دانشگاه شاهد

فریده داودی مقدم

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (49)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل بنمایه عشق در حکایتهای عرفانی کشف الاسرار
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1399/05/01  2020/07/22
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  طبیعت در قصه های عامیانه ایرانی از دیدگاه نقد بومگرا
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    فنون ادبی
PDF   

●  تحلیل کنش های گفتاری در خطبة غدیر بر اساس نظریة استین و سرل
   ◂ فریده صرفی، ثریا قطبی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    امامت پژوهی


●  بررسی تطبیقی زمینه های ادبی شکل گیری پایدیا در یونان باستان و امو زه های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه
   ◂ محمدحسن میرزامحمدی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    فلسفه تربیت
PDF   

●  بررسی بازتاب نزاع سیمرغ و اژدها در قالی های ایرانی با تکیه بر اسطوره ها و متون ادبی
   ◂ فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی


●  Representation of Coherence in the Story of Ibrahim (Peace be Upon him) based on Discourse Semantics Sign Analysis
   ◂ Farideh Davoodi Moghaddam, Soraya Ghotbi
   ✔ 1397/01/13  2018/04/02
    Global Journal of Human-Social Science


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1396/11/22  2018/02/11
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
PDF   

●  Hermeneutics in the Mystical Interpretations
   ◂ Farideh Davoodi Moghaddam, Soraya Ghotbi
   ✔ 1396/10/20  2018/01/10
    Modern Journal of Language Teaching Methods


●  سبک و شیوه عطار در نیایش
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/05/18  2017/08/09
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان¬های یاران غار و خضر و موسی)
   ◂ فریده داودی مقدم، حمید رضا شعیری، ثریا قطبی
   ✔ 1396/04/13  2017/07/04
    پژوهش های زبانشناختی قران
مقالات کنفرانسی (74)   Download XML   Download TXT

●  تحلیل اشعار پایداری شفیعی کدکنی و حسینی از منظر نقد بوم گرا
   ◂ فریده داودی مقدم، مینا اقا زاده
   ✔ 1398/07/25  2019/10/17
    دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و اسلامی
PDF   

●  مطالعات سبز در شعر جبران خلیل جبران
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1398/07/25  2019/10/17
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  نقد دوبیتی¬های گیلکی شیون فومنی بر اساس نقد بوم گرا
   ◂ فریده داودی مقدم، عباس مهری اتیه
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    هفتمین همایش نقد و نظریه ادبی
PDF   

●   نقد داستان قربانی بزرگ علوی از منظر روانشناسی تحلیلی یونگ
   ◂ فریده داودی مقدم، سیمین بختیاری منفرد
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    هفتمین همایش نقد و نظریه ادبی
PDF   

●  تحلیل موتیف پروانه در اشعار پایداری
   ◂ نازنین عادل، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/05/13  2018/08/04
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  تحلیل زیبایی شناسان? مدایح و مراثی دیوان کمپانی
   ◂ سیمین بختیاری منفرد، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/05/13  2018/08/04
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  معرفی جلوه هایی از تاثیرات تعلیم و تربیت قرانی بر مولوی و شیو? تمثیلی مثنوی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/04/30  2018/07/21
    کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
PDF   

●  معرفی جلوه های ادبی و پایداری علی نامه
   ◂ بهناز دیندار خرفکامی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
PDF   

●  کارکرد انگاره پری در ترانه های فایز دشتی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    دومین همایش ملی نگاهی نو به ادب عامه
PDF   

●  تحلیل اساطیر حماسی شاهنامه در ادبیات پایداری معاصر
   ◂ فریده داودی مقدم، غلامرضا جهانگیری
   ✔ 1396/10/06  2017/12/27
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانجشوی خرسان شمالی
PDF   کتاب ها

●  الگوهای روایی افسانه ها و اسطوره های ایرانی
   ◂ پگاه خدیش

●  تراژدی ابلیس
   ◂ دکتر شهریار نیازی

پایان نامه ها

●  تحلیل اشعار پایداری قزوه و صفارزاده براساس نقد کهن الگویی
   ◂ سیمین بختیاری منفرد

●  تحلیل اشعار پایداری شفیعی کدکنی و حسینی از منظر نقد بوم گرا
   ◂ مینا اقازاده

●  تحلیل روابط بینامتنی در صحیفه فاطمیه سلام الله علیها و قران کریم
   ◂ مریم باقرعطاری

●  تحلیل استعاره مفهومی دنیا در روایات وکارکردهای ان
   ◂ نسترن اکبری

●  تحلیل اساطیر حماسی شاهنامه در ادبیات پایداری معاصر
   ◂ غلامرضا جهانگیری

●  تحلیل موتیف پروانه در اشعار پایداری
   ◂ نازنین عادل

●  معرفی جلوه های ادبی و پایداری علی نامه
   ◂ بهناز دیندارخرفکامی

●  بررسی محتوایی دو خاطره نگاشته اسارت
   ◂ زهرا حسینی

●  مولفه های ادبیات پایداری در شعر شاعران نمادگرای قبل از انقلاب
   ◂ فاطمه اشرفی قهی

●  تحلیل استعاره های مفهومی اشعار پایداری و ایینی معاصر (گرمارودی، احمد عزیزی، علی اکبر لطفیان)
   ◂ زهرا مرتضایینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید