دانشگاه شاهد

فریده داودی مقدم

دانشیار - دکتری


نام دانشکده : دانشکده علوم انسانی
گروه آموزشی : زبان و ادبیات فارسی
شماره اتاق :
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (60)   Download XML   Download TXT

●  التناص بین ادعیة السیدة الزهرا (سلام الله علیها) و القران الکریم
   ◂ مریم باقرعطاری، ثریا قطبی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1401/03/28  2022/06/18
    مجلة کلیة التربیة الاساسیة للعلوم التربویة والانسانیة


●  علم السرد فی قصة النبی یوسف (علیه السلام) فی تفسیر البرهان والدر المنثور
   ◂ طیبه حاجی سلطانی، ثریا قطبی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1401/03/12  2022/06/02
    اداب الکـوفة


●  The display of the discourse style of the holy Quran in the stories of Surah Kahf
   ◂ Farideh Davodimoghadam, Soraya Ghotbi
   ✔ 1401/01/08  2022/03/28
    مجلة کلیة الاسلامیة الجامعة


●  تحلیل شیوه عاشورانگاری در تاریخ طبری بر اساس نظریه هوش داستانی رندال
   ◂ فریده داودی مقدم، ثریا قطبی، زهرا عزیزی دهنو
   ✔ 1400/12/12  2022/03/03
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  جستاری در ظرافت های بلاغی در اشعار پایداری چند تن از شاعران معاصر شمال خراسان
   ◂ سکینه گریوانی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/11/21  2022/02/10
    مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان - فرهنگ خراسان جنوبی سابق


●  بازنمایی بنمایه ایینه در غزلیات حافظ
   ◂ زهرا اسحاقی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/10/30  2022/01/20
    کارنامه متون ادبی دوره عراقی


●  معنادرمانی در نیایش های سعدی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/07/19  2021/10/11
    سعدی شناسی


●  تحلیل ویژگی های امیدبخشی اسطوره ارش کمانگیر با نگاهی به اصل امید ارنست بلوخ
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/05/18  2021/08/09
    مطالعات زبان و ادبیات غنایی


●  استعارة دنیا المفهومیة فی الاحادیث
   ◂ ثریا قطبی، فریده داودی مقدم، نسترن اکبری
   ✔ 1400/03/31  2021/06/21
    اداب الکـوفة


●  استعاره مفهومی عقل در روایات
   ◂ ثریا قطبی، زهرا کریمی نوقی پور، فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/02/14  2021/05/04
    پژوهش دینی


●  نقد کهن الگویی «شرق بنفشه» در راستای تبیین کهن الگوی فردیت براساس دیدگاه «یونگ»
   ◂ فریده داودی مقدم، سیمین بختیاری منفرد
   ✔ 1399/05/18  2020/08/08
    پیک نور زبان و ادبیات فارسی


●  تحلیل بنمایه عشق در حکایتهای عرفانی کشف الاسرار
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1399/05/01  2020/07/22
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  طبیعت در قصه های عامیانه ایرانی از دیدگاه نقد بومگرا
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
   ✔ 1398/06/30  2019/09/21
    فنون ادبی
PDF   

●  تحلیل کنش های گفتاری در خطبة غدیر بر اساس نظریة استین و سرل
   ◂ فریده صرفی، ثریا قطبی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/12/20  2019/03/11
    امامت پژوهی


●  بررسی تطبیقی زمینه های ادبی شکل گیری پایدیا در یونان باستان و امو زه های حکمی و تربیتی در ایران باستان: با تاکید بر حماسه های ایلیاد و اودیسه و شاهنامه
   ◂ محمدحسن میرزامحمدی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    فلسفه تربیت
PDF   

●  بررسی بازتاب نزاع سیمرغ و اژدها در قالی های ایرانی با تکیه بر اسطوره ها و متون ادبی
   ◂ فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1397/02/20  2018/05/10
    ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی


●  Representation of Coherence in the Story of Ibrahim (Peace be Upon him) based on Discourse Semantics Sign Analysis
   ◂ Farideh Davoodi Moghaddam, Soraya Ghotbi
   ✔ 1397/01/13  2018/04/02
    Global Journal of Human-Social Science


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش حماسی شاهنامه
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1396/11/22  2018/02/11
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق
PDF   

●  Hermeneutics in the Mystical Interpretations
   ◂ Farideh Davoodi Moghaddam, Soraya Ghotbi
   ✔ 1396/10/20  2018/01/10
    Modern Journal of Language Teaching Methods


●  سبک و شیوه عطار در نیایش
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/05/18  2017/08/09
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف (واکاوی داستان¬های یاران غار و خضر و موسی)
   ◂ فریده داودی مقدم، حمید رضا شعیری، ثریا قطبی
   ✔ 1396/04/13  2017/07/04
    پژوهش های زبانشناختی قران


●  عصیان و هنجارگریزی درشعر فروغ فرخزاد و غاده السمان
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1395/11/22  2017/02/10
    ادب عربی - ادبیات و علوم انسانی سابق


●  جلوه های عرفان در شاهنامه
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/10/10  2016/12/30
    اناهیتا


●  تحلیل عناصر معنایی واژه اخلاقی ایثار در قران کریم
   ◂ ثریا قطبی، فریده داودی مقدم، بیتا عزیزی
   ✔ 1395/06/31  2016/09/21
    پژوهش های اخلاقی- انجمن معارف اسلامی سابق


●  هویت زن در غزل مدرن و پست مدرن
   ◂ فریده داودی مقدم، ذوالفقاری
   ✔ 1395/04/01  2016/06/21
    پژوهشنامه ادب غنایی


●  مضامین شاخص ادبیات پایداری در بخش شاهنامه فردوسی
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم، زهرا عسگری
   ✔ 1395/02/11  2016/04/30
    ادبیات پایداری - دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق


●  رد پای روان تحلیلگری در اشعار سعدی با تاکید بر انیما
   ◂ لیلا حیدری نسب، فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/01/01  2016/03/20
    ادب و زبان -دانشکده ادبیات و علوم انسانی سابق


●  بررسی چرایی نبرد شیر وگاو در قالیهای ایرانی با تکیه بر اسطوره ها ومتون ادبی
   ◂ زهرا عسگری، فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
   ✔ 1394/12/11  2016/03/01
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  معرفی خانقاه های خراسان و کارکردهای انها
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/10/15  2016/01/05
    مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان - فرهنگ خراسان جنوبی سابق


●  خانقاه
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/06/15  2015/09/06
    حذف شود - دانشنامه فرهنگ مردم ایران


●  تحلیل روایت اسطوره ای منظومه ارش کمانگیر
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/06/15  2015/09/06
    ادب پژوهی


●  ربیعی پوشنگی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/11/22  2015/02/11
    حذف شود - دانشنامه جهان اسلام
PDF   

●  تحلیل نشانه معناشناسی گفتمان در قصه یوسف
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/11/15  2015/02/04
    اموزه های قرانی
PDF   

●  تحلیل ادبی زبان قرانی موسی(ع) و خضر از منظر نظام های گفتمانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/08/15  2014/11/06
    پژوهشهای ادبی- قرانی
PDF   

●  گروتسک در غزل پست مدرن
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
   ✔ 1393/06/10  2014/09/01
    پژوهش های ادبی
PDF   

●  ملاصدرا فیلسوف ساقی نامه سرا
   ◂ فریده داودی مقدم، فرهاد درودگریان
   ✔ 1393/04/01  2014/06/22
    پژوهشنامه ادب غنایی
PDF   

●  تتبع در اشعار ملاصدرا از منظر توصیف برخی گروه های اجتماعی عصر وی
   ◂ فریده داودی مقدم، Janan Izadi
   ✔ 1393/03/01  2014/05/22
    متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
PDF   

●  نقد روایت شناسانه ی داستان های نوجوانان درباره امام رضا (ع) با تاکید بر داستان ماه غریب من و میهمان طوس
   ◂ زهرا ملکزاده خسرقی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/12/12  2014/03/03
    مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان - فرهنگ خراسان جنوبی سابق


●  بازنمود پدیده اجتماعی جنگ در رمان «پرسه در خاک غریبه» بر اساس روش تحقیق کیفی - نظریه مبنایی
   ◂ منصوره شاه محمدمیراب، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/10/15  2014/01/05
    پژوهشنامه ادبیات داستانی
PDF   

●  از سیمرغ اوستا تا سیمرغ بلورین
   ◂ زهرا عسگری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/08/08  2013/10/30
    پژوهش زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  مفهوم اپوکالیپس و ارتباط ان با سبک شناسی با توجه به داستان خواب گنج مثنوی
   ◂ فریده داودی مقدم، بیتا نوریان
   ✔ 1392/04/20  2013/07/11
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
PDF   

●  روایت نور وسفر در رمان های زندگی نو و بیوتن
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/03/20  2013/06/10
    اندیشه ادبی
PDF   

●  تحلیل نشانه-معناشناختی شعر ارش کمانگیر و عقاب
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/02/20  2013/05/10
    جستارهای زبانی - پژوهش های زبان و ادبیات تطبیقی سابق - مدرس سابق
PDF   

●  سبک و اندیشه در غزل پست مدرن
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/02/03  2013/04/23
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
PDF   

●  تجلی تجارب صوفیانه در شعر ادونیس و سهراب سپهری
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/01/25  2013/04/14
    مجلة الجمعیة العلمیة الایرانیة للغة العربیة و ادابها
PDF   

●  گروتسک در حکایت های دیوانگان عطار
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/10/01  2012/12/21
    تاریخ ادبیات
PDF   

●  کردار گفتمانی و اجتماعی در رمان مدار صفر درجه بر پایه الگوی تحلیل گفتمان فرکلاف
   ◂ فریده داودی مقدم، الهام حدادی نفر اول، مصطفی گرجی نفر سوم
   ✔ 1391/06/30  2012/09/20
    نقد ادبی
PDF   

●  تحلیل ده نامه های ادب فارسی بر مبنای نظریه انواع ادبی
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی نفر اول
   ✔ 1390/11/30  2012/02/19
    متن پژوهی ادبی - زبان و ادب پارسی سابق - زبان و ادب سابق
PDF   

●  بازتاب غم، رنج و ناامیدی در سبک هندی (با تکیه بر غزلیات طالب املی)
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/11/05  2012/01/25
    مطالعات زبان و ادبیات غنایی
PDF   

●  تحلیل حکایت دیدار موسی و ابلیس در عقبه طور در متون عرفانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    پیک نور زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  سبک ادبی عرفانی میبدی در ترجمه قران
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/07/20  2011/10/12
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق
PDF   

●  حنظله بادغیسی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1389/04/09  2010/06/30
    حذف شود - دانشنامه جهان اسلام


●  7.سبک شناسی حکایت شیخ صنعان از دیدگاه تقابل نشانه ها
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1388/10/25  2010/01/15
    سبک شناسی نظم و نثر فارسی - بهار ادب سابق


●  کهن الگوی مرگ اندیشی و مرگ اگاهی در ناخوداگاه جمعی رودکی
   ◂ فریده داودی مقدم، الهام حدادی
   ✔ 1387/12/01  2009/02/19
    زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  جودی خراسانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1386/04/01  2007/06/22
    حذف شود - دانشنامه جهان اسلام


●  تحقیق در منابع و ماخذ قصص و حکایات کشف الاسرار
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1384/10/30  2006/01/20
    پژوهشهای زبانی


●  قصه چهار مرغ خلیل در متون تفسیری و عرفانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1384/04/01  2005/06/22
    پژوهش زبان و ادبیات فارسی


●  دیدگاه‌های سنایی درباره ابلیس
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1383/07/01  2004/09/22
    پژوهش زبان و ادبیات فارسی


●  نقد روانشناسی و تحلیل اثار برخی نویسندگان و شاعران
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1383/06/30  2004/09/20
    روانشناسی و هنر


●  ابلیس، الگوی شخص عارف
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1381/11/01  2003/01/21
    هستی


مقالات کنفرانسی (77)   Download XML   Download TXT

●   تعامل انسان و طبیعت در اشعار سهراب سپهری
   ◂ زهرا اسحقی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1400/12/19  2022/03/10
    اولین همایش ملی علوم انسانی در حکمت معاصر با محوریت علامه طباطبایی
PDF   

●  واکاوی صور خیال و برخی شگردهای بلاغی در اشعار شاعران خراسان شمالی (با تاکید بر مجموعه شعر «پرنده لای کاغذ زیتون» اثر اباصلت رضوانی)
   ◂ سکینه گریوانی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1399/10/17  2021/01/06
    دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
PDF   

●  بررسی اجمالی چهاردهه شعر دفاع مقدس و عوامل فراز و فرود ان ازنظر تکنیک
   ◂ سعید علیپور، فریده داودی مقدم
   ✔ 1399/10/17  2021/01/06
    دومین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهید عالی‌مقام سپهبد قاسم سلیمانی
PDF   

●  تحلیل اشعار پایداری شفیعی کدکنی و حسینی از منظر نقد بوم گرا
   ◂ فریده داودی مقدم، مینا اقا زاده
   ✔ 1398/07/25  2019/10/17
    دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و اسلامی
PDF   

●  مطالعات سبز در شعر جبران خلیل جبران
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1398/07/25  2019/10/17
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  نقد دوبیتی¬های گیلکی شیون فومنی بر اساس نقد بوم گرا
   ◂ فریده داودی مقدم، عباس مهری اتیه
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    هفتمین همایش نقد و نظریه ادبی
PDF   

●   نقد داستان قربانی بزرگ علوی از منظر روانشناسی تحلیلی یونگ
   ◂ فریده داودی مقدم، سیمین بختیاری منفرد
   ✔ 1397/09/14  2018/12/05
    هفتمین همایش نقد و نظریه ادبی
PDF   

●  تحلیل موتیف پروانه در اشعار پایداری
   ◂ نازنین عادل، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/05/13  2018/08/04
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  تحلیل زیبایی شناسان? مدایح و مراثی دیوان کمپانی
   ◂ سیمین بختیاری منفرد، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/05/13  2018/08/04
    دومین کنفرانس بین المللی نواوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
PDF   

●  معرفی جلوه هایی از تاثیرات تعلیم و تربیت قرانی بر مولوی و شیو? تمثیلی مثنوی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/04/30  2018/07/21
    کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات و فرهنگ
PDF   

●  معرفی جلوه های ادبی و پایداری علی نامه
   ◂ بهناز دیندار خرفکامی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1397/03/31  2018/06/21
    چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار
PDF   

●  کارکرد انگاره پری در ترانه های فایز دشتی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/12/10  2018/03/01
    دومین همایش ملی نگاهی نو به ادب عامه
PDF   

●  تحلیل اساطیر حماسی شاهنامه در ادبیات پایداری معاصر
   ◂ فریده داودی مقدم، غلامرضا جهانگیری
   ✔ 1396/10/06  2017/12/27
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانجشوی خرسان شمالی
PDF   

●  کارکرد عناصر چهارگانه در شعر پایداری
   ◂ فریده داودی مقدم، مریم محمدی
   ✔ 1396/10/06  2017/12/27
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانجشوی خرسان شمالی
PDF   

●  جلوههای نیایش در اشعارقیصر امین پور و سلمان هراتی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/09/16  2017/12/07
    کنفرانس ملی رویکردهای نوین علوم انسنی در قرن 21
PDF   

●  بررسی محتوایی خاطره نگاشته اسارت چه کسی قشقره ها را می کشد (خاطرات ازاده جانباز سورن هاکوپیان)
   ◂ فریده داودی مقدم، زهرا حسینی
   ✔ 1396/09/16  2017/12/07
    نخستین همایش ملی ادبیات مقاومت با محوریت شهدای دانجشوی خرسان شمالی
PDF   

●  کارکردهای نیایش در منظومه هنری عطار
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/07/27  2017/10/19
    دومین همایش ملی بازشناسی مشاهیر و مفاخر خراسان
PDF   

●  مولفه های ادبیات پایداری در شعر شاعران نمادگرای قبل از انقلاب (با تاکید بر اشعار محمدرضا شفیعی کدکنی و نیما یوشیج )
   ◂ فریده داودی مقدم، فاطمه اشرفی قهی
   ✔ 1396/04/20  2017/07/11
    دومین کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
PDF   

●  تحلیل مهارت خوداگاهی و مولفه های هوش هیجانی در مثنوی مولوی
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1396/02/26  2017/05/16
    سومین همایش متن پژوهی ادبی
PDF   

●  نیایش و تمثیل در مثنوی¬های عطار نیشابوری (با تکیه بر نیایش¬های منطق¬الطیر)
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1396/01/25  2017/04/14
    همایش ملی بزرگداشت عطار نیشابوری
PDF   

●  ترکیب سازی با حوزه معنایی ساقی نامه ها در شعر احمد عزیزی
   ◂ فریده داودی مقدم، مریم اجیلی
   ✔ 1395/12/08  2017/02/26
    کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین علوم انسانی در قرن 21
PDF   

●  بررسی عاطفه به عنوان عنصر غالبه در اشعار فایز دشستانی
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    میراث مشترک زبان ، ادبیات ،و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
PDF   

●  تحلیل سیلان نشانه ها در اشعار سپید نجمه عبدالله ادریس
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/11/27  2017/02/15
    میراث مشترک زبان ، ادبیات ،و فرهنگ فارسی و عربی در حوزه خلیج فارس
PDF   

●  جستجوی کمال خودشناسی و ویژگی های هوش هیجانی در تعلیمات عرفانی مولانا
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/07/15  2016/10/06
    کنگره بین المللی زبان و ادبیات
PDF   

●  اسیری لاهیجی و نقش برجسته وی به عنوان یکی از اقطاب نوربخشیه
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی
PDF   

●  اشتراک اموزه های صوفیانه در اندیشه مولوی و ادونیس
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    یازدهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادبیات فارسی
PDF   

●  مقایسه فیلم نامه های جنگی نجات سرباز رایان و روز سوم ایران بر اساس یه پرده ای سید فیلد
   ◂ فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر، هاجر ملک محمودری
   ✔ 1395/03/05  2016/05/25
    همایش ملی ادبیات پایداری
PDF   

●  بازی نشانه ها در غزلیات بیدل دهلوی
   ◂ فریده داودی مقدم، احمد فروزانفر
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    همایش ملی ادبیات غنایی
PDF   

●  نگاهی به اشعار سیمین بهبهانی با رویکرد اکوفمنیسم اجتماعی و فرهنگی
   ◂ فریده داودی مقدم، ربابه قلی پور
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    همایش ملی ادبیات غنایی
PDF   

●  بررسی سبک شناسانه اشعار رهی از منظر تاثیر پذیری از سبک های شاخص شعر فارسی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/12/15  2016/03/05
    همایش بین ا لمللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
PDF   

●  بررسی هنجارگریزی در مثنوی های احمد عزیزی از منظر سیلان نشانه ها
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/08/15  2015/11/06
    کنگره ملی بزرگداشت مقام ادبی احمد عزیزی
PDF   

●  نگاه بوم گرایانه به محتوای کتاب های ادبیات فارسی
   ◂ فریده داودی مقدم، ربابه قلی پور
   ✔ 1394/08/10  2015/11/01
    بررسی موضوعی کتاب های درسی زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  بازی نشانه های شعر در ملکوت تکلم
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1394/06/05  2015/08/27
    Internation Conference on Innovation and Research in Arts and Humanities
PDF   

●  نقش پادگفتمان ها در تحلیل گفتمانی سوره کهف
   ◂ فریده داودی مقدم، محمدرضا شعیری
   ✔ 1394/02/17  2015/05/07
    چهارمین همایش ملی نقد ادبی
PDF   

●   شناخت و بررسی ارتباط میان ادبیات پایداری و حماسه در بخش حماسی شاهنامه فردوس
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنگره سراسری ادبیات پایداری
PDF   

●  بررسی ساختار نشانه شناسی یک روایت (عاشقانه های یونس در شکم ماهی)
   ◂ احمد فروزانفر، فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/12/12  2015/03/03
    کنگره سراسری ادبیات پایداری
PDF   

●  چگونگی و چرایی بینامتنت قرانی در غزلیات حافظ
   ◂ فریده داودی مقدم، طاهره اختری
   ✔ 1393/09/11  2014/12/02
    همایش ملی بینا متنیت
PDF   

●  هنجارگریزی در شعر کودک
   ◂ فریده داودی مقدم، کسری بقایی پور
   ✔ 1393/08/01  2014/10/23
    نخستین همایش دوسالانه ادبیات کودک و مطالعات کودکی
PDF   

●  نوگرایی در شعر شاملو و ادونیس
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/06/13  2014/09/04
    دومین همایش ملی ادبیات تطبیقی
PDF   

●  روایت شناسی کودکی های زمین از جمشید خانیان
   ◂ زهرا ملکزاده خسرقی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/06/07  2014/08/29
    نهمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان وادب فارسی
PDF   

●  اسطوره و معنویت
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1393/02/11  2014/05/01
    اولین همایش ادبیات، معنویت ، مردم
PDF   

●  بازنمایی انسجام در داستان حضرت ابراهیم(ع) بر اساس تحلیل نشانه معناشناسی گفتمانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    هفتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  امیر خسرو دهلوی،از نخستین ساقی نامه سرایان ادب فارسی
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    طوطی هند امیر خسرو دهلوی، پرچمدار تعامل فکری و فرهنگی بین هند و ایران
PDF   

●  روایت شناسی رمان عاشقانه های یونس در شکم ماهی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/12/14  2014/03/05
    هشتمین همایش پژوهش های زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  بررسی انواع ترکیب در اشعار نصرالله مردانی
   ◂ زهرا عسگری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/08/12  2013/11/03
    دومین همایش ملی زبان و ادبیات فارسی
PDF   

●  بازتاب دفاع مقدس در غزل پست مدرن
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
   ✔ 1392/06/13  2013/09/04
    هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
PDF   

●  تاثیر اموزه های مولانا در اشعار ملاصدرا
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1392/03/03  2013/05/24
    دومین سمپوزیوم بین اللملی مثنوی معنوی
PDF   

●  سبک شناسی ترجمه سید جعفر شهیدی از نهج البلاغه
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات
PDF   

●  درون مایه عرفانی در نهج البلاغه
   ◂ طاهره اختری، فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/10/20  2013/01/09
    نخستین همایش ملی نهج البلاغه و ادبیات
PDF   

●  سبک شناسی غزل پست مدرن
   ◂ فریده داودی مقدم، محبوبه خراسانی
   ✔ 1391/10/06  2012/12/26
    ششمین همایش ملی پژوهش های ادبی
PDF   

●  عناصر ادبی مشترک ترکیه و ایران دررمان زندگی نو و بیوتن
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/08/13  2012/11/03
    چهارمین همایش بین المللی ادبیات تطبیقی
PDF   

●  شکار معنا در نگاه مولانا
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/07/21  2012/10/12
    همایش مولانا معلم معنا
PDF   

●  بازتاب غم و اندوه در سبک هندی ( با تکیه بر غزلیات کلیم کاشانی )
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/07/21  2012/10/12
    هشتمین کنگره بزرگداشت کلیم کاشانی و همایش سراسری همسفر با پاییز
PDF   

●  بینامتنیت در رمان پیکر فرهاد
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/03/10  2012/05/30
    همایش داستان پژوهی
PDF   

●  رویا در شعر ادنیس و سهراب سپهری
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/02/21  2012/05/10
    همایش ادبیات تطبیقی
PDF   

●  اموزه های صوفیانه در اشعار ملاصدرا
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1391/01/30  2012/04/18
    همایش عرفان شیعی
PDF   

●  تحلیل نشانه معناشناسی شعر عقاب خانلری
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/12/11  2012/03/01
    همایش نشانه شناسی
PDF   

●  نقش داستان پردازی در تذکره صوفیان در کشف المحجوب
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/12/11  2012/03/01
    سمینار بین المللی تذکره نویسی در زبان فارسی
PDF   

●  سریان حکم الهی در شاهنامه
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/10/05  2011/12/26
    همایش ملی بزرگداشت فردوسی ، هزاره ی دوم شاهنامه
PDF   

●  تحلیل زیبا شناختی مدایح رضوی در شعر سبک بازگشت
   ◂ فریده داودی مقدم، غفار برج ساز
   ✔ 1390/07/04  2011/09/26
    فرهنگ رضوی
PDF   

●  کهن الگوی زنانه در اوج غزلیات عاشقانه
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/03/22  2011/06/12
    ششمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی


●  تحلیل بیوتن از دیدگاه پسامدرنیسم
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/03/06  2011/05/27
    کنفرانس همایش ملی ادبیات معاصر


●  ناسیونالیسم و مظاهر ان در شعر بهار
   ◂ فریده داودی مقدم، غفار برجساز
   ✔ 1390/03/06  2011/05/27
    کنفرانس همایش ملی ادبیات معاصر


●  معناشناسی شکار در مثنوی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/02/21  2011/05/11
    نخستین کنگره بین الملل حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی
PDF   

●  جلوه های غم و نومیدی در غزل طالب
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/02/20  2011/05/10
    همایش بین المللی طالب املی


●  خودشناسی و خود اگاهی در تمثیل گنج
   ◂ شهلا خلیل اللهی، فریده داودی مقدم
   ✔ 1390/02/19  2011/05/09
    نخستین کنگره بین الملل حسام الدین چلبی ارموی و مثنوی معنوی
PDF   

●  تحلیل حکایت شاه و کنیزک از منظر اپوکالیپتیک
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1389/11/28  2011/02/17
    نخستین همایش سالانه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پیام نور


●  بررسی مناسبات دالهای زبان در نقش شعری و پاراللیسم
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1389/08/20  2010/11/11
    کنفرانس نخستین همایش ملی ادبیات فارسی و پژوهش های میان رشته ای


●  نشانه شناسی شعر کودک
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1389/06/24  2010/09/15
    پنجمین همایش سراسری انجمن ترویج زبان و ادب فارسی


●  دوگانگی شخصیت ابلیس و شیطان در اشعار فارسی اقبال
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1388/12/07  2010/02/26
    کنفرانس همایش بین المللی بزرگداشت اقبال لاهوری


●  ادبیات اپوکالیپتیک در مثنوی معنوی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1388/10/03  2009/12/24
    همایش بین المللی فروغ شمس


●  تصویر زن جاودانه در غزلیات سعدی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1388/09/25  2009/12/16
    همایش بین المللی زن در تاریخ اسلام2


●  سیمای علی (ع) در تفسیر ادبی عرفانی میبدی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1387/09/25  2008/12/15
    همایش بین المللی سیره ی علوی


●  نقش زبان و ادبیات فارسی در هویت فرهنگی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1387/08/03  2008/10/24
    همایش ایران فرهنگی گذشته حال اینده


●  نقد روانشناسی اجتماعی داستان جایی دیگر
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1387/02/01  2008/04/20
     سومین همایش پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی تهران


●  قصه یوسف در متون عرفانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1385/05/15  2006/08/06
    ششمین دوسالانه تحقیقات بین المللی ایران


●  پیرامون عرفان خاقانی
   ◂ فریده داودی مقدم
   ✔ 1384/03/10  2005/05/31
    همایش خاقانی شناسی


کتاب ها

●  شبنم و دریا
   ◂ فریده داودی مقدم

●  الگوی روایی افسانه ها و اسطوره های ایرانی
   ◂ فریده داوودی مقدم- پگاه خدیش

●  از پشت خواب دریا
   ◂ فریده داودی مقدم

●  تراژدی ابلیس
   ◂ دکتر شهریار نیازی

پایان نامه ها

●  تحلیل شگردهای بلاغی در اشعار پایداری شاعران خراسان شمالی با تاکید بر اثار محمود رضا اکرامی فر، عارف بجنوردی، اباصلت رضوانی و جعفرقلی زِنگلی
   ◂ سکینه گریوانی

●  تحلیل اشعار پایداری قزوه و صفارزاده براساس نقد کهن الگویی
   ◂ سیمین بختیاری منفرد

●  تحلیل اشعار پایداری شفیعی کدکنی و حسینی از منظر نقد بوم گرا
   ◂ مینا اقازاده

●  تحلیل روابط بینامتنی در صحیفه فاطمیه سلام الله علیها و قران کریم
   ◂ مریم باقرعطاری

●  تحلیل استعاره مفهومی دنیا در روایات وکارکردهای ان
   ◂ نسترن اکبری

●  تحلیل اساطیر حماسی شاهنامه در ادبیات پایداری معاصر
   ◂ غلامرضا جهانگیری

●  تحلیل موتیف پروانه در اشعار پایداری
   ◂ نازنین عادل

●  معرفی جلوه های ادبی و پایداری علی نامه
   ◂ بهناز دیندارخرفکامی

●  بررسی محتوایی دو خاطره نگاشته اسارت
   ◂ زهرا حسینی

●  مولفه های ادبیات پایداری در شعر شاعران نمادگرای قبل از انقلاب
   ◂ فاطمه اشرفی قهینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید