دانشگاه شاهد

معصومه حیدری

استاد یار - دکترا ی اموزش بهداشت و ارتقا سلامت


نام دانشکده : دانشکده پرستاری و مامایی
گروه آموزشی : مامایی
شماره اتاق : 2134
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212134
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (28)   Download XML   Download TXT

●  بررسی تاثیر اموزش مبتنی بر مدل PLISSIT بر رضایتمندی جنسی زنان باردار در سه ماهه های بارداری
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1398/07/13  2019/10/05
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  تاثیر اموزش جنسی بر عملکرد جنسی زوجین در سه ماهه های بارداری
   ◂ فرید زایری، سید علی اذین، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1396/11/23  2018/02/12
    Journal of Reproduction & Infertility


●  Sexual Life During Pregnancy: Effect of an Educational Intervention on the Sexuality of Iranian Couples: A Quasiexperimental Study
   ◂ Masumeh Heidari, Farkhondeh Amin Shokravi, Farid Zayeri, Seyed Ali Azin, Effat Merghati-Khoei
   ✔ 1396/11/12  2018/02/01
    Journal of Sex & Marital Therapy


●  بررسی اثر بخشی مشاوره به روش پلیسین بر کارکرد جنسی زوجین در بارداری
   ◂ معصومه حیدری، فرخنده امین شکروی، فرید زایری، سید علی اذین
   ✔ 1396/09/29  2017/12/20
    Health Education & Health Promotion


●  میزان درستی نگارش مقالات دو مجله علمی - پژوهشی دانشگاههای علوم پزشکی شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ناصر ولایی
   ✔ 1393/06/15  2014/09/06
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با ان درشهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  The Survey of Collaborative Coefficient of Article Authors in
   ◂ Masumeh Heidari
   ✔ 1391/12/13  2013/03/03
    Iranian Journal of Pathology
PDF   

●  بررسی تاثیر تلاوت قران در سه ماه اخر بارداری بر شدت درد زایمان در زنان نخست زا :یک کارازمایی بالینی
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    پایش=Journal of the Iranian Institute for Health Sciences Research
PDF   

●  عوامل موثر در انتخاب روش زایمان در زنان باردار مراجعه کننده به بیمارستانهای تهران
   ◂ معصومه حیدری، پروین رهنما، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1391/09/30  2012/12/20
    اخلاق پزشکی
PDF   

●  ضریب همکاری گروهی نویسندگان مقالات مجله پژوهش در پزشکی
   ◂ معصومه حیدری، زینب صفوی
   ✔ 1391/06/20  2012/09/10
    پژوهش در پزشکی
PDF   مقالات کنفرانسی (56)   Download XML   Download TXT

●  : بررسی علل عدم تمایل زنان نسبت به انجام غربالگری سرطان پستان و موانع انجام ان درشهرستان کاشمر در سال 1397
   ◂ معصومه حیدری، صابره ارسلانی
   ✔ 1398/02/06  2019/04/26
    کنگره سالیانه طبری
PDF   

●   ارتقا خودکارامدی جنسی زنان باردار در دوران بارداری با اموزش به روش پلیسیت
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی
   ✔ 1397/11/27  2019/02/16
    2sth Community Medicine Congress on Non Communicable Diseases Prevention and Control
PDF   

●  بررسی میزان اگاهی زنان در رابطه با روشهای غربالگری سرطان پستان و عوامل مرتبط
   ◂ معصومه حیدری، مهدیه خرمی، صابره ارسلانی
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
PDF   

●  بررسی کیفیت زندگی کاری تکنسین های اتاق عمل در بیمارستانهای منتخب شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، مریم عالم باقری، مینا کریمی رونقی
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت
PDF   

●  بررسی تاثیر اموزش با مشارکت همسر بر خودکارامدی تغذیه مناسب وکنترل وزن در دوران بارداری
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1397/08/27  2018/11/18
    نهمین کنگره ملی اموزش بهداشت و ارتقای سلامت و دومین همایش ملی سواد سلامت
PDF   

●  مقایسه سطح سواد سلامت دانشجویان رشته پرستاری و رشته های غیر پزشکی دانشگاه شاهد در سال 1397
   ◂ مهدیه خرمی، صابره ارسلانی، معصومه حیدری
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    یازدهمین همایش تازه های علوم بهداشتی
PDF   

●  اسیب های روانی اجتماعی زوجین در دوران بارداری و نقش اموزش مجازی در پیشگیری از ان
   ◂ ازیتا کیانی اسیابر، فرخنده امین شکروی، معصومه حیدری
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    دومین کنگره ملی روانشناسی و اسیب های روانی - اجتماعی
PDF   

●  مدیریت در فضای مجازی و بهبود تغذیه در سه ماهه سوم دوران بارداری
   ◂ معصومه حیدری، فرخنده امین شکروی، ازیتا کیانی اسیابر
   ✔ 1396/12/16  2018/03/07
    کنگره روانشناسی اسیب های روانی اجتماعی
PDF   

●  بررسی علل موافقت با سزارین انتخابی در ماماهای شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار
   ✔ 1392/06/22  2013/09/13
    کنگره بین المللی ارتقا سلامت زنان
PDF   

●  بررسی تاثیر کلاسها ومراقبتهای دوران بارداری درانتخاب نوع زایمان دربیمارستانهای شهر تهران
   ◂ معصومه حیدری، ازیتا کیانی اسیابر، شفیقه محمدی تبار، Khadije Mohammadi-Mighanaki
   ✔ 1392/02/02  2013/04/22
    پنجمین کنگره سراسری پرینا تالوژی
PDF   کتاب ها

●  استراتژی جهانی برای پیشگیری و کنترل عفونت های جنسی
   ◂ مینور لمیعیان، لیلا عسگری، فرگل صادقیان

●  پیشگیری و مراقبت از هپاتیت
   ◂ زهرا حاج امینی- نسرین باروق- زهرا گودرزی- سوسن حق

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید