دانشگاه شاهد

محمدرضا شعیری

دانشیار - دکتری روانشناسی


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : روانشناسی
شماره اتاق : 60
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212470
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (192)   Download XML   Download TXT

●  رابطه سبک های دلبستگی ناایمن و افکار خودکشی: بررسی نقش واسطه ای دشواری در تنظیم هیجان در دانش اموزان ایرانی
   ◂ سیدحامد سجادپور، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب، محمد غلامی فشارکی
   ✔ 1401/03/01  2022/05/22
    روان شناسی مدرسه
PDF   

●  رابطه بین تجربیات تجزیه ای و اسکیزوتایپیال ویژگی های شخصیتی: نقش واسطه ای سردرگمی استنباطی
   ◂ محمد غلامی فشارکی، محمدرضا شعیری، اکرم قربعلی
   ✔ 1401/01/31  2022/04/20
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس ارزیابی جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد )Compact )درنمونههای غیربالینی ایرانی
   ◂ محمد غلامی فشارکی، سهیلا قمیان، محمدرضا شعیری، زینب سلیمانی
   ✔ 1400/11/16  2022/02/05
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●   اختلال وسواسی جبری ارتباطی (ROCD) در فرهنگ ایرانی: نشانه ها، علل و پیامدها
   ◂ محمدرضا شعیری، حجت الله فراهانی، سهیلا قمیان
   ✔ 1400/09/20  2021/12/11
    اصول بهداشت روانی=journal of fundamentals of mental health
PDF   

●  مقایسه نتایج پاسخدهی به ازمون رورشاخ در نمونه 13 ساله غیر بالینی شهر قم با نمونه مشابه ان در نظام جامع اکسنر(2003)
   ◂ محمدرضا شعیری، حسین کنجکاو
   ✔ 1400/06/22  2021/09/13
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  مقایسه طرحواره درمانی هیجانی مواجهه و پاسخ تقویت شده
   ◂ محمدرضا شعیری، بنفشه قرارای، علی اصغر عسگری نژاد، سمیرا معصومیان، عباس رمضانی فرانی
   ✔ 1400/05/19  2021/08/10
     روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران=Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology - اندیشه و رفتار سابق
PDF   

●  طراحی پرسشنامه وسواس فکری-اجباری رابطه (ROCI) بر اساس فرهنگ ایرانی و ارزیابی ویژگی‌های روان‌سنجی ان
   ◂ محمدرضا شعیری، سهیلا قمیان، حجت الله فراهانی
   ✔ 1400/03/31  2021/06/21
    Iranian Journal of Psychiatry
PDF   

●  پیش‌بینی افکار خودکشی بر اساس مولفه‌های دشواری در تنظیم هیجان در بیماران انگاره‌پرداز خودکشی
   ◂ حامد سجادپور، محمد غلامی فشارکی، محمدرضا شعیری، لیلا حیدری نسب
   ✔ 1400/02/01  2021/04/21
    طب انتظامی
PDF   

●  بررسی اثربخشی فرزندپروری ذهن‌اگاه در کاهش مشکلات برونی‌سازی کودکان پسر دبستانی و رفتارهای فرزندپروری مادران انها
   ◂ محمدرضا جلالی، محمدرضا شعیری، فاطمه خزایی، پرویز ازاد فلاح
   ✔ 1400/01/10  2021/03/30
    روانشناسی بالینی و شخصیت - دانشور رفتار سابق- دانشور سابق
PDF   

●  بررسی تاثیر دوره‌ی کوتاه‌مدت دعاکردن در موقعیت سرکوب هیجان بر میزان خلق و تهی‌شدن من در نمونه‌ی غیربالینی
   ◂ محمدرضا شعیری، نعمت اله یارالهی، زینب حسن زاده دستجردی
   ✔ 1399/12/03  2021/02/21
    پژوهش در دین و سلامت=Journal of Research on Religion & Health
PDF   مقالات کنفرانسی (55)   Download XML   Download TXT

●  بررسی ارتباط رضایت از زندگی و پنج عامل بزرگ شخصیت
   ◂ محمدرضا شعیری، رسول روشن چسلی، سید محسن کلانتر، محمد غلامی، مرضیه زعفرانیه
   ✔ 1397/06/20  2018/09/11
    اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، موسسه اموزش عالی مهر اروند، مرکز راهکارهای دستیابی به توسع
PDF   

●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف
   ◂ فریده داودی مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    چهارمین همایش ملی نقد ادبی
PDF   

●  تاثیر گل درمانی در کاهش اختلال های رفتاری کودکان دبستانی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/06/28  2013/09/19
    ششمین همایش بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان ایران
PDF   

●  Study of the Relationship between Happiness and Dimensions of Psychosis, Neurosis and Personality Extraversion
   ◂ Mohammadreza Shaeiri, Soosan Salari
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  An Investigation of The Effectiveness of a Composed Model of Cognitive- behavior Headache Management on the Treatment of Anxiety, Depression, Stress and Migraine Symptoms
   ◂ Hamedi, Asghari Moghaddam, Mohammadreza Shaeiri
   ✔ 1392/04/13  2013/07/04
    3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance
PDF   

●  اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی بر زنان مبتلا به کمر درد مزمن
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1392/03/09  2013/05/30
    پنجمین کنگره سایکوسوماتیک
PDF   

●  اضطراب بیماران درد مزمن دارای تحصیلات دانشگاهی و غیر دانشگاهی
   ◂ فاطمه مسکریان، محمدعلی اصغری مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/03/11  2012/05/31
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  درد مزمن ، افسردگی و افکار خودکشی : بررسی نقش تعدیل کننده افسردگی بر رابطه بین شدت درد و افکار خود کشی در بیماران مبتلا به درد مزمن
   ◂ اکبری، برومند، اصغری مقدم، محمدرضا شعیری، مسگریان، معروفی، ابراهیمی، نایب
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
PDF   

●  وارسی ساخت عاملی پرسشنامه کمال گرایی فراست (FMPS) در نمونه دانشجویی
   ◂ محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   

●  رابطه ی ساده و چندگانه خشم، بازداری رفتاری، کمرویی و افسردگی با اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر
   ◂ مهدی حسنوند عموزاده، محمدرضا شعیری
   ✔ 1391/02/31  2012/05/20
    ششمین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان
PDF   کتاب ها

●  کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان ، چیستی ابعاد و سنجش

●  تمرین های روانشناختی کاربردی در ورزش
   ◂ محمد رحمانی، محمد رضا شعیری

●  انسان و سلامت جنسی. تشخیص و درمان اختلالات جنسی از نظر روان شناختی

●  انقلاب فرهنگی
   ◂ محمدرضا شعیری

پایان نامه ها

●  رابطه بین سرمایه روان شناختی و سبک های دلبستگی با کیفیت زندگی در نوجوانان مقطع متوسطه دوم : وارسی نقش میانجی گرانه طرحواره های ناسازگار اولیه
   ◂ ریحانه مهتدی

●  طراحی و اعتبار یابی مدل ساختاری رابطه سبک دلبستگی و انگاره پردازی خودکشی با نقش میانجی دشواری در تنظیم هیجان، سرکوب فکر، گسستگی و خلق افسرده، در دو نمونه از جوانان انگاره پرداز و اقدام کننده به خودکشی
   ◂ سیدحامد سجادپور

●  بررسی الگوی پاسخ دهی به ازمون رورشاخ در نمونه 13 ساله عیربالینی و مقایسه ان با نمونه های مشابه غیر ایرانی
   ◂ حسین کنج کاو

●  ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارام‍دی‌ پ‍روت‍ک‍ل‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ DCO و زوج‌درم‍ان‍ی‌ TCA در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ ج‍ب‍ری‌ ارت‍ب‍اطی‌ )DCOR( ب‍راس‍اس‌ م‍ف‍ه‍وم‌ی‍اب‍ی‌ DCOR و ان‍طب‍اق‌ اب‍زاره‍ای‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا ان‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‍ی‌
   ◂ سهیلا قمیان

●  بررسی اعتبار و پایایی مقیاس جامع فرایندهای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
   ◂ زینب سلیمانی

●  کارامدی و امکان سنجی پروتکل فراتشخیصی یکپارچه اختلالات هیجانی
   ◂ فیروزه ضرغامی

●  تعیین برازش مدل پیشنهادی تاثیر تجارب تجزیه ای بر رابطه بین نشانه های وسواس فکری- عملی و صفات شخصیتی اسکیزوتایپی با در نظر گرفتن نقش واسطه ای اشفتگی استنتاج در نمونه غیر بالینی
   ◂ اکرم قربعلی

●  پیش بینی پریشانی روانشناختی بر اساس سبک دلبستگی :وارسی نقش واسطه ای ذهن اگاهی و کمال گرایی
   ◂ فاطمه اخوان عبیری

●  مقایسه اثر بخشی مداخله مبتنی بر ذهن اگاهی با و بدن والد گری ذهن اگاهانه در کاهش نشانه های نقص توجه / بیش فعالی زیر استانه تشخیص و مشکلات برونی سازی شده نوجوانان ، تعارض والد -نوجوان و ارتقا کیفیت زندگی
   ◂ اشکان ناصح

●  اثربخشی برنامه فرزندپروری حمایتی برای هیجانات کودکان مضطرب ) SPACE ( وEEG بیوفیدبک بر شدت علایم بالینی و همبسته های الکتروانسفالوگرافیک کودکانمبتلا به اختلال اضطرابی
   ◂ محسن جلالینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید