1400/05/15  2021/08/06
    Antimicrobial Resistance and Infection Control
PDF   

●  Genetic diversity of healthcare-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus isolates from Southern Iran
   ◂ Sorour Farzi, Mohsen Rezazadeh, Mohammad Amin Rezazadeh, Farhan Houshyar, Mohammad Hossein Ahmadi, Ahmadreza Mirhosseini
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    Acta Microbiologica et Immunologica Hungarica


●  Would the interference phenomenon be applied as an alternative option for prophylaxis against COVID-19?
   ◂ Mohammad Hossein Ahmadi
   ✔ 1400/03/06  2021/05/27
    Bioimpacts
PDF   

●  Resistance to tetracyclines among clinical isolates of Mycoplasma hominis and Ureaplasma species: a systematic review and meta-analysis
   ◂ Mohammad Hossein Ahmadi
   ✔ 1400/01/15  2021/04/04
    Journal of Antimicrobial Chemotherapy


●  Indicated and non-indicated antibiotic administration during pregnancy and its effect on pregnancy outcomes: Role of inflammation
   ◂ Amir Hossein Norooznezhad, Shima Javidan, Mohammad Hossein Ahmadi, Tooba Ghazanfari, Leila Norouz, Azadeh Farzanehdoust, Kamran Mansouri, Shayan Mostafaei, Pouya Javadian, Mahdi Sheikh, Sedigheh Hantoushzadeh
   ✔ 1399/09/11  2020/12/01
    International Immunopharmacology


●  Frequency of antimicrobial resistance and class 1 and 2 integrons in Escherichia coli strains isolated from urinary tract infections
   ◂ Mohammad Hossein Ahmadi, Mohammad Niakan, Reza Ranjbar, Mahboobe Mirnezami
   ✔ 1399/06/24  2020/09/14
    Iranian Journal of Pharmaceutical Research
مقالات کنفرانسی (7)   Download XML   Download TXT

●  بررسی فراوانی و الگوی حساسیت انتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از بیماران سپتی سمیک در بیمارستان هاشمی نژاد تهران در سال های 87-1386
   ◂ شیوا میرکلانتری، میترا فرنودیان، سعید شجاع، محمد حسین احمدی، المیرا قیطانچی، سید امیر یزدان پرست
   ✔ 1389/02/23  2010/05/13
    یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی
PDF   

●  بررسی وجود مایکوپلاسما هومینیس و اوره اپلاسما اوره الیتیکوم در نمونه های مایع منی مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان به روش PCR در سال 88-1387
   ◂ محمد حسین احمدی، نور امیرمظفری، بهرام کاظمی، محمد علی صدیقی گیلانی، فرامرز مسجدیان جزی
   ✔ 1389/02/20  2010/05/10
    یازدهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران و اولین کنگره میکروب شناسی منطقه مدیترانه شرقی
PDF   

●  کشت و جداسازی مایکوپلاسما هومینیس و اوره اپلاسما اوره الیتیکوم از نمونه های اسپرم مردان نابارور مراجعه کننده به پژوهشکده رویان در سال 1387
   ◂ بهرام کاظمی، محمد حسین احمدی، نور امیرمظفری، محمد علی صدیقی گیلانی، فرامرز مسجدیان جزی
   ✔ 1388/02/03  2009/04/23
    دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
PDF   

●  بررسی منشا و نوع الودگی باکتریایی واحدهای خون بندناف جهت ذخیره سازی در بانک خون بندناف پژوهشکده رویان از سال 1383 تا 1386
   ◂ مرضیه ابراهیمی، خدیجه اعتدالی، محمد حسین احمدی
   ✔ 1388/02/03  2009/04/23
    دهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
PDF   

●  نتایج غربالگری میکروبی در بانک خون بندناف رویان
   ◂ مرضیه ابراهیمی، مرتضی ضرابی، محمد حسین احمدی، طاهره زندیه، خدیجه اعتدالی، سلاله صمیمی، منیره محمد
   ✔ 1387/07/27  2008/10/18
    20th Anniversary of the First Cord Blood Transplant & 10th Anniversary of Netcord
PDF   

●  بررسی بالینی و سرولوژیک بروسلوز در بیماران مراجعه کننده به مرکز بهداشتی-درمانی طالقانی شهرستان سنقر در سال 86-1385
   ◂ محمد حسین احمدی، رضا میرنژاد، شیوا میرکلانتری
   ✔ 1386/12/16  2008/03/06
    نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
PDF   

●  مقایسه دو روش کشت و PCR جهت جداسازی و شناسائی لژیونلا پنوموفیلا از نمونه های BAL
   ◂ محمد حسین احمدی، المیرا قیطانچی، شیوا میرکلانتری، رضا میرنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست
   ✔ 1386/12/16  2008/03/06
    نهمین کنگره سراسری میکروب شناسی ایران
PDF   

پایان نامه ها

●  جداسازی و شناسایی مایکوپلاسما¬هومینیس و موتاسیون مقاومت به اریترومایسین در زنان نابارور به روش PCR
   ◂ فوزیه نظرزاده

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید