دانشگاه شاهد

مهرداد روغنی

استاد - پی اچ دی


نام دانشکده : دانشکده پزشکی
گروه آموزشی : فیزیولوژی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

دروس مجازی

روش های فیزیولوژی(1) - شنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
فیزیولوژی پزشکی (2)(26) - یکشنبه (09:30-11:00) ورود به کلاس
فیزیولوژی غدد وتولید مثل (6) - دوشنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس
فیزیولوژی نظری 1و2(دندان 067) - دوشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
فیزیولوژی نظری 1و2(دندان 067) - چهارشنبه (13:30-15:00) ورود به کلاس
فیزیولوژی(2)(0) - سه شنبه (11:00-12:30) ورود به کلاس

مقالات ژورنالی (272)   Download XML   Download TXT

●  Diosgenin Attenuates Cognitive Impairment in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats: Underlying Mechanisms
   ◂ Mehrdad Roghani, Ashkan Sanaeierad, Zahra Kiasalari Reineh, Siamak Afshinmajd, Gholamali Naderi, Tayebe Rahmani, Tourandokht Balouchnejad, Narges Mahmoudi
   ✔ 1399/04/08  2020/06/28
    Neuropsychobiology


●  اثرات عصاره هیدروالکلی گیاه رازیانه بر روی پروفایل چربی و انزیمهای کبدی سرم موشهای تحت رژیم پر کلسترول
   ◂ غلامعلی نادری، مهرداد روغنی، الهام اسماعیل جماعت، الهام زاهدی، اشکان سنایی
   ✔ 1398/09/22  2019/12/13
    Journal of Basic and Clinical Pathophysiology


●  Toward a closed-loop deep brain stimulation in Parkinson’s disease using local field potential in parkinsonian rat model
   ◂ Sana Amoozegar, Mohammad Pooyan, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/07/02  2019/09/24
    Medical Hypotheses


●  Safranal, an active ingredient of saffron, attenuates cognitive deficits in amyloid ?-induced rat model of Alzheimer’s disease: underlying mechanisms
   ◂ Tourandokht Baluchnejadmojarad, Seyed-Mahdi Mohamadi-Zarch, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Metabolic Brain Disease


●  Troxerutin exerts neuroprotection against lipopolysaccharide (LPS) induced oxidative stress and neuroinflammation through targeting SIRT1/SIRT3 signaling pathway
   ◂ Nida Jamali-Raeufy, Sedighe Kardgar, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Mehrdad Roghani, Mina Goudarzi
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Metabolic Brain Disease


●  Klotho Ameliorates Cellular Inflammation via Suppression of Cytokine Release and Upregulation of miR-29a in the PBMCs of Diagnosed Alzheimer’s Disease Patients
   ◂ Mohsen Sedighi, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Soudabeh Fallah, Nariman Moradi, Siamak Afshin-Majdd, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Molecular Neuroscience


●  Assessment of the protective effect of KN?93 drug in systemic epilepsy disorders induced by pilocarpine in male rat
   ◂ Fatemeh Ebrahimi, Seyed Shahabeddin Sadr, Mehrdad Roghani, Safoura Khamse, Saeed Mohammadian Haftcheshmeh, Mojdeh Navid Hamidi, Parvaneh Mohseni?Moghaddam, Elham Zamani
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    Journal of Cellular Biochemistry


●  S-allyl cysteine protects against lipopolysaccharide-induced acute kidney injury in the C57BL/6 mouse strain: Involvement of oxidative stress and inflammation
   ◂ Mohammad-Reza Khajevand-Khazaei, Shekoofe Azimi, Ladan Sedighnejad, Sepide Salari, Atefeh Ghorbanpour, Tourandokht Baluchnejadmojarad, Parvaneh Mohseni-Moghaddam, Safoura Khamse, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/06/10  2019/09/01
    International Immunopharmacology


●  اثر نوبیلتین بر اپوپتوز در مغز میانی ونئواستریاتوم در مدل تجربی بیماری پارکینسون القا شده با تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ زهرا کیاسالاری رینه، مهرداد روغنی، مرضیه فکور، ریحانه قاسمی، صدیقه کشتکار، مریم خراسانی
   ✔ 1398/06/01  2019/08/23
    دانشور پزشکی- دانشور سابق


●  اثر نوبیلتین بر عملکرد رفتاری در ازمون های بعلاوه ای شکل مرتفع و شنای اجباری در مدل تجربی بیماری الزایمر القا شده با تزریق داخل هیپوکمپی امیلوئید بتا در موش سفید بزرگ
   ◂ مرضیه فکور، زهرا کیاسالاری، ریحانه قاسمی، مریم خراسانی، صدیقه کشتکار، مهرداد روغنی
   ✔ 1398/04/16  2019/07/07
    دانشور پزشکی- دانشور سابق
مقالات کنفرانسی (40)   Download XML   Download TXT

●  بررسی اثر رزمارینیک اسید بر اختلال حفظه ناشی از لیپوپلی ساکارید در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ سروش مظلومی، تاجماه ممبینی، مهداد روغنی
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24th Iranian and 3th International congress of physiology and phamacology
PDF   

●  Crocin as an active ingredient of saffron attenuates cognitive deficits due to intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal in prevention of cognitive decline in intracerebroventricular streptozotocin model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Shahram Jalalzadeh, Ensie Azadi Ahmadabadi, Farzane Fereidoni, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral and histological alterations in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi Tarei, Sedigheh Keshtkar, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of safranal on prevention of learning and memory deficits following intracerebroventricular injection of colchicine in the rat
   ◂ Farzane Fereidooni, Ensie Azadi Ahmadabadi, Shahram Jalalzadeh, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, cholinesterase, and apoptosis in amyloid beta-induced model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Reihane Ghasemi Tarei, Zahra Kiasalari Reineh, Marzieh Fakour,, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on behavioral function in plus elevated and forced swim tests in amyloid beta-induced model of Alzheimers disease in the rat
   ◂ Marzieh Fakour, Zahra Kiasalari Reineh, Reihane Ghasemi, Maryam Khorasani, Sedigheh Keshtkar, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of nobiletin on inflammatory response, oxidative stress, and apoptosis in a model of Parkinson’s disease induced by intranigral injection of lipopolysaccharide in the rat
   ◂ Zahra Kiasalari Reineh, Sedigheh Keshtkar, Maryam Khorasani, Marzieh Fakour, Reihane Ghasemi, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  The effect of methanolic extract of fenugreek on learning and memory in an experimental model of Alzheimer’s disease in the rat
   ◂ Leila Nasiri, Hoora Zardooz, Zahra Kiasalari Reineh, Mehrdad Roghani
   ✔ 1398/08/08  2019/10/30
    24 امین کنگره ملی و سومین کنگره بین المللی فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
PDF   

●  Comparison of protective effect of hydroalcoholic extract of Anethum graveolens and Berberis vulgaris on serum level of ALT and AST in lipopolysaccharide induced liver injury in rats
   ◂ Mohamdhassan Ghosian Moghadam, Mehrdad Roghani, Mohammad Keshavarzi
   ✔ 1397/09/15  2018/12/06
    بیستمین همایش سالانه و سومین همایش بین المللی اسیب شناسی
PDF   کتاب ها

●  فیزیولوژِی قلب و گردش خون
   ◂ روغنی - عزیزی - حیدری

پایان نامه ها

●  اثر کلشی سین بر القای صرع در رت ویستار نر
   ◂ عطیه نژادابراهیم

●  اثر اسید رزمارینیک بر اسیب حاد کلیوی ناشی از لیپوپلی‌ساکارید در موش کوچک ازمایشگاهی
   ◂ محسن شفیعی

●  اثر بربرین بر اختلال یادگیری و حافظه و اسیب هیپوکمپ ناشی از دگزامتازون در موش صحرایی
   ◂ فاطمه بهرامی

●  اثر فلاونولیگنان سیلی مارین بر اسیب کلیوی حاد ایجاد شده توسط لیپوپلی ساکارید در موش سوری
   ◂ فاطمه رضایی

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری پارکینسون ناشی از تزریق داخل نیگرال لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ صدیقه کشتکار وناشی

●  اثر نوبیلتین بر تغییرات رفتاری و بافتی در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ مرضیه فکور

●  اثر نوبیلتین بر پاسخ التهابی، استرس اکسیداتیو، کولین استراز و اپوپتوز در مدل تجربی بیماری الزایمر القاشده با بتا امیلوئید در موش صحرایی
   ◂ ریحانه قاسمی طریی

●  اثر میکرو اینجکشن کلشی سین در استریاتوم پشتی برای ایجاد مدل شبه تشنج صرع در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ زهرا فخرالاسلام

●  اثر حفاظتی متفورمین در مدل صرع لوپ گیجگاهی القاشده با تزریق داخل مغزی اسید کاینیک در موش بزرگ ازمایشگاهی
   ◂ فاطمه ابراهیمی صدرابادی

●  تاثیر اسید رزمارینیک بر اختلال یادگیری و حافظه القا شده با لیپوپلی ساکارید در موش صحرایی
   ◂ سروش مظلومی کوهبنانینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید