دانشگاه شاهد

عباس کشاورز شکری

دانشیار - دکترای تخصصی علوم سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق : دفتر مجله جامعه شناسی سیاسی
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212422
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (71)   Download XML   Download TXT

●  زمینه های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، ملیحه سالم
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانش سیاسی
PDF   

●  واکنش جهان غرب به تحولات ژیوپلیتیک شیعه و راهکارهای مقابله با ان
   ◂ عباس کشاورز شکری، زهرا فهیمی
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام


●  مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد بر اساس نظر الفرد ادلر
   ◂ رمضان قاسم پور، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●   زمینه و بسترهای فکری، ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته-های انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زیبا عابدی
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  نقش طبقات و گروه های اجتماعی در انقلاب اسلامی
   ◂ محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    Review of European Studies


●  مطالعه ابعاد شخصیتی و فعالیت های شهید حسن باقری در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
   ◂ اسماعیل عارفی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    مطالعات انقلاب اسلامی
PDF   

●  مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران
   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    جامعه شناسی تاریخی


●  مطالعه نقش طبقات و گروه های اجتماعی در انقلاب مشروطه ایران
   ◂ محمد رحیمیان، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Survey of Malaysian law


●  تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)
   ◂ عباس کشاورز شکری، جبار شجاعی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
     مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس


●  بررسی مولفه های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات ازادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی
   ◂ افسانه کاظمی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی
مقالات کنفرانسی (27)   Download XML   Download TXT

●  بررسی و نقد مطالعات جامعه شناسی تاریخی در باره انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    نقد روش شناسی تاریخی
PDF   

●  شناسایی نیازهای اموزشی زنان نوسواد نهضت سواداموزی در بعد اقتصادی در استان کهکیلویه و بویر احمد
   ◂ کبری حافظی نژاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
PDF   

●  بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش ان در تمدن سازی نوین اسلامی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  مقایسه ایدیولوژی و رهبری در انقلاب اسلامی و نهضت ملی نفت
   ◂ عباس کشاورز شکری، صدرالدین موسوی، ملیحه سالم
   ✔ 1396/07/09  2017/10/01
    Revolutions Conference
PDF   

●  بررسی موانع تحقق تمدن سازی نوین اسلامی و ارایه راهکارهای کاربردی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان، مهدیه رهنما
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بررسی رابطه بین بحران سازی انرژی هسته ای و اقتصاد مقاومتی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان
   ✔ 1395/10/02  2016/12/22
    همایش ملی اقتصاد مقاومتی
PDF   

●  نقش تربیتی و مدیریتی زنان مسلمان انقلابی در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
   ◂ زهرا حیدری ، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/22  2013/06/12
    اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
PDF   

●  افق مشترک بیداری اسلامی و جنبش های اجتماعی اروپا و امریکا در مواجهه با نظام سلطانی
   ◂ ابوالفضل اقبالی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    بیداری اسلامی و افق های اینده
PDF   

●  تحلیلی مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران
PDF   

●  امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    حکمرانی، سیاست و دوستی
PDF   پایان نامه ها

●  مطالعه ابعاد شخصیتی و فعالیت های شهیدان حسن باقری و حسن علم الهدی با تاکید بر دوران دفاع مقدس
   ◂ اسماعیل عارفی گوران

●  کارکردهای نهضت سواداموزی به عنوان نهادی انقلابی در استان کهکیلویه و بویر احمد
   ◂ کبری حافظی نژاد

●  تدوین الگوی حل منازعات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
   ◂ علیرضا مختاری

●  نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت پایدار در سواحل مکران
   ◂ میکاییل بابایی اصل

●  نقش طبقات و گروه های اجتماعی و ایتلاف انها در دو انقلاب اسلامی و مشروطه
   ◂ محمد رحیمیان

●  نقش کمیته امداد امام خمینی در توانمند سازی و محرومیت زدایی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک ارزش انقلابی
   ◂ عاطفه اذرکشب

●  شناخت مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی سال های 1342 تا 1357
   ◂ رمضان قاسم پور

●  شناخت مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی سال های 1342 تا 1357
   ◂ رمضان قاسم پور

●  ابعاد شخصیتی و فعالیت های سیاسی و نظامی شهید علی صیاد شیرازی
   ◂ سیده عظیمه هاشمی شیخ شبانی

●  مقایسه ایدیولوژی انقلابی شهید مطهری و دکتر شریعتی
   ◂ فاطمه جواهرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید