جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

مطالعه تطبیقی زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی
 
علوم اسلامی انسانی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 42688    1395/02/29   2016/05/18    
شب?ه سازی و به?نه سازی ساختار هندس? موجبر ل?زر ش?پوری توان با?ی نانومتر735 در طول موج GaAsP/AlGaAs
Simulation and optimization of the geometrical structure of the GaAsP/AlGaAs high power tapered laser
 
کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مهندسی برق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106006    1397/04/01   2018/06/22    
مصرف چای و شیوع پوکی استخوان بعد از یائسگی
 
هفتمین سمینار بین المللی سلامت زنان
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106004    1397/09/30   2018/12/21    
A New Method to Determine Data Membership and Find Noise and Outlier Data Using Fuzzy Support Vector Machine
 
Signal and Data Processing
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106432    1397/09/28   2018/12/19    
سیستم های ابرانتگرال پذیر کوانتومی دارای اسپین تصادفی در بعدهای مختلف
Quantum superintegrable systems with arbitrary spin in different dimensions
 
سومین کنفرانس فیزیک ریاضی ایران
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106013    1397/10/13   2019/01/03    
یک قضیه استروفسکی برای عملگرهای فشرده
AN OSTROWSKI THEOREM FOR COMPACT OPERATORS
 
Journal of Nonlinear and Convex Analysis
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106018    1397/05/15   2018/08/06    
Molecular Analysis of KCNQ1, KCNH2 and SCN5A Genes in Iranian Patients with Long QT Syndrome
 
Journal of Molecular and Genetic Medicine
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106024    1397/06/02   2018/08/24    
تاثیر خاکپوش های زیستی، شیمیایی و معدنی بر تثبیت منشا گردو غبار (مطالعه موردی استان ایلام
the effectiveness of chemical, mineral and biological mulch on dust stabilization
 
مهندسی و مدیریت ابخیز
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106025    1397/10/14   2019/01/04    
تاثیر تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر جمعیت میکروبی و قهوه ای شدن پس از برداشت قارچ تکمه ای
Agaricus bisporus
 
کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106032    1397/06/02   2018/08/24    
برهمکنش تیمار UV-C و اسید اسکوربیک بر کیفیت پس از برداشت قارچ خوراکی تکمه ای
Agaricus bisporus
 
کنگره توسعه همکاری های علمی منطقه ای علوم صنایع غذایی و کشاورزی
Endnote  XML  PDF Paper ID : 106033    1397/06/02   2018/08/24    
اولین صفحه...13161317131813191320132113221323132413251326132713281329133013311332133313341335
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1323 از 1335    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 13342

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی