دانشگاه شاهد

محسن ناصری

دانشیار - دکترای تخصصی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : طب سنتی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (148)   Download XML   Download TXT

●  فعالیت ضد التهابی یک داروی طبیعی گیاهی-دریایی (MS14 - SANT و SUSP) در مقایسه با سالیسیلات سدیم یا متیل پردنیزولون در مدل موش برای مولتیپل اسکلروزیس
   ◂ Mohsen Naseri، Zahra Khalaj Sereshki، Behnaz Ghavami، Bagher Minaii Zangii، Mohammad Kamalinejad، Parvaneh Mohseni Moghaddam، Majid Asghari، Seyed Abbas Hashemi Nejad، Fatemeh Emadi، Farzaneh Ghaffari
   ✔ 1400/10/20  2022/01/10
    European Journal of Translational Myology
PDF   

●  نتایج اولیه اثر عصاره جو (Hordeum vulgare L.) بر کبد، پانکراس، کلیه ها و بافت های قلب در موش های صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین
   ◂ Mohsen Naseri، Zahra Khalaj Sereshki، Behnaz Ghavami، Bagher Minaii Zangii، Mohammad Kamalinejad، Parvaneh Mohseni Moghaddam، Majid Asghari، Seyed Abbas Hashemi Nejad، فاطمه عمادی، Farzaneh Ghaffari
   ✔ 1400/09/02  2021/11/23
    European Journal of Translational Myology
PDF   

●  The Perspective of Traditional Persian Medicine on Botanicals Effective in Quitting Opium Addiction: A Review
   ◂ Zahra Bahaeddin, Mohsen Naseri, Shabnam Khatami, Farzaneh Ghaffari, Abdolali Moosavizadeh, Niki Vakili Zahir
   ✔ 1400/07/12  2021/10/04
    Traditional and Integrative Medicine


●  مدیریت زخم پای دیابتی با ژل Myrtle (M. communis) بر اساس طب فارسی: گزارش یک مورد
   ◂ محسن ناصری، فاطمه عمادی، سید حسین خلیل زاده، محمد کمالی نژاد، راضیه جعفری حاجتی، سید علی خدایی
   ✔ 1400/06/24  2021/09/15
    Advances in Integrative Medicine
PDF   

●  اثر میخک موضعی (Syzygium aromaticum (L.) Merr. & L.M.Perry) برای انزال زودرس: یک پایلوت تصادفی کارازمایی بالینی دوسوکور کنترل شده با دارونما
   ◂ Ahmad Reza Sharifi Olounabadi، Fereidoun Khayyamfar، Mohammad Kamalinejad، Mahmood Salesi، Fatemeh Alijaniha، Fatemeh Emadi، Farzaneh Ghaffari، Babak Daneshfard، Mohsen Naseri
   ✔ 1400/05/27  2021/08/18
    Traditional and Integrative Medicine


●  منصور ابن الیاس شیرازی، پیشرو در نورواناتومی
   ◂ Babak Daneshfard، Makan Sadr، Ali Abdolahinia، Hassan Azari، مریم ایرانزاد اصل، Aliakbar Velayati، محسن ناصری
   ✔ 1400/04/25  2021/07/16
    Neurological Sciences


●  The Effect of Myrtus communis Aqueous Extract-Containing Gel on Wound Healing in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats
   ◂ Seyed-Ali Khodaie, Fatemeh Emadi, Mohsen Naseri, Mohammad Kamalinejad, Seyed Mohammad Riahi, Fatemeh Alijaniha, Mehrdad Roghani
   ✔ 1400/04/10  2021/07/01
    Current Drug Discovery Technologies


●  تاثیر عصاره Melissa officinalis L. بر یادگیری و حافظه: دخالت بیان هیپوکامپ سنتاز اکسید نیتریک و عامل نوروتروفیک مشتق از مغز در موشهای صحرایی دیابتی
   ◂ محسن ناصری، Reza Arabi Mianroodi، Zeynab Pakzad، Peyman Falahati، Masomeh Borbor، Hossein Azizi، سیما نصری
   ✔ 1400/02/22  2021/05/12
    Journal of Ethnopharmacology
PDF   

●  مرهم مفصل کاهش التهاب مفصل و IL-1? ژن بیان در مدل حیوانی ارتریت روماتوئید
   ◂ رویا یارایی شهمیرزادی، Mohammad Majidi، Fatemeh Heidarnejad، Mohsen Naseri، Shahin Bonakdar، Maryam Salimi
   ✔ 1400/02/13  2021/05/03
    Veterinary Medicine and Science
PDF   

●  اثر تابش گاما بر سمیت سلولی ، محتوای فنولیک و حاد سمیت عصاره Cuscuta chinensis L.
   ◂ Fatemeh Alijaniha، Fatemeh Emadi، Mohsen Naseri، Mohammad Kamalinejad، Elahe Motevaseli، Malihe soodi، Roya Karimi
   ✔ 1400/02/09  2021/04/29
    Radiation Physics and Chemistry: the journal for radiation physics, radiation chemistry and radiation processing
PDF   مقالات کنفرانسی (56)   Download XML   Download TXT

●  اثرCassia fistula در مقایسه با روغن معدنی در کودکان یبوست عملکردی
   ◂ محمدرضا اسماعیلی دوکی، محمد کمالی نژاد، علی بیژنی، هدی شیرافکن، ُسید علی مظفرپور، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  اثرات دوزهای مختلف Nepeta menthoides در موش های افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، صدیقه طالبی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی
PDF   

●  تاثیر دوزهای مختلف گیاه نپتا در افسردگی ناشی از رزین در موش
   ◂ صدیقه طالبی، بتول رحمتی کچومثقالی، فاطمه عمادی، معصومه جرجانی، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  از منابع طب سنتی تا جلوگیری از عود در بیماران وابسته به مواد افیونی
   ◂ عبدالعلی موسوی زاده، فرزانه غفاری، راضیه جعفری حاجتی، اذرخش مکری، سید محمد نظری، محسن ناصری
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    بیست و چهارمین کنگره فیزیولوژی و فارماکولوژِی ایران
PDF   

●  اثر دوزهای مختلف نپتا منتوئیدس بر افسردگی ناشی از رزرپین
   ◂ بتول رحمتی کچومثقالی، محسن ناصری، صدیقه طالبی، معصومه جرجانی، فاطمه عمادی
   ✔ 1398/08/10  2019/11/01
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  اثر پماد ختمی یک درصد در درمان اپوتیک : کارازمایی بالینی پایلوت، پلاسبو و کنترل
   ◂ واحده ناصری، محسن ناصری، زهرا چاوش زاده، ازاده میزانی، لطیف کچکار، محمد کمالی نژاد، راضیه جعفری حاجتی، زهرا بها الدین
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثر حب الشفا بر وسوسه بیمارن معتاد به افیونی: پیگیری 6 ماهه
   ◂ سید عبدالعلی موسوی زاده، محسن ناصری، راضیه جعفری حاجتی
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Scientific Reassessment of Old Medical Sources Can be a Futuristic Approach for New Opium Addiction Drug
   ◂ Niki Vakili Zahir, Mohsen Naseri, Shabnam Khatami, Azadeh Mizani
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثربخشی حب الشفا در وسوسه بیماران مبتلا به افیونی؛ 6 ماه پیگیری
   ◂ محسن ناصری، سیدعلی موسوی زاده، راضیه جعفری حاجتی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   

●  ارزیابی مجدد از منابع پزشکی قدیمی؛ یک رویکرد اینده نگر باشد برای اعتیاد به مواد مخدر جدید
   ◂ محسن ناصری، نیکی وکیلی ظهیر، شبنم خاتمی، ازاده میزانی
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    8th National Congress on Medicinal Plants
PDF   کتاب ها

●  احیاگران طب سنتی ایران در دوران معاصر جلد سوم
   ◂ فرزانه غفاری، محسن ناصری، راضیه جعفری حاجتی

●  احیاگران طب سنتی ایران د ر دوران معاصر- جلد دوم
   ◂ فرزانه غفاری؛ محسن ناصری؛ راضیه جعفری حاجتی

●  طب بومی در منابع مکتوب طب سنتی

●  احیاگران طب سنتی ایران در دوران معاصر
   ◂ فرزانه غفاری، محسن ناصری

●  حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران (ویرایش دوم)

●  گپ علمی
   ◂ سید فرشاد حسینی شیرازی، افشین زرقی، فریدون عزیزی ، مصطفی قانعی، عباسی کبریایی زاده، هاله حامدی فر، سعید سرکار

●  درد low back از دیدگاه طب سنتی ایران
   ◂ محسن ناصری، محمدرضا واعظ مهدوی،فاطمه عمادی، نفیسه حسینی یکتا، سقراط فقیه زاده، یونس روحانی

●  حفظ سلامتی از دیدگاه طب سنتی ایران (انگلیسی)
   ◂ دکتر محسن ناصری

●  مجموعه اثار دکتر سید جلال الدین مصطفوی کاشانی(جلدسوم)
   ◂ مجید مصطفوی کاشانی

●  مروری بر کلیات طب سنتی ایران
   ◂ محسن ناصری، حسین رضایی زاده، رسول چوپانیپایان نامه ها

●  تبیین اصول حفظ الصحه در طب سنتی ایران و مقایسه ان با یافته های علوم نوین پزشکی
   ◂ محمد انصاریپور

●  تبیین سو تنفس در طب سنتی ایران و بررسی اثر فراورده زوفا بر بیماری مزمن انسدادی ریه
   ◂ علی عبدالهی نیا

●  تبیین هضم معدی در طب سنّتی ایران و بررسی اثر تعدیل غذا بر سوهاضم? عملکردی (نوع نفّاخ)
   ◂ فرشته نوری

●  تبییی قَزح اس دیذگا طب س تٌی ایزای بزرسی اثز فزا رٍد اّی ه رَد ا اًر بز سخن دیابتی
   ◂ سیدعلی خدائی

●  تبیین حفظ الصحه و معالجات بیماران معتاد به مواد افیونی از دیدگاه طب ایرانی و بررسی اثر درمان نگهدارنده حب الشفا
   ◂ سید عبدالعلی موسوی زاده ورنوسفادرانی

●  Explanation of Catarrh according to Traditional Iranian Medicine and Assesing the effect of Nepeta bracteata Benth. on Allergic Rhinitis symptoms
   ◂ محمدرضا حاجی حیدری

●  تبیین غم از دیدگاه طب سنتی ایران و اثر فراورده بادرنجبویه و فراورده اسطوخودوس در درمان افسردگی
   ◂ سیدمصطفی اعرج خدائی

●  تبیین انزال زودرس از دیدگاه طب سنتی ایران و بررسی تاثیر ژل میخک بر ان
   ◂ احمدرضا شریفی علون ابادی

●  تاثیر فراورده ترکیبی گل پنیرک و گل ختمی بر پیشگیری از موکوزیت حاد ناشی از پرتودرمانی در بیماران مبتلا به سرط
   ◂ ناصر رضایی پور

●  72.تبیین بیماری ضعف هضم در طب سنتی ایران و بررسی تاثیر فراورده پونه بر بهبود علایم سو هضم عملکردی
   ◂ محمود باباییاننمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید