دانشگاه شاهد

عبدالرضا نوروزی چاکلی

دانشیار - دکتری علوم کتابداری و اطلاع رسانی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : علم اطلاعات و دانش شناسی
شماره اتاق : 02151215096
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212400
پیوندها :
 

در پایگاههای بین المللی

Linkedin              Research Gate            ORCID                   Scopus           Google Scholar


Mendeley     Twitter                 YouTube         WoS ResearcherID & Publons

افتخارات و جوایز

کسب عنوان پژوهشگر برتر علوم انسانی کشور، در دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر کشور و دریافت لوح  تقدیر و جایزه از رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشگری- 26 اذر 1390 
کسب عنوان پژوهشگر برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی، بخش بزرگسال، (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی نخبگان ایران) و دریافت لوح تقدیر و جایزه از رئیس جمهور، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و برخی دیگر از مقامات کشوری و لشگری- برای تالیف کتاب "اشنایی با علم سنجی: مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه ها"، از انتشارات سازمان سمت و دانشگاه شاهد- 11 بهمن 1393

کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1399، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه شاهد- 13 اردیبهشت 1399

کسب عنوان استاد نمونه دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1390، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از اساتید نمونه دانشگاه شاهد- 13 اردیبهشت 1390

کسب رتبه اول پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1395، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 21 اذر1395

کسب رتبه اول پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1388، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 23 اذر1388

کسب رتبه سوم پژوهشگربرتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد در سال 1391، و دریافت لوح تقدیر و جایزه در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه شاهد- 27 اذر1391

 کسب رتبه اول پژوهشی در کنگره سراسری اقتدار ملی- اقتدار علمی، برای تالیف مقاله نقش و جایگاه مطالعات علم سنجی در سنجش و ارزیابی عوامل موثر بر اقتدار ملی- کنگره سراسری اقتدار علمی، اقتدار ملی، دانشگاه عالی دفاع ملی، 16 بهمن 1387

 استاد راهنمای پایان نامه برگزیده خانم مینا رضایی در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی نخبگان ایران)- 11 بهمن 1393

 استاد راهنمای پایان نامه برگزیده خانم رقیه قضاوی در  پنجمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفتِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری- 28 فروردین 1393 

استاد مشاور پایان نامه برگزیده اقای رسول زوارقی در هفتمین جشنواره بین المللی فارابی (با تائید یونسکو، ایسسکو و بنیاد ملی نخبگان ایران)- 11 بهمن 1393
عنوان پایان نامه برگزیده (در مقطع دکتری تخصصی): ترسیم و تفسیر ساختار فکری در علوم جمهوری اسلامی ایران (1990 تا 2009): بررسی انتقادی

دریافت لوح تقدیر از معاون اموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برای همکاری با کارگروه تخصصی کمیته برنامه ریزی علم اطلاعات و دانش شناسی در شورای عالی گسترش و برنامه ریزی اموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در زمینه تحول و بازنگری برنامه های درسی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی- 17 مهر 1392

سردبیری و عضویت در هیئت تحریریه مجلات علمی- پژوهشی

سردبیر مجله پژوهشنامه علم سنجی- دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد

عضویت در هیئت تحریریه مجله پژوهش و نگارش کتب درسی دانشگاهی- دوفصلنامه علمی پژوهشی سازمان تدوین  کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی سمت

یادداشت های سردبیر

سخن سردبیر: به‌مناسبت تولد پژوهشنامه علم‌سنجی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 2، ش. 1 (بهار و تابستان 1395)، پیاپی 3،  ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2016.833 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: مسئولیت دانش‌اموختگان علم‌سنجی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 2، ش. 2 (پائیز و زمستان 1395)، پیاپی 4،  ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2016.834 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: علم‌سنجی، علمِ علم، کتاب‌سنجی ارزیابانه، یا سنجش و ارزیابی علم؟ کدام‌یک؟. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد 1396)، دوره 3، ش. 1 (بهار و تابستان)، پیاپی 5، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2017.865 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بهره‌مندی از دانش‌اموختگان علم‌سنجی در دانشگاه‌ها، یک ضرورت برای رهایی از شبه‌پژوهش‌ها. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 3، ش. 2 (پائیز و زمستان 1396)، پیاپی 6، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2017.952 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: تعدد مراکز تامین داده‌های علم و فناوری و فقر داده‌ها برای سنجش و ارزیابی علم و فناوری. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 4، ش. 1 (بهار و تابستان 1397)، پیاپی 7، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2018.1014  ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بین‌المللی‌سازی اموزش عالی: از سیاست‌گذاری تا اقدام. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 4، ش. 2 (پائیز و زمستان 1397)، پیاپی 8، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2018.1015 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: نیم‌نگاهی تامل‌برانگیز به پشتوانه‌های پژوهشی، اموزشی و حرفه‌ای رشته علم‌سنجی در دانشگاه‌های جهان. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 5، ش. 1 (بهار و تابستان 1398)، پیاپی 9، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2019.1031 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: بحران کرونا، پژوهش مجازی و علم‌سنجی مجازی. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 5، ش. 2 (پائیز و زمستان 1398)، پیاپی 10، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/rsci.2019.1129 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: چالش داوری علمی و تاثیر ان بر ارتقا کیفی نشریات و توسعه دانش. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 6، ش. 1 (بهار و تابستان 1399)، پیاپی 11، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2020.1187 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: تنوع حوزه‌های موضوعی و مسئله دیرینه ارزیابی و ارتقا اعضای هیئت علمی علوم انسانی و هنر. پژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 6، ش. 2 (پائیز و زمستان 1399)، پیاپی 12، ص. 1-3.  DOI: 10.22070/rsci.2020.1237 ، لینک به متن کامل

سخن سردبیر: مسئله رتبه بندی و سطح بندی دانشگاهها و ضرورت تغییر رویکرد کلان ان به رویکردی خُرد، تخصصی و کاربردیپژوهش‌نامه علم‌سنجی (دوفصلنامه علمی دانشگاه شاهد)، دوره 7، ش. 1 (بهار و تابستان 1400)، پیاپی 13، ص. 1-2.  DOI: 10.22070/RSCI.2021.3048، لینک به متن کامل

مسئولیتهای شغلی و مدیریتی

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

 مدیر برنامه‌ریزی و توسعه اموزش دانشگاه شاهد

 دبیر کمیته سیاستگذاری و برنامه‌ریزی کلان شورای توسعه پژوهش و فناوری در علوم انسانی و هنرِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مشاور امور پژوهشی دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشیِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 عضو کمیته بررسی نشریات بی‌اعتبار بین‌المللی (Black List)» در معاونت پژوهش و فناوریِ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 مسئول کارگروه بازنگری ائین‌نامه ارتقا اعضای هیئت علمی علوم انسانی دانشگاهها و موسسات اموزش عالی کشور

 عضو کمیته تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کشور (TMUS Ranking)

 عضو کارگروه بسته اینده‌نگاری و ظرفیت‌سازی برای کسب مرجعیت علمی در علوم پزشکی منطقه امایشی ده وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی

مصاحبه های تلویزیونی و تصویری

مصاحبه با خبرنگار اخبار شبکه 1 سیما، به مناسبت کسب عنوان پژوهشگر برگزیده هفتمین جشنواره بین المللی فارابی، بخش بزرگسال، پخش شده از اخبار سراسری، 11 بهمن 1393.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "گفتگوی ویژه خبری" از شبکه 6 سیما، با موضوع: "رتبه بندی بین المللی دانشگاهها"، پخش شده از شبکه 6 سیما، 13 تیر 1399.

 

گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "گفتگوی ویژه خبری" از شبکه 6 سیما، با موضوع: "رشد تولید علم ایران"، پخش شده از شبکه 6 سیما، 29 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "ترویج علم، دانشگاه و علم سنجی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 22 ابان 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "پژوهش، دانشگاه، صنعت"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 27 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "علم سنجی، برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهش و فناوری"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 31 تیر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "مالکیت فکری و اخلاق پژوهش"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 20 اذر 1397.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "طلوع" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "اشنایی با علم سنجی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 17 اسفند 1390.


گفتگو در برنامه تلویزیونی "کتابخوان" از شبکه 7 سیما، با موضوع: "ترسیم نقشه علم"، پخش شده از شبکه 7 سیما، 1394.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "مجله علمی" از شبکه جهانی جام جم سیما، با موضوع: "بررسی جایگاه علمی ایران"، پخش شده از شبکه جهانی جام جم سیما، 1388.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "فرجه" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "علم سنجی در اموزش عالی"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 19 تیر 1388.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "برنامه ایران، علم 86" از شبکه جام جم 1 سیما، با موضوع: "مروری بر وضعیت علمی ایران در سال 1386"، پخش شده از شبکه جام جم 1 سیما، 5 فروردین 1387، ساعت 21.30 تا 22.25.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "Perspective of Iran Science" از شبکه بین المللی سحر سیما، با موضوع: "مروری بر وضعیت توسعه علمی ایران"، پخش شده از شبکه بین المللی سحر سیما، 18 ابان 1387، ساعت 24.10 تا 00.25 بامداد [برنامه به زبان انگلیسی].


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "مجله علمی" از شبکه جهانی جام جم سیما، با موضوع: "علم سنجی: مفاهیم و کارکردها"، پخش شده از شبکه جهانی جام جم سیما، 1386.


گفتگوی زنده با برنامه تلویزیونی "پرتو" از شبکه 4 سیما، با موضوع: "نقش علم سنجی در ارزیابی علم و فناوری"، پخش شده از شبکه 4 سیما، 30 ابان1386.


گفتگوی زنده در سومین برنامه مجازی "قطب نمای اموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران"، با عنوان: "مسئله و موضوع پژوهش: چارچوبها و شیوه های تدوین"، برگزار شده از صفحه اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 23 اردیبهشت 1399. (بخش اول).


گفتگوی زنده در سومین برنامه مجازی "قطب نمای اموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران"، با عنوان: "مسئله و موضوع پژوهش: چارچوبها و شیوه های تدوین"، برگزار شده از صفحه اینستاگرام انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، 23 اردیبهشت 1399. (بخش دوم).


سخنرانی مجازی با عنوان "کنسرسیوم سنجش و ارزیابی علم، فناوری و نواوری: مفاهیم، ضرورتها و پیش نیازها"، در "نشست مجازی کنسرسیوم سنجش وارزیابی علم، فناوری و نواوری در ایران: مسائل و راهکارها"، برگزار شده از طریق اسکای روم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 25 شهریور 1399، تهران.


گفتگو در "نشست علم سنجی"، در "سومین کنگره متخصصان علوم اطلاعات"، 15 ابان 1396، تهران.


سخنرانی به عنوان دبیر علمی همایش، در "همایش علم سنجی در نظر و عمل: ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری (ادکا)"،، با عنوان "ارزیابی تطبیقی در علم سنجی"، 5 اذر 1392، تهران. (بخش اول).


سخنرانی به عنوان دبیر علمی همایش، در "همایش علم سنجی در نظر و عمل: ششمین همایش سراسری اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی کتابداری (ادکا)"،، با عنوان "ارزیابی تطبیقی در علم سنجی"، 5 اذر 1392، تهران. (بخش دوم).

مصاحبه های رادیویی

صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (13 مرداد 1386، ساعت 20:30 تا 21).

      موضوع گفتگو: معرفی اخرین رتبة علمی ایران و برخی از کشورهای منطقه.

 

صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (21 شهریور 1386، ساعت 20:45 تا 21).

      موضوع گفتگو: ISI و جایگاه ان در رتبه‌بندی علمی کشورها.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "رادیو خبر" (18 ابان 1386، خبر ساعت 10، در اخبار سایر خبرهای رادیوهای سراسری).

      موضوع گفتگو: اشنایی با علم‌سنجی و شاخص‌های ان در رتبه‌بندی علمی کشورها.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامة گفتگو" (24 ابان 1387، ساعت 17:45 تا 19:30).

      موضوع گفتگو: جایگاه علم ایران در جهان.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان، "برنامة انعکاس"، موج FM، ردیف 88.1 (15 فروردین 1389، ساعت 21 تا 21:30).

      موضوع گفتگو: اینده علم ایران.


 صدای جمهوری اسلامی ایران، "برنامه صبح دانش" (شنبه، 15 خرداد 1389، ساعت 09:10 تا 09:22).

      موضوع گفتگو: رتبه علمی دانشگاه‌های ایران در ISI.

مصاحبه ها و مقاله های مطبوعاتی

"رهایی دانشگاه از «شبه پژوهش»ها"، روزنامه ایران، بخش اندیشه. شماره 6101، چهارشنبه 25 اذر 1394.

"پژوهشها باید مطابق هدفمایمان باشد"، خبرگزاری سیناپرس: خبرگزاری علم و فرهنگ. کد خبر: 24106 پنج‌شنبه 19 اذر 1394.

"درباره کتاب نمایه های تخصصی الکترونیکی: مطالعه این کتاب به تمام دانشگاهیان توصیه می شود"، خبرنامه سمت،  شماره 10، بهمن و اسفند 1393. ص. 13.     

"گفتگو با پژوهشگر برتر علوم انسانی ایران در سال 1390: دکتر عبدالرضا نوروزی چاکلی"، روابط عمومی دانشگاه شاهد، منتشر شده روی وب سایت روابط عمومی دانشگاه شاهد، 26 مهر 1393.

"حلقه مفقوده چرخه پژوهش: ایا میان حجم شبه پژوهشها در یک کشور و میزان توسعه یافتگی ان رابطه ای وجود دارد؟" روزنامه ایران، بخش اندیشه، سال بیستم، شماره 5819، پنج‌شنبه 26 اذر 1393. ص. 17.

"تاملی پیرامون تحریم علمی نویسندگان ایرانی: تیغ قدرت بر شاهرگ علم"، روزنامه ایران، بخش اندیشه، سال نوزدهم، شماره 5505، پنج‌شنبه 16 ابان 1392. ص. 9.

"دبیر علمی ششمین همایش ادکا: مهم ترین ویژگی یک همایش، تقویت جنبه های اجتماعی در هر رشته علمی است"، خبرگزاری لیزنا، بخش گفتگو، کد مطلب: 13640، پنج‌شنبه 7 اذر 1392.

"چگونه می توان علم را به ثروت بدل کرد؟"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه. شماره 5344، 31 فروردین 1392.

"تعداد چاپ مقالات در مجلات ISI تا چه اندازه نماد توسعه‌یافتگی علمی است؟ تولید علم باید منشا ثروت شود"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5236، چهارشنبه 8 اذر 1391. ص. 12.

"در گفت‌و‌گو با صاحبنظران جایگاه پژوهش و میزان کاربرد ان در جامعه اسیب‌شناسی شد: پژوهش‌هایی که همچون راز سر به مهر می‌مانند"، روزنامه ایران، بخش دین و اندیشه، سال هجدهم، شماره 5249، پنج‌شنبه 23 اذر 1391. ص. 14.

"درد ما چاپ مقاله ISI نیست"، روزنامه جام جم، یکشنبه 11 تیر 1391. ص. 12.

"اسیب‌شناسی کتاب‌های رشته کتابداری (7): افزایش امتیاز علمی تالیف کتاب به پویایی حوزه نشر می‌انجامد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، دوشنبه 24 بهمن 1390، (ساعت 11:41).

"کتابداری در عرصه سیاستگذاری علم نیز وارد شده است"، خبرگزاری لیزنا، چهارشنبه 30 اذر 1390، (ساعت 14:23).

"رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات در ISI/ دانشگاه ازاد اسلامی صدرنشین دانشگاه‌ها در رشته شیمی، تهران، صنعتی شریف و علوم پزشکی تهران؛ رتبه‌های اول تا سوم مقالات"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 11 خرداد 1389، (ساعت 10:44:17)، کد خبر: 05225-8903.

"محققان ایرانی رتبه دوم تولید مقالات را بین کشورهای اسلامی کسب کردند"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگی، 11 خرداد 1389، (ساعت 16:40:24)، کد خبر: 1151371.

"رتبه‌بندی دانشگاه‌های کشور از نظر تعداد مقالات در ISI"، همشهری انلاین، (سه‌شنبه، 11 خرداد 1389، ساعت 14:49).

"جزئیات تازه‌ترین رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در ISI/ حضور 14 دانشگاه ایرن در فهرست دانشگاههای دارای رتبه؛ پیشتازی دانشگاه رازی از لحاظ نسبت استناد به مقاله در کشور"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18 خرداد 1389، (ساعت 11:19:01)، کد خبر: 05114-8903.

"ایران مقام هفتم اسیا را در تولید مقالات علمی دارد"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا). سرویس علمی- فرهنگی، 18 خرداد 1389، (ساعت 14:35).

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان"، جام جم انلاین، یکشنبه 16 خرداد 1389، (ساعت 08:00)، شماره خبر: 100877043601 .

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های برتر جهان"، روزنامه جام جم، یکشنبه 16/3/1389، ص. 21.

"14 دانشگاه ایرانی در فهرست دانشگاه‌های رتبه‌دار جهان قرار گرفتند"، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، پنج‌شنبه 24 تیر 1389، (ساعت 15:48:14)، کد خبر: 1228411.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد: ثبت 14هزار و 958 عنوان مدرک علمی در پایگاه اسکوپوس از ابتدای 2010، دانشگاه تهران در بین پانصد دانشگاه برتر جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 17 شهریور 1389، (ساعت 08:55:36)، کد خبر: 09955-8906.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نمایه 12هزار و 391 مدرک علمی از ابتدای 2010 در پایگاهWoS "، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، چهارشنبه 22 شهریور 1389، (ساعت 11:36:36)، کد خبر: 09446-8906.

"گزارش ایسنا از تازه‌ترین امار تولید علم کشور: ثبت بیش از 16هزار مستند علمی محققان ایرانی از ابتدای 2010؛ جهش 30 درصدی تولیدات علمی نمایه شد? ایران طی دو ماه اخیر"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، یکشنبه 16 ابان 1389، (ساعت 11:38:09)، کد خبر: 10454-8908.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: دست‌اندرکاران ترویج علم به یاری کتابخانه‌ها بشتابند"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 27 اذر 1389، (ساعت 12:07)، کد مطلب: 90891.

"رتبه‌بندی دانشگاههای جهان بر اساس شاخص‌های رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان براساس شاخص‌هایISI/ مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور خبر داد: حضور 16 دانشگاه کشور در میان برترین دانشگاههای جهان"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی- فناوری، جمعه 3 دی 1389، (ساعت 12:55:53)، کد خبر: 18270-8909.

"اما و اگرهای متمرکز شدن ازمون دکترای کتابداری: خلاقیت و تحقیق، معیار اصلی گزینش دانشجوی دکترای کتابداری باشد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، شنبه 22 بهمن 1389، (ساعت 11:34).

"رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، با اعلام ثبت 13هزار567 مدرک علمی ایران در پایگاه WoS در سال 2008 از نمایه پنج‌هزار و 303 مدرک علمی در این پایگاه از ابتدای ژانویه تا 20 اوریل 2009 (31 فروردین ما) خبر داد."، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 18 اردیبهشت 1388، کد خبر: 09723- 8802.

"مطالعه هدفمند، شاخص توسعه کتابخوانی است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). 2 شهریور 1388، (ساعت 49:12)، کد مطلب: 47429.

"در گفت‌وگو با ایسنا اعلام شد: جدیدترین امار و رتبه‌بندی جهانی ایران به تفکیک حوزه‌های مختلف علمی"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 10 تیر 1388، (ساعت: 12:16:40)، کد خبر: 03323- 8804.

"مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: ارتقای ایران به رتبه سی و هفتم تولید علم جهان، صعود پنج پله‌یی ایران به جایگاه چهل و یک جهان در تعداد استنادها"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس پژوهشی، 8 تیر 1388، (ساعت: 12:49:33)، کد خبر: 03157- 8804.

"علم‌سنجی ایرانی در گفتگوی تفصیلی با دکتر نوروزی چاکلی: به ازای هر 100 استاد دانشگاه، 99 مقاله و تنها یک اختراع وجود دارد. کنسرسیوم ارزیابی وضعیت علمی کشور تشکیل می‌شود"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 12 خرداد 1388، (ساعت 13:59:50)، کد خبر: 11847-8802.

"22 مقاله کتابداری از ایرانیان در WoS ثبت شد"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، 14 مرداد 1388، (ساعت 10:34).

"با اعلام اخرین امار مستندات علمی 10 سال اخیر ایران مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، ایران با یک پله صعود در جایگاه 36 تولید علم جهان قرار گرفت"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 27 مرداد 1388، (ساعت 12:58:30)، کد خبر: 03585-8807.

"رشد چشمگیر مقالات علمی ایران در سال 2009 رئیس گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی خبر داد: نمایه 13هزار و 257 مدرک علمی طی 9 ماه اول سال در پایگاه WoS"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 2 ابان 1388، (ساعت 12:35:06)، کد خبر: 03586-8807.

"یک استاد کتابداری و اطلاع‌رسانی عنوان کرد: انتقال مهارت به مخاطب، مهم‌ترین وظیفه کتابدار است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 7 خرداد 1387، (ساعت 14:49).

"اینده پژوهش کتابداری ایران روشن است"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 16 مرداد 1387.

"در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی صورت می‌پذیرد: تلاش دانشگاه شاهد برای تاسیس گرایش علم‌سنجی"، خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا). چاپ و نشر، 22 مرداد 1387، (ساعت 14:01).

"با تاکید بر ضرورت اعلام رتبه علمی کشور در بازه‌های 10 ساله؛ مدیر علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور: ایران از لحاظ مدارک علمی نمایه شده در 10 سال اخیر، در رتبه 38 جهان است"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 13 بهمن 1387، (ساعت 06: 46: 09)، کد خبر: 1281740.

"کتابداران از سالی که گذشت نباید بگذرند"، شیرازه، سال اول، شماره 2، بهمن و اسفند 1386.

"گزارش تحلیلی دربارة روند محاسبة رتبة علمی ایران در دنیا و منطقه: تعداد دانشمندان ایران نزدیک به استاندارد جهان"، روزنامة همشهری، سال 15، شمارة 4269 (چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1386)، ص. 7.

"رتبة علمی ایران در جهان چند است؟"، روزنامة همشهری، سال 15، شمارة 4276 (پنج‌شنبه، 3 خرداد 1386)، ص. 7.

"تخصصی‌تر شدن کتاب‌های رشتة علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی یک ضرورت است"، خبرنامة سمت (سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، شمارة 51، (خرداد 1386)، ص. 6- 7.

"گریز از توهم توسعه علمی"، همشهری انلاین، کد خبر 31102، (1386).

"ایا افزایش تولیدات علمی نمایه شدة ایران در پایگاه موسسة اطلاعات علمی، نشانة پیشرفت است؟: گریز از توهم توسعة علمی"، روزنامة همشهری، سال 15، شمارة 4363 (سه‌شنبه، 20 شهریور 1386)، ص. 7.

"چالش‌های پیش روی ایران در مواجهه با ISI: توهم توسعة علمی، واقعی نیست"، روزنامة جام جم، سال 8، شمارة 2117 (چهارشنبه، 18 مهر 1386)، ص. 7.

"تازه‌ترین گزارش‌ISI از تولید علم و رتبه علمی ایران: ثبت بیش ازپنج هزار و‌360 مقاله علمی طی هشت ماه اول ‌2007 (صعود به رتبه چهل و یکم) تولید علم جهان طی دورة 10 ساله اخیر"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 17 شهریور 1386، (ساعت 45: 40: 12)، کد خبر 07868- 8606.

“در پاسخ به مقالة دکتر رضا داوری: سیاست علم‌سنجی: ایا بالاتر رفتن رتبة علمی در ISI، توهم توسعة علمی را تداعی می‌کند؟. روزنامه ایران. س. 13، ش. 3737، (25 شهریور 1386). ص. 10.

"پاسخ مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی به مقالة رئیس فرهنگستان علوم (‌1): 
ایا بالاتر رفتن رتبة علمی در ISI، توهم توسعة علمی را تداعی می‌کند؟"
.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 21 شهریور 1386، (ساعت 06: 42: 12)، کد خبر 10045- 8606.

"پاسخ مدیر گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی به مقالة رئیس فرهنگستان علوم (‌2): 
ایا بالاتر رفتن رتبة علمی در ISI، توهم توسعة علمی را تداعی می‌کند؟"
.
خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 21 شهریور 1386، (ساعت 38: 43: 12)، کد خبر 11226- 8606.

"تازه‌ترین گزارش ‌از تولید علم ایران در ISI: صعود به رتبه چهلم تولید علم جهان طی دورة ‌10 ساله، رشد شاخصِ نسبت استناد به مقالات ایران"، خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا). سرویس علمی، 9 مهر 1386، (ساعت 02: 57: 13)، کد خبر 04111- 8607.

"کتاب و کتابخوانی در کشور ما". روزنامه قدس. س. 5، ش. 1293، 31 خرداد 1371 . ص. 4.

پایان نامه کارشناسی ارشد

رفتارهای اطلاع‌یابی پژوهشگران مراجعه‌کننده به وب‌جهانگستر(World Wide Web) در دانشگاه تربیت‌مدرس


محل تحصیل: دانشگاه تربیت مدرس

استاد راهنما: دکتر یحیی دوستدار

استاد مشاور:دکتر  زهرا اباذری

تاریخ دفاع: 18 تیرماه 1379

طرحهای پژوهشی

1.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1397). مطالعه تطبیقی ساختار برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری پژوهش در ایران، ترکیه، المان و ایالات متحده امریکا. تهران: دانشگاه شاهد.

2.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1395). شناسایی، ارزیابی و رتبه‌بندی پژوهشگران دارای بیشترین بهره‌وری علمی در ایران در حوزه‌های وابسته به «ریزارایه‌ها»، «انتی‌بادی‌های تک‌دودمانی»، «پروبیوتیک‌ها»، «ویروسهای از بین برنده سلولهای سرطانی» و «ویروس‌شناسی». ناظر طرح: حمیدرضا طهوری. همکاران طرح: حمید نوروزی چاکلی، سعیده رجب زاده؛ امور اجرایی طرح: ماهرو شایق. تهران: نهاد ریاست جمهوری، معاونت علمی و فناوری، ستاد توسعه زیست فناوری. [طرح پژوهشی کلان ملی].

3.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1393). تحلیل موانع، مشکلات و عوامل موثر بر انتشار، مدیریت و اثربخشی نشریات علمی ایران و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع ان. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی. [طرح پژوهشی کلان ملی].

4.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1393). شناسایی، تعیین اعتبار و معرفی نمایه‌نامه‌های معتبر و مجله‌های نامعتبر بین‌المللی و معیارهای ارزیابی ان‌ها. ناظر طرح: اسماعیل قادری فر. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی. [طرح پژوهشی کلان ملی].

5.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1393). ممیزی رشته امار زیستی ایران. ناظر اجرایی طرح: کاظم نژاد لیلی، انوشیروان. تهران: دانشگاه تربیت مدرس.

6.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1392). دوره چهارم طرح ممیزی توسعه علوم: ممیزی علم، فناوری و نواوری ایران در حوزه گیاهشناسی. ناظر طرح: انجمن زیست شناسی ایران. تهران: نهاد ریاست جمهوری اسلامی ایران، معاونت علمی و فناوری، مجمع علمی ممیزی توسعه علوم، دبیرخانه ممیزی توسعه علوم پایه، انجمن زیست‌شناسی ایران.

7.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1391). مطالعه تطبیقی و طراحی ساختار پژوهشی علوم پایه. ناظران طرح: حسن ابراهیم زاده معبود و مظفر شریفی. تهران: انجمن زیست شناسی ایران.

8.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1391). ممیزی بیوشیمی پایه. ناظر اجرای طرح: رضا حسن ساجدی، همکار طرح: پریچهر زمانی. تهرن: دانشگاه تربیت مدرس، قطب بیوتکنولوژی.

9.     نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1390). ممیزی رشته زیست‌شناسی و شاخه‌های جدید ان در ایران، ترکیه، مالزی، ژاپن و ایالات متحده امریکا. ناظران طرح: حسن ابراهیم زاده معبود و مظفر شریفی. تهران: انجمن زیست شناسی ایران.

10. نوروزی چاکلی، عبدالرضا.، مجری طرح. (1391). بررسی وضعیت و جایگاه مقاله‌های محققان ایران و نشریات ایرانی در سطح ملی و بین‌المللی. ناظر طرح: مظفر شریفی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مرکز برنامه ریزی و سیاستگذاری پژوهشی.

11. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1389). بررسی الگوهای همکاری علمی مشترک در تولیدات علمی نمایه‌سازی شدة دانشگاه شاهد در ISI . تهران: دانشگاه شاهد..

12. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1389). تولید علم نمایه شده ایران در پایگاههای استنادیِ «موسّسة اطّلاعات علمی» (ISI) در سالهای 1970 تا 2009، و ارزیابی تطبیقی اخرین تحولات تولید علم در کشورهای ترکیه، مصر، عربستان و پاکستان. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

13. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، همکار اصلی طرح. (1388). ارزیابی تطبیقی مدارک علمیِ نمایه شده دانشگاه‌ ازاد اسلامی در «موسّسة اطّلاعات علمی» (ISI) در سال‌های 1999 تا 2008. مجری طرح: افشین موسوی چلک. بابل: دانشگاه ازاد اسلامی، واحد بابل.

14. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1388). بازشناسی ارتباط شاخص‌های علم، فنّاوری و نواوری با اثربخشی ان‌ها و طراحی چارچوب کامل سنجش علم، فنّاوری و نواوری در ایران. همکاران طرح: محمد حسن زاده، حمزه علی نورمحمدی.  تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

15. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1388). ارزیابی تطبیقی مدارک علمی نمایه شده ایران و کشورهای منطقه در پایگاه‌های استنادیِ موسسه اطلاعات علمی (ISI) در سال‌های 2006 تا 2008. همکار طرح: محمد حسن زاده. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.

16. نوروزی چاکلی، عبدالرضا، مجری طرح. (1388). گزارش ارزیابی درونی گروه اموزشی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شاهد. تهران: سازمان سنجش اموزش کشور، دبیرخانه ارزیابی درونی؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دفتر نظار