دانشگاه شاهد

عباس کشاورز شکری

استاد - دکترای تخصصی علوم سیاسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علوم سیاسی و مطالعات انقلاب اسلامی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (92)   Download XML   Download TXT

●  بررسی روند نهادسازی نظامی ـ امنیتی ایالات متحده امریکا در عراق (2011-2003)
   ◂ عباس کشاورز شکری، امیررضا جعفری هرندی، شهره پیرانی
   ✔ 1401/07/15  2022/10/07
    سیاست دفاعی


●  الگوی سنجش و ارزیابی کارامدی انقلاب اسلامی
   ◂ نفیسه اخوان نیلچی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1400/11/02  2022/01/22
    پژوهش های انقلاب اسلامی


●  ساختارسازی امریکا در عراق و پیامدهای ان بر امنیت ملی این کشور
   ◂ عباس کشاورز شکری، امیررضا جعفری هرندی، شهره پیرانی
   ✔ 1400/07/18  2021/10/10
    افاق و امنیت - افاق امنیت سابق
PDF   

●  مطالعه گفتمان های سیاسی در مصر بعد از دوره مبارک
   ◂ عباس کشاورز شکری، جبار شجاعی
   ✔ 1400/07/13  2021/10/05
    Journal of Asian and African Studies


●  پیامدهای قدرت نرم عربستان سعودی برای جمهوری اسلامی ایران
   ◂ محمد اولیایی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1400/06/11  2021/09/02
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام


●  تحلیل مواضع و فرایند بسیج منابع اپوزیسیون چپ و سلطنت طلب: مطالعه موردی سازمان راه کارگر و شورای ملی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، ملیحه سالم
   ✔ 1400/04/02  2021/06/23
    جستارهای سیاسی معاصر


●  چارچوب‌های کلی تصمیم‌گیری نخبگان سیاسی زن برای ورود به عرصه نمایندگی در 10 دوره مجلس
   ◂ عباس کشاورز شکری، زهرا حیدری
   ✔ 1400/04/01  2021/06/22
    مجلس و راهبرد
PDF   

●  تحلیل مواضع و فرایند بسیج منابع سازمان فدائیان خلق (اکثریت) و حزب مشروطه ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، ملیحه سالم
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    پژوهشنامه علوم سیاسی
PDF   

●  روندپژوهی خطرات ژئوپلیتیکی پیش روی جمهوری اسلامی ایران در غرب اسیا در افق 1404
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمدرحیم عیوضی، فرشته میر حسینی
   ✔ 1399/10/01  2020/12/21
    مطالعات انقلاب اسلامی


●  بررسی چگونگی اشاعه اندیشه امام خمینی در اندونزی و پیامدهای ان
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد علی نظری، سید صدرالدین موسوی، یحیی فوزی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق
PDF   

●  بررسی اشاعه اندیشه امام خمینی(ره) در تقویت اسلام اعتدالی در دو سازمان شیعی ابی و ایجابی در اندونزی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد علی نظری، یحیی فوزی، زهرا سادات مسجدی، سید صدرالدین موسوی
   ✔ 1399/07/01  2020/09/22
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی
PDF   

●  بررسی راهبردهای فرماندهی شهید امیر سپهبد علی صیاد شیرازی در دوران دفاع مقدس
   ◂ عباس کشاورز شکری، سیده عظیمه هاشمی شیخ شبانی
   ✔ 1399/04/01  2020/06/21
    مطالعات دفاع مقدس
PDF   

●  تحلیل زمینه های هویتی جنبش فمینیسم در جمهوری اسلامی ایران
   ◂ علی مرشدی زاد، حسن ناصر خاکی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    جامعه شناسی سیاسی ایران
PDF   

●   زمینه¬های ساختاری و عوامل کارگزاری شکل¬گیری نهاد بسیج مستضعفان
   ◂ جبار شجاعی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/11/15  2020/02/04
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  مدل های تحلیل فرایند بسیج انقلابی
   ◂ عباس کشاورز شکری، ملیحه سالم
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  الگو و فرایند کنش های سیاسی و قومی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، مهدی عبداللهی ضیاالدینی، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/10/01  2019/12/22
    مطالعات راهبردی
PDF   

●  تحلیل جنبش جهانی محیط زیست در راستای تاثیرگذاری ایران در تدبیر جهانی
   ◂ حسن ناصرخاکی، علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1398/07/01  2019/09/23
    سیاست جهانی
PDF   

●  مولفه های تاثیرگذار بر حضور نخبگان سیاسی زن در مجلس شورای اسلامی
   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Organizational Behavior Research
PDF   

●  جریان صهیونیستی غرب در مقابل فرهنگ تشیع
   ◂ زهرا فهیمی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  موانع مشارکت نخبگان سیاسی زن ذر عرصه تصمیم گیری های سیاسی و مدیریتی
   ◂ زهرا حیدری، عباس کشاورز شکری، زاهد غفاری هشجین، علی مرشدی زاد
   ✔ 1397/10/01  2018/12/22
    پژوهشنامه علوم سیاسی
PDF   

●  زمینه های ساختاری و کارگزاری نهضت ملی شدن صنعت نفت و انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، ملیحه سالم
   ✔ 1397/04/01  2018/06/22
    دانش سیاسی
PDF   

●  واکنش جهان غرب به تحولات ژیوپلیتیک شیعه و راهکارهای مقابله با ان
   ◂ عباس کشاورز شکری، زهرا فهیمی
   ✔ 1396/11/18  2018/02/07
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام


●  مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد بر اساس نظر الفرد ادلر
   ◂ رمضان قاسم پور، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/10/12  2018/01/02
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●   زمینه و بسترهای فکری، ساختاری و کارگزاری ایجاد سازمان کمیته-های انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، زیبا عابدی
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  بررسی و مطالعه چرایی انقلاب اسلامی در ایران (از سال 1357 ـ 1355)
   ◂ عباس کشاورز شکری، ملیحه حاجی حسن
   ✔ 1396/07/01  2017/09/23
     مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
PDF   

●  Role of Social Groups and Classes in the Islamic Revolution of Iran
   ◂ Mohammad Rahimian, Abbas Keshavarz Shokri
   ✔ 1396/06/10  2017/09/01
    Review of European Studies


●  مطالعه ابعاد شخصیتی و فعالیت های شهید حسن باقری در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
   ◂ اسماعیل عارفی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/02/20  2017/05/10
    مطالعات انقلاب اسلامی
PDF   

●  مقایسه زمینه های وقوع انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مصر براساس مدل نظری جان فوران
   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    جامعه شناسی تاریخی


●  مطالعه نقش طبقات و گروه های اجتماعی در انقلاب مشروطه ایران
   ◂ محمد رحیمیان، Abbas Keshavarzshokri، Zahed Hashjin
   ✔ 1396/01/15  2017/04/04
    Survey of Malaysian law


●  نقادی و بازسازی نظریه سارا لانگه در باره شاخص های توانمند سازی زنان سرپرست خانوار
   ◂ عباس کشاورز شکری، عاطفه اذرکشب
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    اسلام و علوم اجتماعی


●  تبلور حکمرانی خوب در اندیشه و سیره امام خمینی (ره)
   ◂ عباس کشاورز شکری، جبار شجاعی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
     مطالعات انقلاب اسلامی و دفاع مقدس


●  بررسی مولفه های جمعی فرهنگ ایثار و شهادت در خاطرات ازادگان دفاع مقدس به مثابه سرمایه اجتماعی
   ◂ افسانه کاظمی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی


●  روند هم ارزی و تفاوت در روابط دو گفتمان انقلاب اسلامی و اخوان المسلمین
   ◂ عباس کشاورز شکری، حسن ناصرخاکی
   ✔ 1395/10/01  2016/12/21
    رهیافت های سیاسی و بین المللی
PDF   

●  مدلی برای پیوستن ارتش شاهنشاهی به انقلاب اسلامی
   ◂ Abbas Keshavarzshokri، محمد رحیمیان، مهدیه رهنما
   ✔ 1395/06/11  2016/09/01
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  مدلی برای توضیح زمینه های پیوستن ارتش شاهنشاهی به انقلاب اسلامی
   ◂ abbas keshavarz shokri، mohammad rahimian، mahdiyeh rahnama
   ✔ 1395/06/10  2016/08/31
    International Journal of Humanities and Cultural Studies


●  باز نمایی هویت دینی در رمان مدار صفر درجه احمد محمود
   ◂ عباس کشاورز شکری، شهلا خلیل اللهی، مرضیه بختیاری
   ✔ 1395/06/01  2016/08/22
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  Representation of religious identity in Zerro Degree Orbit Novel
   ◂ Abbas Keshavarzshokri, Shahla Khalilollahi, Marzieh Bakhtiari
   ✔ 1395/05/19  2016/08/09
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  تحلیل گفتمانی، روشی برای تحلیل بازتاب انقلاب ها
   ◂ عباس کشاورز شکری، حسن ناصرخاکی
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  مطالعه مقایسه ای ابزار ها و شیوه های بسیج و اعتراض در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب روسیه
   ◂ علی مرشدی زاد، عباس کشاورز شکری، مهدیه رهنما
   ✔ 1394/10/10  2015/12/31
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  انسان منتظر از دیدگاه انجمن حجتیه و امام خمینی (ره)
   ◂ عباس کشاورز شکری، امین خدابخشی
   ✔ 1394/04/10  2015/07/01
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس و سازندگی
   ◂ عباس کشاورز شکری، فریبا صدیقی
   ✔ 1394/04/01  2015/06/22
    پژوهشنامه انقلاب اسلامی


●  بحران دولت رفاهی سرمایه داری: تحلیلی بر دیدگاه کلاوس افه
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1394/03/26  2015/06/16
    دولت پژوهی


●  بازنمایی هویت دینی در رمان های پس از انقلاب اسلامی: مطالعه موردی رمان داستان یک شهر اثر احمد محمود
   ◂ عباس کشاورز شکری، شهلا خلیل اللهی، مرضیه بختیاری
   ✔ 1394/01/10  2015/03/30
    اندیشه سیاسی در اسلام


●  اسیب پذیری های دولت حسنی مبارک و بسیج انقلابی در مصر
   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1394/01/01  2015/03/21
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  ویژگی های دولت پهلوی دوم و اسیب پذبری ان در مقابل بسیج انقلابی
   ◂ الهه عابدینی نجف ابادی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    جامعه شناسی تاریخی
PDF   

●  مدل انقلاب اسلامی در اندیشه امام خمینی (ره)
   ◂ معصومه شیخی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1393/03/10  2014/05/31
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  تحلیل مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی ایران
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    تحقیقات تاریخ اجتماعی
PDF   

●  علل گسترش شیعه هراسی و راهکارهای مقابله با ان
   ◂ زهرا فهیمی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
    شیعه شناسی
PDF   

●  سیاست خارجی و مواضع دولت های ایران و ترکیه در باره بحران سوریه
   ◂ هاجر صادقیان، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/10/01  2013/12/22
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در استان چهار محال و بختیاری به مرکزیت شهر کرد
   ◂ مریم نیکوزاده شهرکی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
PDF   

●  سیاست خارجی و مواضع دولت ایران و دولت های عربی در قبال جنگ سی و سه روزه لبنان
   ◂ هاجر صادقیان، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  دیپلماسی فرهنگی ایران در خاورمیانه، تحول ارتباطات و لزوم کاربرد ابزارهای نوین
   ◂ عباس کشاورز شکری، محسن بیات، خاطره بخشنده
   ✔ 1392/08/01  2013/10/23
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  شیوه های عضو گیری نهضت ازادی 57- 1342 شمسی
   ◂ محمد رحمتی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/05/05  2013/07/27
    پژوهشنامه علوم سیاسی
PDF   

●  تحلیل جامعه شناختی منافع گروه های انقلابی در انقلاب مشروطه
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    جستارهای سیاسی معاصر
PDF   

●  عملکرد حزب اسلام گرای عدالت و توسعه ترکیه در عرصه سیاست های داخلی و خارجی
   ◂ سمیه احمدوند، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    پژوهش های راهبردی سیاست
PDF   

●  کالبد شکافی سیاست خارجی و مواضع بازیگران غربی در جنگ 33 روزه لبنان
   ◂ هاجر صادقیان، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    پژوهش های سیاسی جهان اسلام
PDF   

●  مولفه های اخلاق علمی و شاگرد پروری امام خمینی (ره)
   ◂ نرگس امر ورامینی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری، محمدحسن میرزامحمدی
   ✔ 1391/07/01  2012/09/22
    تربیت اسلامی
PDF   

●  هستی شناسی اجتماعی در تفکر علامه شهید مطهری
   ◂ مهدی جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/06/30  2012/09/20
    حکمت اسرا - اسرا سابق
PDF   

●  معرفت شناسی اجتماعی در تفکر علامه مطهری
   ◂ مهدی جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/06/15  2012/09/05
    ذهن
PDF   

●  بازنمایی هویت دینی در سینمای پس از انقلاب اسلامی
   ◂ صالح زمانی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/06/11  2012/09/01
    مطالعات فرهنگ ارتباطات - نامه پژوهش فرهنگی سابق
PDF   

●  شیوه های عضو گیری هیات های موتلفه اسلامی در انقلاب اسلامی
   ◂ محمد رحمتی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی
PDF   

●  ماهیت رهبری امام خمینی در نظریه علامه مطهری
   ◂ مهدی جمشیدی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    مطالعات انقلاب اسلامی
PDF   

●  بازنمایی جریان مذهبی در ادبیات داستانی کودکان دهه های چهل و پنجاه
   ◂ لیلا فارمر، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1391/04/01  2012/06/21
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  چرایی فرقه بودن بهائیت
   ◂ حمید اکار، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/03/30  2012/06/19
    معرفت ادیان
PDF   

●  بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/11/01  2012/01/21
    زیست شناسی ایران
PDF   

●  عدالت اجتماعی در دوره دفاع مقدس: تحلیل محتوای خطبه های نماز جمعه تهران
   ◂ فریبا صدیقی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1390/08/01  2011/10/23
    رهیافت انقلاب اسلامی
PDF   

●  فرایند بسیج در انقلاب مشروطه ایران
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/06/01  2011/08/23
    علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی


●  ابعاد جنگ نرم در روابط ایران و امریکا
   ◂ کرامت اسمعیلی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  بازشناسی سه جریان سیاسی جنبش جنگل و موضع ها و دیدگاه های انها
   ◂ عباس نعیمی جورشری، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/12/01  2011/02/20
    جستارهای تاریخی- فرهنگ ویژه تاریخ سابق


●  بسیج و اقدام سیاسی در نهضت تنباکو
   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/11/01  2011/01/21
    دانش سیاسی


●  مولفه های اساسی گفتمان ایثار و شهادت در انقلاب اسلامی
   ◂ موسی افضلیان سلامی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/10/15  2011/01/05
    مطالعات انقلاب اسلامی


●  نگرشی بر سیستم بازدارندگی منطقه ای در روابط بین الملل مطالعه موردی ایران و امریکا
   ◂ عباس کشاورز شکری، فرهاد قاسمی
   ✔ 1389/09/15  2010/12/06
    رهیافت های سیاسی و بین المللی


●  پیامد های امنیتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای جمهوری اسلامی ایران و کنش های سیاسی احتمالی ایران برای مقابلة با این پیامدها
   ◂ عباس کشاورز شکری، فرهاد قاسمی
   ✔ 1389/06/01  2010/08/23
    پژوهش سیاست


●  وضعیت اجتماعی عراق بعد از سقوط نظام بعثی
   ◂ هابیل حیدر خانی، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/05/20  2010/08/11
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  پیامدهای امنیتی مداخله گرایی امریکا در عراق برای ایران با تاکید بر کاربست روش دلفی
   ◂ عباس کشاورز شکری، فرهاد قاسمی
   ✔ 1389/05/01  2010/07/23
    پژوهش سیاست


●  شبکه های موثر در چگونگی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی در اردبیل با تاکید بر نقش روحانیون
   ◂ نسیم باغ پرور، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1388/10/09  2009/12/30
    رهیافت انقلاب اسلامی


●  روند شکل گیری و پیروزی انقلاب در اردبیل
   ◂ نسیم باغ پرور، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1388/10/01  2009/12/22
    خط اول


●  بررسی تبیین های انقلاب اسلامی ایران
   ◂ زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری، محسن خلیلی
   ✔ 1388/01/11  2009/03/31
    علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی


●  اندیشه تاسیس دولت مقتدر مرکزی پس از انقلاب مشروطیت
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1386/12/01  2008/02/20
    دانش سیاسی


●  تبیین انقلاب اسلامی از دیدگاه تدا اسکاچپول
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1382/04/01  2003/06/22
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  نظریه اسکاچپول و انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1381/12/01  2003/02/20
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  بازسازی مفهوم فیودالیسم ایرانی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1381/07/01  2002/09/23
    کتاب ماه علوم اجتماعی


●  کاربست نظریة برینگتون مور در مورد انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1381/04/01  2002/06/22
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  نگاهی یک سویه به اسلام گرایان
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1381/02/01  2002/04/21
    کتاب ماه علوم اجتماعی


●  منفعت مادی مهار کننده هوای نفسانی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1380/11/01  2002/01/21
    کتاب ماه علوم اجتماعی


●  دفاع از نوسازی، چالش با مارکسیسم
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1380/04/01  2001/06/22
    کتاب ماه علوم اجتماعی


●  ایدیولوژی انقلاب اسلامی ایران: ایدیولوژی شیعه و بازتفسیر ان
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1379/07/01  2000/09/22
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  دنیاگرایی، صنعتی شدن و جمهوری اسلامی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1379/02/01  2000/04/20
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  وفاق اجتماعی،فرهنگ سیاسی و مشروعیت سیاسی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1378/12/01  2000/02/20
    مطالعات ملی


●  اسیبپذیری دولت پهلوی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1378/06/01  1999/08/23
    حذف شود - فصلنامه نامه پژوهش


●  بازگشت به اسلام: از مدرنیسم به نظم اخلاقی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1377/10/01  1998/12/22
    متین - امام خمینی و انقلاب اسلامی سابق


●  درامدی بر فرهنگ سیاسی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1375/07/01  1996/09/22
    نقد و نظر


مقالات کنفرانسی (29)   Download XML   Download TXT

●  نقشه راه دستیابی به دولت اسلامی جهت تحقق تمدن نوین اسلامی از دیدگاه ایت الله خامنه ای
   ◂ قدسی علیزاده سیلاب، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1399/06/27  2020/09/17
    کنفرانس ملی مولفه های تمدن سازدر بیانیه گام دوم انقلاب
PDF   

●  ازمون نظریه دولت رانتیه با دولت پس از انقلاب اسلامی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، قدسی علیزاده سیلاب
   ✔ 1397/12/07  2019/02/26
    دولت پژوهی: دولت جمهوری اسلامی ایران: بنیان، اسیب، چشم انداز
PDF   

●  بررسی و نقد مطالعات جامعه شناسی تاریخی در باره انقلاب اسلامی ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    نقد روش شناسی تاریخی
PDF   

●  بررسی مولفه های سرمایه اجتماعی در بیانات مقام معظم رهبری و نقش ان در تمدن سازی نوین اسلامی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  شناسایی نیازهای اموزشی زنان نوسواد نهضت سواداموزی در بعد اقتصادی در استان کهکیلویه و بویر احمد
   ◂ کبری حافظی نژاد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
PDF   

●  مقایسه ایدیولوژی و رهبری در انقلاب اسلامی و نهضت ملی نفت
   ◂ عباس کشاورز شکری، صدرالدین موسوی، ملیحه سالم
   ✔ 1396/07/09  2017/10/01
    Revolutions Conference
PDF   

●  بررسی موانع تحقق تمدن سازی نوین اسلامی و ارایه راهکارهای کاربردی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان، مهدیه رهنما
   ✔ 1395/12/01  2017/02/19
    دومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
PDF   

●  بررسی رابطه بین بحران سازی انرژی هسته ای و اقتصاد مقاومتی
   ◂ عباس کشاورز شکری، محمد رحیمیان
   ✔ 1395/10/02  2016/12/22
    همایش ملی اقتصاد مقاومتی
PDF   

●  نقش تربیتی و مدیریتی زنان مسلمان انقلابی در عرصه فرهنگ ایثار و شهادت
   ◂ زهرا حیدری، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/22  2013/06/12
    اولین کنگره علوم تربیتی و اسیب های اجتماعی
PDF   

●  افق مشترک بیداری اسلامی و جنبش های اجتماعی اروپا و امریکا در مواجهه با نظام سلطانی
   ◂ ابوالفضل اقبالی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    بیداری اسلامی و افق های اینده
PDF   

●  تحلیلی مقایسه ای بسیج منابع در انقلاب اسلامی ایران و انقلاب مشروطه با استفاده از مدل بسیج چارلز تیلی
   ◂ احسان فرهادی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1392/02/25  2013/05/15
    کنکاش های مفهومی و نظری در باره جامعه ایران
PDF   

●  امکان سنجی سیاست دوستی و حکمرانی خوب در خاورمیانه
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    حکمرانی، سیاست و دوستی
PDF   

●  بررسی نقش رسانه های اجتماعی در سازماندهی مردمی جنبش بیداری اسلامی با تاکید بر کشور مصر
   ◂ ابوالفضل اقبالی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/04/10  2012/06/30
     روز رسانه های اجتماعی
PDF   

●  بررسی مقوله تعارض نقش زنان با توجه به الگوی نقش زن مسلمان
   ◂ ابوالفضل اقبالی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1391/02/22  2012/05/11
    اولین کنگره بین المللی نقش زن در سلامت خانواده و جامعه
PDF   

●  الگوی مصرف زن مسلمان ایرانیدر مقوله پوشش
   ◂ ابوالفضل اقبالی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/12/18  2012/03/08
    نخستین جشنواره ملی مد و لباس فجر
PDF   

●  حکومت جهانی مهدوی
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/11/30  2012/02/19
    همایش بین المللی هویت اسلامی و جهانی شدن
PDF   

●  علل وقوع انقلاب اسلامی در نظریه علامه مطهری
   ◂ مهدی جمشیدی، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1390/02/11  2011/05/01
    حکمت مطهر
PDF   

●  ضرورت راه اندازی رشته مطالعات منطقه ای با گرایش جنبش های اسلامی
   ◂ زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/10/07  2010/12/28
    همایش ملی رویکرد ایرانی به مطالعات منطقه ای


●  عدالت اجتماعی در دورة دفاع مقدس: مطالعه موردی خطبه های نماز جمعه تهران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/07/21  2010/10/13
    همایش ملی عدالت و سیاست


●  مفاهیم و روش ها در مطالعات اینده شناسی
   ◂ سمیه عظیمی، عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  شبیه سازی در مطالعات اینده شناسی
   ◂ زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  اینده نگری بحران های نظام سیاسی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری، علی مرشدی زاد
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  کاربست روش دلفی در پژوهش های اینده شناسی
   ◂ خاطره بخشنده، زاهد غفاری هشجین، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1389/03/12  2010/06/02
    ایران، سیاست، اینده شناسی


●  بررسی وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز
   ◂ خاطره بخشنده، عباس کشاورز شکری، فرهاد قاسمی
   ✔ 1389/02/10  2010/04/30
    همایش اموزش علوم سیاسی: چشم اندازها و راهکارها


●  کیفیت فرضیه ها در پایان نامه های دکتری علوم سیاسی گریش مسائل ایران( دانشگاه ازاد اسلامی، تربیت مدرس و تهران 1377-1378)
   ◂ محمد رادمرد، عباس کشاورز شکری
   ✔ 1388/02/23  2009/05/13
    سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران: وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل


●  وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه فردوسی مشهد
   ◂ عباس کشاورز شکری، محسن خلیلی
   ✔ 1388/02/23  2009/05/13
    سومین همایش انجمن علوم سیاسی ایران: وضعیت پژوهش در حوزه علوم سیاسی و روابط بین الملل


●  بررسی وضعیت رشته علوم سیاسی در دانشگاه شیراز
   ◂ حاطره بخشنده، عباس کشاورز شکری، فرهاد قاسمی، خانم خاطره بخشنده
   ✔ 1387/05/15  2008/08/05
    همایش اموزش علوم سیاسی: چشم اندازها و راهکارها


●  نقش نظریه پردازی در تولید علم
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1384/07/01  2005/09/23
     همایش درامدی بر ازاد اندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی


●  تجدید سنت دینی و توسعة سیاسی در ایران
   ◂ عباس کشاورز شکری
   ✔ 1374/07/01  1995/09/23
    همایش انقلاب اسلامی و ریشههای ان


پایان نامه ها

●  مطالعه چارچوب های تصمیم گیری و نقش نخبگان سیاسی زن در مجلس شورای اسلامی
   ◂ زهرا حیدری

●  مطالعه ابعاد شخصیتی و فعالیت های شهیدان حسن باقری و حسن علم الهدی با تاکید بر دوران دفاع مقدس
   ◂ اسماعیل عارفی گوران

●  کارکردهای نهضت سواداموزی به عنوان نهادی انقلابی در استان کهکیلویه و بویر احمد
   ◂ کبری حافظی نژاد

●  تدوین الگوی حل منازعات سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران
   ◂ علیرضا مختاری

●  نقش جمهوری اسلامی ایران در برقراری امنیت پایدار در سواحل مکران
   ◂ میکاییل بابایی اصل

●  نقش طبقات و گروه های اجتماعی و ایتلاف انها در دو انقلاب اسلامی و مشروطه
   ◂ محمد رحیمیان

●  نقش کمیته امداد امام خمینی در توانمند سازی و محرومیت زدایی از زنان سرپرست خانوار به عنوان یک ارزش انقلابی
   ◂ عاطفه اذرکشب

●  شناخت مولفه های رفتار سیاسی امام خمینی (ره) در جذب افراد در فرایند انقلاب اسلامی سال های 1342 تا 1357
   ◂ رمضان قاسم پور

●  ابعاد شخصیتی و فعالیت های سیاسی و نظامی شهید علی صیاد شیرازی
   ◂ سیده عظیمه هاشمی شیخ شبانی

●  مقایسه ایدیولوژی انقلابی شهید مطهری و دکتر شریعتی
   ◂ فاطمه جواهرینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید