جستجو عبارت :  بر اساس :
نوع مقاله :
مجله یا کنفرانس :      طبقه مقاله:         تاریخ انتشار (شمسی) : الی :

بررسی و نقد اندیشههای فلسفی تربیتی علی محمد کاردان
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 85241    1396/12/15   2018/03/06    
تحلیل رابطه معنویت در کار و کیفیت زندگی کاری معلمان دوره متوسطه(مورد مطالعه :معلمان شهر قم)
Analysis of the relationship between spirituality in work and the quality of working life of high school teachers (studied: teachers in Qom)
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137517    1398/12/25   2020/03/15    
بررسی تحلیلی ویژگیهای معلم در اسناد اموزشوپرورش کشور و نقد ان با استفاده از دیدگاه شهید ثانی
Analytical review of teacher training indicators in the documents of the countrys education curriculum and critique it by using Shaheed Sanis view points
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 117009    1398/06/12   2019/09/03    
بررسی جایگاه حیات طیبه در سند تحول بنیادین و تبیین راهکارهای تحقق ان در اموزش وپرورش
Study of the status of Tayyebs life in the document of fundamental change and explaining the ways of its realization in education
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 116698    1398/03/02   2019/05/23    
تبیین مولفه‌ها و خرده مولفه ‎های حقوق بشر و تعیین جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش‌وپرورش ایران
Identifying the components and sub-components of human rights and determining its place in the upstream documents of education in Iran
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158472    1399/10/01   2020/12/21    
الگوی مفهومی اموزش همزیستی مسالمت امیز در ایینه قران کریم با نظر به تفسیر المیزان
Conceptual model of teaching peaceful coexistence in the mirror of the Holy Quran According to the interpretation of Al-Mizan
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158548    1400/02/25   2021/05/15    
بررسی تطبیقی مبانی فلسفی تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبایی و لویناس
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 158874    1399/09/17   2020/12/07    
تبیین مولفه‌های تمدن نوین اسلامی موردنظر مقام معظم رهبری و تحلیل جایگاه ان در اسناد بالادستی اموزش‌وپرورش ایران
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 137857    1399/04/01   2020/06/21    
مبانی تربیت اخلاقی در نظریه انسانشناسی شهید مطهری(ره)
Fundamentals of moral education in Shahid Motaharis anthropological theory
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 148268    1399/09/30   2020/12/20    
تبیین تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین اموزش وپرورش و تحلیل ان بر اساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی
 
پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی- علوم انسانی سابق
Endnote  XML  PDF Paper ID : 159222    1400/09/10   2021/12/01    
اولین صفحه...10811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100...آخرین صفحه
 

صفحه قبل   شماره صفحه : 1093 از 1647    صفحه بعد تـعـداد مقاله : 16462

شماره صفحه :

سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی بازگشت به صفحه اصلی