دانشگاه شاهد

معصومه حیدری

استاد یار - دکترا ی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق : 2134
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212134
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (32)   Download XML   Download TXT

●  تاثیر برنامه حمایت از خانواده بر افسردگی مراقب خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب
   ◂ سیده سادات مشهدی ، سیده نوابه حسینخانی، معصومه حیدری، رضا نوروززاده
   ✔ 1400/03/14  2021/06/04
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  Impact of Family Support Program on Depression of Family Caregiver of Hospitalized Patients in Cardiac Intensive Care Unit
   ◂ Masumeh heidari, Reza Norouzadeh, Seyedeh Sadat Mashhadi, Seyedeh Navabeh Hosseinkhani
   ✔ 1400/03/12  2021/06/02
    Health Education & Health Promotion
PDF   

●  Sources of Information and Nutritional Status of Women in the First Trimester of Pregnancy in Tehran
   ◂ Azita Kiani-Asiabar, Masumeh heidari, Farkhondeh Amin Shokravi
   ✔ 1399/01/17  2020/04/05
    مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل= Journal of Babol University of Medical Sciences
PDF   

●  تاثیر حمایت اطلاعاتی به چهره به چهره بر اضطراب مراقبین خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی
   ◂ معصومه حیدری، سیده نوابه حسینخانی، سیده سادات مشهدی، سید داود تدریسی
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    پرستاری مراقبت های ویژه= Critical Care Nursing Journal
PDF   

●  بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر مدل PLISSIT بر رضایتمندی جنسی زنان باردار در سه ماهه های بارداری
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1398/07/13  2019/10/05
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  تاثیر اموزش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین در سه ماهه های بارداری
   ◂ فرید زایری، سید علی اذین، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1396/11/23  2018/02/12
    Journal of Reproduction & Infertility=Journal of Reproduction and Infertility


●  Sexual Life During Pregnancy: Effect of an Educational Intervention on the Sexuality of Iranian Couples: A Quasiexperimental Study
   ◂ Masumeh Heidari, Farkhondeh Amin Shokravi, Farid Zayeri, Seyed Ali Azin, Effat Merghati-Khoei
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Journal of Sex & Marital Therapy


●  بررسی اثر بخشی مشاوره به روش پلیسین بر کارکرد جنسی زوجین در بارداری
   ◂ معصومه حیدری، فرخنده امین شکروی، فرید زایری، سید علی اذین
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    Health Education & Health Promotion


●  میزان درستی نگارش مقالات دو مجله علمی - پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ناصر ولایی
   ✔ 1393/06/15  2014/09/06
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با ان درشهر تهران
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، معصومه حیدری، پروین رهنما، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   مقالات کنفرانسی (66)   Download XML   Download TXT

●  انجام تمرینات کگل برای تقویت ارگاسم و بهبود عملکرد جنسی
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1400/09/15  2021/12/06
    هفتمین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران
PDF   

●  اموزش تغذیه مناسب در پیشگیری و درمان بیماری کووید-19 در بارداری
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، معصومه حیدری
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا
PDF   

●  بررسی وضعیت سلامت روان دانشجویان دختر در دروان پاندمی کرونا در سال 1399
   ◂ معصومه حیدری، زهرا خاکساری، سمانه شاکری حسین اباد، سمانه فراهانی
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا
PDF   

●  بررسی وضعیت اضطراب کرونا ناشی از شیوع بیماری کووید- 19 در بین دانشجویان دختر
   ◂ سمانه شاکری حسین اباد، معصومه حیدری، زهرا خاکساری، سمانه فراهانی
   ✔ 1399/12/13  2021/03/03
    نخستین همایش ملی خانواده و زنان در دوران کرونا
PDF   

●  A Survey of Job Satisfaction Among Nurses in A Hospital in Tehran
   ◂ Shafigheh Mohammaditabar, Azita Kiani-Asiabar, Masumeh heidari
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
PDF   

●  effectiveness of education program on the knowledge of proper exercises in during pregnancy: a randomized controled trial
   ◂ Azita Kiani-Asiabar, Masumeh heidari, Shafigheh Mohammaditabar
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
PDF   

●  موانع فرزند اوری از دیدگاه دانشجویان دختر
   ◂ شفیقه محمدی تبار، معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1399/08/21  2020/11/11
    دومین کنگره بین المللی تغذیه ورزشی و ششمین همایش پژوهشی سالیانه دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان
PDF   

●  تاثیر اموزش با مشارکت همسر بر سازه های مراحل تغییر و موازنه تصمیم گیری مربوط به تغذیه و کنترل وزن مطلوب دوران بارداری
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    همایش مامایی و سلامت زنان به مناسبت 100 سال مامایی اکادمیک
PDF   

●  بررسی نیاز دانشجویان دختر در زمینه حقوق جنسی
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    همایش مامایی و سلامت زنان به مناسبت 100 سال مامایی اکادمیک
PDF   

●  بررسی اگاهی و عملکرد دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شاهد در مورد سرطان پستان و روشهای غربالگری ان در سال 1396
   ◂ معصومه حیدری، فاطمه معتمدی
   ✔ 1398/09/21  2019/12/12
    همایش مامایی و سلامت زنان به مناسبت 100 سال مامایی اکادمیک
PDF   کتاب ها

●  استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل عفونت های جنسی
   ◂ مینور لمیعیان، لیلا عسگری، فرگل صادقیان

●  پیشگیری و مراقبت از هپاتیت
   ◂ زهرا حاج امینی- نسرین باروق- زهرا گودرزی- سوسن حق

پایان نامه ها

●  بررسی تاثیر حمایت اطلاعاتی به صورت چهره به چهره بر اضطراب و افسردگی خانواده بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلبی
   ◂ سیده سادات مشهدی

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید