دانشگاه شاهد

شاهپور خانقلی

استاد یار


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :02151212321
پیوندها :
 

مقالات کنفرانسی (6)   Download XML   Download TXT

●  مطالعه مقدار فنل کل، ظرفیت انتی اکسیدانی و برخی از عناصر گیاه مندی
   ◂ مریم عصمتی، اورنگ خادمی، شاهپور خانقلی، راحله نجفی
   ✔ 1398/02/05  2019/04/25
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی خواص انتی اکسیدانی، میزان اسید اسکوربیک و فنل کل در نسترن زرد ایرانی و نسترن معمولی جمع اوری شده از اذربایجان غربی
   ◂ زهرا نورعلی زاده، شاهپور خانقلی و اورنگ خادمی
   ✔ 1396/06/13  2017/09/04
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره ملی علوم باغبانی ایران
PDF   

●  اثر الیسیتور قارچی بر تولید متابولیتهای ثانویه در کشت سلولی فندق
   ◂ شاهپور خانقلی، ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  پتانسیل کمی فعالیت انتی اکسیدانی عصاره های پوست ساقه انار
   ◂ شاهپور خانقلی، ایت اله رضایی نودهی
   ✔ 1391/12/14  2013/03/04
    the 7th south east technical university consortium symposium
PDF   

●  اثر علف کشی اسانس اکالیپتوس بر چند گونه علف هرز
   ◂ ایت اله رضایی نودهی، یاور شرفی، ایت اله رضایی- علیرضا قنبری و شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی پتانسیل علف کشی اسانس رزماری (Rosmarinus officinalis) بر علف های هرزCynodon dactylon و Loloium perenne
   ◂ شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

نمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید