دانشگاه شاهد

عبدالرضا نوروزی چاکلی

استاد - دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره اتاق : 02151215096
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212400
پیوندها :
 

در پایگاههای بین المللی

Linkedin              Research Gate            ORCID            Scopus        Google Scholar


Mendeley           Twitter                        YouTube         WoS              Academia

افتخارات و جوایز

کسب عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشور، در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور و دریافت لوح  تقدیر و جایزه از رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشگری- 26 اذر 1390 
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی، بخش بزرگسال، (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی نخبگان ایران) و دریافت لوح تقدیر و جایزه از رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشگری- برای تالیف کتاب "اشنایی با علم سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها"، از انتشارات سازمان سمت و دانشگاه شاهد- 11 بهمن 1393

برنده جایزه بین المللی بهترین مقاله سال 2020 کتابداری و علم اطلاعات، در جشنواره بین المللی انتخاب مقالات برتر سال 2020 انجمن بین المللی کتابداری و علم اطلاعات (ای لیس)، در خصوص مقاله منتشر شده در شماره 125 مجله بین المللی علم سنجی با عنوان "ارزیابی رابطه بین تاثیر علمی و اجتماعی کتابهای دسترسی ازاد بر اساس رفتارهای استنادی و توجه رسانه های اجتماعی"، و دریافت گواهی و جایزه از رئیس و نایب رئیس انجمن ای لیس. (هندوستان- چنای- دانشگاه اِس ار اِم، 16مهر 1400)

کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1399، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه شاهد- 13 اردیبهشت 1399

کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1390، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه شاهد- 13 اردیبهشت 1390

کسب رتبه اول پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1395، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 21 اذر1395

کسب رتبه اول پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1388، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 23 اذر1388

کسب رتبه دوم پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1400، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 27 اذر1400

کسب رتبه سوم پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1391، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 27 اذر1391

 کسب رتبه اول پژوهشی در کنگره سراسری اقتدار ملی- اقتدار علمی، برای تالیف مقاله نقش و جایگاه مطالعات علم سنجی در سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر اقتدار ملی- کنگره سراسری اقتدار علمی، اقتدار ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 16 بهمن 1387

استاد راهنمای پایان نامه برگزیده خانم مریم موسوی زاده در دوازدهمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران - 10 بهمن 1400

 استاد راهنمای پایان نامه برگزیده خانم مینا رضایی در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی
 نخبگان ایران)- 11 بهمن 1393

 استاد راهنمای پایان نامه برگزیده خانم رقیه قضاوی در  پنجمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفتِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 28 فروردین 1393 

استاد مشاور پایان نامه برگزیده اقای رسول زوارقی در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی نخبگان ایران)- 11 بهمن 1393
عنوان پایان نامه برگزیده (در مقطع دکتری تخصصی): ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران (1990 تا 2009): بررسی انتقادی

دریافت لوح تقدیر از معاون اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در زمینه تحول و بازنگری برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی، در کارگروه تخصصی کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی، شورای عالی گسترش و برنامه ریزی اموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - 17 مهر 1392

سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی- پژوهشی

سردبیر مجله پژوهشنامه علم سنجی- دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد

عضویت در هیئت تحریریه مجله پژوهش و نگارش کتب درسی دانشگاهی- دوفصلنامه علمی پژوهشی سازمان تدوین  کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

یادداشت های سردبیر

سخن سردبیر: به‌مناسبت تولد پژوهشنامه علم‌سنجی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 2، ش. 1 (بهار و تابستان 1395)، پیاپی 3،  ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2016.833 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: مسئولیت دانش‌اموختگان علم‌سنجی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 2، ش. 2 (پائیز و زمستان 1395)، پیاپی 4،  ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2016.834 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: علم‌سنجی، علمِ علم، کتاب‌سنجی ارزیابانه، یا سنجش و ارزیابی علم؟ کدام‌یک؟. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد 1396)، دوره 3، ش. 1 (بهار و تابستان)، پیاپی 5، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2017.865 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بهره‌مندی از دانش‌اموختگان علم‌سنجی در دانشگاه‌ها، یک ضرورت برای رهایی از شبه‌پژوهش‌ها. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 3، ش. 2 (پائیز و زمستان 1396)، پیاپی 6، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2017.952 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: تعدد مراکز تامین داده‌های علم و فناوری و فقر داده‌ها برای سنجش و ارزیابی علم و فناوری. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 4، ش. 1 (بهار و تابستان 1397)، پیاپی 7، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2018.1014  ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بین‌المللی‌سازی اموزش عالی: از سیاست‌گذاری تا اقدام. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 4، ش. 2 (پائیز و زمستان 1397)، پیاپی 8، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2018.1015 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: نیم‌نگاهی تامل‌برانگیز به پشتوانه‌های پژوهشی، اموزشی و حرفه‌ای رشته علم‌سنجی در دانشگاه‌های جهان. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 5، ش. 1 (بهار و تابستان 1398)، پیاپی 9، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2019.1031 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 5، ش. 2 (پائیز و زمستان 1398)، پیاپی 10، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2019.1129 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: چالش داوری علمی و تاثیر ان بر ارتقا کیفی نشریات و توسعه دانش. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 6، ش. 1 (بهار و تابستان 1399)، پیاپی 11، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2020.1187 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: تنوع حوزه‌های موضوعی و مسئله دیرینه ارزیابی و ارتقا اعضای هیئت علمی علوم انسانی و هنر. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 6، ش. 2 (پائیز و زمستان 1399)، پیاپی 12، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2020.1237 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: مسئله رتبه بندی و سطح بندی دانشگاهها و ضرورت تغییر رویکرد کلان ان به رویکردی خُرد، تخصصی و کاربردیپژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 7، ش. 1 (بهار و تابستان 1400)، پیاپی 13، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/RSCI.2021.3048، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: رتبه بندی دانشگاهها، از ارمان تا واقعیت. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 7، ش. 2 (پائیز و زمستان 1400)، پیاپی 14، ص. 1-2.  10.22070/RSCI.2021.3327، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: لیست سیاه نشریات: فرصت یا تهدید؟ پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 8، ش. 1 (بهار و تابستان 1401)، پیاپی 15، ص. 1-3.  10.22070/RSCI.2022.3576، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: طبقه بندی موضوعی دقیق، پیش نیاز رتبه بندی صحیح مجلات و عدالت علمی، پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 8، ش. 2 (پائیز و زمستان 1401)، پیاپی 16، ص. 1-2.  10.22070/RSCI.2022.3945، لینک به متن کامل

مسئولیتهای شغلی و مدیریتی

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد (از مرداد 1380- ادامه دارد).

مدیر برنامه‌ریزی و توسعه اموزش، دانشگاه شاهد (از بهمن 1390- ادامه دارد).

عضو هیئت ممیزه دانشگاه شاهد (از دی ماه 1400- ادامه دارد)

دبیر کمیته سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنر- معاونت پژوهش و فناوریِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (از خرداد 1395- ادامه دارد).

عضو کارگروه بسته اینده‌نگاری و ظرفیت‌سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی منطقه امایشی ده وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی (از شهریور 1397- ادامه دارد).

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، (از 1385- ادامه دارد).

نایب رئیس منطقه ای ایران (Iran Regional Chapter Vice President) در انجمن بین المللی علوم کتابداری و اطلاع رسانی (I-LISS)، دانشگاه چنای، تامیل نادو، هندوستان- (از ابتدای تاسیس در ژوئن 2015- ادامه دارد).

سردبیر نشریه پژوهشنامه علم سنجی [دارای رتبه الف در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و درجه Q1 در ISC] (از 1395- ادامه دارد).

مشاور امور پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391- 1396).

عضو کمیته بررسی نشریات بی‌اعتبار بین‌المللی )Black List(»- معاونت پژوهش و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1391- 1397).

مسئول کارگروه بازنگری ائین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی کشور- معاونت پژوهش و فناوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1398- 1399).

مدیر گروه علم سنجی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور (1385- 1390) و (1397- 1399).

مسئول "کارگروه سنجش، ارزیابی و تحلیل شکاف علم و فناوری" در تدوین "طرح تحول علم و فناوری کشور (نقشه جامع علمی کشور)" (1387- 1390).

عضو کمیته تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور (TMUS Ranking)  (1397- 1394).

عضو کمیته علم سنجی سازمان تحقیقات، اموزش و ترویج کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی (1394- 1397).

عضو کمیته سیاستگزاری علم سنجی معاونت تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی (1387- 1390).

دبیر کمیته کارشناسیِ تامین منابع کنسرسیوم نشریات الکترونیکی، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی (1387- 1390).

عضو شورای سیاستگذاری و برنامه ریزی تامین منابع علمی دانشگاهها و موسسات وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، (1385- 1389).

عضو کمیته کتابداری و اطلاع رسانیِ گروه علوم اجتماعیِ شورای برنامه ریزی اموزش عالی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (1390- 1398).

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اطلاع رسانی، دانشگاه شاهد (1381- 1390).

مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و علم سنجی، دانشگاه شاهد (1384- 1385) و (1390- 1396).

عضو شورای دانشگاه شاهد (1391- 1396).

مصاحبه های تلویزیونی و تصویری

مصاحبه با خبرنگار اخبار شبکه 1 سیما، به مناسبت کسب عنوان پژوهشگر برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی، بخش بزرگسال، پخش شده از اخبار سراسری، 11 بهمن 1393.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "گفتگوی ویژه خبری" از شبکه 6 سیما، با موضوع: "رتبه بندی بین المللی دانشگاهها"، پخش شده از شبکه 6 سیما، 13 تیر 1399.

 

گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "گفتگوی ویژه خبری" از شبکه 6 سیما، با موضوع: "رشد تولید علم ایران"، پخش شده از شبکه 6 سیما، 29 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "ترویج علم، دانشگاه و علم سنجی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 22 ابان 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "پژوهش، دانشگاه، صنعت"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 27 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "علم سنجی، برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 31 تیر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "مالکیت فکری و اخلاق پژوهش"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 20 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "اشنایی با علم سنجی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 17 اسفند 1390.


گفتگو در برنامه تلویزیونی "کتابخوان" از شبکه 7 سیما، با موضوع: "ترسیم نقشه علم"، پخش شده از شبکه 7 سیما، 1394.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "مجله علمی" از شبکه جهانی جام جم سیما، با موضوع: "بررسی جایگاه علمی ایران"، پخش شده از شبکه جهانی جام جم سیما، 1388.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "فرجه" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "علم سنجی در اموزش عالی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 19 تیر 1388.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "برنامه ایران، علم 86" از شبکه جام جم 1 سیما، با موضوع: "مروری بر وضعیت علمی ایران در سال 1386"، پخش شده از شبکه جام جم 1 سیما، 5 فروردین 1387، ساعت 21.30 تا 22.25.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "Perspective of Iran Science" از شبکه بین المللی سحر سیما، با موضوع: "مروری بر وضعیت توسعه علمی ایران"، پخش شده از شبکه بین المللی سحر سیما، 18 ابان 1387، ساعت 24.10 تا 00.25 بامداد [برنامه به زبان انگلیسی].


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "مجله علمی" از شبکه جهانی جام جم سیما، با موضوع: "علم سنجی: مفاهیم و کارکردها"، پخش شده از شبکه جهانی جام جم سیما، 1386.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "پرتو" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "نقش علم سنجی در ارزیابی علم و فناوری"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 30 ابان1386.


گفتگوی زنده در سومین برنامه مجازی "قطب نمای اموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران"، با عنوان: "مسئله و موضوع پژوهش: چارچوبها و شیوه های تدوین"، برگزار شده از صفحه اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 23 اردیبهشت 1399. (بخش اول).


گفتگوی زنده در سومین برنامه مجازی "قطب نمای اموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران"، با عنوان: "مسئله و موضوع پژوهش: چارچوبها و شیوه های تدوین"، برگزار شده از صفحه اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 23 اردیبهشت 1399. (بخش دوم).


سخنرانی مجازی با عنوان "کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری: مفاهیم، ضرورتها و پیش نیازها"، در "نشست مجازی کنسرسیوم سنجش وارزیابی علم، فناوری و نواوری در ایران: مسائل و راهکارها"، برگزار شده از طریق اسکای روم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 25 شهریور 1399، تهران.


گفتگو در "نشست علم سنجی"، در "سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات"، 15 ابان 1396، تهران.


سخنرانی به عنوان دبیر علمی همایش، در "همایش علم سنجی در نظر و عمل: ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری (ادکا)"،، با عنوان "ارزیابی تطبیقی در علم سنجی"، 5 اذر 1392، تهران. (بخش اول).


سخنرانی به عنوان دبیر علمی همایش، در "همایش علم سنجی در نظر و عمل: ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری (ادکا)"،، با عنوان "ارزیابی تطبیقی در علم سنجی"، 5 اذر 1392، تهران. (بخش دوم).

مصاحبه های رادیویی

صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (13 مرداد 1386، ساعت 20:30 تا 21).

      موضوع گفتگو: معرفی اخرین رتبة علمی ایران و برخی از کشورهای منطقه.

 

صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (21 شهریور 1386، ساعت 20:45 تا 21).

      موضوع گفتگو: ISI و جایگاه ان در رتبه‌بندی علمی کشورها.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "رادیو خبر" (18 ابان 1386، خبر ساعت 10، در اخبار سایر خبرهای رادیوهای سراسری).

      موضوع گفتگو: اشنایی با علم‌سنجی و شاخص‌های ان در رتبه‌بندی علمی کشورها.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (24 ابان 1387، ساعت 17:45 تا 19:30).

      موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان، "برنامة انعکاس"، موج FM، ردیف 88.1 (15 فروردین 1389، ساعت 21 تا 21:30).

      موضوع گفتگو: اینده علم ایران.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامه صبح دانش" (شنبه، 15 خرداد 1389، ساعت 09:10 تا 09:22).

      موضوع گفتگو: رتبه علمی دانشگاه‌های ایران در ISI.

مصاحبه ها و مقاله های مطبوعاتی

"ضرورت تحلیل شکاف علم و فناوری با نقشه جامع علمی کشور"، سیناپرس (خبرگزاری علم و فرهنگ)، کد خبر 128862، چهارشنبه 27 بهمن 1400.

"ارزیابی و رتبه بندی دانشگاهها باید هدف محور باشد"، سیناپرس (خبرگزاری علم و فرهنگ)، کد خبر 128379، چهارشنبه 13 بهمن 1400.

"سنجش علمی استادان با بانکهای اطلاعاتی اشتباه است"، باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران، کد خبر 1089803، دوشنبه 2 فروردین 1400.  

"رهایی دانشگاه از «شبه پژوهش»ها"، روزنامه ایران، بخش اندیشه. شماره 6101، چهارشنبه 25 اذر 1394.

"پژوهشها باید مطابق هدفمایمان باشد"، خبرگزاری سیناپرس: خبرگزاری علم و فرهنگ. کد خبر: 24106 پنج‌شنبه 19 اذر 1394.

"درباره کتاب نمایه های تخصصی الکترونیکی: مطالعه این کتاب به تمام دانشگاهیان توصیه می شود"، خبرنامه سمت،  شماره 10، بهمن و اسفند 1393. ص. 13.     

"گفتگو با پژوهشگر برتر علوم انسانی ایران در سال 1390: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی"، روابط عمومی دانشگاه شاهد، منتشر شده روی وب سایت روابط عمومی دانشگاه شاهد، 26 مهر 1393.

"حلقه مفقوده چرخه پژوهش: ایا میان حجم شبه پژوهشها در یک کشور و میزان توسعه یافتگی ان رابطه ای وجود دارد؟" روزنامه ایران، بخش اندیشه، سال بیستم، شماره 5819، پنج‌شنبه 26 اذر 1393. ص. 17.

"تاملی پیرامون تحریم علمی نویسندگان ایرانی: تیغ قدرت بر شاهرگ علم"، روزنامه ایران، بخش اندیشه، سال نوزدهم، شماره 5505، پنج‌شنبه 16 ابان 1392. ص. 9.

"دبیر علمی ششمین همایش ادکا: مهم ترین ویژگی یک همایش، تقویت جنبه های اجتماعی در هر رشته علمی است"، خبرگزاری لیزنا، بخش گفتگو، کد مطلب: 13640، پنج‌شنبه 7 اذر 1392.

"چگونه می توان علم را به ثروت بدل کرد؟"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه. شماره 5344، 31 فروردین 1392.

"تعداد چاپ مقالات در مجلات ISI تا چه اندازه نماد توسعه‌یافتگی علمی است؟ تولید علم باید منشا ثروت شود"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5236، چهارشنبه 8 اذر 1391. ص. 12.

"در گفت‌و‌گو با صاحبنظران جایگاه پژوهش و میزان کاربرد ان در جامعه اسیب‌شناسی شد: پژوهش‌هایی که همچون راز سر به مهر می‌مانند"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5249، پنج‌شنبه 23 اذر 1391. ص. 14.

"درد ما چاپ مقاله ISI نیست"، روزنامه جام جم، یکشنبه 11 تیر 1391. ص. 12.

"اسیب‌شناسی کتاب‌های رشته کتابداری (7): افزایش امتیاز علمی تالیف کتاب به پویایی حوزه نشر می‌انجامد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، دوشنبه 24 بهمن 1390، (ساعت 11:41).

"کتابداری در عرصه سیاستگذاری علم نیز وارد شده است"، خبرگزاری لیزنا، چهارشنبه 30 اذر 1390، (ساعت 14:23).

"یک متخصص علم سنجی: کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم و فناوری در کشور تشکیل شود، وزن مقاله در تولیدات علمی رشته های مختلف، متفاوت است"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علم و فناوری جهان، 9 مهر 1390، کد خبر: 9007-184368-03838

"رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات در ISI/ دانشگاه ازاد اسلامی صدرنشین دانشگاه‌ها در رشته شیمی، تهران، صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران؛ رتبه‌های اول تا سوم مقالات"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 11 خرداد 1389، (ساعت 10:44:17)، کد خبر: 05225-8903.

"محققان ایرانی رتبه دوم تولید مقالات را بین کشورهای اسلامی کسب کردند"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگی، 11 خرداد 1389، (ساعت 16:40:24)، کد خبر: 1151371.

"رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات در ISI"، همشهری انلاین، (سه‌شنبه، 11 خرداد 1389، ساعت 14:49).

"جزئیات تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در ISI/ حضور 14 دانشگاه ایرن در فهرست دانشگاههای دارای رتبه؛ پیشتازی دانشگاه رازی از لحاظ نسبت استناد به مقاله در کشور"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18 خرداد 1389، (ساعت 11:19:01)، کد خبر: 05114-8903.

"ایران مقام هفتم اسیا را در تولید مقالات علمی دارد"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگی، 18 خرداد 1389، (ساعت 14:35).

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان"، جام جم انلاین، یکشنبه 16 خرداد 1389، (ساعت 08:00)، شماره خبر: 100877043601 .

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان"، روزنامه جام جم، یکشنبه 16/3/1389، ص. 21.

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌دار جهان قرار گرفتند"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پنج‌شنبه 24 تیر 1389، (ساعت 15:48:14)، کد خبر: 1228411.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد: ثبت 14هزار و 958 عنوان مدرک علمی در پایگاه اسکوپوس از ابتدای 2010، دانشگاه تهران در بین پانصد دانشگاه برتر جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 17 شهریور 1389، (ساعت 08:55:36)، کد خبر: 09955-8906.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نمایه 12هزار و 391 مدرک علمی از ابتدای 2010 در پایگاهWoS "، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 22 شهریور 1389، (ساعت 11:36:36)، کد خبر: 09446-8906.

"گزارش ایسنا از تازه‌ترین امار تولید علم کشور: ثبت بیش از 16هزار مستند علمی محققان ایرانی از ابتدای 2010؛ جهش 30 درصدی تولیدات علمی نمایه شد? ایران طی دو ماه اخیر"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، یکشنبه 16 ابان 1389، (ساعت 11:38:09)، کد خبر: 10454-8908.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: دست‌اندرکاران ترویج علم به یاری کتابخانه‌ها بشتابند"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 27 اذر 1389، (ساعت 12:07)، کد مطلب: 90891.

"رتبه‌بندی دانشگاههای جهان بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان براساس شاخص‌هایISI/ مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد: حضور 16 دانشگاه کشور در میان برترین دانشگاههای جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی- فناوری، جمعه 3 دی 1389، (ساعت 12:55:53)، کد خبر: 18270-8909.

"اما و اگرهای متمرکز شدن ازمون دکترای کتابداری: خلاقیت و تحقیق، معیار اصلی گزینش دانشجوی دکترای کتابداری باشد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 22 بهمن 1389، (ساعت 11:34).

"رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با اعلام ثبت 13هزار567 مدرک علمی ایران در پایگاه WoS در سال 2008 از نمایه پنج‌هزار و 303 مدرک علمی در این پایگاه از ابتدای ژانویه تا 20 اوریل 2009 (31 فروردین ما) خبر داد."، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18 اردیبهشت 1388، کد خبر: 09723- 8802.

"مطالعه هدفمند، شاخص توسعه کتابخوانی است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). 2 شهریور 1388، (ساعت 49:12)، کد مطلب: 47429.

"در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد: جدیدترین امار و رتبه‌بندی جهانی ایران به تفکیک حوزه‌های مختلف علمی"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 10 تیر 1388، (ساعت: 12:16:40)، کد خبر: 03323- 8804.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: ارتقای ایران به رتبه سی و هفتم تولید علم جهان، صعود پنج پله‌یی ایران به جایگاه چهل و یک جهان در تعداد استنادها"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 8 تیر 1388، (ساعت: 12:49:33)، کد خبر: 03157- 8804.

"علم‌سنجی ایرانی در گفتگوی تفصیلی با دکتر نوروزی چاکلی: به ازای هر 100 استاد دانشگاه، 99 مقاله و تنها یک اختراع وجود دارد. کنسرسیوم ارزیابی وضعیت علمی کشور تشکیل می‌شود"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 12 خرداد 1388، (ساعت 13:59:50)، کد خبر: 11847-8802.

"22 مقاله کتابداری از ایرانیان در WoS ثبت شد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، 14 مرداد 1388، (ساعت 10:34).

"با اعلام اخرین امار مستندات علمی 10 سال اخیر ایران مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران با یک پله صعود در جایگاه 36 تولید علم جهان قرار گرفت"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 27 مرداد 1388، (ساعت 12:58:30)، کد خبر: 03585-8807.

"رشد چشمگیر مقالات علمی ایران در سال 2009 رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نمایه 13هزار و 257 مدرک علمی طی 9 ماه اول سال در پایگاه