دانشگاه شاهد

نوشین جلایرنادری

دانشیار


نام دانشکده : دانشکده دندانپزشکی
گروه آموزشی : پاتولوژی
شماره اتاق : ----
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :021-88959210
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (58)   Download XML   Download TXT

●  مقایسه شاخص ترمیم سلولهای مخاط باکال انسان در افراد سیگاری و قلیانی، یک ارزیابی بیومانیتورینگ با استفاده از سلول های مخاط باکال
   ◂ نوشین جلایرنادری، ثنا جلیلی
   ✔ 1400/12/04  2022/02/23
    International Journal of Preventive Medicine


●  اثرات استرپتوکوک موتانس در بیان سایتوکاین‌ های التهابی TNF-? و p53 توسط سلول‌های فیبروبلاست لثه انسانی
   ◂ نوشین جلایرنادری، Mohamadali Shadkam، Ronak Bakhtiari، Mahsa Oboodiat
   ✔ 1400/10/08  2021/12/29
    Journal of Clinical Images and Medical Case Reports


●  بررسی اثر استخوان سازی غشای کلاژنی بدست امده از کیسه هوای ماهی سفید بر روی کالواریای موش
   ◂ نوشین جلایرنادری، حمیدرضا عظیمی لیسار، فرید بحری زاده
   ✔ 1400/04/28  2021/07/19
    Dental Research Journal


●   پاسخ نامه به سردبیر ایا ارزیابی میکرونوکلئوس برای بیومانیتورینگ سیتوژنتیک انواع دخانیات مناسب است ؟
   ◂ نوشین جلایرنادری
   ✔ 1399/05/26  2020/08/16
    Iranian Journal of Pathology


●   ارزیابی میکرونوکلئوس: کمبودها و چالش ها
   ◂ نوشین جلایرنادری
   ✔ 1399/04/25  2020/07/15
    Journal of Cytology


●  بررسی میکرونوکلئوس سلول های مخاط باکال در افرادی که قلیان می کشند : یک مطالعه سیتولوژیک
   ◂ مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایرنادری، حسن سمیاری
   ✔ 1398/12/08  2020/02/27
    Iranian Journal of Pathology


●   مطالعه گذشته نگر الگوی هیستوپاتولوژیک کارسینوم سلول سنگفرشی دهان در تهران ، ایران سال های 2006-2015
   ◂ نوشین جلایرنادری، امیرنادر امامی رضوی، رامین غفاری
   ✔ 1398/04/04  2019/06/25
    Journal of Research in Medical Sciences


●  Immunohistochemical Evaluation of CD86 Expression in Erosive Oral Lichen Planus
   ◂ Masoumeh Mehdipour, Ali Taghavi Zenouz, Noushin Jalayer Naderi, Ayla Bahramian, Narges Gholizadeh
   ✔ 1398/03/25  2019/06/15
    مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان ایران=Journal of Islamic Dental Association of Iran- تغییریافته به: Journal of Iranian Dental Association


●  A Concept Suggestion on the Effect of Cigarette Smoking in Inflammatory Destruction of Gingiva
   ◂ Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1398/03/05  2019/05/26
    Iranian Journal of Pathology


●  Salivary pH and DMFT index in smokers and non-smokers: a comparative study based on the quantitative rate of smoking.
   ◂ Mohamad Reza Golmohamadi, Farid Abbasi, Mostafa Esmaeili, Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1397/09/18  2018/12/09
    Avicenna Journal of Dental Research
مقالات کنفرانسی (20)   Download XML   Download TXT

●  ارتباط بین کشیدن قلیان و پیر شدن : یک مطالعه سیتوپاتولوژیک
   ◂ نوشین جلایرنادری
   ✔ 1398/09/07  2019/11/28
    جهارمین کنگره ملی سلامت دهان و دندانپزشکی احتماعی
PDF   

●  Mucous Cell Prosoplasia in Odontogenic Cysts
   ◂ Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1398/07/03  2019/09/25
    بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  The Impact of Mast Cells on Inflammatory Destruction of Perioduntium in Cigarette Smokers
   ◂ Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1398/07/03  2019/09/25
    بیست و یکمین همایش سالانه و چهارمین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  -----------
   ◂ Noushin Jalayer Naderi
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    همایش سالیانه اسیب شناسی ایران
PDF   

●  مقایسه رنگ های هماتوکسیلین-ایوزین، رتیکولین و پریودیک اسید شیف در نمایش غشای پایه کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
   ◂ نوشین جلایر نادری
   ✔ 1396/05/10  2017/08/01
    چهارمین همایش کشوری اسیب شناسی دهان، فک و صورت
PDF   

●  ایمنوهیستوشیمی به عنوان یک وسیله کمکی در تشخیص تومورهای ادونتوژنیک
   ◂ نوشین جلایر نادری
   ✔ 1395/10/15  2017/01/04
    هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  اسیب DNA ناشی از کشیدن سیگار و قلیان : مطالعه ای بر روی مخاط باکال اکسفولیه
   ◂ مهدی دهقان نژاد، نوشین جلایر نادری
   ✔ 1395/03/04  2016/05/24
    دومین همایش گشوری مطالعات میکروسکوپی
PDF   

●  مطالعه حیطه های استاد-دانشجو بر رروی یادگیری موثر درس بافت شناسی عملی
   ◂ نوشین جلایر نادری، داریوش طالعی، رقیه حجتی
   ✔ 1395/02/15  2016/05/04
    دوازدهمین همایش علوم تشریحی ایران
PDF   

●   ارتباط بین تشکیل عروق و تکثیر سلولی با سن و جنس در کارسینوم سلول سنگفرشی دهان
   ◂ Noushin Jalayer Naderi، فرخ تیرگری
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    هفدهمین همایش سالیانه اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   

●  تغییرات ژنوتوکسیک در افراد سیگاری: یک بررسی ازمایشگاهی
   ◂ سمانه سرشار، Noushin Jalayer Naderi، ساره فرهادی
   ✔ 1394/09/04  2015/11/25
    هفدهمین همایش سالیانه اسیب شناسی و طب ازمایشگاه
PDF   کتاب ها

●  اسیب شناسی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک
   ◂ همکاران

پایان نامه ها

●  بررسی اثر ضد میکروبی عصاره گیاه شاهدانه بر باکتری های استرپتوکوکوس موتانس و استرپتوکوکوس سنگوئیس
   ◂ فاطمه عباسی

●  اثرات استرپتوکوک موتانس در بیان سایتوکاین‌ های التهابی TNF-? و p53 توسط سلول‌های فیبروبلاست لثه انسانی
   ◂ محمدعلی شادکام

●  مقایسه قطر سیتوپلاسم و قطر هسته سلولهای مخاط باکال در افراد سیگاری: یک بررسی سیتومرفومتریک با استفاده از رنگ فلوگن و پاپانیکولائو
   ◂ محمدجواد حسن زاده

●  بررسی فراوانی و تعیین روند کلینیکوپاتولوژیک تومورهای غدد بزاقی در دهه اخیر: یک مطالعه گذشته نگر
   ◂ امیرحسین قائمی

●  تعیین ارتباط میزان اجسام اپوپتوتیک و شاخص میتوتیک با گرید هیستوپاتولوژیک و درگیری گره های لنفاوی در کارسینوم سلول های سنگفرشی دهان با استفاده از رنگ متیل گرین پیرونین
   ◂ مائده یوسفی

●  مقایسه شاخص ترمیم سلولهای مخاط باکال انسان در افراد سیگاری و قلیانی
   ◂ ثنا جلیلی

●  مقایسه تاثیر دنتین دمینرالیزه زنوژن با پودراستخوان دمینرالیزه بر میزان استخوان سازی در خرگوش:مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک
   ◂ علیرضا مخلصی

●  مقایسه رنگ امیزی فلوگن و پاپانیکولاو در نمایش تغییرات ژنوتوکسیک ناشی از سیگار در سلولهای مخاط باکال انسان
   ◂ ایمان یارمحمدی

●  بررسی وضعیت روند تغییر الگوی بروز کارسینوم سلول سنگفرشی دهان : مطالعه گذشته نگر 10 ساله ) 1385 - 1394 ( بیماران مراجعه کننده به انستیتوکنسر بیمارستان امام خمینی )ره( ، تهران ، ایران
   ◂ رامین غفاری

●  مقایسه پارامترهای مورفومتریک هسته در کارسینوم سنگفرشی دهان در ارتباط با متاستاز به گره های لنفاوی ناحیه ای با استفاده از رنگ متیل گرین پیرونین
   ◂ وحید کربلائی خیاوینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید