دانشگاه شاهد

یاور شرفی

استاد یار - دکتری تخصصی فیزیولوژی و اصلاح درختان میوه


نام دانشکده : دانشکده علوم کشاورزی
گروه آموزشی : باغبانی
شماره اتاق : 09128485028
پست الکترونیک :
تلفن محل کار :51212314
پیوندها :
 

مقالات ژورنالی (78)   Download XML   Download TXT

●  Polyploidy increases tolerance to salt stress in Anise hyssop (Agastache foeniculum Pursh. Kuntze)
   ◂ Seyyedeh Farahnaz Talebi, Mohammad Jamal Saharkhiz, Maryam Jafarkhani Kermani, Yavar Sharafi
   ✔ 1400/04/31  2021/07/22
    Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica
PDF   

●  اثر ملاتونین خارجی بر انبارمانی و ... گیلاس رقم سیاه مشهد
   ◂ Abbasali Jannatizadeh، یاور شرفی، Javad Rezapour Fard ، Soleimani Aghdam
   ✔ 1400/03/01  2021/05/22
    Scientia Horticulturae


●  تاثیر کشت ریشه منقسم در مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد و وضعیت تغذیه¬ای درختان سیب گلاب کهنز روی پایه M9
   ◂ سیدجلال طباطبایی، حسین صدقیان زاده، یاور شرفی
   ✔ 1399/12/15  2021/03/05
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  تاثیر جایگذاری کیسه، تلقیح قارچ و سطوح مختلف ابیاری بر خصوصیات کمی و کیفی هلو در کشت ریشه منقسم
   ◂ سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، مسعود ناظری
   ✔ 1399/11/04  2021/01/23
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  چگونه دو رگه های پسته اینتگریما و ورا در شرایط شوری رشد میکنند
   ◂ Mohsen Heydari، یاور شرفی، Seyed Jalal Tabatabaei، Hossein Hokmabadi
   ✔ 1399/09/21  2020/12/11
    International Journal of Fruit Science
PDF   

●  مطالعه سازگاری برخی ارقام و یک ژنوتیپ¬ ایرانی¬ البالو با استفاده از واکنش زنجیره¬ای پلیمراز و فلورسنس میکروسکوپی
   ◂ یاور شرفی، عباس جولانی، جواد صباغ پور هریس
   ✔ 1399/08/04  2020/10/25
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  تاثیر محلولپاشی و محلولدهی فسفر بر رشد، عملکزد و کیفیت توت فزنگی در کشت هیدروپونیک
   ◂ سیدجلال طباطبایی، نسرین ملائی، یاور شرفی
   ✔ 1399/07/04  2020/09/25
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  تاثیر مواد کاهنده تعرق و سایبان بر صفات فیزیولوژیک میوه انار رقم ملس ساوه
   ◂ ابولفضل عمارلو، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/06/30  2020/09/20
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  Effect of Boron on Pollen Attributes in Different Cultivars of Malus domestica L.
   ◂ Yavar Sharafi, Madhu Raina
   ✔ 1399/05/26  2020/08/16
    National Academy Science Letters - India


●  کاربرد محلولپاشی بور بر روند گرده افشانی و تشکیل میوه در دو رقم زردالو
   ◂ معصومه افتخاری، یاور شرفی
   ✔ 1399/03/10  2020/05/30
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  اثر مواد کاهنده تششع بر درصد و ترکیب اسیدهای چرب روغن زیتون رقم ماری
   ◂ یاور شرفی، جواد محزون، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/02/18  2020/05/07
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  بررسی کشت ریشه منقسم همراه با قارچ و ایجاد شرایط هیدروپونیک در درختان هلو جهت بهبود کارایی جذب اب در اراضی کم بازده
   ◂ مسعود ناظری، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1399/02/14  2020/05/03
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  بررسی سازگاری بین برخی رقم ها و نژادگان های البالو در ایران
   ◂ ناصر بوذری، یاور شرفی، جواد صباغ پور هریس
   ✔ 1399/02/04  2020/04/23
    علوم و فنون باغبانی ایران
PDF   

●  کنترل افتاب سوختگی با مواد کاهنده تعرق در انار رقم ملس ساوه
   ◂ ابولفضل عمارلو، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1398/12/28  2020/03/18
    پژوهش های میوه کاری
PDF   

●  تاثیر برخی محرکهای زیستی بر پایه اسید های امینه روی گیاه نعناع سبز دارویی تحت تنش شوری
   ◂ یاور شرفی، ادریس اذر پیرا، شهناز فتحی، شراره نجفیان
   ✔ 1398/12/15  2020/03/05
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  مطالعه میکروسکوپی روند لقاح و تشکیل میوه دو رقم زردالوی محلول-پاشی شده با روی(Zn)
   ◂ معصومه افتخاری، یاور شرفی
   ✔ 1398/12/04  2020/02/23
    تغذیه گیاهان باغی
PDF   

●  بهبود برخی از خصوصیات میوه الوی رقم قطره طلا توسط کاربرد برگی نانو ذرات سیلیس و کلرید کلسیم((
   ◂ یوسف فرخزاد، یاور شرفی، سید جلال طباطبایی، مهری سلیمی
   ✔ 1398/12/01  2020/02/20
    پژوهش های میوه کاری


●  Effects of zinc on pollen gamete penetration to pistils in some apple crosses
   ◂ Yavar Sharafi
   ✔ 1398/10/10  2019/12/31
    Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica
PDF   

●  مطالعه میکروسکوپی اثر محلول‌ پاشی بور بر روند رشد لوله گرده در دگرگرده¬افشانی برخی ارقام سیب
   ◂ سکینه فلاح معافی، یاور شرفی، ایت اله رضایی، محمد حسین فتوکیان، محمدحسین فتوکیان
   ✔ 1398/05/20  2019/08/11
    علوم باغبانی - علوم و صنایع کشاورزی
PDF   

●  تیمار ملاتونین باعث افزایش تجمع ملاتونین داخلی و تحریک مسیر تولید Gaba در شرایط انبار سرد گوجه فرنگی میشود
   ◂ یاور شرفی، مرتضی سلیمانی اقدم، زیشوگ لوو، عباسعلی جنتی زاده، فرهنگ رضوی، جواد رضاپورفرد، بیوک اقا فرمانی
   ✔ 1398/02/14  2019/05/04
    Scientia Horticulturae
PDF   

●  تاثیر محلولپاشی برگی گلوکز و مونوپتاسیم فسفات بر برخی صفات توتفرنگی در سیستم هایدروپونیک
   ◂ مینا مولایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی
   ✔ 1397/12/17  2019/03/08
    تغذیه گیاهان باغی


●  مطالعه کارایی جذب فسفر و برخی ویژگی های رشدی و فیزیولوژیکی درخت هلو رقم انجیری در شرایط منابع و روش های مختلف مصرف کودهای فسفره
   ◂ میلاد پاشایی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی
   ✔ 1397/09/20  2018/12/11
    تغذیه گیاهان باغی


●  استفاده از ملاتونین مقاومت به سرما را در میوه های ....
   ◂ Farhang Razavi، Javad Rezapour Fard، Boukaga Farmani، Yavar Sharaf، Morteza Sheikh-Assadi، Abbasali Jannatizadeh، Zisheng Luo، Morteza Soleimani Aghdam
   ✔ 1397/06/19  2018/09/10
    Food Chemistry


●  اثرات انتگونیستی ...
   ◂ یاور شرفی، ایت ا... رضایی، سید جلال طباطبایی، مصطفی اسدی
   ✔ 1397/06/02  2018/08/24
    International Journal of Advanced Biotechnology and Research


●  Antimicrobial and Antioxidant Activities of Iranian Sumac (Rhus coriaria L.) Fruit Ethanolic Extract
   ◂ Saman Mahdavi
   ✔ 1397/02/22  2018/05/12
    Journal of Applied Microbiology and Biochemistry


●  بررسی بهبود صدمات تنش شوری در دانهالهای خرمندی(Diospyros lotus L.) با پوتریسین و کیتوزان
   ◂ فریبا رضایی ادریانی، ایت اله رضایی، اورنگ خادمی، یاور شرفی
   ✔ 1396/11/15  2018/02/04
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
   ◂ سکینه فلاح معافی، یاور شرفی
   ✔ 1396/10/01  2017/12/22
    تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق


●  اثر محلول پاشی عنصر روی بر روند رشد لوله گرده در مادگی چند رقم سیب
   ◂ یاور شرفی، سکینه فلاح، محمدحسین فتوکیان، ایت اله رضایی
   ✔ 1396/09/20  2017/12/11
    تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق
PDF   

●  اثر تیمار پوتریسین بر میوه توت فرنگی رقم ’کاماروسا‘ تحت شرایط تنش شوری ناشی از کلرید سدیم
   ◂ علی اکبری، اورنگ خادمی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1396/03/01  2017/05/22
    به زراعی کشاورزی - کشاورزی سابق


●  Effects of heavy metals on male gametes of sweet cherry
   ◂ Yavar Sharafi, Seyyedeh Farhnaz Talebi, Daryush Talei
   ✔ 1396/02/28  2017/05/18
    Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica


●  پلی پلوییدی در گل مکزیکی
   ◂ سیده فرحناز طالبی، سحرخیز، کرمانی، یاور شرفی، ریوف فرد
   ✔ 1396/02/28  2017/05/18
    Caryologia: Giornale di Citologia, Citosistematica, e Citogenetica


●  ارزیابی دوره گرده افشانی موثر در برخی رقمها و نژادگانهای بادام
   ◂ مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی، یاور شرفی، امنه منصوری
   ✔ 1395/12/29  2017/03/19
    علوم و فنون باغبانی ایران


●  بررسی سازگاری گرد? برخی از رقم ها و ژنوتیپ های امیدبخش انتخابی بادام
   ◂ مهدی فلاح، موسی رسولی، یاور شرفی، علی ایمانی
   ✔ 1395/09/30  2016/12/20
    علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  Effect of Ploidy Level on the Nuclear Genome Content and Essential Oil Composition of Anise Hyssop (Agastache foeniculum [Pursh.] Kuntze)
   ◂ Seyyedeh Farahnaz Talebi, Mohammad Jamal Saharkhiz, Maryam Jafarkhani Kermani, Yavar Sharafi, Fatemeh Raouf Fard
   ✔ 1395/09/10  2016/11/30
     Analytical Chemistry Letters


●  اثرات عناصر سنگین سرب و مس بر جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1395/09/06  2016/11/26
    تولیدات گیاهی- علمی کشاورزی سابق


●  اثرات امواج فراصوت، تریپتوفان و پرولین بر جنین زایی وباززایی انگور (¬Vitis vinifera L.)
   ◂ یوسف فرخزاد، Ayatollah Rezaei، سجاد پورمند، Yavar Sharafi
   ✔ 1395/07/25  2016/10/16
    Azarian Journal of Agriculture


●  تاثیر روش پیوند، سن پایه و برش زیر محل پیوند بر گیرایی پیوند گردوی ایرانی
   ◂ Yavar Sharafi، فایزه قمری حسابی، وازگین گریگوریان
   ✔ 1395/02/01  2016/04/20
    International Journal of Nuts and Related Sciences


●  بررسی سازگاری گرده برخی از ارقام و نژادگان¬های امید بخش انتخابی بادام
   ◂ یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
   ✔ 1394/06/10  2015/09/01
    علوم باغبانی ایران - علوم کشاورزی ایران سابق


●  مطالعه الل های ناسازگاری تعدادی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با استفاده از اغازگرهای S-Rnase
   ◂ علی کمره، Yavar Sharafi، علی کمره، Alireza Ghanbari
   ✔ 1394/06/01  2015/08/23
    International Journal of Nuts and Related Sciences


●  بررسی میزان سازگاری در تلاقی برخی از ارقام و ژنوتیپ¬های مختلف بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت
   ◂ یاور شرفی، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
   ✔ 1393/12/28  2015/03/19
    به نژادی گیاهان زراعی و باغی
PDF   

●  اثرات مس و سرب بر جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1393/12/26  2015/03/17
    International Journal of Nuts and Related Sciences
PDF   

●  تعیین روابط سازگاری چند ژنوتیپ و رقم بادام با روش شناسایی الل های S
   ◂ Yavar Sharafi، مهدی فلاح، موسی رسولی، علی ایمانی
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    International Journal of Nuts and Related Sciences
PDF   

●  تاثیر تنش شوری بر برخی خصوصیات مرفوفیزیولوژیکی در گل اهار(Zinnia elegans)
   ◂ یاور شرفی، سیده فرحناز طالبی، سید نجم الدین مرتضوی
   ✔ 1393/11/10  2015/01/30
    تنشهای محیطی در علوم زراعی- تنشهای محیطی در علوم کشاورزی سابق
PDF   

●  EFFECTS OF GROWTH REGULATORS AND EXPLANTS ON CALLUS INDUCTION AND ORGANOGENESIS IN HYPERICUM PERFORATUM
   ◂ I. Sharifi, M.H. Fotokian, A. Kordenaeij, S. Ramazani, T. Hasanlu, S.M. Khayyam Nikoei, D. Davoodi, B. Nakhoda, G. Mohammadinejad
   ✔ 1392/12/20  2014/03/11
    Acta Horticulturae
PDF   

●  طولانی کردن عمر گلدانی رز با نیتریک اکساید
   ◂ Yavar Sharafi، سیده فرحناز طالبی، سید نجم الدین مرتضوی
   ✔ 1392/03/20  2013/06/10
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  بررسی فعالیت انزیمی و تغییرات پروتئینی پس از برداشت گلهای بریده سوسن
   ◂ Yavar Sharafi، Maryam Kaviani، Syyed Najmaddin Mortazavi، Seyyedeh Farahnaz Talebi
   ✔ 1392/03/01  2013/05/22
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  شبیه سازی استرس خشکی بوسیله یدید پتاسیم و QTLs
   ◂ Yavar Sharafi، Alaeddin Kordenaeej، Ali Asghar Nasrollah Nejad، Abdol Ali Shojaeian، Tamas Lelley
   ✔ 1392/02/01  2013/04/21
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثرات اشعه گاما روی صفات فنوتیپی بادام
   ◂ Ayatollah Rezaei، Yavar Sharafi، ایت الله رضایی، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji
   ✔ 1392/01/02  2013/03/22
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثرات سرب روی برخی صفات کمی و کیفی lycopersicum esculentum
   ◂ Abdolamir Bostani، Yavar Sharafi، حمید نعمتی
   ✔ 1391/12/30  2013/03/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  Some quantitative and qualitative traits of three apple cultivars on the MM106 rootstock
   ◂ Yavar Sharafi, Vali Rabiei, Farzaneh Hoseini
   ✔ 1391/12/25  2013/03/15
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  Role of nitric oxide and Thidiazuron on changes of pigments during postharvest in Rosa (Cv. ‘Sensiro’)
   ◂ Yavar Sharafi, Seyyedeh-Farahnaz Talebi, Seyyed Najmedin Mortazavi, Rouh-Angiz Naderi
   ✔ 1391/12/01  2013/02/19
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثرات سینرژیستیک سالیسیلیک اسید و dibutyl phthalate روی تولید paclitaxel در سلولهای فندق (Corylus avellana )
   ◂ Ayatollah Rezaei، Yavar Sharafi، فائزه قناتی، مهرداد بهمنش، معصومه صفری
   ✔ 1391/11/04  2013/01/23
    Journal of Stress Physiology & Biochemistry
PDF   

●  مقایسه صفات گرده چند رقم الوی ایرانی
   ◂ Ayatollah Rezaei، Alireza Ghanbari، Alaeddin Kordenaeej، Amirmohammad Naji، Yavar Sharafi، Alireza Ghanbari، Amirmohammad Naji، Allaeddin Kordenaeej، Ayatollah Rezaei
   ✔ 1391/11/01  2013/01/20
    International journal of Agronomy and Plant Production
PDF   

●  اثر ترکیب هوای گرم و کلرید کلسیم روی کیفیت و فعالیت انزیم های
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1391/09/23  2012/12/13
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  اثرات نیتروژن معدنی و امونیوم روی پراوری رز وحشی
   ◂ Yavar Sharafi، Mahdi Shirdel، Alireza Motallebi-Azar، Sirous Masiha، Najmedin Mortazavi
   ✔ 1391/09/16  2012/12/06
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  Effects of gamma irradiation times on some flowering characteristics and pest resistances in two almond (Prunus amygdalus L.) cultivars
   ◂ Ali Reza Motallebi, Yavar Sharafi
   ✔ 1391/09/12  2012/12/02
    Russian Agricultural Sciences
PDF   

●  تعیین ارزش غذایی برگهای سنجد و با استفاده از تکنیک کیسه های نایلونی و تولید گاز
   ◂ Yavar Sharafi، ولی الله پلنگی، پیمان عیوضی
   ✔ 1391/09/11  2012/12/01
    Indian Journal of Animal Research
PDF   

●  بررسی قوه نامیه گرده در سیب، گلابی و به درون شیشه
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1391/06/04  2012/08/25
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  اثر اشعه گاما بر چند صفت بیولوژیکی دو رقم بادام
   ◂ Yavar Sharafi، علیرضا مطلبی اذر
   ✔ 1391/01/18  2012/04/06
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  مطالعه درون شیشه ای جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم بادام، زردالو و گیلاس
   ◂ Yavar Sharafi، علی بهمنی
   ✔ 1391/01/18  2012/04/06
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  قوه نامیه گرده در چند رقم انتخابی هلو، الو ، الوچه و البالو
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1391/01/18  2012/04/06
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  Self and cross incompatibility traits analysis in some diseases tolerant almond genotypes by PCR
   ◂ Yavar Sharafi
   ✔ 1390/10/26  2012/01/16
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  خصوصیات بیولوزیکی گرده چند رقم رز وحشی
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1390/10/18  2012/01/08
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  انالیز روابط سازگاری چند رقم بادام با استفاده از تشکیل میوه و رشد لوله گرده با میکروسکوپ فلورسنت
   ◂ Yavar Sharafi، Mohammad Reza Dadpour Jafar Hajilou، Seyyed Abol-Gasem Mohammadi and
   ✔ 1390/09/18  2011/12/09
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  اثرات نانوسیلور و ساکارز روی عمر ماندگاری گلهای شاخه بریده رقم Rose flower (Rosa hybrid cv. ‘Royal’)
   ◂ Yavar Sharafi، Seyyed Najmedin Mortazavi، Mahmoud Mohebbi
   ✔ 1390/09/15  2011/12/06
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  جوانه زنی گرده درختان میوه هسته دار در شرایط درون شیشه ای
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1390/09/14  2011/12/05
    African Journal of Agricultural Research
PDF   

●  مطالعه جوانه زنی گرده درختان میوه دانه دار در شرایط درون شیشه
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1390/09/01  2011/11/22
    African Journal of Plant Science
PDF   

●  The effect of GA3 and BA on the quantitative and qualitative characteristics of calla lily (Zantedeschia aethiopica cv. Childsiana)
   ◂ Najmedin Mortazavi
   ✔ 1390/08/25  2011/11/16
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  اثر اسانس های اویشن و اسطوخودوس روی صفات کمی و کیفی و عمر انباری میوه های سیب رقم Jonagold’ سیب
   ◂ Yavar Sharafi، Vali Rabiei، Elham Shirzadeh، Hosaine RabbiAngourani، Yavar Sharafi
   ✔ 1390/08/18  2011/11/09
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  سازگاری بین چند رقم زود گل میان گل و دیر گل بادام با استفاده از روش بررسی رشد لوله گرده و تشکیل میوه
   ◂ یاور شرفی
   ✔ 1390/08/12  2011/11/03
    African Journal of Agricultural Research
PDF   

●  اثرات کلرید کلسیم روی کیفیت پس از برداشت میوه های سیب
   ◂ Yavar Sharafi، Elham Shirzadeh، Vali Rabie
   ✔ 1390/07/28  2011/10/20
    African Journal of Agricultural Research
PDF   

●  تنظیم بیوسنتز اتیلن در دوره پس از برداشت گیاه رز با استفاده از نیتریک اکسید و تیدیازرون
   ◂ Yavar Sharafi، Seyyed Najmedin Mortazavi، Seyyedeh-Farahnaz Talebi، Rouh-Angiz Naderi
   ✔ 1390/07/08  2011/09/30
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  اثرات کاربرد پس از برداشت نیترات و استات کلسیم روی بهبود عمر انباری و کیفیت رقم سیب Jonagold
   ◂ Yavar Sharafi، Vali Rabiei، Elham Shirzadeh، Najmedin Mortazavi
   ✔ 1390/07/01  2011/09/23
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

●  مطالعه سازگاری گرده با مادگی چند ژنوتیپ بادام با استفاده از روش PCR
   ◂ Yavar Sharafi، Yavar Sharafi، Jafar Hajilou، Seyed AbolGhasem Mohammadi، Mohammad Reza Dadpour
   ✔ 1390/06/07  2011/08/29
    African Journal of Biotechnology
PDF   

●  مطالعه رشد لوله گرده و دگرسازگاری چند ژنوتیپ بادام با استفاده از تشکیل میوه
   ◂ Yavar Sharafi، Y. Sharafi، M. Karimi، M. Ghorbanifar
   ✔ 1390/05/01  2011/07/23
    African Journal of Plant Science
PDF   

●  An investigation on the pollen germination and tube growth in some Prunus persica genotypes and cultivars
   ◂ Yavar Sharafi
   ✔ 1390/04/30  2011/07/21
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  Pollen germination, tube growth and longevity in some cultivars of Vitis vinifera L.
   ◂ Yavar Sharafi
   ✔ 1390/02/20  2011/05/10
    African Journal of Microbiology Research
PDF   

●  Suitable in vitro medium for studying pollen viability in some of the Iranian hawthorn genotypes
   ◂ Sharafi Yavar
   ✔ 1389/10/01  2010/12/22
    Journal of Medicinal Plants Research
PDF   

مقالات کنفرانسی (68)   Download XML   Download TXT

●  اثر بیو محر کها و اسانسها روی نناع
   ◂ یاور شرفی، شهناز فتحی، ادریس اذر پیریا
   ✔ 1398/02/04  2019/04/24
    هشتمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  بررسی تاثیر قارچ و کیسه در کشت ریشه منقسم بر برخی صفات رشدی و کیفی میوه هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  بررسی اثر سطوح مختلف محلولپاشی منوپتاسیم فسفات بر صفات توت فرنگی در شرایط هیدروپونیک
   ◂ یاور شرفی، نسرین ملائی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/15  2019/03/06
    دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی، اسفند 97
PDF   

●  اثر تنش محلول دهی فسفر بر برخی صفات رشدی و عملکردی توت فرنگی در کشت گلخانه ای
   ◂ نسرین ملائی، سید جلال طباطبایی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  تاثیر سطوح مختلف ابیاری بر برخی خصوصیات رشدی، کمی و کیفی هلو رقم رد تاپ
   ◂ یاور شرفی، مسعود ناظری، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1397/12/10  2019/03/01
    اولین کنفرانس تحقیقات بنیادین در علوم کشاورزی و زیست محیطی
PDF   

●  اثر اسانس اکالیپتوس و نعناع بر اریل های انار
   ◂ سید مجید قایم مقامی، یاور شرفی
   ✔ 1397/08/12  2018/11/03
    کنگره بین المللی مهندسی کشاورزی و صنایع وابسته
PDF   

●  بررسی سازگاری گرده و مادگی تلاقیهای دیالل بادام با استفاده از میکروسکوپ فلورسنت و درصد تشکیل میوه
   ◂ مهدی فلاح، علی ایمانی، یاور شرفی، موسی رسولی
   ✔ 1396/06/15  2017/09/06
    نخستین کنفرانس بین المللی و دهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی توده های بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ Saeede Noroozy، Yavar Sharafi، Daryush Talei، Amirmohammad Naji
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  Effect of Ploidy Level on the Nuclear Genome Content and Essential Oil Composition of Anise Hyssop (Agastache foeniculum [Pursh.] Kuntze)
   ◂ Seyyedeh Farahnaz Talebi, Mohammad Jamal Saharkhiz, Maryam Jafarkhani Kermani, Yavar Sharafi, Fatemeh Raouf Fard
   ✔ 1396/02/19  2017/05/09
    ششمین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات هورمونهای جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هستهدار زردالو در شرایط درون شیشهای
   ◂ مهتاب علیزاده، یاور شرفی
   ✔ 1395/12/18  2017/03/08
    International c 3rd onference on sustainable development, strategies and challenges With a focus on Agriculture, Natural Resources, Environment and To
PDF   

●  بررسی اثرات امواج فراصوت و برخی اسیدهای امینه بر جنین¬زایی و باززایی انگور (¬Vitis vinifera L.)
   ◂ Yousef Farokhzad، Sajjad Pourmand، Ayatollah Rezaei، Yavar Sharafi
   ✔ 1395/08/30  2016/11/20
    نهمین کنگره بیوشیمی ایران و دومین کنگره بین المللی بیوشیمی و بیولوژو مولکولی
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگر SRAP
   ◂ سعیده نوروزی، یاور شرفی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/07/03  2016/09/24
    سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات کیفی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
   ◂ مریم فرجی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر کاربرد برگی مواد ضد تعرق و پتاسیم بر برخی صفات رویشی و زایشی توتفرنگی رقم کاماروزا در سیستم کشت هیدروپونیک
   ◂ مریم فرجی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر اسیدامینه پرولین و امواج فراصوت بر کالوسزایی و جنینزایی بدنی از ریز نمونه میانگرهی ساقه در انگور رقم کندری
   ◂ یوسف فرخ زاد، ایتاله رضایی، یاور شرفی، ایمان روحالهی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  جنین زایی بدنی و عوامل موثر بر ان، مطالعه ی موردی گیاه انگور
   ◂ یوسف فرخ زاد، ایتاله رضایی، یاور شرفی، ایمان روح الهی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر محلول پاشی برگی گلوکز بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
   ◂ مینا مولایی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  اثر محلول پاشی برگی مونو پتاسیم فسفات بر برخی صفات کیفی و رویشی توت فرنگی رقم کاماروسا
   ◂ مینا مولایی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، داریوش طالعی
   ✔ 1395/06/24  2016/09/14
    اولین سمپوزیوم ملی میوه های ریز
PDF   

●  بررسی تاثیر کلات اهن، سولفات اهن و اهن نانو بر برخی صفات فیزیولوژیکی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
PDF   

●  بررسی تاثیر منابع مختلف اهن بر صفات زایشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر کشت بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/06/17  2016/09/07
    چهارمین کنگره ملی هیدروپونیک و تولیدات گلخانه ای
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی توده های مختلف بادرنجبویه با استفاده از نشانگرSRAP
   ◂ سعیده نوروزی، یاور شرفی، داریوش طالعی، امیرمحمد ناجی
   ✔ 1395/03/03  2016/05/23
     دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  تاثیر منابع مختلف اهن بر برخی صفات رویشی هلو و شلیل در سیستم ریشه منقسم در بستر بدون خاک
   ◂ مهری سلیمی، سیدجلال طباطبایی، یاور شرفی، علیرضا رضازاده
   ✔ 1395/02/22  2016/05/11
    دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
PDF   

●  براورد نیاز سرمایی و گرمایی گلدهی چند واریته زردالو در شاهرود
   ◂ علی اصغر احمدی، ایت اله رضایی، علی اصغراحمدی، مهدی رضایی، یاور شرفی
   ✔ 1394/11/30  2016/02/19
    سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  اثر سن پایه و روش های مختلف پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی (Juglans regia L.).
   ◂ یاور شرفی، فایزه قمری حسابی، وازگین گریگوریان
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  . اثر سن پایه و برش زیر محل پیوند بر گیرایی و تشکیل کالوس گردوی ایرانی (Juglans regia L.) پیوند شده با روش
   ◂ یاور شرفی، فایزه قمری حسابی، وازگین گریگوریان
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  تاثیر محلول پاشی نانوذرات سیلیس(SiO2) وکلرید کلسیم(CaCl2) بر خصوصیات کیفی میوه الو رقم قطره طلا
   ◂ یاور شرفی، مهری سلیمی، یوسف فرخ زاد، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1394/11/05  2016/01/25
    نهمین کنگره علوم باغبانی ایران
PDF   

●  بررسی اثر تیمار پوترسین بر برخی شاخص های زایشی توت فرنگی رقم‘کاماروسا’ در شرایط تنش کلریدسدیم
   ◂ علی اکبری، اورنگ خادمی، یاور شرفی، سیدجلال طباطبایی
   ✔ 1394/11/01  2016/01/21
    سومین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
PDF   

●  اثر مدت زمان انبارمانی و اسید استیک بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
   ◂ سیدحسن طباطبایی، یاور شرفی، طباطبایی سیدحسن، حیدری مختار
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثر مدت زمان انبارمانی و صمغ عربی بر کیفیت اریلهای تازه انار با حداقل فراوری
   ◂ سیدحسن طباطبایی، Yavar Sharafi، طباطبایی سیدحسن، حیدری مختار
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثرات عنصر سنگین جیوه روی جوانهزنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس ) Prunus avium
   ◂ Yavar Sharafi، طباطبایی سیدحسن
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی اثر عنصر بور روی صفات دانه گرده دو رقم البالو ) Prunus cerasus )
   ◂ Yavar Sharafi، طباطبایی سیدحسن
   ✔ 1394/06/12  2015/09/03
    چهارمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی اثر BAP بر روی شاخه زایی .....مرکبات
   ◂ یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی، عالم ارا غلامی
   ✔ 1394/04/31  2015/07/22
    5th international conference on economics management and agricultural science
PDF   

●  بررسی دو تنظیم کننده رشد اکسین و سیتوکنین بر روی کالوس زایی و ساقه زایی مستقیم در نارنگی انشو
   ◂ یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی، عالم ارا غلامی
   ✔ 1394/04/31  2015/07/22
    5th international conference on economics management and agricultural science
PDF   

●  ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره های زغال اخته به روش درون شیشه ای
   ◂ یاور شرفی، اورنگ خادمی، زهرا هادی برزندیق، علی رضا قنبری
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  ارزیابی نحوه ضدعفونی و ریزنمونه مناسب جهت استقرار شاخساره¬های زغال اخته به روش درون شیشه¬ای
   ◂ زهرا هادی برزندیق، یاور شرفی، زهرا هادی، Alireza Ghanbari، اورنگ خادمی
   ✔ 1393/12/20  2015/03/11
    دومین همایش ملی مهندسی و مدیریت کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی پایدار
PDF   

●  بررسی اثر دو تنظیم کننده رشد بر روی شاخه زایی مرکبات....
   ◂ یاور شرفی، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی، عالم ارا غلامی
   ✔ 1393/12/14  2015/03/05
    سومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار، فرصتها و چالشهای پیشرو
PDF   

●  . اثرات هورمون های جیبرلین و اکسین روی رشد ونمو گرده درخت میوه هسته دار گیلاس در شرایط درون شیشه ای
   ◂ یاور شرفی، مهتاب علیزاده
   ✔ 1393/09/20  2014/12/11
    اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
PDF   

●  تولید جوانه سالم از سرشاخه های نارنگی انشو .....
   ◂ Yavar Sharafi، کاملیا لاکدشتی، وحید علوی، عالم ارا غلامی
   ✔ 1393/06/04  2014/08/26
    بیست و یکمین کنگره گیاهپزشکی ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی اطراف مراغه با استفاده از مارکرهای ISSR
   ◂ Yavar Sharafi، مسعود خسروشاهی بناب، بهزاد صادق¬زاده، فاطمه وفادارشام¬اسبی
   ✔ 1393/03/05  2014/05/26
    اولین کنگره بین¬المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  بررسی تنوع ژنتیکی رزهای وحشی با روش مورفولوژیکی
   ◂ Yavar Sharafi، مسعود خسروشاهی، بهزاد صادقزاده، مجید فنایی
   ✔ 1393/02/25  2014/05/15
    سومین کنگره ملی گیاهان دارویی
PDF   

●  اثرات عنصر سنگین سرب روی جوانه¬زنی و رشد لوله گرده چند رقم گیلاس (Prunus avium)
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  اثرات سمّی مس روی جوانه¬زنی و رشد گرده چند رقم گیلاس
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  مطالعه سازگاری برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام با روش زنجیره ای پلیمراز
   ◂ یاور شرفی، مهدی فلاح، علی ایمانی، موسی رسولی
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  تشدید اثر سرما روی جوانه زنی و رشد لوله گرده سیب توسط نیتریک اکساید (NO)
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، مهدی فلاح
   ✔ 1393/02/17  2014/05/07
    سومین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
PDF   

●  بررسی اثر نیتریک اکساید (NO) روی جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم سیب
   ◂ مهدی فلاح، ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، کردناییج علاالدین، یاور شرفی، فلاح مهدی
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  پاسخ جوانه زنی دانه و رشد لوله گرده سیب به تنش سرما در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، مهدی فلاح
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  مقایسه پتانسیل جوانه زنی دانه گرده و رشد لوله گرده چند رقم سیب در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، کردناییج علاالدین، شرفی یاور، مهدی فلاح
   ✔ 1392/12/07  2014/02/26
    همایش ملی علوم زیستی
PDF   

●  مطالعه درون شیشه ای اثر تغذیه برگی عنصر بر روی درصد جوانه زنی دانه گرده سیب
   ◂ یاور شرفی، منیره طاهری، رضا دررودی
   ✔ 1392/11/08  2014/01/28
    سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران
PDF   

●  اَثر تنش شوری روی جوانه زنی دانه گرده برخی ارقام الو در شرایط درون شیشه ای
   ◂ یاور شرفی، رضا دررودی، جواد رازقندی
   ✔ 1392/06/22  2013/09/13
    اولین کنفرانس ملیی تنش شوری در گیاهان و راه کارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
PDF   

●  مطالعه جوانه زنی و رشد لوله گرده چند رقم گلابی در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، علاالدین کردناییج، ایت الله رضایی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی سازگاری بین چند ژنوتیپ زردالو به منظور استفاده در برنامه‌های دورگ‌گیری
   ◂ Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، یاور شرفی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  اثر علف کشی اسانس اکالیپتوس بر چند گونه علف هرز
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، شاهپور خانقلی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  مقایسه فعالیت انزیم های فسفاتاز دو رقم بومی و اصلاح شده خیار تحت اثر تنش شوری
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، جعفر مسعود سینکی، Alireza Ghanbari
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  کاربرد نشانگر ریزماهواره برای ایجاد جمعیت های نقشه یابی مکان های ژنی صفات کمی در گندم
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، یاور شرفی
   ✔ 1391/07/15  2012/10/06
    همایش محیط زیست و تولیدات گیاهی
PDF   

●  بررسی اثر تنش خشکی بر فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در دو رقم بومی و اصلاح شده خیار (Cucumis sativus L.)
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، یاور شرفی، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    هفدهمین کنفرانس سراسری و پنجمین کنفرانس بین المللی زیست شناسی ایران
PDF   

●  افزایش فعالیت فسفاتازهای اسیدی و قلیایی در طی جوانه زنی بذور نخود ایرانی تحت شرایط تنش شوری
   ◂ ایت اله رضایی، یاور شرفی، ایت اله رضایی
   ✔ 1391/06/14  2012/09/04
    دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
PDF   

●  ریزازدیادی گیاه استویا Stevia rebaudiana به روش درون شیشه ای
   ◂ احد جمشیدی زیناب، Alireza Ghanbari، یاور شرفی، امیر محمد ناجی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  تاثیر کومارین وBAP در تولید ریزغده های سیب زمینی رقم کایزر به روش درون شیشه‌ای
   ◂ احد جمشیدی زیناب، ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  بررسی کالوس زایی و باززایی در خربزه (Cucumis melo L.) رقم ایوانکی
   ◂ Alireza Ghanbari، یاور شرفی، سیده مهدیه کبیرهاشمی، عبدالکریم کاشی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  تاثیر نوع محیط کشت در پراوری شاخساره پایه‌ی سیب بومی ازایش اصفهان بروش درون شیشه‌ای
   ◂ Alireza Ghanbari، داریوش اتشکار، یاور شرفی، روح ا.. حق جویان، علی اشوری
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  پراوری شاخسارهها در سه پایه‌ی سیب ازایش‌ اصفهان، مربایی مشهد و M9 به روش درونشیشه‌ای
   ◂ Alireza Ghanbari، داریوش اتشکار، یاور شرفی، علی اشوری
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  شبیه سازی تنش خشکی اخرفصل با استفاده از یدید پتاسیم و کاربرد ان در نقشه یابی مکان های ژنی عملکرد گندم در جمعیت لان های اینبرد نوترکیب
   ◂ ایت اله رضایی، علاالدین کردناییج، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/06/13  2012/09/03
    سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران
PDF   

●  قوًه نامیّه گرده چند رقم البالو در شرایط درون شیشه
   ◂ ایت اله رضایی، Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  تنوع ژنتیکی اللهای خودناسازگاری در چند ژنوتیپ بادام
   ◂ Alireza Ghanbari، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  تجزیه تفرق توده ای با استفاده از اغازگرهای RAPD در بررسی الل های S ناسازگاری فندق (Corylus avellana L.)
   ◂ Alireza Ghanbari، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  کارایی اغازگر SCAR (OPI07-750) در بررسی الل S2 فندق (Corylus avellana L.)
   ◂ Alireza Ghanbari، امیرمحمد ناجی، یاور شرفی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  انتقال ژن پروتئین بازدارنده پلی گالاکتروناز 1 عامل مقاومت به برخی از بیماری قارچی در سیب( به باکتری Agrobacterium tumefaciens
   ◂ یاور شرفی، ولی اله سلیمانی، روح اله ملکی، رامین حسینی
   ✔ 1391/03/01  2012/05/21
    دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
PDF   

●  تعیین پروتیین قابل متابولیسم خارشتر با استفاده از روش کیسه های نایلونی در گوسفند قزل
   ◂ یاور شرفی، امیر پیری، اکبر تقی زاده، یوسف مهما¬ن¬نواز
   ✔ 1390/06/21  2011/09/12
    کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین در کشاورزی
PDF   

پایان نامه ها

●  تاثیر جایگذاری کیسه پومیس، مقادیر مختلف رطوبت و قارچ بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه در هلو (Prunus persica) رقم رد تاپ (Red top)
   ◂ مسعود ناظری

●  بررسی میکروسکوپی اثر عناصر بور و روی برلقاح و تشکیل میوه زرد¬الو
   ◂ معصومه افتخاری

●  بهینه‌سازی ریزازدیادی برخی از پایه‌های هیبرید هلو و بادام (Prunus amygdalus L.×Prunus persica L)
   ◂ حسن ماستری فراهانی

●  تاثیر کشت کیسه¬ای ریشه منقسم و مقادیر مختلف رطوبتی بر رشد رویشی و وضعیت تغذیه¬ای سیب گلاب روری پایه M9
   ◂ حسین صدقیان زاده

●  تاثیر تیمارهای اب گرم و متیل سیکلوپروپان بر کارایی تیمارهای رفع گسی خرمالو
   ◂ مهران علامتی

●  بررسی روابط سازگاری برخی ارقام و ژنوتیپ¬های برتر البالو (Prunus cerasus L.) با رو¬شهای میکروسکوپی و شناسایی الل¬های ناسازگاری
   ◂ عباس جولانی

●  اثر مواد کاهنده تشعشع برخصوصیات کمی و کیفی پسته رقم کله قوچی
   ◂ صادق فلاح مقدم

●  اثر مواد کاهنده تعرق برخصوصیات فیزیولوژیک و اسیدهای¬چرب روغن زیتون
   ◂ جواد محزون

●  اثر اکسید نیتریک بر خصوصیات رشدی و... توت فرنگی
   ◂ مریم محمودابادی

●  تاثیر برخی اسانس های گیاهی اکالیپتویس و نعناع بر صفات پس از برداشت اریل های انار
   ◂ سیدمجید قائم مقامینمودار H-Index

صفحه قدیمی اساتید