دانشگاه شاهد

علی حسین کشاورزی

دانشیار - دکتری مدیریت دانش


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : مدیریت صنعتی
شماره اتاق : 50
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212465
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (14)   Download XML   Download TXT

●  تجزیه و تحلیل عوامل موثر بر عملکرد ایمنی در شرکتهای توزیع نیروی برق رویکرد ترکیبی مدلسازی ساختاری تفسیری و دیمتل
   ◂ مریم رضاپور، سعید صفری، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1399/10/13  2021/01/02
    سلامت کار ایران=Iran Occupational Health


●  الگوی بهره گیری از عوامل پیش برنده و بازدارنده ها در شکل گیری دانشگاه کارافرین در ایران
   ◂ علی حسین کشاورزی، سعید صفری، محمدحسین عسکری رحمت اباد
   ✔ 1396/02/15  2017/05/05
    مطالعات مدیریت راهبردی


●  بررسی تاثیر روش کسب دانش بر نواوری کارافرینان در کسب‌و‌کارهای حوزه صنعت کشاورزی
   ◂ علی حسین کشاورزی، سعید صفری، صادق خوشخو تیتکانلو
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    مدیریت توسعه فناوری


●  بررسی تاثیر تسهیم دانش بر یادگیری، نواوری و عملکرد سازمانی
   ◂ سعید صفری، علی حسین کشاورزی، جواد حمیدی راد
   ✔ 1394/05/20  2015/08/11
    چشم انداز مدیریت دولتی


●  شناسایی نوع انگیزه شغلی موثر بر تصمیم گیری کارافرینان در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
   ◂ مجتبی اختری، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1393/04/10  2014/07/01
    توسعه کارافرینی
PDF   

●  همانندسازی حسینی و همانندسازی سازمانی
   ◂ علی حسین کشاورزی، محمدرضا یکتایی
   ✔ 1392/11/10  2014/01/30
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  کاوش نظام قانونی تمهید و توسعه دانش و مدیریت دانش در نظام اداری ایران با تمرکز بر قانون مدیریت خدمات کشوری
   ◂ علی حسین کشاورزی، محمدوزین کریمیان
   ✔ 1392/05/30  2013/08/21
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   

●  نقش اعتماد بین فردی با تسهیم دانش در سازمان: ستاد مرکزی شرکت ملی گاز ایران
   ◂ عبدالرضا بیگی نیا، علی حسین کشاورزی، زهرا رضایی
   ✔ 1391/05/20  2012/08/10
     پژوهش حقوق کیفری- پژوهش حقوق سابق
PDF   

●  رفع موانع تسهیم دانش در سازمان بر پایه اموزه های اسلامی
   ◂ علی حسین کشاورزی، محمدرضا یکتایی
   ✔ 1391/05/20  2012/08/10
    مدیریت در دانشگاه اسلامی- دانشگاه اسلامی سابق
PDF   

●  شناسایی موانع تسهیم دانش در دانشگاه شاهد با استفاده از تکنیکهای اماری و تصمیم گیری
   ◂ علی حسین کشاورزی، الهام اخوندزاده
   ✔ 1391/05/20  2012/08/10
    چشم انداز مدیریت دولتی
PDF   مقالات کنفرانسی (8)   Download XML   Download TXT

●  طراحی مدل کسب و کار سه لایه (TLBMC) در شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و حومه (مترو)
   ◂ صمد بشیرزاده، رضا عباسی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1397/02/19  2018/05/09
    دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار
PDF   

●  ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در وزارت ورزش و جوانان
   ◂ ناهید طالبی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1394/03/01  2015/05/22
    اولین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی
PDF   

●  بررسی تاثیر رضایت شغلی بر تصمیم گیری اخلاقی
   ◂ مرتضی گودرزی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1390/09/08  2011/11/29
    هیجدهمین همایش ملی و چهارمین همایش بین المللی بیمه و توسعه


●  بررسی رابطه بین معیارهای تصمیم گیری اخلاقی و ویژگی های جمعیت شناختی کارشناسان بیمه
   ◂ مرتضی گودرزی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1390/07/27  2011/10/19
    چهارمین کنفرانس کسب و کار بیمه


●  رابطه بین اعتماد بین فردی و تسهیم دانش در سازمان
   ◂ زهرا رضایی، Alihossein Keshavarzi
   ✔ 1390/07/14  2011/10/06
    سومین کنفرانس بین المللی مدیریت سرمایه فکری


●  چالشهای مربوط به فرایندهای راهبردی و تاکتیکی مدیریت دانش در سازمانها
   ◂ علی حسین کشاورزی
   ✔ 1390/06/27  2011/09/18
    سومین کنفرانس ملی مدیریت دانش


●  بررسی رابطه بین فرایند مدیریت دانش و شاخص های فرهنگ سازمانی از دیدگاه رابینز(مطالعه موردی شهرداری مشهد)
   ◂ یوسف رمضانی، علی حسین کشاورزی
   ✔ 1388/11/11  2010/01/31
    دومین کنفرانس ملی مدیریت دانش


●  موانع و تسهیل کننده های تسهیم دانش در سازمانها
   ◂ علی حسین کشاورزی
   ✔ 1386/11/13  2008/02/02
    اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش


کتاب ها

●  مدیریت دانش برای بخش عمومی

●  نواوری و کارافرینی

●  راهنمای علمی مدیریت دانش برای مالکان و مدیران بنگاه های کوچک و متوسط

●  راهنمای ابزارها و فنون مدیریت دانش

●  مدیریت دانش کاربردی
   ◂ علی رضائیان

پایان نامه ها

●  ارائه چارچوبی برای ارزیابی ایمنی در شرکتهای توزیع نیروی برق مبتنی بر رویکرد تحقیق در عملیات نرم
   ◂ مریم رضاپور

●  شناسایی و ارزیابی فرصت های کارافرینی در صنعت خودرو مبتنی بر رادار نواوری
   ◂ مهدی حدادی

●  ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان و تخصیص سفارش- رویکرد ترکیبی چابکی و تصمیم گیری چندمعیاره
   ◂ انوار شرافت

●  طراحی مدل کسب و کار سه لایه (TLBMC) در شرکت بهره برداری متروی تهران
   ◂ صمد بشیرزاده پراپری

●  ارایه مدل مقدار سفارش اقتصادی برای محصولات فسادپذیر با عمر مفید ثابت در زنجیره تامین سه سطحی
   ◂ حمیدرضا صداقتی کلی

●  طراحی مدل کسب‌وکار بیمه اتومبیل به روش پرداخت حق بیمه بر اساس میزان رانندگی
   ◂ سمانه قدیم

●  طراحی مدل ارزیابی عملکرد مدارس هوشمند با رویکرد کارت امتیازی متوازن ( مطالعه موردی: دبیرستان پسرانه تیزهوشان علامه حلی 11 تهران (دوره دوم متوسطه) )
   ◂ مسعود برجی

●  طراحی مدل مدرسه کارافرین با رویکرد مدل کسب و کار (مقطع دوره دوم متوسطه)
   ◂ زهرا قربانی

●  شناسایی عوامل و موانع موثر بر پذیرش خدمات همراه بانک بر مبنای تلفیق تیوری انتشار نواوری و مدل پذیرش فناوری UTAUT2 (مورد مطالعه: بانک رفاه کارگران)
   ◂ مهنا حاتمی میری

●  بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد نواورانه (نقش قابلیت پویای مبتنی بر دانش)
   ◂ سیده نوشین طالبیان کفشگرکلایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید